online kamera Karlovo náměstí
/11.9.2019/ - Zvláštní užívání MK - Karlovo nám. v k.ú. Kolín
Účel užití:pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu (dále jen akce) akci: „Sportovní náborový den pro děti“
Upřesnění:Karlovo náměstí v Kolíně – celá plocha
Termín:11.09.2018 14:00 hod. – 20:00 hod.

/9. 9. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. v k.ú. Kolín - Kolín IV.
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:pořádání kulturní akce - Pietní akt u pamětní desky Václava Morávka
Termín uzavírky:09.09.2019 13:30 hod – 15:30 hod. ul. Smetanova 08:00 hod. – 15:30 hod. , 13:30 hod. – 15:30 hod. ul. Poli. vězňů, ul. Kutnohorská
Autobusová doprava:ZASTÁVKY BUS BUDOU PO DOBU KONÁNÍ AKCE ZRUŠENY
Veškeré dotčené linky příměstské autobusové dopravy pojedou z ul. Rorejcova na ul. U Křižovatky a dále na velký kruhový objezd a ul. Jaselskou na světelnou křižovatku a dále do ul. Legerovy na zastávky Kolín, Družstevní dům. Doprava MHD je zajišťována linkami č. 1,2,3,4,5,9,13, a 22. Po dobu uzavírky nebude obsluhovat zastávku „Kolín, Banka“ městskými linkami č. 235001, 235501, 235002, 235502, 235003, 235503, 235004, 235504, 235005, 235009, 235509, 235013, 235022, 235522. Dále se nebudou obsluhovat zastávky „Kolín, Zálabská lékárna“, linky 235503, 235504, 235005, 235013, Kolín, Kino“, linky 235004, 235505, 235013 a „Kolín, Poliklinika“, linky 235001, 235501, 235002, 235502, 235009, 235022, 235522.

Rozsah uzavírky: cca 700 m (ul. Politických vězňů, ul. Smetanova , ul. Kutnohorská )

Objízdná trasa:ul. Pol. vězňů, ul. Zahradní, ul. Heverova, ul. V Opletkách
Rozhodnutí SSÚ ze dne 06.08.2019

/5.9.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Kouřimská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu – zábor při pořádání akce: „Prezentace vozidla Ford Mustang Bullit Steve McQueen Edition“ - umístění vozidla při prezentaci vozidla, cca 2 m x 5 m
Upřesnění:ul. Kouřimská před čp. 10, (v parkovacím zálivu), v k.ú. Kolín
Termín:05.09.2019

/1. 9. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. ul. Háninská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:stavba ing. sítí
Termín uzavírky:01.09.2019 – 30.09.2019
Rozsah uzavírky: cca 10 m

Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 08.08.2019

/1.9.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Háninská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – stavba vodovodní, kanalizační a plynové přípojky
Upřesnění:ul. Háninská v k.ú. Kolín – stavební výkopové práce
Termín:01.09.2019 – 30.09.2019