online kamera Karlovo náměstí

/26. 11. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. K Dílnám v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: údržba železniční tratě v místě železničního přejezdu
Termín uzavírky:26.11.2017 od 10:00 hod. do 27.11.2017 20:00 hod.
Rozsah uzavírky:ul. K Dílnám v místě žel. přejezdu v žkm 345,725, ev. č.: P4921
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.11.2017

/14. 11. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. Masarykova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: oprava místní komunikace
Termín uzavírky:14.11.2017 – 03.12.2017
Rozsah uzavírky:cca 200 m
Objízdná trasa:ul. Tyršova do ul. Družstevní a dále na ul. Benešova
Rozhodnutí SSÚ ze dne 14.11.2017

/13. 11. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. Pražská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:13.11.2017 – 30.04.2018 2a etapa a 2b etapa
Rozsah uzavírky:cca po 100 m
Objízdná trasa:vyznačena po sil.č.I/38 H, ul. Jaselská na ul. Legerova a dále ul. Pol. vězňů
Rozhodnutí SSÚ ze dne 13.11.2017

/13.11.2017/ - Zvláštní užívání PK - ul. Brankovická v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – přípojka kNN pro č.p. 350
Upřesnění:ul. Brankovická, chodník – zábor o rozsahu cca 10 m x 1 m
Termín:: 13.11.2017 - 08.12. 2017 (v případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňující dokončení povrchů, bude termín prodloužen do 30.04.2017, kdy bude povrch komunikace průchodný)

/25. 10. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. U Přejezdu a ul. Ovčárecká v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce kanalizačního řadu
Termín uzavírky:25.10.2017 – 22.12.2017
Rozsah uzavírky:cca po 100 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 23.10.2017

/23. 10. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. Roháčova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce povrchu místní komunikace a chodníku
Termín uzavírky:23.10.2017 – 31.12.2017
Rozsah uzavírky:cca 200 m mezi ul. Lipanská a ul. Táboritská
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 18.10.2017

/16.10.2017/ - Zvláštní užívání PK - ul. Kutnohorská a ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – z důvodu výměny okenních výkladců u prodejny a opravy fasády domu
Upřesnění:Kutnohorská a ul. Rubešova (chodník) o rozsahu 20 m x 2 m
Termín:16.10.2017 - 16.11.2018

/09. 10. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Pražská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:09.10.2017 – 15.12.2017 1.etapa (DIO 1A,1B + DIO k 1.etapě od křižovatky s ulicí Úzka po křižovatku s ul. Kmochova)
Rozsah uzavírky:cca po 80 m
Objízdná trasa:vyznačena po sil.č.I/38 H, ul. Jaselská na ul. Legerova a dále ul. Pol. vězňů
Rozhodnutí SSÚ ze dne 05.10.2017

/09.10.2017/ - Zvláštní užívání PK - ul. Pražská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu
Upřesnění:ul. Pražská v k.ú. Kolín
Termín:09.10.2017 – 15.12.2017

/01.10.2017/ - Zvláštní užívání PK - ul. Polepská v k.ú. Kolín
Účel užití:zábor při stavební činnosti
Upřesnění:ul. Polepská v k.ú. Kolín
Termín:01.10.2017 – 15.11.2017

/28. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Mistra Jana Husa a ul. Alšova Sendražice
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu „M12“
Termín uzavírky:28.09.2017 – 15.12.2017
Rozsah uzavírky:cca 200 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 26.09.2017

/28.09.2017/ - Zvláštní užívání PK -ul. Mistra Jana Husa a ul. Alšova , Sendražice
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu „M12“
Upřesnění:ul. Mistra Jana Husa a ul. Alšova v k.ú. Kolín-Sendražice
Termín:28.09.2017 – 15.12.2017

/25.09.2017/ - Zvláštní užívání PK - ul. V Zahradách a ul. Příční v k.ú. Kolín-Sendražice
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu „M29“
Upřesnění:ul. V Zahradách a ul. Příční v k.ú. Kolín-Sendražice
Termín:25.09.2017 – 15.12.2017

/18. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Rorejcova a ul. Duk. hrdinů v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce terminálu
Termín uzavírky:18.09.2017 – 13.05.2018
etapa 2, předpokládaný termín 18.09. – 29.09.2017
etapa 3, předpokládaný termín 30.09. – 13.05.2018

Rozsah uzavírky:cca 220 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.09.2017

/22. 12. 2016/uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ul. Polepské údolí v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:oprava mostu přes potok Polepka
Termín uzavírky:
22.12.2016 – 22.12.2017

Rozsah uzavírky:cca 10 m mostu
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 21.12.2016

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání ul. ul. Úzká a ul. Sokolská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – pokládka kabelové vedení NN zábor při uložení kabelového vedení NN
Upřesnění:Úzká a ul. Sokolská ul. v k.ú. Kolín
Termín:I. etapa 24.10. – 04.11.2016 překop ul. Úzká, otevřený výkop, uzavírka celé komunikace
II. etapa 31.10 – 02.12.2017 ul. Sokolská + vjezdy na parkoviště do bývalého areálu pivovaru

Rozhodnutí SSÚ ze dne 20.10.2016