Neděle, 24. květen 2020

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně malého psa, kterého odchytila oznamovatelka poblíž restaurace v ulici Okružní. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku.
V čase 22:30 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení, že v Rorejcově ulici (u č. p. 656) leží, s holým pozadím, nějaký muž na zemi. Na místě strážníci zjistili jim dobře známého bezdomovce, kterého opět „zradily kalhoty“. Strážníci muže zvedli ze země, ten byl poté, co si upravil oděv, vykázán z místa a přilehlého okolí.

Sobota, 23. květen 2020

V čase 21:42 hodin požádala strážníky o pomoc, prostřednictvím linky 156, pracovnice ostrahy nádražní haly. Uvedla, že se v hale utábořili nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně, řvou, zapáchají a na výzvu k opuštění haly reagují vulgárně. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místní narkomany a jednoho bezdomovce. Muži byli, po důrazné domluvě, vykázáni z haly ČD.

Pátek, 22. květen 2020

V poslední době si velmi často, jako „místo zaslouženého odpočinku“, vybírají problémové závislé osoby prostor u nádraží a jeho okolí. Vzhledem k tomu, že přítomnost těchto osob na uvedených místech provází nevhodné vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky, jsou v této lokalitě prováděny, z důvodu stížností občanů, každodenní kontroly. V pátek zde byly vykázány dvě osoby – v dopoledních hodinách to byl muž z okresu Kolín, který se válel na lavičce. Ve večerních hodinách poté závislý muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ KH), který si ustlal poblíž cyklověže. Oba byli poté, co je strážníci poučili o nevhodnosti jejich jednání a chování, z místa vykázáni.

Čtvrtek, 21. květen 2020

V čase 12:53 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že na autobusovém nádraží (u informační tabule) leží pod lavičkou nějaká žena. Hlídka MP Kolín na místě zjistila podnapilou ženu, která zde vyspávala. Problémová závislá žena byla probuzena a vykázána z místa.
V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market – ulice V Opletkách. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby + lustrace prostřednictvím policie. Narkoman z okresu Kolín (adresa pobytu na ohlašovně OÚ jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Penny Marketu odcizil 2x mléčnou čokoládu v celkové hodnotě 25,80 Kč. Zboží si uschoval v kapse kalhot, poté prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Za pokladnami byl zastaven bezpečnostním pracovníkem ostrahy, zde setrval do příjezdu hlídky MP Kolín.
Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že se jedná o opakované jednání muže s pestrým „rejstříkem přestupků“, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou nejvyšší možné hodnoty.
V čase 16:54 hodin si telefonicky stěžovali občané, prostřednictvím linky 156, na chování zanedbaných osob. Uvedli, že se na trávě v ulici Lipanská válí tři bezdomovci, otravují kolemjdoucí, řvou a nevhodně se chovají. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémovou partu narkomanů, které vykázala důrazně z místa s tím, že si jejich přítomnost zde občané nepřejí.
Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, byla v prostoru 1. nástupiště zjištěna injekční stříkačka. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu a provedli fotodokumentaci události. Při následných kontrolách, které jsou pravidelně prováděny v průběhu dne také autohlídkou MP Kolín, byla z prostoru 1. nástupiště vykázána parta místních feťáků, která se zde v zadní části utábořila.
Strážníci MP Kolín provedli, na žádost HZS, asistenci při usměrňování provozu na křižovatce ulic Jateční a Polepská, z důvodu dopravní nehody.
V čase 17:44 hodin bylo přijato telefonické oznámení na linku 156, kde bylo uvedeno, že jsou poblíž ulic Plynárenská a Tylova pohozené dvě injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, na místě se k ní přihlásila oznamovatelka, která infekční nález označila. Strážníci stříkačky odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 17:59 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na ulici V Zídkách pobíhá nějaký pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla fenku beagla a převezla ji do psího útulku.
V čase 23:39 hodin volali občané z ulice Polepská a uvedli, že je před ubytovnou ve Spojích nějaká parta lidí, kteří svým hlasitým hovorem ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde provedla kontrolu. Na místě se nacházela skupina kouřících cizinců, kteří se hlasitě bavili. Všichni byli upozorněni na to, že je od 22. hodiny nutné zachovávat noční klid a na to, že jejich hlasitý hovor ruší zde bydlící občany. Skupina, po domluvě, odešla na ubytovnu.

