online kamera Karlovo náměstí

/18. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Rorejcova a ul. Duk. hrdinů v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce terminálu
Termín uzavírky:18.09.2017 – 13.05.2018
etapa 2, předpokládaný termín 18.09. – 29.09.2017
etapa 3, předpokládaný termín 30.09. – 13.05.2018

Rozsah uzavírky:cca 220 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.09.2017

/05. 09. 2017/ uzavírka silnice č. II/125 ul. Veltrubská v Kolíně
Druh uzavírky:úplná uzavírka silnice II/125 (budoucí III/12557) ul. Veltrubská v Kolíně
Důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky
Termín uzavírky:: I. etapa: od 5.9. 8,30 hodin do 23.9.2017
II. etapa: od 24.9. do 30.9.2017

Rozsah uzavírky:I. etapa – od křižovatky s ul. Brankovická po křižovatku s ul. Sadová
II. etapa – od okružní křižovatky na Zálabí po křižovatku s ul.Sadová
d) délka uzavírky: I. etapa cca 500 m , II. etapa cca 580m
Objízdná trasa:I. etapa: pro osobní dopravu a autobusy: od uzavřeného úseku na křižovatce ul. Veltrubská a ul. Sadová vlevo, ul. Sadovou na křižovatku se silnicí II/328 ul. Ovčárecká, tady vpravo a dál po silnici II/328 ul. Ovčárecká na světelnou křižovatku s ul. Na Louži, tady opět vpravo a ul. Na Louži na malou okružní křižovatku na Zálabí a dále zpět do ul. Veltrubské směr ul. Brankovická cca 460m pro nákladní dopravu: na světelné křižovatce u Nového mostu přes Labe rovně po silnici II/328 ul. Ovčáreckou přes Zálabí a Sendražice na kruhový objezd u Ovčár, tady směr Velký Osek po přeložce silnice II/125 cca 8km.
II. etapa: pro osobní dopravu a autobusy: stejná objízdná trasa jako v I. etapě, pouze nebude průjezdná i část ul. Veltrubské od malé okružní křižovatky a křižovatka s ul. Brabkovickou, proto i osobní doprava z lokality u zimního stadionu a Borků pojede ul. Sadovou a dál ul. Ovčáreckou pro nákladní dopravu: stejná objízdná trasa jako v I. etapě směr Velký Osek.
Rozhodnutí SSÚ ze dne 29.08.2017

/21. 08. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Pod Vinicí v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: oprava místní komunikace
Termín uzavírky:21.08.2017 – 30.09.2017
Rozsah uzavírky:cca 160 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 14.08.2017

/10.07.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - v k.ú. Kolín III.
Účel užití:pro provádění stavebních prací – přechod části parní distribuce na teplovody 1. etapa – větev C – nové rozvody tepla a výměna ve stávajících trasách
Upřesnění:ul. Roháčova, Lipanská, Táboritská a Jateční v k.ú. Kolín III.
Termín:10.07.2017 – 30.09.2017

/22. 12. 2016/uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace ul. Polepské údolí v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:oprava mostu přes potok Polepka
Termín uzavírky:
22.12.2016 – 22.12.2017

Rozsah uzavírky:cca 10 m mostu
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 21.12.2016

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání ul. ul. Úzká a ul. Sokolská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – pokládka kabelové vedení NN zábor při uložení kabelového vedení NN
Upřesnění:Úzká a ul. Sokolská ul. v k.ú. Kolín
Termín:I. etapa 24.10. – 04.11.2016 překop ul. Úzká, otevřený výkop, uzavírka celé komunikace
II. etapa 31.10 – 02.12.2017 ul. Sokolská + vjezdy na parkoviště do bývalého areálu pivovaru

Rozhodnutí SSÚ ze dne 20.10.2016