Úterý, 16. únor 2021

Přízrak, jak z neprostupných šumavských hvozdů, měli možnost spatřit zákazníci OC Plynárenská. Nebylo třeba pátrat v dávno zapomenutých vesnicích, prokletých samotách nebo v archiváliích, na kterých „zahlodal zub času“, a jejich dávná sláva byla pokryta vrstvou prachu. V čase 10:00 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z obchodů, že je před OC nějaký špinavý muž, který zde dělá nepořádek a lidé se ho bojí. Na místo se dostavila hlídka MP, která zde zjistila muže, který silně zapáchal, byl pomočený, se špinavým oblečením a s každou botou jinou. (Později zjištěno, že spodní prádlo nahrazoval denní tisk). Muž z okresu Šumperk uvedl, že přijel minulý den vlakem do Kolína. Zde přespal „v iglú“ na dvoře ubytovny v Polepské ulici a je na cestě do Prahy za synem. Strážníci muže přemístili k výdejně charitativního šatníku, kde mu pracovníci charity, za dozoru hlídky MP, poskytli nové ošacení, pití a nějaké jídlo. Po těchto úkonech byl muž poslán na nádraží v Kolíně, aby zde pokračoval v cestě do Prahy.

Pondělí, 15. únor 2021

V čase 11:25 hodin volala ostraha ČD, že se před halou „klátí“ nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP, která prostor před nádražím zkontrolovala. Strážníci zjistili, že se jedná o známého bezdomovce, který při vybírání použitého „kuřiva“ usnul na jednom z odpadkových košů. Tentokrát byl opilec naštěstí dostatečně oblečen, občas však situaci nezvládne a po vykonání potřeby neschová to, co by schováno být mělo. To se pak kolemjdoucím občanům naskytne pohled, se kterým se lze seznámit, v případě zájmu, také při listování v Netterově Anatomickém atlasu člověka, popřípadě v učebnici Přírodopis pro 8. ročník na straně 106 a 107. Muž „s otisknutým odpaďákem na čele“ byl následně strážníky probuzen a vyslán směr brloh, kde přebývá.

Neděle, 14. únor 2021

V čase 19:50 oznámila na linku 156 ostraha ČD, že mají na hale podnapilého muže bez roušky a ten nechce opustit tento prostor. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky byl zjištěn muž z Milovic, který byl poučen o vládním nařízení ohledně nošení roušky v uzavřeném prostoru a na povinnost mít platnou jízdenku. Vzhledem k tomu, že toto muž neměl, byl z místa vykázán. V 04:40 hodin oznámila na linku 156 opět ostraha ČD, že uvedený muž se vrátil na halu. Na místo se opět dostavila autohlídka MP, která oznamovateli sdělila, že muže již nebudou vykazovat ven z důvodu velké zimy (-16 stupňů) a jeho nedostatečného obutí (tím jsou zde v Kolíně u opilců letní gumové pantofle). Strážníci muže pouze zkontrolovali, zda není pod vlivem alkoholu a má přes dýchací cesty šálu. Ten uvedl, že bude během jedné hodiny odjíždět autobusem do místa bydliště. Během celého jednání byl na místě přítomen oznamovatel, který s tímto postupem souhlasil a sdělil, že na muže dohlédne, aby nastoupil do správného autobusu a odjel z města pryč.

Sobota, 13. únor 2021

Na pomoc strážníky, prostřednictvím linky 156, přivolala paní z ulice Václavská. Uvedla, že její téměř stoletá maminka upadla a požádala o pomoc s jejím zvednutím ze země. Strážníci se dostavili na uvedené místo, kde stařenku zvedli ze země a usadili na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.
Jak jsme již zmiňovali ve zprávě z minulého týdne, oznámení na linku 156, kdy si rozčílená paní, jak „Zorka mstitelka“, o půl šesté ráno stěžovala na to, že AVE uklízí chodníky a ona nemůže spát, má svoji následovnici. Jenom stížnost byla na opačný problém – neuklizená bílá peřina z chodníků v ulici Moravcova. V odpoledních hodinách oznámila na linku 156 paní, která se „představila“ příjmením tak častým, že by se neznalá osoba mohla domnívat, že zde v Kolíně nikdo jiný, než Novákovi, Nováčkovi, Koudelkovi, Dvořákovi nebo „pan anonym“ nebydlí. Ve výčtu ještě chybí Máňa z Čáslavi od Hujera a celá jejich famílie. V domnívaném duchu anonymity si paní stěžovala, že v ulici Moravcova není uklizený sníh na chodníku a každý si tady parkuje, jak chce. Důrazně žádala okamžitou nápravu, operačnímu pracovníkovi i celé MP vzkázala, že je celá její rodina živí z daní, tak ať něco dělají, protože za komunistů se toto nemohlo stát. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že se oznámení nezakládá na pravdě, chodníky v uvedené lokalitě byly schůdné a žádné vozidlo zde neparkovalo v rozporu s dopravním značením. Oznamovatelka nebyla konkrétní, o jaké vozidlo by se mělo jednat, stejně tak, jako před jakým číslem popisným se nedá chodit.

