online kamera Karlovo náměstí
/22.5.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Zámecká v k.ú. Kolín
Účel užití:zábor chodníku k zajištění bezpečnosti chodců při opravě střechy
Upřesnění:ul. Zámecká chodník před čp. 80 cca 12 m x 3 m
Termín:22.05.2019 – 28.05.2019

/10.4.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Ovčárecká a ul. Čelakovského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – výměna stávajícího kabelového vedení NN
Upřesnění:ul. Ovčárecká a ul. Čelakovského v k.ú. Kolín
Termín:10.04.2019 – 15.06.2019

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání MK - ulice Nerudova v Kolín III.
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu
Termín:08.04.2019 – 10.06.2019

/4. 4. 2019/ uzavírka místní komunikace – v Kolíně 5
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce kanalizace a komunikace
Termín uzavírky:1. etapa - 04.04.2019 – 17.04.2019
2. etapa - 18.04.2019 – 09.06.2019
3. etapa - 10.06.2019 – 23.06.2019
Rozsah uzavírky: 1. etapa – cca 25 m
2. etapa – cca 150 m
3. etapa – cca 180 m

Objízdná trasa:NENÍ STANOVENA
Rozhodnutí SSÚ ze dne 10.01.2019

/07.03.2019/ - Zvláštní užívání MK - ulice Brankovická v Kolíně V.
Účel užití:pro provádění stavebních prací – výstavba kanalizace
Upřesnění:ul. Brankovická (od ul. Křičkova po č.p. 1007) v k.ú. Kolín
Termín:07.03.2019 – 31.05.2019

/15.12.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Ovčárecká v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce veřejného osvětlení
Upřesnění:ul. Ovčárecká, Kolín V, chodník – zábor cca 300 m x 1 m ul. Sadová 1 x protlak
Termín:15.12.2018 – 31.05.2019