Neděle, 14. červenec 2019

V čase 1:09 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že Třídvorské ulici leze nějaký opilec do kontejneru na eleltroodpad. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Zde zjistila místního problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který nahlížel do sběrného kontejneru. Muž byl z místa důrazně vykázán.
V čase 2:54 hodin volali na linku 156 občané z ulice V Kasárnách, že v jednom z bytů je velmi hlučná oslava. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. V jednom z bytů probíhala „oslava soboty“, které se účastnilo 9 osob. Nájemce bytu byl poučen o tom, že noční klid je zákonem stanovený od 22. hodiny (do 6. hodiny ranní následujícího dne), v této době není možné rušit ostatní obyvatele. Dále byl upozorněn na zákonné řešení v případě, že se bude situace opakovat. Muž vše pochopil, hudbu vypnul, okna uzavřel a oslavu ukončil. Následně provedli strážníci kontroly, kdy bylo již vše bez závad.
V čase 11:32 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanů, že je na lavičce na Karlově náměstí opilá nebo zfetovaná žena. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která jim známou problémovou závislou ženu probudila. Žena nebyla zraněná, se strážníky komunikovala, na místo nebylo požadováno přivolání lékaře. Žena byla poté z místa vykázána.
V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení, že v parku Komenského, poblíž dětského hřiště, je odhozená použitá injekční stříkačka. Hlídka po příjezdu na místo injekční stříkačku odklidila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
Na linku 156 bylo přijato oznámení od ostrahy nádraží, že na prvním nástupišti ČD je spící osoba. Po příjezdu na místo strážníci zjistili problémového narkomana z okresu Kolín, kterého vykázali z místa.
V čase 17:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Kaufland – ulice Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Seniorka z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když sejmula bezpečnostní kód ze zboží, a následně ho ukryla za oděv. Pokladní linií poté prošla bez zaplacení tohoto zboží. Jednalo se 2 ks rtěnky v celkové hodnotě 219,80 Kč. Žena se hlídce se ke krádeži strážíkům přiznala, lustrací osoby bylo zjištěno, že se žena stejného přestupku dopustila v minulosti opakovaně. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Žena si poté oba výrobky zakoupila.

Sobota, 13. červenec 2019

V čase 20:00 hodin požádala hlídku MP Kolín o součinnost policie, a to při události na nádraží ČD, kde se prý před halou mají rvát tři osoby. Na místo se dostavily hlídky MP Kolín, na místě zjištěno napadání mezi třemi osobami. V dalším agresivním jednání problémovým osobám strážníci zamezili, po příjezdu policie na místo byla celá událost předána k dalšímu opatření.
V čase 23:24 hodin občan z ulice Antonína Dvořáka a uvedl, že někdo v okolí jejich domu ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. V jednom z bytů probíhala oslava narození dítěte. Strážníci kontaktovali uživatele bytu s upozorněním na stížnost ohledně rušení nočního klidu. Okamžitě došlo k zajištění klidu, následnou kontrolou nezjištěno další porušení zákona.

Pátek, 12. červenec 2019

Na linku 156 bylo v ranních hodinách oznámeno občanem, že na silnici v ulici Ovčárecká pobíhají nějací psi. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ve vozovce pobíhal hnědý pes loveckého plemene a pes rasy Jack Rusell. Strážníci odchytli oba psy a provedli místní šetření ohledně jejich majitele. Ke strážníkům se přihlásil občan, který uvedl, že psi patří majiteli jednoho z domu v okolí, protože kolem chodí se svým psem na procházku a vídá je za plotem. Vzhledem k tomu, že byla u domu otevřená vrátka, ale nikdo nebyl doma, byli psíci vpuštěni do svého domova. Strážníci důkladně zavřeli vrátka, aby se oba tuláci opět nevydali na průzkum okolí.
V čase 6:55 hodin volala na linku 156 paní z ulice Družstevní a požádala o pomoc. Uvedla, že jí na zem upadl manžel a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Poté strážníci pomohli pánovi zpět na lůžko. Nebylo zjištěno žádné zranění a přivolání lékařského ošetření bylo odmítnuto. Paní poděkovala strážníkům za pomoc a vstřícnost.
V čase 7:16 hodin oznámili na linku 156 zaměstnanci jedné provozovny v ulici Pražská, že se poblíž pekařství válí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde zjistila spícího muže. Jednalo se o strážníkům známého závislého problémového bezdomovce, který byl probuzen a vykázán z místa.
V čase 12:18 hodin volal na linku 156 občan, že na velkém kruhovém objezdu, ve výjezdu na Prahu, je rozsypán nějaký materiál - asi makadam. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která objezd zkontrolovala. Strážníci zjistili na vozovce několik kusů makadamu, který odstranili. Provedena fotodokumentace události.
V čase 16:29 hodin volal zaměstnanec Penny Market - ulice Benešova, že se jim u košíků válí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedený prostor parkoviště zkontrolovala. Na místě se nacházel strážníkům dobře známý problémový feťák, který byl důrazně vykázaný z místa.

