Úterý, 15. leden 2019

V čase 16:00 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Benešova, že její sousedka upadla na zem a nemůže vstát. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci paní zvedli ze země, ta si stěžovala na bolest v oblasti žeber, zranění si způsobila pádem. Strážníci na místo přivolali RZS, která paní převezla do kolínské nemocnice. Poté zjistili telefonický kontakt na dceru, kterou o vzniklé události informovali. Společně se sousedkou, dle domluvy s dcerou, byt uzamkli.

Neděle, 13. leden 2019

V čase 11:44 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení, že v zaparkovaném vozidle značky KIA, které stojí v ulici U Kostelíčka, jsou ve dveřích klíče. Hlídka MP Kolín místním šetřením zjistila majitele vozidla, který přišel na místo a vozidlo si zabezpečil.
V čase 14:32 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od paní, která uvedla, že má obavy o malého chlapci, který bosý pobíhá u velkého kruhového objezdu v ulici U Křižovatky. Paní uvedla, že setrvá s chlapcem na místě do příjezdu strážníků. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde si malého chlapce převzala. Strážníci zjistili, že chlapec pochází z blízké obce v okrese Kolín. Chlapce převezli na služebnu policie, kde si ho, cca po 10 minutách, převzaly osoby blízké. 14. 1. 2019 - pondělí
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci, že do „Schránky důvěry“ č.5 někdo vhodil nalezenou Kolínskou klíčenku. Strážníci zjistili, že patří žákovi ze 6. ZŠ Kolín, klíčenka byla osobně předána zaměstnanci školy.

Sobota, 12. leden 2019

V čase 5:34 hodin volala ostraha TPCA, že v areálu továrny odchytili psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa převzala. Vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit majitele, byl převezen do městského útulku. Jednalo se o menšího, dlouhosrstého křížence.
V čase 16:13 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o mladíka z Kolína, který odcizil slazené mléko v tubě, hodnota odcizeného zboží byla 19,90 Kč. Prostřednictvím lustrace osoby na policii bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti má o mladíka policie zájem. Ta si ho také od strážníků převzala k provedení dalších opatření. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Pátek, 11. leden 2019

V čase 16:56 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa, která je součástí OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy 8 naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval do bundy energetický nápoj v hodnotě 13,90 Kč a prošel pokladní zónou bez zaplacení zboží. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené navráceno k dalšímu prodeji.

Čtvrtek, 10. leden 2019

V čase 20:36 hodin volal občan z ulice Brankovická, že ve vchodu jednoho z domů sedí na schodech stařenka a neví, kde se nachází. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, oznamovatel vzal starou paní zatím k sobě domů, strážníci zjistili její totožnost, dále zjistili kontakt na dceru, která se dostavila na místo a nezraněnou maminku si převzala do své péče.

Středa, 9. leden 2019

V čase 09:25 hodin oznámila paní z ulice Čelakovského, že má pod autem nějaké větší zvíře, asi nutrii. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o nutrii, ta vlezla na dvůr domu č. p 465 a nemůže se dostat ven. Zvíře bylo odchyceno za pomoci odchytové tyče, poté převezeno na Kmochův ostrov, kde bylo nezraněné vypuštěno do Labe. Provedena fotodokumentace události.
Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci padající římsu jednoho z domů, který se nachází na Karlově náměstí. Bylo zde důvodné podezření, že by zde mohlo dojít k ohrožení procházejících chodců. Strážníci místo označili páskou (Zákaz vstupu), o vzniklé události byl telefonicky informován majitel domu.
V čase 13:27 hodin oznámil na linku 156, že jsou v ulici Bezručova tři kontejnery na oblečení, do kterých lezou bezdomovci a vyhazují věci ven. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde nalezla skupinu problémových narkomanů.Problémové osoby musely místo uklidit, oblečení umístit zpět do kontejneru a poté místo opustit.
Na základě telefonického oznámení na linku 156 a následně ještě osobního oznámení od občana - pejskaře, sebrali strážníci v prostoru parku Komenského obrovské množství poházených použitých stříkaček (plná červená sportovní taška – cca 90 ks). Provedena fotodokumentace události, o nálezu bude kontaktován pracovník K-centra, aby si nebezpečný infekční materiál převzal na služebně MP Kolín.

