Úterý, 19. leden 2021

V obchodním centru Kaufland řešila hlídka MP, na základě oznámení ostrahy, přestupek proti majetku. Žena z Kolína odcizila řasenku v hodnotě 85,- Kč, kterou ukryla do kabelky. Vzhledem k tomu, že zboží pronesla za pokladní zónu bez jeho zaplacení a ke svému jednání se doznala, byla událost vyřešena uložením pokuty.

Pondělí, 18. leden 2021

Historickou část města, která byla v roce 1989 vyhlášena městskou památkovou rezervací, zdobí na Karlově náměstí novorenesanční domy, morový sloup a kašna. A právě na ní zanechal feťák, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, nechtěný pozdrav v podobě použité injekční stříkačky. Strážníci se opět chopili likvidačního boxu a nebezpečný infekční materiál odklidili. Provedena fotodokumentace události.

Sobota, 16. leden 2021

V jednu hodinu po půlnoci bylo na linku 156 přijato oznámení, že se v části ulice Benešova, přímo u plotu 1. ZŠ, povaluje nějaký muž, který je zřejmě podnapilý a jeho pokusy, jak se postavit na nohy, se míjejí účinkem. Oznamovatel dále uvedl, že má muž v obličejové části nějaký krvavý šrám. Na místo se dostavila hlídka MP, kde strážníci zjistili, že se muži podařilo „urazit“ několik metrů, neboť místo oznámení a místo nálezu bylo jiné, než bylo oznamovatelem prezentováno. Vzhledem k tomu, že si muž, zřejmě pádem na zem, způsobil krvácivé poranění, byla na místo přivolána ZZS. Poté, co byl zdravotníky ošetřen, byl expedován pěšky domů, kde byl předán manželce.
V čase 9:35 hodin učinila telefonický dotaz, prostřednictvím linky 156, jedna rozhořčená občanka, zda se smí vybírat v „nouzovém stavu“ parkovné na parkovišti u jednoho ze zdejších obchodních center. Operační MP se pokoušel oznamovatelce vysvětlit, že se „nouzový stav“ nevztahuje na placení parkovného, tedy že se parkovné vybírat může. Když oznamovatelka neuspěla s možností, jak si zajistit parkování zdarma, nasadila vyšší „kalibr“ v podobě oznámení, že obsluha parkoviště nemá roušku a je „drzá“. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že obsluha parkoviště dodržuje vládní nařízení a činnost vykonává s rouškou, která zakrývá dýchací cesty. Na dotaz k obsluze, zda zde došlo k nějaké rozepři, bylo hlídce uvedeno, že zde měla slovní konflikt s nějakou paní, pravděpodobně oznamovatelkou, která se dohadovala ohledně placení parkovného a nemohla pochopit, že se i za „nouzového stavu“ platit musí. Oznamovatelka se na místě nenacházela a obsluha měla při výběru parkovného roušku řádně na obličeji, bylo tedy vše v pořádku. „Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého.“ Voltaire

Čtvrtek, 14. leden 2021

V čase 3:35 hodin oznámil občan bydlící v ulici Na Magistrále, že jim někdo zvoní na zvonky a domáhá se vstupu do domu. Hlídka MP na místě zjistila muže pod vlivem alkoholu, který si spletl vchod. Strážníky byl poučen ohledně nouzového stavu, zákazu vycházení a dalších povinností s tím spojených. Muž uvedl, že požil alkohol z důvodu tragické události v rodině, protože chtěl na chvíli na vše zapomenout. Strážníci muže dovedli ke správnému vchodu, poté místo opustili.
V prostoru nemocničních toalet lze předpokládat, že se zde nalezne vše, co zde má být. Umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, funkční WC, štětka na WC, jednorázové papírové ručníky a mýdlo – v dnešní pandemické situaci nejlépe desinfekční. Ovšem to, co je v tomto prostoru nežádoucí, je páchnoucí agresivní feťák. Ten si o půl osmé ráno ustlal u jedné z toalet a rozhodně nechtěl být ze svých „barevných snů“ nikým rušen. Vzhledem k tomu, že domluvy a výzvy k opuštění místa, které aplikovali zaměstnanci nemocnice k jeho osobě, nezabíraly, byl na toaletách, z důvodu stupňující se agresivity, uzamčen a na místo přivolána hlídka MP. Strážníci zjistili, že se jedná o jim známého problémového feťáka z okresu Kolín. Muž byl důrazně upozorněn na nevhodnost svého jednání a chování s tím, že o jeho přítomnost zde opravdu nikdo nestojí. Poté, co se oblékl a obul, byl z místa vykázán.
Na hezké ženě rádo spočine nejedno mužské oko. Nejinak je tomu i v kolektivu strážníků MP, to když se ve městě vyskytne tzv. „trofejní kus“. Na služebnu MP se v dopoledních hodinách dostavila „bez varování“ žena. Oblečená do tepláků a mikiny, o několik čísel menší velikost zcela neodpovídala postavě a ročnímu období. Na dotaz operačního pracovníka, s čím přichází nebo s čím jí může pomoci, odpověděla, že se přišla omluvit za to, že v noci hodila sněhovou kouli do okna služebny. Dále překvapila tím, že Kolínem pouze projíždí, ale že je naší povinností „pomáhat a chránit“, a proto se dožadovala možnosti se na služebně vysprchovat. Toto přání však ženě nebylo umožněno, nejen z důvodu absence vlastního ručníku. Nespokojená paní, po neúspěšném pokusu o „očistu těla“, místo opustila.

