online kamera Karlovo náměstí
/10. 12. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Pražská v k.ú. Kolín V
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:revitalizace ul. Pražská dokončení 1. etapy a prodloužení etapy 2.a 3.
Termín uzavírky:10.12.2018 – 15.04.2019
Rozsah uzavírky: ul. Pražská od křižovatky s ul. Kmochova včetně křižovatky s ul. Sluneční, ul. Štítarská po křižovatku s sil.č. I/38, ul. Jaselská

Objízdná trasa:sil.č. I/38, ul. Jaselskou, ul. Legerova a nám. Republiky. Délka objízdné trasy cca 1 km
Rozhodnutí SSÚ ze dne 04.12.2018

/01.11.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Kutnohorská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění přívěsu s automobilem nebo dodávky z důvodu dovozu nářadí, stavebního materiálu a odvozu suti při přestavbě domu.
Upřesnění:ul. Kutnohorská před č.p. 48 - (chodník) 2 m x 6 m
Termín:: 01.11.2018 - 31.03.2019 (podle potřeby, nepravidelně v uvedeném termínu)

/09. 10. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce kanalizační stoky H
Termín uzavírky:09.10.2018 – 20.12.2018
Délka uzavírky: od křižovatky s ul. Na Svobodném po křižovatku s ul. Trojanova

Objízdná trasa:ul. Trojanova, cca 250 m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 05.10.2018

/09.10.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizační stoky H
Upřesnění:ul. Tůmova v k.ú. Kolín – umístění vedení v tělese místní komunikace (chodník, komunikace) otevřeným výkopem
Termín:: 09.10.2018 – 20.12.2018