Pátek, 12. únor 2021

V čase 15:40 požádala ostraha ČD o asistenci v hale. Jednalo se o podnapilého bezdomovce z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který si sice koupil jízdenku do stanice Kolín dílny „za 14 Kč“, ale ta již byla prošlá, protože si schválně nechával ujet vlak, i když ho ostraha upozorňovala na každý odjezd. Problémový závislý muž je strážníkům dobře známou postavou, především svým kladným vztahem k lihovinám a problémům, kterými zde spolehlivě zaměstnává nejednu složku IZS. Vzhledem k tomu, že vnitřní řád ČD nedovoluje podnapilým osobám zůstávat v tomto prostoru, byl muž, na žádost ostrahy, vykázán ven.

Čtvrtek, 11. únor 2021

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci na náměstí Republiky velké ledové krápníky, které visely z okraje střechy. Hrozil zde, v případě oblevy, jejich pád a tím možné ohrožení na životě nebo zdraví zde procházejících osob. Provedena fotodokumentace události. Strážníky byla vyrozuměna zodpovědná osoba, která byla o věci řádně poučena. Přislíbena byla okamžitá náprava, a to vyznačením nebezpečných míst kolem budovy a odstraněním ledu ze střechy. V případě, že tak nebude možné učinit, bude zodpovědná osoba informovat o nastalé situaci hasiče. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že je závada odstraněna.
V čase 12:50 bylo na linku 156 přijato oznámení o spadlých drátech, které se nacházejí na parkovišti vnitrobloku v ulici Žižkova. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Telefonicky byla vyrozuměna společnost O2, jejíž pracovníci si oznámenou událost převzali.
„Automobil je dopravní prostředek, který nás pohodlně doveze do míst, kam bychom nikdy nejeli, ...“ (Murphyho zákon) Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka strážníků v prostoru Karlova náměstí, byla zjištěna povalená dopravní značka a rozbitý železný květináč. Shlédnutím kamerového záznamu Městského dohledového kamerového systému jím bylo zjištěno vozidlo Škoda bílé barvy (s příslušnou RZ), jehož řidič při průjezdu tímto místem nezvládl levotočivou zatáčku a narazil do květináče a DZ. Na základě tohoto zjištění strážníci provedli místní šetření a vozidlo nalezli. Řidič se k dopravní nehodě doznal. Na místo byla poté přivolána hlídka dopravní policie, která si celou událost převzala.

Středa, 10. únor 2021

V čase 14:52 bylo přijato oznámení od zaměstnanců jedné kolínské lékárny, že zde mají problém se zákazníkem. Uvedli, že nemůže pochopit daná pravidla pro výdej léků a odmítá opustit její prostory. K prověření oznámení byla následně vyslána autohlídka MP, strážníci na místě zjistili, že se v prostoru lékárny nachází zákazník (r.1941), který na dotaz, co je příčinou jeho jednání, uvedl, že si zde vyzvedl své léky. Následně se šel dotázat do jiné lékárny, kolik by doplácel a dozvěděl se, že jsou zde bez doplatku. Navrátil se tedy zpět a požadoval storno vydaných léků a navrácení doplatku cca 300,- Kč, to však nebylo možné. Senior se však nechtěl tak snadno vzdát a odejít, jako argument uvedl, že je ubohý důchodce a doplatek 300,- Kč je v současné době velkou finanční zátěží. Vzhledem k tomu, že situace stagnovala, zželelo se jednomu členu hlídky MP naříkajícího seniora a muži ze svých osobních prostředků na místě dobrovolně vyplatil předmětnou finanční hotovost. Senior si uvedenou částku na místě od strážníka vzal s tím, že je spokojený, jak došlo k vyřešení komplikované situace. Strážník byl na místě všemi přítomnými zákazníky lékárny slovně „oceněn“ se slovy díků, neboť nespokojený senior zde blokoval pokladnu lékárny, ostatní zákazníci spěchali a ti, co stáli venku, mrzli. Na závěr je třeba ještě nutno zdůraznit, že se jednalo o zcela výjimečnou situaci. Obdobné problémy, jako je zjištění jiné ceny na lécích nebo na zakoupeném zboží, již strážníci nebudou řešit vyplacením finanční hotovosti „ze své kapsy“. „I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu“. (Murphyho zákon)

Úterý, 9. únor 2021

V čase 15:50 požádal stálou službu konající policista OO PČR o prověření jim oznámené události. V prostoru nádraží mělo docházet k verbálnímu napadání mezi mužem a ženou. Hlídka MP na místě zjistila partnerskou dvojici narkomanů z Prahy. Na dotaz, co zde dělají, uvedli, že si byli v místním K Centru „nafasovat“ materiál a při čekání na vlak se pohádali. Za přítomnosti hlídky MP a po důrazném upozornění se uklidnili. S velkou radostí jim poté strážníci v 16:01 „zamávali“, to když odjeli vlakovým spojem směr Praha.

