online kamera Karlovo náměstí
/21. 01. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. Okružní v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:skládání nákladu k rekonstrukci střechy za pomoci jeřábu
Termín uzavírky:21.01.2019 – 10.02.2019 (vždy cca 3 hod. – 2 x umístění jeřábu na MK Okružní v uvedeném termínu)
Rozsah uzavírky: od křižovatky s sil. II/328, ul. Ovčárecká po křižovatku s ul. Ke Hřbitovu

Objízdná trasa:NENÍ STANOVENA
Rozhodnutí SSÚ ze dne 10.01.2019

/21.01.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Okružní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – z důvodu složení nákladu k rekonstrukci střechy pomocí jeřábu.
Upřesnění:ul. Okružní
Termín:21.01.2019 – 10.02.2019

/15.12.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Ovčárecká v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce veřejného osvětlení
Upřesnění:ul. Ovčárecká, Kolín V, chodník – zábor cca 300 m x 1 m ul. Sadová 1 x protlak
Termín:15.12.2018 – 31.05.2019

/10. 12. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Pražská v k.ú. Kolín V
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:revitalizace ul. Pražská dokončení 1. etapy a prodloužení etapy 2.a 3.
Termín uzavírky:10.12.2018 – 15.04.2019
Rozsah uzavírky: ul. Pražská od křižovatky s ul. Kmochova včetně křižovatky s ul. Sluneční, ul. Štítarská po křižovatku s sil.č. I/38, ul. Jaselská

Objízdná trasa:sil.č. I/38, ul. Jaselskou, ul. Legerova a nám. Republiky. Délka objízdné trasy cca 1 km
Rozhodnutí SSÚ ze dne 04.12.2018

/01.11.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Kutnohorská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění přívěsu s automobilem nebo dodávky z důvodu dovozu nářadí, stavebního materiálu a odvozu suti při přestavbě domu.
Upřesnění:ul. Kutnohorská před č.p. 48 - (chodník) 2 m x 6 m
Termín:: 01.11.2018 - 31.03.2019 (podle potřeby, nepravidelně v uvedeném termínu)