Středa, 13. leden 2021

Po druhé hodině odpolední bylo přijato telefonické oznámení od ostrahy haly ČD. Člen ostrahy uvedl, že se na lavičce válí nějaký bezdomovec, který nechce místo opustit. Na místo se dostavila hlídka MP, která na hale nalezla spícího muže. Strážníci muže probudili a ztotožnili. Jednalo se o nový přírůstek, v podobě bezdomovce, z Chomutova. Muž byl poučen o tom, jak se zde bude ve městě chovat. Následně byl vykázán z místa.

Pondělí, 11. leden 2021

V čase 9:30 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Havlíčkova, že jí do pokoje vlétl otevřeným oknem malý ptáček, který se zasekl v závěsu a nemůže odletět. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci návštěvníka v podobě sýkory modřinky opatrně vymotali ze závěsu a poté, co zjistili, že nemá žádné zranění, vypustili ven. Oznamovatelka byla velmi ráda a děkovala strážníkům za pomoc.
V čase 9:54 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy BILLA - ulice Seifertova. Muž z okresu Mělník zde odcizil potraviny v hodnotě 307,50 Kč, které si ukryl do oděvu a prošel pokladní linií s úmyslem, že uzeniny nezaplatí. Muž se hlídce ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl strážníkům prokázat hodnověrně svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že si muž, z důvodu předešlé trestní minulosti, zřejmě opět zajistil „byt a stravu“, neboť se v daném případě jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Událost byla předána službu konajícímu policistovi k provedení dalších opatření.

Neděle, 10. leden 2021

V čase 18:35 hodin se na MP obrátila, s prosbou o pomoc, paní bydlící v obci vzdálené cca 200 km od Kolína. Požádala o prověření, zda se nic nestalo její mamince, která bydlí v ulici Husova a nebere jí telefon. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že je paní v pořádku a s dcerou se zkontaktuje. O tomto byla dcera, s velkou radostí, operačním MP vyrozuměna.

Sobota, 9. leden 2021

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně opuštěného psa, který se má nacházet na autobusové zastávce na ulici Benešova. Po příjezdu na místo strážníci pejska rasy jezevčík nalezli na zastávce MAD - u samoobsluhy (směrem do Štítar). Pes byl poté hlídkou převezen do městského útulku.
V čase 22:36 hodin oznámil na linku 156 občan dva pobíhající psy v ulici Polepská. Hlídka MP na oznámeném místě odchytla dva psy, plemeno kokršpaněl. Místním šetřením byl zjištěn jejich majitel, který byl telefonicky vyrozuměn. Majitel byl však v zaměstnání, proto bylo dohodnuto, že budou oba odchycení psíci převezeni do útulku, kde si je ráno vyzvedne.

Čtvrtek, 7. leden 2021

V čase 17:40 hodin bylo, prostřednictvím linky 156, přijato telefonické oznámení ohledně bezdomovce, který se válí v průchodu pečovatelského domu na ulici Husova. Hlídka MP na místě zjistila místního problémového opilce a narkomana, jak vyspává. Muž, zřejmě znavený „z ranního vstávání do pracovního procesu“, byl hlídkou probuzen ze svého nepravého „zimního spánku“ a vykázán z místa.

Středa, 6. leden 2021

V 9.48 hodin volala ostraha haly ČD, že zde mají problém s jedním
opilcem, který se chová nevhodně, nemá jízdenku a nechce opustit prostor haly ČD. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku. Ta jí označila problémového muže. Strážníci muže vyzvali, aby jim předložil doklad totožnosti, ten však na výzvu nereagoval a totožnost odmítl prokázat. Z tohoto důvodu byl hlídkou MP předveden na policii. Následnou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se jedná o muže z okresu Nymburk, na kterého je vydán „příkaz k zatčení“. Muže si od strážníků převzal službu konající policista k provedení dalších opatření. „Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.“ (André Maurois)

V čase 20:40 hodin bylo přijato telefonické oznámení ostrahy TESCA, že si na parkovišti před OC udělali mladíci závodní dráhu, kdy měli jezdit po parkovišti smykem mezi zaparkovanými auty. Operační MP zaměřil kameru Městského dohledového kamerového systému, kterým byla výše oznámená situace zjištěna. Po příjezdu na místo strážníci řidiče vozidel ztotožnili a místo zkontrolovali. Vzhledem k tomu, že zde nebyla zjištěna žádná škoda na majetku, byli mladíci, po dořešení události, z místa vykázáni.

