online kamera Karlovo náměstí

/8. 1. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:08.01.2018 – 30.04.2018
Rozsah uzavírky:cca 135 m mezi ul. Vávrova a ul. Prokopa Velikého
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 03.01.2018

/8.1.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu
Upřesnění:ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Termín:: 08.01.2018 – 30.04.2018

/13. 11. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. Pražská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:13.11.2017 – 30.04.2018 2a etapa a 2b etapa
Rozsah uzavírky:cca po 100 m
Objízdná trasa:vyznačena po sil.č.I/38 H, ul. Jaselská na ul. Legerova a dále ul. Pol. vězňů
Rozhodnutí SSÚ ze dne 13.11.2017

/18. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Rorejcova a ul. Duk. hrdinů v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce terminálu
Termín uzavírky:18.09.2017 – 13.05.2018
etapa 2, předpokládaný termín 18.09. – 29.09.2017
etapa 3, předpokládaný termín 30.09. – 13.05.2018

Rozsah uzavírky:cca 220 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.09.2017