Pondělí, 8. únor 2021

O půl osmé ráno požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, zdravotně postižený občan. Uvedl, že on a ještě jeden kamarád, taktéž na invalidním vozíku, uvízli při venčení svých psů ve sněhu v ulici Na Magistrále. Hlídka MP se dostavila na místo, strážníci vozíčkářům proházeli cestu k domu a následně je dotlačili do vchodů jejich bydliště.
V čase 9:40 oznámila na linku 156 paní, že na autobusové zastávce na ulici Ovčárecká upadl nějaký starý pán. Je bez zranění, ale vzhledem ke stavu chodníků není schopen dojít domů. Hlídka MP na místě zjistila seniora vyššího věku, který hlídce sdělil, že nedojde domu. Hlídka muži nabídla, že ho odveze do místa trvalého bydliště a doprovodila ho až do domu. Senior velmi děkoval za pomoc a ochotu.
V čase 11:53 oznámila telefonicky na linku 156 paní ze Sendražic, že se u jejího domu pohybuje nějaký cizí toulavý pes. Hlídka MP na místě odchytla černobílou fenku křížence a umístila ji do městského útulku.
V čase 13:45 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, strážníky MP Kolín. Uvedla, že se jí na světelné křižovatce u Úřadu práce porouchalo auto a ona by od MP potřebovala toto vozidlo odtlačit do ulice Kutnohorská. Strážníci se dostavili na místo a vozidlo paní přemístili na požadované místo, ta nešetřila slovy díků.
V čase 16:05 požádal telefonicky stálou službu konající policista OO PČR o výjezd hlídky MP na nádraží ČD, kde má mít pracovník ostrahy problémy s bezdomovci. Hlídka MP na místě z prostor nádraží vykázala skupinu problémových kolínských bezdomovců.

Neděle, 7. únor 2021

„Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“ V čase 5:25 oznámila paní z ulice Rubešova, že jí vzbudilo AVE při úklidu sněhu. Stěžovala si i telefonicky na firmě AVE, kde jí oznámili, že jsou zavázáni odklidit sníh z komunikací do určité doby, aby nedošlo k úrazu chodců, popřípadě dopravní nehodě vozidel. Tato odpověď se paní vůbec nelíbila a proto, „neohrožena na životě nebo zdraví“, blokovala tísňovou linku 156 s tím, aby se na místo dostavila hlídka MP. Strážníci se na místo dostavili, zde bylo zjištěno, že firma odklízí sníh pomocí motorové techniky. Operační pracovník MP se paní snažil vysvětlit, že je potřeba sníh z bezpečnostních důvodů odklidit, ovšem marně. Jako pomsta všem, co ji vyrušili ze zimního spánku, bude stížnost na „rušení nočního klidu“.
V čase 17:35 hodin volal občan z ulice U Cihelny že jsou před jejich domem keříky, pod kterými leží nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP, kde v tůjích strážníci nalezli „zaparkovaného“ bezdomovce. Muž z Polska byl probuzen, ztotožněn a následně vykázán.

Sobota, 6. únor 2021

V čase 12:35 volal zaměstnanec ostrahy nemocnice Kolín, že tam mají spícího muže, kterého nemohou vzbudit. Na místo se dostavila hlídka MP, která „hibernujícího“ bezdomovce z Kladna probudila. Muž byl poučen a poté vykázán z prostoru nemocnice.
V čase 22:27 požádal operační OO PČR Kolín o prověření jim oznámeného „rušení nočního klidu“ v jedné ulici v části Kolín 3. Na místo se dostavila hlídka MP, kterou kontaktoval oznamovatel. Ten upřesnil byt, kde docházelo k hlasitým projevům, rušícím zákonem danou dobu „nočního klidu“. Z uvedeného bytu byly slyšet hlasy, proto hlídka MP zaklepala na dveře. Strážníkům otevřela uživatelka bytu, která měla krvavý ret a krev pod nosem. Hlídce MP sdělila, že byla opakovaně napadena přítelem, předešlou událost již řešila policie. Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření na „domácí násilí“, tedy ze spáchání trestného činu, hlídka MP na místo přivolala Polici ČR. Ta se na místo dostavila a událost si na místě převzala. Hlídka MP byla požádána o součinnost po dobu šetření události.