Středa, 20. květen 2020

Hlídka okrskových strážníků, která prováděla kontrolu dětského hřiště v ulici Chelčického, zde nalezla mobilní telefon. Strážníci, prostřednictvím tohoto telefonu, vyrozuměli majitele, který si ztracenou věc, po provedení nezbytné administrativy, osobně vyzvedl na služebně MP Kolín.
V čase 10:29 hodin oznámil na linku 156 řidič autobusu, že na autobusovém nádraží (ulice Rorejcova) sedí parta bezdomovců a obtěžují cestující svým vzhledem, chováním a žebráním finančním hotovosti. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o jim známou partu problémových závislých osob. Strážníci vykázali narkomany z tohoto prostoru.

Úterý, 19. květen 2020

Při kontrolní činnosti, která byla okrskovými strážníky prováděna na Karlově náměstí, byla zjištěna nedostačující viditelnost vodorovného dopravního značení DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. Provedena fotodokumentace události, která byla předána Odboru dopravy při MěÚ Kolín.

Pondělí, 18. květen 2020

V čase 5:25 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od ostrahy nádraží ČD, která uvedla, že zde mají dva hlučné muže, kteří nechtějí opustit nádražní prostor. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že se jedná o dva problémové narkomany (okres Kolín a okres Nymburk). Muži byli strážníky důrazně vykázáni z místa.
V dopoledních hodinách prováděli okrskoví strážníci kontrolní činnost v ulici Sokolská, kde zjistili pobíhajícího hnědého psa. Hlídka psa odchytila, vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl přivolanou autohlídkou MP Kolín převezen do městského útulku.
V čase 11:53 hodin oznámil občan, na linku 156, že u nádraží, v prostoru zastávek autobusů, žebrá nějaký bezdomovec peníze po cestujících, kteří čekají na spoj. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která muže (okres Břeclav) poučila o chování zde ve městě a z místa vykázala.
V čase 12:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že u myčky vozidel, která se nachází v ulici Sladkovského, našli zaběhnutého pejska. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o čivavu, která neměla žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jejího majitele. Pes byl strážníky převezen do městského útulku.

Neděle, 17. květen 2020

V čase 8:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kutné Hory naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala kosmetické zboží v hodnotě 960,40 Kč, které pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 19:10 hodin požádala telefonicky o pomoc paní, která zůstala, spolu s dalšími lidmi, zamčená na městském hřbitově. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a hřbitov odemkla.
V čase 23:08 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že u nich ve sklepě domu v ulici Kostnická někdo přespává. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem, který ji vpustil dovnitř. Na místě byl zjištěn muž z Ostravy, který byl strážníky vykázán z místa.

Sobota, 16. květen 2020

V čase 16:05 hodin oznámili na linku 156, že u Penny Marketu je opilý muž, který obtěžuje kolemjdoucí občany žebráním peněz. Pokud mu nevyhoví, chová se vulgárně. Hlídka MP Kolín na místě zjistila místního problémového narkomana. Ten byl poté, co ho strážníci upozornili na nevhodnost jeho chování a na to, že si spoluobčané i zaměstnanci Penny Marketu jeho přítomnost v místě nepřejí, velmi důrazně vykázán. Muž pochopil, uposlechl a odešel.
V čase 20:59 hodin oznámil člen ostrahy nádraží, že před budovou ČD leží nějaký muž, zřejmě opilý, na místě spolu s dalším mužem. Po příjezdu hlídky MP Kolín k hale ČD bylo zjištěno, že se jedná o problémového narkomana z okresu Nymburk, který se do města, po pauze „výkonu trestu odnětí svobody“, opět navrátil a „dohání“, co zameškal. Druhým mužem byl místní problémový narkoman. Oba byli důrazně vykázáni z místa s upozorněním, že je jejich přítomnost, také v těchto místech, nežádoucí.

