online kamera Karlovo náměstí
/29. 7. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. Komenského v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:výměna kabelů VN, NN
Termín uzavírky:29.07.2019 - 02.08.2019
Rozsah uzavírky: ul. Komenského - 10 m

Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 11.07.2019

/15. 7. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:stavební práce pomocí jeřábu při opravě střechy budovy 57
Termín uzavírky:15.07.2019 - 19.07.2019
Rozsah uzavírky: ul. Rubešova - 50 m

Objízdná trasa:stanovena – ul. Parléřova, ul. Brandlova, ul. Karlova a Karlovo náměstí
Rozhodnutí SSÚ ze dne 11.07.2019

/1. 6. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. V Břízách a ul. Riegrova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:přechod části parní distribuce na teplovody 2. etapa
Termín uzavírky:01.07.2019 – 31.08.2019
Rozsah uzavírky: cca 250 m

Objízdná trasa:je stanovena ul. Riegrova, ul. Tyršova, ul. Dělnická, ul. Bezručova
Rozhodnutí SSÚ ze dne 27.06.2019

/1.7.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. V Břízách v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – výměna potrubí páry za předizolované teplovodní trubky – přechod části parní distribuce na teplovody
Upřesnění:ul. V Břízách, ul. Riegrova a ul. Tyršova v k.ú. Kolín
Termín:01.07.2019 – 31.08.2019

/24.6.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Horského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Termín:24.06.2019 – 31.07.2019

/11. 6. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce komunikace
Termín uzavírky:11.06.2019 – 31.08.2019
Rozsah uzavírky: celá ul. Nerudova, cca 100 m

Objízdná trasa:NENÍ STANOVENA
Rozhodnutí SSÚ ze dne 06.06.2019

/11.6.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce komunikace
Upřesnění:ul. Nerudova v k.ú. Kolín – stavební práce
Termín:11.06.2019 – 31.08.2019

/11. 6. 2019/ uzavírka místní komunikace – ul. V Břízách v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:přechod části parní distribuce na teplovody 3. etapa
Termín uzavírky:11.06.2019 – 31.08.2019
Rozsah uzavírky: cca 250 m

Objízdná trasa:NENÍ STANOVENA
Rozhodnutí SSÚ ze dne 05.06.2019

/11.6.2019/ - Zvláštní užívání MK - ul. V Břízách v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – výměna potrubí páry za předizolované teplovodní trubky – přechod části parní distribuce na teplovody 3. etapa
Termín:11.06.2019 – 31.08.2019