Neděle, 13. červen 2021

„Kdo si hraje, nezlobí“, pokud se tak děje v nevhodný čas, toto rčení neplatí. V čase 1:05 bylo přijato oznámení, že na dětském hřišti v Sendražicích si někdo hraje s míčem a dělá hluk. Na hřišti byli strážníky zjištěni tři mladíci, kteří si házeli míčem na basketbalový koš. Po domluvě o nevhodnosti tohoto jednání, vzhledem k pozdní hodině a jednáním, kterým ruší noční klid, byli vykázáni z prostoru hřiště.
Krásy Kolína se rozhodla prozkoumat starší fenka – kříženec staforda. Psí dáma nastoupila v ranních hodinách ve Velimi do vlakové soupravy a jako „černá pasažérka“ vystoupila zde ve městě. Autohlídka MP, která byla k této události přivolána, využila své zkušenosti, že jsou mnohé dámy lehce podplatitelné a stafordku, za pomoci pamlsků, nalákala do služebního vozidla. Z chování fenky bylo evidentní, že je zvyklá jezdit autem. Vzhledem k tomu, že nebyla čipovaná a šetření od pracovníků útulku, zda někomu nechybí, bylo negativní, obracíme se tímto na veřejnost, zda někdo fenku nepostrádá. Prozatím je umístěna v městském útulku Alíkov.
V čase 11:45 oznámil na linku 156 občan, že se u čerpací stanice na ulici Třídvorská pohybují ve vozovce kozy. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se ve vozovce producírují tři kozy. Strážníci nejprve částečně usměrňovali provoz, než se podařilo zvířata, kterým se z vozovky vůbec nechtělo, odehnat za čerpací stanici. Zkušený strážník, neboť již v minulosti obdobnou situaci řešil, bravurně odchytil kozla – vůdce smečky, kterému nasadil vodítko. Místním šetřením byl zjištěn majitel zvířat. Kozla na vodítku, kterého strážníci dovedli až do „místa bydliště“, následovaly jeho kozí družky. Na místo se po chvíli dostavil jejich majitel a zvířata si převzal. Nechápal, jak se mohla dostat ven. Následně byl hlídkou poučen, muž se omluvil a přislíbil, že zvířata lépe zabezpečí.

Pátek, 11. červen 2021

Téměř denně dochází k události, kdy strážníci odchytávají zatoulané psy. Kuriózní situaci s nečekaným koncem řešila hlídka MP v odpoledních hodinách, kdy bylo na linku 156 přijato oznámení. Oznamovatel uvedl, že v ulici, která se nachází v části Kolín 4, pobíhá větší pes. K prověření daného oznámení byla ihned vyslána autohlídka MP, po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že se poblíž jednoho z domů, který má otevřené vstupní dveře, pohybuje velký pes. Bylo tedy evidentní, že pes patří k danému domu, a přes otevřené dveře utekl na ulici. Strážníci psa zahnali zpět do obydlí a následně jeho dveře přivřeli. V tuto chvíli však bylo zjištěno, že dveře od domu vykazují znaky násilí, tedy že se zde do domu někdo zřejmě vloupal. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka policie, které byla událost předána k provedení následného šetření.
V čase 16:35 bylo na linku 156 přijato oznámení, že v restauraci, která se nachází nedaleko Karlova náměstí, došlo k potyčce mezi hosty. Na místo se dostavila hlídka MP, zde byl zjištěn muž, který měl krvácivé poranění levého obočí. Ihned byla na místo přivolána RZS Kolín, která muže převezla na ošetření na chirurgickou ambulanci v Kolíně. V muži byl zjištěn občan Slovenské národnosti, který na místě popřel fyzické napadení a uvedl, že vlivem lehké podnapilosti upadl a zranění si způsobil sám. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nechtěl oznamovat, strážníci místo opustili.
V čase 21:58 požádal operační OO PČR o výjezd hlídky MP k jim oznámené události, kdy se mají dva partneři hlasitě dohadovat u jednoho z domů v Masarykově ulici. Strážníci na místě zjistili, že se pouze jedná o hlasité domlouvání si dalšího průběhu večera od partnerské dvojice, kdy žena nevěděla, zda má strávit večer se svým současným přítelem, na místě přítomným, popřípadě se svým „ex“. Hlídkou byli oba poučeni o zmírnění hlasitého projevu. Informace o tom, jak se žena rozhodla, není strážníkům známa.

