online kamera Karlovo náměstí

/26. 10. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Na Hradbách v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:100 let vzniku Československa – prvorepublikový trh
Termín uzavírky:26.10. 2018 06:00 hod. - 22:00 hod.
Délka uzavírky: 200 m od ul. Pražská po ul. Kouřimská (ul. Na Hradbách, ul. K.Světlé) a spodní část parkoviště v pivovaru ul. Sokolská (26 parkovacích míst)

Objízdná trasa:není stanovena (Karlovo nám. dále do ul. Kouřimská)
Rozhodnutí SSÚ ze dne 12.10.2018

/25.10.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Na Hradbách, K. Světlé, Sokolská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu z důvodu pořádání akce: „100 let vzniku Československá – prvorepublikový trh“
Upřesnění:ul. Na Hradbách, ul. Karolíny Světlé a spodní část parkoviště pivovaru ul Sokolská
Termín::25.10.2018 19:00 hod. – 22:00 stavba stánků na chodníku mimo komunikaci
26.10.2018 06:00 hod. - stavba pódia v ul. Na Hradbách
26.10.2018 10:00 hod. – 19:00 hod. produkce, 19:00 hod. – 22:00 hod. odvoz stánků
26.10.2018 06:00 hod. – 22:00 hod. parkoviště v pivovaru (mimo pořadatele)

/14. 10. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Raisova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:stavba nové vodovodní a kanalizační přípojky
Termín uzavírky:14.10.2018 – 19.10.2018
Délka uzavírky: cca 5 m (slepá část ulice u mostu)

Objízdná trasa:není (průjezdná z ul. Mnichovická)
Rozhodnutí SSÚ ze dne 10.10.2018

/14.10.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Raisova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – stavba nové vodovodní a kanalizační přípojky v ul. Raisova
Upřesnění:ul. Raisova v k.ú. Kolín – umístění vedení v tělese místní komunikace, otevřeným výkopem
Termín:: 14.10.2018 - 19.10. 2018

/09. 10. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce kanalizační stoky H
Termín uzavírky:09.10.2018 – 20.12.2018
Délka uzavírky: od křižovatky s ul. Na Svobodném po křižovatku s ul. Trojanova

Objízdná trasa:ul. Trojanova, cca 250 m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 05.10.2018

/09.10.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizační stoky H
Upřesnění:ul. Tůmova v k.ú. Kolín – umístění vedení v tělese místní komunikace (chodník, komunikace) otevřeným výkopem
Termín:: 09.10.2018 – 20.12.2018