online kamera Karlovo náměstí
/1. 10. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. Tovární v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:stavební činnost, vodovodní přípojka pro hydrant
Termín uzavírky:01.10.2019 – 10.10.2019
Rozsah uzavírky: cca 20 m

Objízdná trasa:ul. A. Kaliny, sil. III/12557, ul.Na Louži, sil.II/328, ul. Ovčárecká, ul. Okružní
Rozhodnutí SSÚ ze dne 27.09.2019

/1.10.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Jablonského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – sanace domu po havárii parovodní přípojky
Upřesnění:ul. Jablonského před č.p. 636 v k.ú. Kolín
Termín:01.10.2019 – 10.10.2019

/1. 9. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. ul. Háninská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:stavba ing. sítí
Termín uzavírky:01.09.2019 – 30.09.2019
Rozsah uzavírky: cca 10 m

Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 08.08.2019

/1.9.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Háninská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – stavba vodovodní, kanalizační a plynové přípojky
Upřesnění:ul. Háninská v k.ú. Kolín – stavební výkopové práce
Termín:01.09.2019 – 30.09.2019