Čtvrtek, 4. únor 2021

„Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se pozorovaný živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.“ (Murphyho zákon) V 9:10 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČD, že na 1. nástupišti leží na zemi nějaký „zelený“ bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se opět jedná o „plážového chlapce“, kterého strážníci nalezli ležet opilého, s krvácivým zraněním na hlavě, a v gumových pantoflích, v úterý v ulici Tovární. Po ošetření všech krvácivých poranění byl „zelený jak sedma“. Vzhledem k tomu, že se „dobří holubi vracejí“, byla k muži, silně pod vlivem alkoholu, opět přivolána záchranka. Z důvodu „etanolové smršti“, neboť vedle muže ležela vypitá láhev destilátu, nebyl schopen chůze ani komunikace. Gumové pantofle nahradil letními teniskami, ponožky byly „úterní“. Muž byl převezen ZZS do nemocnice k provedení vyšetření. Pro velký úspěch se v čase 13:20 hodin strážníci s Vodníkem, jak z Kytice od Erbena, setkali znovu. Nebylo to „na topole nad jezerem“, ale v Penny Marketu v ulici V Opletkách. Na obličeji přibylo „něco zeleně“ a v hlavě nápad, jak zvýšit „hladinku“ destilátu v krvi. Odcizenou Vodku jemnou v hodnotě 89,90 Kč jemně vložil pod bundu a nezaplatil. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o žádného nováčka, odměnou „za snahu“ mu byla pěkně „tučná“ pokuta.

Středa, 3. únor 2021

Dobré sousedské vztahy jsou „nad zlato“. Přesvědčila se o tom seniorka velmi vysokého věku, která potřebovala okamžitou pomoc. V čase 10:58 bylo na linku 156 přijato oznámení, ve kterém bylo uvedeno, že je z jednoho bytu v ulici Rimavské Soboty slyšet nějaké naříkání a volání o pomoc. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku události. Za dveřmi obydlí bylo slyšet slabé volání o pomoc. Oznamovatelka uvedla, že je na návštěvě u sestry, která má od bytu sousedky klíče. Strážníci se svolením majitelky vstoupili dovnitř obydlí, zde ji nalezli na zemi jednoho z pokojů. Paní (r. 1933) bez problémů s hlídkou komunikovala, žádala pouze zvednutí ze země a posazení na postel, přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto. Strážníci jí, vzhledem k jejímu vysokému věku, zdravotním a fyzickým schopnostem, doporučili, aby o celé události informovala svoji rodinu a svého ošetřujícího lékaře. Dále poskytli informaci o možnosti poskytování „pečovatelské služby“, po podání žádosti. Před odchodem se strážníci přesvědčili, že je paní v pořádku. Oznamovatelka, která byla po celou dobu na místě jako nezúčastněná osoba, se nabídla, že paní půjde několikrát zkontrolovat.

Úterý, 2. únor 2021

„Plážového chlapce“, kterého zmohl v nadměrném množství požitý alkohol, ošetřovali, na základě oznámení na linku 156, zdravotníci ZZS. Tu na místo přivolala hlídka MP, která se dostavila do ulice Tovární. Poblíž železničního přejezdu ležel opilý bezdomovec, jehož končetiny zdobily zimní ponožky a letní gumové pantofle. I ostatní součásti garderoby vykazovaly známky většího opotřebení, gumové galusky měly navíc i „sjetý vzorek“. Muž si pádem, ve stavu opilosti, způsobil krvácivé poranění v oblasti hlavy, zdravotníci ho, z tohoto důvodu, převezli do nemocnice k povedení dalších vyšetření.
Neobvyklé situace si zaslouží rychlé řešení. Proto na Karlově náměstí bylo možno vidět, ve večerních hodinách, strážníky s košťaty a lopatami. Při kontrolní činnosti totiž zjistili, že je jeho část pokryta žlutým kobercem, který tvořila zrna vyloupané kukuřice. Prozatím neznámému řidiči spadl z vozidla barel s výše uvedeným krmivem. Byla zde důvodná obava, že by se některý z procházejících občanů mohl nedobrovolně dostat do role Jánošíka, dopadeného liptovskými hajduky poté, co jeho končetiny uklouzly po rozsypané luštěnině. Několik procházejících vtipálků se dožadovalo doplnění oblečení o oranžové vesty. V tempu, za které by se nemusel stydět ani „nejlepší pracovník Brigády socialistické práce“, strážníci náměstí, téměř dokonale, očistili. Vzhledem k tomu, že to kolegům při práci slušelo, je možné, že se jejich portréty ocitnou, jako „příspěvek měsíce“, na sociální síti. Napovídaly tomu záblesky fotoaparátů mobilních telefonů, chyběly už jen podpisové kartičky a vřískot dívek, který v retro „osmdesátkách“ doprovázel koncertní turné některé oblíbené kapely.