Úterý, 8. leden 2019

V čase 15:23 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OD Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží v celkové hodnotě 80,60 Kč. Žena se ke krádeži zboží doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

Pondělí, 7. leden 2019

V čase 4:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že na svozovém místě v ulici Na Výfuku je nějaký hluk. Na místě se nacházel hlídce známý bezdomovec, který byl z místa důrazně vykázán.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci zničený odpadkový koš, který se nachází v ulici Mostní - pod schody vedle Úřadu práce. Při kontrole dětského hřiště v Sendražicích byly zjištěny poházené střepy a odpadky, dále zde byla zjištěna poškozená informační s názvy ulic K Ovčárům a Na Konečné. V ulici Dukelských hrdinů zjistili okrskáři poškozené dopravní značení DZ P4 - Dej přednost v jízdě. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Neděle, 6. leden 2019

V čase 11:30 hodin oznámila na linku 156 ostraha haly ČD, že jim u mezinárodní pokladny muž křičí nějaý muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která šetřením na místě zjistila, že muž byl hlučný z důvodu sluchového postižení. Strážníci muže doprovodili k mezinárodní pokladně, kde mu pomohli vyřídit požadovanou jízdenku na spoj na Slovensko. Poté muže hlídka MP Kolín doprovodila na správné nástupiště. Strážníci nezjistili žádné závadové chování, pro které byli na místo oznámení přívoláni.
V čase 12:15 oznámila na linku 156 ostraha haly ČD, že mají v hale opilého cizince, který je nechce poslouchat a halu opustit. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže z Polska probudila a vykázala ven z haly ČD. Muž strážníky uposlechl a odešel se prospat na ubytovnu.

Sobota, 5. leden 2019

V čase 7:05 hodin oznámila na linku 156 ostraha nádraží ČD, že zde má problém s nějakým mladíkem, který si ustlal za odpadkovými koši a nechce místo opustit. Hlídka MP Kolín na místě zjistila mladíka ze Slovenska, který se povaloval za odpadkovým košem. Vzhledem k tomu, že muž nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Na dotaz, zda má platnou jízdenku a bude cestovat vlakem, muž odpověděl, že ne. Strážníci muže poučili, že se tedy nebude zdržovat v prostoru haly ČD. Muž vše pochopil a do nádražní haly se již nevrátil.
Při kontrolní činnosti zjistili strážníci v ulici Pod Hroby (u č. p. 541) rozpadající se vozovku a obrubník. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady. Dále bylo zjištěno vyvrácené dopravní značení DZ IP 19 – Řadící pruhy. Telefonicky bylo následně (7.1.) potvrzeno krajským dispečerem, že je dopravní značení již v opravě.
V čase 20:17 hodin oznámil na linku 156 občan, že u Tatra domů v ulici Ovčárecká volně pobíhá pes. Hlídka MP na místě odchytla psa, křížence hnědé barvy s šedými znaky, kterého převezla do městského útulku.
V čase 20:29 hodin oznámila na linku 156 paní ze Sendražic, že v ulici Školní volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla křížence černo - bílé barvy, kterého převezla do městského útulku.

Čtvrtek, 3. leden 2019

V čase 16:49 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi tři osoby, které odcizily zboží. Na místo se z důvodu nahlášeného problémového chování osob dostavily obě hlídky MP Kolín, které zjistily, že osoby naplnily skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když společně v Bille odcizily několik láhví tvrdého alkoholu a čokolády. Vše muži uschovali a prošli za pokladní zónu s odcizeným zbožím. Osoby se ke svému jednání strážníkům doznaly. Vzhledem k místní znalosti problémových osob strážníci v pachatelích poznali osoby, které již v minulosti, z důvodu svého jednání, měly problémy se zákonem. Vzhledem k tomu, že nemohly hodnověrně prokázat svoji totožnost, byly předvedeny na policii k jejímu zjištění. Zde si je převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.
V čase 18:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přesupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Sokolov naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ukryl pod oděv 2 ks instantní polévky v celkové hodnotě 11,80 Kč a prošel pokladní zónou bez zaplacení zboží. Muž se k přestupku proti majetku strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou.

Středa, 2. leden 2019

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci poškozený odpadkový koš v parku Komenského (naproti veřejným toaletám). Dále hlídka MP Kolín zjistila v ulici Jabloňová (u č. p. 941) spadlý strom, který ležel přes celou silnici. Strážníci místo provizorně označili páskou a událost oznámili firmě AVE.

Úterý, 1. leden 2019

V čase 10:45 hodin volala stálá služba PČR, že potřebuje asistenci v ulici Antonína Dvořáka, z důvodu pomoci RZS. Záchranáři jsou prý u bytu pacientky, ale nemohou se k ni dostat. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci na místě zjistili, že se jedná o přízemní byt. Byla vyrozuměna osoba blízká, která se okamžitě dostavila na místo s klíčem od bytu. Ten však nešel otevřít, protože byly klíče z druhé strany v zámku. Hasiči se dostali do bytu oknem, záchranáři převezli paní do kolíské nemocnice. Strážníci byt uzamkli a klíče předali zpět osobě blízké.

Neděle, 30. prosinec 2018

Při noční kontrolní činnosti zjistili strážníci vylomené dopravní značení DZ IP 4b - "Jednosměrný provoz", které se nachází v ulici Rimavské Soboty. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.