Pátek, 15. květen 2020

V čase 23:50 hodin oznámili na linku občané domu v ulici Václavská, že je u jejich sousedů nějaký mejdan a dochází tam k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Z jednoho z bytů byl slyšet řev a hlasitá hudba. Nájemník bytu byl upozorněn, že se svým jednáním dopouští „rušení noční klidu“. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

Čtvrtek, 14. květen 2020

Při kontrolní činnosti míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, bylo u parkoviště v ulici Rorejcova nalezeno, u brlohu bezdomovce, větší množství poházených použitých injekčních stříkaček. Další použitá injekční stříkačka byla nalezena v prostoru 1. nástupiště ČD. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu, provedena fotodokumentace události.
V čase 23:27 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně rušení nočního klidu, ke kterému mělo docházet v ulici Nerudova. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že nájemník jednoho z bytů si pouštěl nahlas hudbu. Muž se omluvil s tím, že si neuvědomil, kolik je hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první porušení zákona, celá událost byla vyřešena domluvou.

Středa, 13. květen 2020

Na linku 156 bylo v čase 10:49 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Tovární. Infekční materiál odklidili strážníci do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace události.
V čase 23:49 hodin volala zaměstnankyně ostrahy ČD v Rorejcově ulici, že má v hale problém s mužem, který se povaluje na lavici a poté, kdy ho probudila s tím, aby opustil halu, byl na ni velmi vulgární. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci před tím, než muže důrazně vykázali, také poučili, jak se má chovat na místech veřejnosti přístupných a k jiným osobám.

Úterý, 12. květen 2020

V čase 8:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila bonboniéru v hodnotě 35,90 Kč, kterou uschovala a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
Při kontrolní činnosti nádraží a jeho přilehlého okolí, kterou pravidelně provádí hlídky MP Kolín, zjistili strážníci muže, který se povaloval na lavičce. Jednalo se o známého bezdomovce, který je pravidelným konzumentem alkoholu. Nezraněný muž byl hlídkou řádně poučen a vykázán z místa.
V čase 9:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kabelky uschovala zboží - zeleninu, kterou na pokladně nezaplatila, a prošla bez jejího zaplacení za pokladní zónu. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 128,40 Kč. Žena se přivolané hlídce MP Kolín doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 9:40 hodin oznámili na linku 156 občané, že na schodech u jednoho z domů v ulici Antonína Dvořáka leží na schodech nějaký muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o muže, který má v domě pronajatý byt. Uvedl, že čeká na kamaráda, který mu má přivézt náhradní klíče, protože svoje ztratil, při čekání usnul na sluníčku. Kontrolovaná osoba nejevila známky opilosti, ani nebyla viditelně zraněna. Na dotaz strážníků, zda je zdravotně v pořádku, muž odpověděl, že ano. V tomto případě zde nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání.
V čase 16:31 hodin oznámil občan, prostřednictvím linky 156, že u křižovatky ulic Masarykova a Rimavské Soboty poskakuje mládě sovy. Hlídka MP Kolín na místě mladého kalouse ušatého odchytla a umístila do přepravního boxu. Operační pracovník městské policie vyrozuměl telefonicky pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy na Huslíku, kteří si pro nezraněné mládě přijeli a převzali ho do odborné péče.

Pondělí, 11. květen 2020

Provedena součinnost policii při pátrání po muži, který byl hospitalizován v kolínské nemocnici a s kanylou v ruce ji opustil. Z tohoto důvodu byla důvodná obava, že by mohl být muž ohrožen na životě nebo zdraví. Vzhledem k tomu, že strážníci muže, díky místní znalosti znali, věděli, kde momentálně přebývá. Bylo tedy možné, že se vydal k domovu. Při vjezdu do zadní části areálu, který strážníci nejdříve zkontrolovali, hledaného muže zde nalezli. Na místo byla přivolána hlídka policie, která pacienta od strážníků převzala a předala na příslušné oddělení.
V čase 3:44 hodin požádala paní z ulice Tylova, prostřednictvím linky 156, MP o pomoc. Uvedla, že jí upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Strážníci na místě muže zvedli a pomohli přemístit zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, bylo odmítnuto přivolání lékaře. Paní velmi děkovala za pomoc a vstřícnost.
Na linku 156 bylo v odpoledních hodinách přijato oznámení ohledně muže, který spí u hřbitovní zdi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl nezraněný, pouze pospával, jak hlídce uvedl. Strážníci muže vykázali z místa.