Pondělí, 12. říjen 2020

V 7:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o nálezu injekční stříkačky v ulici V Opletkách. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která provedla likvidaci injekční stříkačky uložením do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. K celé události byla provedena názorná fotodokumentace.
V čase 16:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že v Bille zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, , která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín odcizil 2x energetický nápoje Big Shock v celkové hodnotě 74,- Kč, poté prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži zboží muž doznal. Lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Na žádost policie byl muž strážníky převezen služebním vozidlem na OO PČR, kde byl následně předán službu konajícímu policistovi k provedení dalších opatření.
Pohozené injekční stříkačky. Tentokrát je hlídky Městské policie odklízeli, v průběhu týdne, z těchto míst:
Kutnohorská ulice - 2 ks, Kmochův ostrov - 2 ks, Masarykova ulice - 1 ks. Brankovická ulice - 1 ks, park Komenského - 4 ks, Ovčárecká ulice - 1 ks

Vzhledem k výrazně omezujícím přijatým krizovým opatřením k zabránění šíření onemocnění Covid 19 se od 14.10.2020 prioritně věnujeme při výkonu služby kontrolám dodržování dalších opatření:
• Hromadné shlukování lidí především ve vnějším prostoru staveb a veřejně přístupných místech v počtu větším než 6 osob. Toto se nevztahuje na výjimky.
• Pití alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných místech.
• Kontrola, zda jsou trvale uzavřeny hospody, restaurace a bary včetně předzahrádek (výdej jídla s sebou možný pouze přes výdajové okénko, a to pouze v době 6.00 - 20.00 hodin)


• Mít povinnost zakrytých dýchacích cest na zastávkách a přístřešcích MHD.
• Dodržování povinnosti vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách. Mezi skupinami musí být rozestup alespoň 2 m.
Naší povinností je na výše uvedená opatření dohlížet. Je naprosto jasné, že se toto řadě občanů nemusí z nejrůznějších důvodů líbit. Naším cílem je ochrana života a zdraví nás všech, zejména zabránit zvyšování počtu nakažených a zemřelých nebo přetížení zdravotního systému. Mimo běžné povinnosti se budeme hlavně věnovat kontrolám dodržování popsaných opatření.

Sobota, 10. říjen 2020

V čase 1:08 hodin oznámil na linku 156 občan rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo (před ubytovnu SPOJE) zde před objektem postávaly čtyři osoby polské národnosti, kteří zde kouřili tabákové výrobky a normálně se mezi sebou bavili. Hlídka MP všechny poučila o tom, že je zde po 22. hodině nutné zachovat noční klid s tím, že se jejich hovor ztichlou ulicí rozléhá. Poláci uvedli, že již místo opouští a jdou na ubytovnu spát.
V čase 7:03 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na cyklostezce na ulici Veltrubská (u betonárky) je spadlý strom. Hlídka MP na místě uschlý strom, který spadl přes cyklostezku odstranila.
V čase 11:01 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že u jednoho z domů v ulici Nad Zastávkou leží na zemi nějaký muž. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o muže z Prahy 9, který byl pod vlivem alkoholu. Muž měl v obličejové části hlavy odřené obočí. Na dotaz, co se mu stalo uvedl, že ráno upadl u Tesca. Na bolesti si nestěžoval, ošetření nebo přivolání lékaře odmítl. Muž nebyl v ohrožení života, lustrací za pomocí policie bylo prověřeno, že se nejedná se o osobu hledanou policií, ani o osobu v pátrání.
V čase 14:51 hodin oznámil na linku 156 občan, že před halou ČD na ulici Rorejcova leží na chodníku dvě uhynulé krysy. Hlídka MP na místě zjistila pět uhynulých potkanů - v dané lokalitě prováděla firma deratizaci. Hlídka MP všechny potkany odvezla do firmy AVE.

Pátek, 9. říjen 2020

V čase 14:16 hodin oznámil na linku 156 občan, že u železničního mostu si nějaký feťák píchá dávku a nějak se u toho klepe. Hlídka MP se dostavila na místo, kde byl zjištěný místní narkoman (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín). Na dotaz, zda potřebuje lékařské ošetření uvedl, že je v pořádku a nic mu není a ošetření nežádá.
Na linku 156 v čase 15:40 hodin oznámil občan, který provádí v ulici Sladkovského odečet vody, že je zde stížnost od seniorky velmi vysokého věku na to, že jí někdo odcizil z bytu tašku. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že paní je velmi nemocná a má problémy s pamětí. Strážníci zjistili telefonický kontakt na syna stařenky, syn byl vyrozuměn o nastalé situaci. Strážníkům uvedl, že má maminka Alzheimerovu chorobu, o jejím stavu vědí. Dále uvedl, že jedou na místo za ní.
V čase 18:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OC Futurum. Uvedli, že v Bille, která je součástí OC Futurum zastavili osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží v hodnotě 446,- Kč, které bylo vystaveno na prodejní ploše, uschovala do tašky a poté prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Strážníkům se ke krádeži doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