Úterý, 8. červen 2021

V čase 8:28 hodin oznámil na linku 156 pracovník jednoho zdejšího sběrného místa, že mu někdo před vrata provozovny vysypal nějaký nepořádek. Ten tvořily odpadky a staré oblečení. Hlídka MP na místě zjistila, že se v odpadcích nacházejí staré dokumenty a složenky. S těmito indiciemi by se zaručeně strážníci stali nejlepším týmem v soutěži o „Pevnost Boyard“, protože nebylo těžké podezřelou osobu nalézt. Muž, kterého hlídka na adrese kontaktovala, se k výše uvedenému doznal. Po dořešení události byl nepořádek mužem uklizen.
Osladit si život nakradenými cukrovinkami si chtěl muž z Čáslavi. Zboží v hodnotě 606 Kč odcizil v Bille na ulici Seifertova. Sladkosti uschoval do batohu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že „nakoupí za pět prstů“. Strážníci jeho snahu ocenili uložením pokuty.

Pondělí, 7. červen 2021

Při kontrolní činnosti v ulici Roháčova se na hlídku MP, v čase 13:30, obrátila nešťastná paní. Uvedla, že jí odešel z domu manžel, který, z důvodu nemoci, trpí ztrátou orientace a paměti. Paní uvedla popis manžela, který poté obdržely všechny přítomné hlídky MP. Okolo třetí hodiny naštěstí pána našla rodina.

Neděle, 6. červen 2021

Při kontrolní činnosti u Oblastní nemocnice Kolín nalezla hlídka strážníků peněženku s doklady a drobnou hotovostí. Strážníci zjistili prostřednictvím policie, že peněženka není hlášená jako odcizená. Poté, co zjistili kontakt na majitele, byl hlídkou vyrozuměn a věc mu byla, po nezbytné administrativě, následně navrácena.

Sobota, 5. červen 2021

V čase 8:35 oznámil na linku 156 občan, který uvedl, že mu nějaká stavební firma ušpinila vozidlo. Hlídka na místě, jednalo se o jednu z ulic v části Kolín 4, kontaktovala oznamovatele a provedla šetření ohledně stavební firmy. Oznamovatel byl následně poučen, jak může v dané situaci postupovat. Odpovědná osoba firmy, provádějící stavební úpravy, byla rovněž poučena, aby dále nedocházelo k případnému dalšímu znečišťování. Následně byl také kontaktován majitel nemovitosti. Vzhledem k tomu, že toto oznamovateli postačilo, a nechtěl dále již věc řešit, strážníci místo opustili.
Zlodějka z Kolína si zřejmě svým jednáním zajistila, na určitou dobu, stravu a nocleh ve vězení, neboť byla pravomocně, v posledních třech letech, odsouzena pro majetkový trestný čin. V Penny Marketu odcizila 2 ks mycího prostředku Jar a pánské spodní prádlo, zboží v celkové hodnotě 589,60 Kč ukryla do tašky, poté prošla pokladní zónou bez jeho zaplacení. Vzhledem k tomu, že narkomanka neměla u sebe doklad totožnosti, byla předvedena na policii k jejímu zjištění. Pro výše uvedený důvod, tedy podezření ze spáchání trestného činu, si ženu od strážníků převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.
V čase 20:14 oznámil na linku 156 rozhořčený občan, že na dětském hřišti v ulici Březinova sedí omladina, která se tam chová hlučně a hlasitě vyhrává nějakou muziku. Na místo byla vyslána hlídka MP, strážníci na místě skupince mladých lidí otcovsky domluvili, aby se chovali ohleduplněji. Hudební produkce byla ukončena, mládežníci místo opustili, aby nezavdávali příčinu k případným dalším stížnostem.

Pátek, 4. červen 2021

Krátce před 22. hodinou oznámil na linku 156 anonym, že skokem pod vlak chce ukončit život. Jednalo se o muže, který přímo požádal, aby operační MP vyrozuměl telefonicky o jeho úmyslu jeho bývalou dívku. Operační MP kontaktoval dívku, ta uvedla popis muže - jejího bývalého přítele, který ji toto neustále volá. Jako pravděpodobné místo, kde by mohl chtít ukončit život, uvedla přejezd v ulici Tovární. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka MP a vyrozuměna policie. Strážníci muže uvedeného popisu nalezli v kolejišti, cca 200 m od přejezdu. Na místo byla také přivolána ZZS. Poté, co se na místo dostavila hlídka Policie České republiky, jí strážníci událost předali k provedení dalších opatření.

Úterý, 1. červen 2021

V čase 14:50 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Rimavské Soboty, že zde u kontejnerů leží dvě uhynulé veverky. Hlídka MP na místě provedla šetření, zda se ještě v okolí nenachází jiná uhynulá zvířata, naštěstí s negativním výsledkem. Paní hlídce strážníků sdělila, že v poslední době zde našla mrtvé kalouse, a proto se domnívá, zda někdo tato zvířata neotrávil. Strážníci mrtvá zvířata uložili do igelitového pytle. Událost byla, pro podezření ze spáchání trestného činu, předána PČR.

