PROJEKT "BEZPEČNÝ KOLÍN - strážníci do ulic"
/cena za volání na dané číslo je platná dle příslušného tarifu operátora/
str. Michaela Dvořáková
OKRSEK 1
725 984 735
dvorakovampk@gmail.com
str. Andrea Bišková
OKRSEK 2
724 866 608
biskovaandrea@gmail.com
str. Marcela Merglová
OKRSEK 3
720 373 896
merglova.marcela@gmail.com
str. Edita Zajíčková
OKRSEK 4, OKRSEK 5
724 876 186
zajickovampk@gmail.com