Čtvrtek, 8. říjen 2020

Při kontrolní činnosti bylo hlídkou MP v části Kolín – Štítary (v ulici Za školou) zjištěno poškozené dopravní zařízení DZ Z12 – Krátký příčný pruh (retardér). Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.
V čase 22:32 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že v bistrech na Masarykově ulici je ještě otevřeno. Hlídkou bylo na místě zjištěno, že se událost nezakládá na pravdě, obě bistra byla uzavřená, bez hostů, pouze v jednom z nich prováděla obsluha úklid.

Středa, 7. říjen 2020

V čase 15:40 hodin oznámila na linku 156 paní, že u Kojeneckého ústavu leží muž. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o místního bezdomovce. Před uložením se ke spánku vyzul obuv a pečlivě zaparkoval svůj kočárek. Muž byl strážníky probuzen, poté, co se obul, místo vzorně opustil.

V čase 17:25 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že její manžel upadl v chodbě bytu a ona ho nemůže sama zvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP, která muže z chodby zvedla a dopravila ho do pokoje, kde byl posazen na postel. Vzhledem k tomu, že si stěžoval na velkou bolest v oblasti kolena, které si poranil pravděpodobně při pádu, byla na místo přivolána RZS, která si od strážníků zraněného převzala k dalšímu svému ošetření.

Úterý, 6. říjen 2020

Při pravidelných kontrolách obsahů „Schránek důvěry“, které slouží jako jedna z forem komunikací občanů s městskou policií, nalezli okrskoví strážníci psané poznatky od občanů, kteří bydlí v ulicích Ovčárecká - bytovka Tatradomy a Jablonského. Jejich obsahem byla stížnost na problémové osoby, které se zde vyskytují, nejvíce ve večerních a nočních hodinách, především na jejich opilecké chování, žebrání finanční hotovosti a konzumaci alkoholických nápojů. V této věci nemohla hlídka kontaktovat oznamovatele, neboť nebyli uvedeni a veškerá upozornění byla sepsána jako anonymní. Kontroly těchto míst jsou prováděny pravidelně, především ve večerní a noční době. Pokud se výše uvedené problémy budou vyskytovat i nadále nebo i v jinou dobu, je třeba událost oznámit prostřednictvím bezplatné linky 156, aby mohlo dojít k její řešení okamžitě a bez časového prodlení.
V čase 10:27 hodin oznámila na linku 156 paní, že v části ulice Nerudova pobíhají dva psi - ovčák a bígl. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Provedení místního šetření ke zjištění jejich majitele, popřípadě majitelů, bylo negativní. Oba tuláky se strážníkům podařilo odchytit a převézt je do městského útulku.

V čase 12:23 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně rozbitého kanálu, který se nachází v ulici Sokolská poblíž Základní umělecké školy. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že zde hrozil možný úraz procházejících osob, strážníci závadu označili a provizorně zabezpečili. Nahledaná událost byla předána k dořešení. Provedenou kontrolou dne 13. 10. bylo zjištěno, že je vše uvedeno do původního stavu.

Pondělí, 5. říjen 2020

Dnešním dnem (5. 10. 2020) byl vyhlášen na území ČR „nouzový stav“, a to na dobu 30 dnů. V souvislosti s tím byla vládou přijata krizová opatření. Městská policie Kolín se bude kontrolou na dodržování těchto povinností intenzivně zabývat.
V čase 7:36 hodin požádala sociální pracovnice o pomoc s její klientkou, která spadla z postele a ona sama ji tam nedokáže vrátit. Hlídka MP se dostavila do ulice Tyršova, kde pomohla paní zvednout a uložit ji na lůžko. Paní nebyla zraněná, proto nebylo třeba přivolání lékařské pomoci.
Při kontrolní činnosti byl strážníky zjištěn v ulici náměstí Republiky poškozený malý kanál. Nahledaná závada byla zadokumentována, strážníci vyrozuměli dispečink firmy Energie AG, které byla událost předána.