Úterý, 5. leden 2021

Když dojde k oznámení na tísňovou linku 156, předpokládáme, že se v této nelehké době jedná o situaci, kdy je ohrožen život, zdraví, nebo bezpečnost majetku, a je třeba rychlého jednání. K tomuto linka, která se právem nazývá „tísňová“, slouží. V době „nouzového stavu“ řeší MP, kromě výše uvedených situací, prioritně úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, kontroly dodržování krizových opatření a mimořádných opatření, která jsou dána v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.
Bohužel, najdou se však takoví jedinci, kteří v záclonovém úkrytu za pomoci dalekohledu ze Sovětského svazu, který svojí největší slávu zažil na rekreacích ROH v Krkonoších, ohlašují domnělé přestupky špatně parkujících vozidel. Někdy by se za oznámenou akci, často z důvodu narušených sousedských vztahů, nemuseli stydět ani Bartáčkovi s Novákovými.
Nováková: „Bartáčkovi? Ty maj takový štěstí, že kdyby si koupili trpaslíka, tak jim do rána vyroste a ještě jim umeje auto!”

V čase 22:50 hodin přijala MP, prostřednictvím linky 156, oznámení ohledně třech podezřele se chovajících mladistvých osob (dvě dívky a chlapec), které se pohybují v prostoru u nádraží v době, kdy je zákaz vycházení. Svým vzhledem a chováním vzbuzovaly v oznamovateli podezření, že se zde nejedná o osoby, které jdou ze zaměstnání. Po příjezdu na místo nebyl nikdo z nich schopen strážníkům odpovědět, proč jsou v době zákazu vycházení venku. Vzhledem k tomu, že nemohly, z důvodu absence dokladů, svoji totožnost prokázat, hlídka MP je předvedla na policii. Lustrací prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že jsou všichni v policejním pátrání, a to z důvodu útěku z výchovného ústavu. Osoby (15, 15 a 17 let) si následně od strážníků převzal službu konající policista, k provedení dalších opatření.

Pondělí, 4. leden 2021

V čase 6:38 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, paní z pečovatelské služby o pomoc se svojí klientkou. Paní vysokého věku, bydlící v ulici Moravcova, spadla z lůžka a ona ji sama nemohla uzvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP, která paní zvedla ze země a uložila zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že nebyla požadována další asistence strážníků, ani případné přivolání ZZS, hlídka MP místo opustila.
Na žádost operačního OO PČR byla prověřena jim oznámená událost, že v Oblastní nemocnici Kolín má být nějaký problémový pacient. Hlídka MP na místě zjistila od zdravotnického personálu, že problémový pacient již místo opustil. Muž, který byl na jednom ze zdejších oddělení na vyšetření, měl nějaké výhrady a nemístné poznámky k personálu. Je velmi smutné, že si někteří lidé neuvědomují, jak náročná je práce zdravotnického personálu, který nasazuje své životy a zdraví v této nelehké situaci.

Neděle, 3. leden 2021

V čase 19:18 hodin oznámila paní bydlící v ulici U Kůlen, že se k nim domů zaběhl pes. Hlídka MP psa od paní převzala. Vzhledem k tomu, že černý kříženec většího vzrůstu neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl pes strážníky naložen do služebního vozidla a převezen do městského útulku.
Provedena součinnost HZS Kolín u jejich zásahu v ulici Nad Zastávkou. Místním občanům, kteří zde bydlí, bylo doporučeno, aby se následující den obrátili na příslušný odbor při MěÚ Kolín s žádostí k zajištění opravy elektro zařízení.
Ani v tomto uvedeném období jsme se nevyhnuli sběru použitých injekčních stříkaček. Hlídky Městské policie Kolín je odklízely nejvíce v části Kolín 2 a Kolín 3.

Sobota, 2. leden 2021

Krádež dvou citronů v Kauflandu se nevyplatila muži z Kolína. Do sáčku se zváženým zbožím přihodil další dva kusy a prošel za pokladní zónu. To se ovšem nelíbilo ostraze a právem přivolala na místo hlídku MP. Ke krádeži se muž strážníkům doznal, s pokutou a ostudou místo opustil.