Městský monitorovací systém - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Praktický význam použití kamerového systému
1.  prevence protiprávních jednání na veřejných prostranstvích v obci,
2.  adekvátní rychlá reakce na vznik případné protiprávní či krizové situace (bezodkladné upozornění např. obecní policie, Policie ČR, HZS, LZS, případně dalších složek a event. koordinace jejich činnosti např. prostřednictvím dohledového, poplachového a přijímacího centra nebo jeho části – dříve tzv. „pult centralizované ochrany“),
3.  schopnost předávat konkrétní údaje získané kamerových systémem pro potřebu zejména správního či trestního řízení jako důkazní prostředek

Ve smyslu ustanovení § 24b, odst. 2, zákona o obecní policii jsou-li zřízeny stálé automatické technické systémy, které pořizují audiovizuální záznamy, je povinností obecní policie o zřízení takových systémů vhodně informovat.

MAPA ROZMÍSTĚNÍ KAMER MĚSTSKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU

AKTUALIZOVÁNO K 16.01.2019