Neděle, 4. říjen 2020

Na linku MP Kolín bylo oznámeno v čase 22:04 hodin policií, že z nemocnice měl utéci pacient a tímto žádost o poskytnutí součinnosti při jeho hledání. Na místo se dostavila autohlídka MP, která muže uvedeného popisu nalezla na vrátnici. Osoba následně předána přivolané hlídce PČR.
Při kontrolní činnosti zjistili strážníci v ulici Kutnohorská zanedbanou ležící osobu, která si ustlala pod reklamním panelem, který upozorňuje na divadelní představení. Muž z Hronova (1990), zřejmě nový bezdomovec, byl z místa vykázán.
V čase 13:33 hodin oznámil na linku 156 občan, že na autobusové zastávce Na Výfuku v ulici Radovesnická leží nějaký muž na lavičce. Na místo se dostavila autohlídka MP, která po příjezdu na místo muže vzbudila, následně byla zjištěna jeho totožnost.
Jednalo se o muže z Kolína, který byl hlídkou MP poučen o pravidlech při dodržování veřejného pořádku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jmenovaný choval slušně a neznečistil veřejné prostranství, postačilo samotné projednání a poučení. Následně byl z místa vykázán.

Sobota, 3. říjen 2020

V čase 18:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy odcizila vůni do auta v celkové hodnotě 199,- Kč. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
Na linku 156 oznámil v čase 20:45 hodin pohoršený občan z ulice U Borků, že jim před vraty domu stoji nastartované vozidlo, ve kterém se nachází tmavovlasý pár, který se plně oddává sexuálním hrátkám. Muž ještě uvedl, že se situace opakuje, neboť zde k pohlavnímu aktu u těchto osob došlo již včera, po jejich odjezdu zde zůstaly použité kondomy. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se v autě nachází muž z Prahy ve společnosti mladší ženy. V době příjezdu hlídky již „po akci“, pouze nastartované vozidlo. Osoby upozorněny na možné protiprávní jednání, po domluvě byly z místa vykázány. Kondomy se tentokrát na místě nenacházely.
V čase 21:25 hodin oznámil občan, že na přejezdu v ulici Tovární již delší dobu stojí mladík v bílé čepici a je zde podezření, že chce skočit pod vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP, která spatřila muže, jak stojí v kolejišti. Jednalo se o jim známou problémovou osobu, muž je nitrožilní uživatel jiných návykových látek. Narkoman uvedl, že se pohádal s kamarádem a uvažuje nad tím, že skočí pod vlak. Na místo byla přivolána ZZS, následně se na místo dostavila i hlídka PČR, která měla podobné oznámení této události. Hlídka PČR si celou věc následně převzala k dořešení.

Pátek, 2. říjen 2020

Na linku 156 v 11:50 hodin oznámil řidič jedoucí po novém mostě, že u semaforu na Zálabské straně je velká olejová skvrna. Hlídka MP zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří skvrnu zlikvidovali. Do příjezdu hasičů a v průběhu jejich zásahu byl strážníky usměrňován provoz.
V čase 17:18 hodin volal na linku 156 občan, že v ulici Roháčova našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP, strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Čtvrtek, 1. říjen 2020

V čase 1:27 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Na Magistrále, že u jeho sousedů probíhá dost hlasitá zábava. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, který jí označil byt, odkud hluk vychází a poznamenal, že k tomuto jednání dochází takřka denně. Hluk byl „identifikovaný“ jako směs hlasitého sexuálního aktu, který provází smích. Kulisou, která má toto zakrýt, je hlasitě puštěná hudba. Náruživá dvojice, i přes hlasité ťukání a zvonění, neotevřela, ale v místě došlo okamžitě „ke klidu“.
Provedena kontrolní preventivní činnosti na vybraných dětských hřištích a pískovištích, která byla prováděna za pomoci detektoru kovů. Ve vybraných lokalitách nebyla zjištěná závada na kontrolovaných herních prvcích ani nález nebezpečného infekčního materiálu.
Na linku 156 oznámila v čase 17:29 hodin paní, že v ulici Sadová parta mládeže zřejmě krade ze záhonů s květinami cibulky rostlin. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že zde mládež sbírá napadané žaludy. Žádné protiprávní jednání nezjištěno.
V čase 17:54 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Na Magistrále nalezl na lavičce u jednoho z domů dámskou kabelku s finančním obnosem. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP, během místního šetření se dostavila majitelka kabelky. Seniorka uvedla, že byla v tomto domě na návštěvě a kabelku zapomněla na lavičce, na které chvíli odpočívala. Paní, po provedení úkonů spojených s prokázáním totožnosti, si obsah kabelky zkontrolovala a sdělila, že v kabelce je vše a nic se jí neztratilo. Po nezbytné administrativě si nález převzala.
V čase 20:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Ovčárecká (u odbočky k STK) leží uprostřed vozovky sražený srnec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky MP bylo zjištěno, že srnec je mrtvý. Na místo přivolán hospodář z místního spolku myslivců, kterým toto místo patří. Mladého srnce odvezl z místa s tím, že se o vše potřebné již postará. Na místě pořízena názorná fotodokumentace.