Středa, 26. květen 2021

V čase 17:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně muže, podezřelého ze spáchání přestupku proti majetku. Zaměstnanci obchodu Intersport, který je součástí OC Futurum uvedli, že se mužovo chování jevilo jako podezřelé. Do zkoušecí kabinky si vzal několik druhů sportovního oblečení, poté, co chtěl obchod urychleně opustit, začaly bezpečnostní rámy u východu signalizovat odcizení zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci zjistili, že muž z Pardubic kleštěmi, které se u něho později našly, odstranil bezpečnostní čipy u zboží v celkové hodnotě 3.895,- Kč. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl strážníky poučen, že bude následně předveden na policii, k jejímu zjištění. Při bezpečnostní kontrole, zdali muž u sebe nemá zbraň, se v batohu nalezly také použité injekční stříkačky. Poté, co muž následoval strážníky ke služebnímu vozidlu, uvedl, že jim uteče a toto se rozhodl předvést. Vzhledem ke skvělé fyzické kondici hlídky MP se muži Odznak zdatnosti nepodařilo splnit a pokus o útěk se nezdařil. Pro mužovo nečekané impulzivní a agresivní chování byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky. Celá událost byla následně předána správnímu orgánu k dořešení.

Úterý, 25. květen 2021

V čase 13:55 hodin oznámili na linku 156 občané, že poblíž parku Komenského leží na zemi nějaký muž v klobouku. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci zde nalezli ležícího muže. Následně bylo zjištěno, že neodhadl množství vypitého alkoholu a pod jeho vlivem zaujal horizontální polohu na zámkové dlažbě chodníku. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, pouze pomočený, poskytli mu strážníci doprovod do nedalekého bydliště.

Neděle, 23. květen 2021

Do spodní části dětského kočárku ukryla zboží v hodnotě 418,90 Kč zkušená zlodějka z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ). Poté narkomanka prošla za pokladní zónu Penny Marketu - ulice V Opletkách s „tváří pokerového hráče“. Vzhledem k tomu, že měla paní několik záznamů v rejstříku přestupků, byla událost řešena uložením vyšší pokuty - příkazem na místě.

Pátek, 21. květen 2021

V čase 8:43 volala paní bydlící v části Kolín 2, že se jí na balkon dostal pták a nechce odletět. Paní uvedla, že trpí ornitofobií. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci se svého úkolu zhostili zodpovědně. Holub, který okupoval balkon oznamovatelky a svojí vizáží a nadváhou, při troše fantazie, připomínal dobře vykrmenou kachnu, byl z místa vyhnán. Paní poděkovala za pomoc. Lze jen doufat, že se nebude opakovat scénář jak z filmu Alfreda Hitchcocka a opeřenec si tento balkon k odpočinku již nevybere.
V čase 19:55 hodin oznámil na linku 156 řidič, který projížděl ulicí Jateční, že si to v silnici „šněruje“ nějaký mladík a hrozí zde, že ho něco přejede. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že mládenec trochu přebral na oslavě a k domovu jde stylem „dva kroky vpřed a tři vzad“. Strážníci dohlédli, aby se mladík dostal v pořádku do svého domova.

Čtvrtek, 20. květen 2021

Ve večerních hodinách bylo na čerpací stanici MOL prověřeno oznámení, na žádost OO PČR, že zde mají jezdit dvě „driftující“ auta. (Drifting je specifické odvětví automobilového sportu, jedná se o řízený přetáčivý smyk). Na místě byla hlídkou MP zjištěna dvě stojící vozidla a jejich řidiči, kteří na dotaz, co zde dělají, tvrdili, že zde jen 2x rychleji projeli. Hlídkou jim bylo „otcovsky“ domluveno, neboť jeden z řidičů měl ŘP necelý rok a druhý si ho vyzvedl před několika hodinami, aby se vůči ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích chovali ohleduplně a dodržovali dané předpisy. Oba mladíci vše pochopili a se svými přáteli, již dle předpisů, místo opustili.

Úterý, 18. květen 2021

V čase 8:30 bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OD Billa – Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že muž vzal z prodejní plochy láhev vodky v hodnotě 99,90 Kč, kterou ukryl pod své oblečení a následně prošel přes pokladní zónu obchodu, aniž by toto zboží zaplatil. U pokladny obchodu uhradil pouze drobné potraviny (rohlíky a vuřty). Muž z okresu Svitavy se ke svému jednání doznal, a k celé věci dále uvedl, že na něj dolehla dnešní doba, kdy je osobou samostatně výdělečně činnou, ale vzhledem k omezení své pracovní činnosti a rodinným problémům (rozchod s přítelkyní) se prostě dopustil zkratkovitého jednání. Událost byla vyřešena pokutou, zboží bylo navráceno zpět do prodeje.