Čtvrtek, 11. červenec 2019

V čase 8:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschovala uzeninu v hodnotě 102,- Kč do kabelky a pronesla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží poté žena zakoupila.
V čase 11:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně psa, který vběhl na dvůr restaurace Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci křížence rezavé barvy odchytli, vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit majitele, byl pes odvezen do městského útulku.

Úterý, 9. červenec 2019

V čase 11:54 hodin byla, při kontrolní činnosti, zjištěna značně poškozená konstrukce basketbalové desky – hřiště v ulici Čechovy sady. V tomto případě hrozilo nebezpečí, že se poškozený herní prvek zřítí a ohrozí na zdraví osoby, které by se na hřišti vyskytovaly. Strážníky byl prostor znepřístupněn, a to ohraničením páskou „zákaz vstupu“. Strážníci setrvali na místě, prostřednictvím tísňové linky byli kontaktováni hasiči, kteří se dostavili na místo. Poškozený herní prvek byl odstraněný z konstrukce, o události byl vyrozuměn příslušný odbor při MěÚ Kolín s žádostí o uvedení herního prvku do provozu. Provedena fotodokumentace události.
Při kontrolní činnosti v čase 11:00 hodin, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl v prostoru autobusového nádraží zjištěn místní bezdomovec. Muž se povaloval na zemi u lavičky. Strážníci muže probudili a vykázali z místa.

Pondělí, 8. červenec 2019

Na linku 156 bylo v čase 11:14 hodin přijato oznámení ohledně starší ženy, která sedí na chodníku u centrálního hřbitova. Paní, dle vyjádření oznamovatelky, působila dezorientovaně. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem ke stavu paní byla na místo přivolána RZS, která si ji převzala do péče.
Na linku 156 byl v čase 15:20 hodin oznámen nález použitých injekčních stříkaček. Narkomani je, po aplikaci jiné návykové látky, odhodili v prostoru ulice Na Pobřeží (u firmy JON). Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Neděle, 7. červenec 2019

Z důvodu velké havárie vodovodního řádu, byla v odpoledních hodinách poskytnuta součinnost hasičům. Jednalo se o závadu v ulici Královská cesta.
V čase 20:30 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že nalezl na ulici Žižkova (u jízdárny) volně pobíhajícího psa. Hlídka MP Kolín na místě od oznamovatele převzala psa, malého křížence a odvezla ho do psího útulku.

Pátek, 5. červenec 2019

V čase 10:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se ostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová zlodějka z Kolína opět naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizila zboží v hodnotě 329,80 Kč, které uschovala a prošla za pokladní zónu bez jeho zaplacení. Žena s „pestrou minulostí“ se strážníkům ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou ve výši 10 000 Kč.

Čtvrtek, 4. červenec 2019

V čase 10.37 hodin volala asistentka Prevence kriminality, že na nádraží ČD nalezla injekční stříkačky. Další použitá injekční stříkačka byla občanem nalezena v ulici Žižkova. Na oznámená místa se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci stříkačky odstranili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedeny fotodokumentace událostí.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl v prostoru před nádražím ČD zjištěn v dopoledních hodinách místní bezdomovec, který se zde povaloval (částečně na lavičce a částečně na zemi). Muž byl okrskovými strážníky probuzen a vykázán z místa.
V čase 12:10 hodin volala na linku 156 paní, že v ulici Tovární nalezla černého psa, který má na obojku evidenční známku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Podle čísla známky strážníci zjistili majitelku černého křížence, psíka naložili do vozidla a odvezli domů. V ulici Macharova si ho od strážníků převzala majitelka.
V čase 16:36 hodin volal občan z Plynárenské ulice, že nalezl injekční stříkačky.
Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten jí ukázal nález, strážníci stříkačky odstranili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 20:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval do papírové tašky drogistické zboží v celkové hodnotě 539,40 Kč. S odcizeným zbožím prošel za pokladní zónu, zde byl zadržen ostrahou. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, vzhledem k opakovanému jednání byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo poté navráceno zpět do prodeje.
Při kontrolní činnosti, v okolí nádraží ČD a autobusového nádraží, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci (v čase 21:20 hodin) hořící odpadkový koš. Hlídka MP Kolín koš uhasila, nebylo třeba volat hasiče.