Středa, 30. září 2020

V čase 16:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille, která je součástí OC Futurum, zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy uschoval do batohu potraviny v hodnotě 321,- Kč a následně prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Mladík se ke krádeži hlídce MP doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Úterý, 29. září 2020

V čase 3:53 hodin požádal telefonicky na linku 156 občan bydlící v ulici Za Baštou o pomoc s nemohoucí manželkou. Paní upadla při cestě na toaletu a on ji sám, z důvodu své zdravotní indispozice, neuzvedne. Hlídka MP se dostavila na místo, kde pomohla paní zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že zde nedošlo ke zranění způsobené pádem, bylo přivolání ZZS s díky odmítnuto.
V čase 23:06 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že se někdo snaží dostat do stavební buňky na svozovém místě AVE, které sídlí v ulici Sadová. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo, kde se spojila s oznamovatelem události. Ten uvedl, že je možné, že osoba, která sem vnikla, může být ještě uvnitř objektu. Strážníci provedli kontrolu i ve vnitřním prostoru tohoto místa, ale nebylo zjištěno jeho narušení, popřípadě přítomnost neoprávněné osoby.

Neděle, 27. září 2020

Na linku 156 oznámili hodinu po půlnoci občané, že v ulici Hrnčířská někdo v druhém patře „vyhrává jak na pouti“. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je hlasitá hudba slyšet otevřeným oknem uvedeného bytu. Strážníci se zkontaktovali s uživatelem bytu, který byl řádně poučen o tom, že je třeba dodržovat zákonnou dobu určenou pro noční klid. Po dořešení události byl již v místě klid.
Na žádost Policie ČR byla v nočních hodinách provedena strážníky součinnost při hledání pohřešované osoby, která odešla z jednoho oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Hlídka MP pohřešovanou ženu nalezla v ulici Na Magistrále, na místo přivolána ZZS a hlídka policie, které byla žena předána.
V čase 3:25 hodin oznámili občané ze Zibohlav, že v areálu soukromé firmy houká neustále alarm. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že zvukový výstražný signál vydává alarm v areálu místní společnosti, které dozoruje strážní služba. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda se jedná o narušení objektu způsobené vstupem neoprávněné osoby, byla na místo také přivolána hlídka policie. Po příjezdu bezpečnostní služby byla provedena kontrola objektu s negativním výsledkem, objekt nenarušen, zřejmě způsobeno technickou závadou.
V čase 11:05 hodin byla vyslána autohlídka MP Kolín k prověření telefonického oznámení, kdy oznamovatelé uvedli, že v ulici Pražská došlo k nějakému konfliktu mezi dvěma muži se psy. Autohlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Pražská (nedaleko OC Lidl) se nacházel muž, který držel v náručí pokousaného drsnosrstého jezevčíka. Hlídce MP uvedl, že jeho psa napadl pes „bojové rasy“, který se v místě pohyboval na volno. Dále uvedl, že se po tomto incidentu na místě objevil muž, (totožnost nezná, pouze má jeho tel. číslo), který následně staforda odchytil a místo, chvíli před příjezdem strážníků, opustil. Osoba uvedeného popisu byla strážníky nalezena v ulici V Lomu. Muž na dotaz, jak je možné, že psa nemá pod dozorem uvedl, že psa hlídá známému. Staford využil situaci, kdy byla, z důvodu příchozí návštěvy, otevřená branka na pozemek a utekl. Poté došlo k výše uvedenému napadení jezevčíka, kterého jeho průvodce vedl na vodítku. Pes měl krvácivé zranění v oblasti krku. Strážníci poté, co provedli úkony ke zjištění totožnosti, osoby poučili. Průvodce staforda, i když není majitelem a celá věc ho velmi mrzí, nese za svěřené zvíře plnou zodpovědnost. Událost bude, pro podezření ze spáchání přestupku, předána k dořešení správnímu orgánu. Majitel jezevčíka byl se zraněným psem odvezený služebním vozidlem na veterinární kliniku.
V čase 21:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o strážníkům známého narkomana z okresu Kolín, který odcizil Power banku v hodnotě 299,90 Kč. Zboží muž ukryl a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Narkoman se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost i z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (z důvodu předešlé trestní minulosti), byl předveden na policii. Zde si ho převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.
Při kontrolní činnosti, která spočívala v dohledu nad dodržováním mimořádného opatření - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, si hlídka MP všimla otevřené provozovny v části Kolín 2. Provozovna byla otevřená v době po 22. hodině, toto je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v tuto dobu zakázáno. Byly zde podávány nápoje, osoby konzumovaly nápoje také v prostoru restaurační předzahrádky. Provedeno zadokumentování události, která bude, se zjištěnými skutečnostmi, předána k dořešení správnímu orgánu.