Středa, 3. červenec 2019

V čase 14:45 hodin se na služebnu MP Kolín dostavil občan, který nalezl peněženku na vozovce v ulici Obecní dvůr. Peněženka obsahovala doklady a finanční hotovost. Strážníci zjistili kontakt na majitele, kterého o nálezu vyrozuměli. Muž z okresu Kolín si ji, po nezbytné administrativě, na služebně městské policie vyzvedl.
V čase 15:25 hodin oznámil občan na linku 156, že v ulici Podskalské nábřeží nalezl pod mostem injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku odklidila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Úterý, 2. červenec 2019

V čase 08:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že našel v ulici Starokolínská (poblíž přístavu) čtyři injekční stříkačky. Další injekční stříkačka byla oznámena občanem v čase 19:35 hodin, narkoman ji odhodil v ulici 5. května (u č. p. 1084). Na oznámená místa se dostavila hlídka MP Kolín a nebezpečné infekční materiály odklidila do sběrného kontejneru. Provedeny fotodokumentace nálezů.

Pondělí, 1. červenec 2019

Na linku 156 bylo v čase 11:20 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Zahradní (u č. p. 244). Hlídka MP Kolín nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 16:45 hodin bylo přijato několik oznámení od občanů ohledně bezdomovce na vozíku, který obtěžuje zákazníky Kauflandu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže upozornila, že zde nebude obtěžovat nakupující tím, že požaduje peníze. Muž upozornění pochopil a místo opustil.
V čase 17:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Antonína Dvořáka stojí u jednoho z domů osobní motorové vozidlo značky Fiat, které má otevřená okna u řidiče i spolujezdce. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením byla zjištěna majitelka, která byla o situaci strážníky vyrozuměna. Na místo se okamžitě dostavila, vozidlo si zkontrolovala s tím, že je vše v pořádku. Paní hlídce poděkovala za pomoc.
V čase 21:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení z ubytovny v ulici Havlíčkova, že zde mají problém se dvěma ubytovanými. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se do sporu dostali dva muži z Ukrajiny. Strážníci mužům domluvili s tím, že je upozornili na povinnost dodržet řád ubytovny a na slušné chování.

Neděle, 30. červen 2019

V čase 02:11 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že v ulici V Kasárnách (č. p.1023) dochází k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se z jednoho z bytů ozývá hluk. Strážníci zjistili totožnost uživatele bytu, u kterého byla hlučná návštěva. Hlídka muže poučila o skutečnosti, že se svým jednáním všichni dopouští rušení nočního klidu. Muž se omluvil s tím, že zde již bude klid. Následně byla provedena kontrola v domě, kterou bylo zjištěno, že bylo výzvy k dodržení nočního klidu uposlechnuto.
V čase 21:05 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení občanů, kteří oznámili požár v ulici Mlýnská. Hlídka MP předala telefonicky oznámení o požáru na linku 150 a na požár dohlížela až do příjezdu hasičů, kteří oheň uhasili. Jednalo se o větší požár odpadkového koše, který byl umístěný na sloupu pouličního osvětlení. K celé události byla pořízena fotodokumentace.

Sobota, 29. červen 2019

V čase 17:34 hodin bylo přijato oznámení z OC v Plynárenské ulici, že tam pracovníky i zákazníky obtěžuje spoře oblečený muž, který žebrá a chová se nevhodně. Hlídka MP Kolín, dle popisu, zjistila totožnost muže, jednalo se o problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, který byl důrazně poučen o slušném chování na veřejnosti. Muž byl z místa vykázán.
V čase 20:00 hodin byla provedena kontrolní činnost, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem (bezpečí občanů v prostoru nádraží a autobusového nádraží). V uvedeném čase byly v tomto prostoru zjištěny problémové závislé osoby, neustále porušující zákony a OZV. Po uklizení místa byly osoby z místa vykázány.