Pondělí, 15. říjen 2018

Při kontrolní činnosti v okolí nádraží ČD, zjistili okrskoví strážníci značný nepořádek v blízkosti haly ČD a z dlažby vylomený kovový koš na odpadky. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:56 hodin oznámila na linku 156 paní, že v Sendražicích - ulice Čapkova, leží pohozené dětské kolo. Strážníci provedli místní šetření v ZŠ Sendražice, zda nepatří některému z jejich žáků. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit, komu kolo patří, bude předáno na MÚ Kolín – Ztráty a nálezy.

V čase 12:55 hodin bylo přijato oznámení na tísňovou linku policie 158 od školáka, že nalezl na křižovatce ulic Lipanská a Roháčova injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín si, po dohodě s policií, oznámenou událost převzala, dostavila na místo a odklidila nebezpečný infekční matriál do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 13:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kladna naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejny odcizila sponu na zahradní hadici v hodnotě 18, - Kč, zboží uschovala a prošla bez jeho zaplacení za pokladní zónu. Žena se strážníkům ke krádeži doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

V čase 22:52 hodin si stěžovali obyvatelé jednoho domu v ulici Benešova, že v tuto noční hodinu ruší jejich sousedka noční klid. Uvedli, že rány vycházejí z bytu nad nimi. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že se událost zakládá na pravdě. Žena se přiznala, že „louskala“ ořechy, ale již skončila a v domě bude klid. Žena byla strážníky poučena, nejen z důvodu dobrých sousedských vztahů, o nutnosti zachovat dobu nočního klidu.

Neděle, 14. říjen 2018

V čase 17:20 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že je zamčená na centrálním hřbitově. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, strážníci hřbitov odemkli a paní vysvobodili.

Při kontrolní činnosti na Karlově náměstí, zjistili strážníci spadlou vitrínu, která byla umístěna na jednom z domů. Hlídka MP Kolín kontaktovala majitelku objektu, strážníci předmět odklidili z komunikace.

Sobota, 13. říjen 2018

V čase 10.04 hodin volal neznámý občan z Benešovy ulice, že mezi č. p. 640-641, v objektu bývalého kadeřnictví, létá nějaký ptáček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V objektu byla uvězněná sýkorka. Místním šetřením strážníci zjistili, že objekt spravuje MÚ Kolín. Byla vyrozuměna zodpovědná osoba, která si celou událost převzala s tím, že sýkorku vypustí.

V čase 11:56 hodin volali zaměstnanci provozovny v ulici Pražská, že k nim do PIZZA EXRESS vběhla cizí fena. Jedná se zřejmě o fenu staforda, a nikdo se ní nehlásí.
Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Protože fenka neměla žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit majitele, a ten nebyl v okolí zjištěn, byla převezena do městského útulku.

V čase 12.20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby ze spáchání přestupku. Muž z okresu Jihlava naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizil zboží v hodnotě 222,50 Kč, které uschoval do batohu a prošel za pokladní zónu bez zaplacení. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou.

V čase 13:08 hodin volala paní z Kremličkovy ulice, že na dětském hřišti je nějaký toulavý pes. Paní uvedla, že jí to přišly oznámit děti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci si převzali od dětí psíka. Jednalo se yorkshira, který měl obojek se známkou, která ovšem nebyla čitelná. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit jeho majitele, byl převezen do městského útulku.

V čase 16:47 hodin volal na linku 156 občan z ulice Rimavské Soboty, že u č. p. 894 našel
injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 08:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Jednalo se o ženu z Kolína, která v poslední době přestupek proti majetku spáchala opakovaně a strážníkům je „nákupy za pět prstů“ tato žena známá. Tentokrát se jednalo o krádež několika kusů baleného hovězího masa a věcí tzv. „co se doma hodí“. Vše pronesla za pokladní zónu. Žena se ke krádeži zboží doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – nejvyšší možnou pokutou, a to ve výši deset tisíc korun.

Pátek, 12. říjen 2018

V čase 12:52 hodin volala paní z ulice Dělnická, že za restaurací Barborka nalezla injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku a stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:57 hodin oznámili dva nezletilí chlapci, že nalezli v ulici Václavská použitou stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která děti kontaktovala a stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční materiál. Chlapci byli od strážníků pochváleni. Provedena fotodokumentace události.

V čase 18:14 hodin bylo na linku 156 oznámeno občanem, že se v ulici Mlýnská nachází opuštěné nezajištěné kolo. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kolo zadokumentovala a zajistila jeho převoz na služebnu MP Kolín v ulici Kutnohorská. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn majitel nalezené věci, bude událost předána na MÚ Kolín - Ztráty a nálezy.

Čtvrtek, 11. říjen 2018

Ve večerních hodinách byla, na základě telefonického oznámení, spolu s hlídkou PČR provedena kontrola lešení podél budovy gymnázia, kde se měly pohybovat nějaké osoby. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zaměstnance firmy – klempíře, kteří dodělávali „rozdělanou“ práci.

Ve večerních hodinách oznámila na linku 156 paní, že v ulici Na Hradbách (u čísla popisného 133) je pohozená injekční stříkačka. Strážníci se dostavili na místo a nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Středa, 10. říjen 2018

V čase 10.20 oznámil na linku 156 občan, že v garážích u Cihelny je otevřená jedna garáž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že uvedená garáž nebyla nijak poničena ani zde nebyly patrné žádné stopy násilného vniknutí. Po sklopení vrat byly zjištěny klíče, které byly ponechané v zámku. Hlídka MP Kolín povedla fotodokumentaci události, garáž uzamknula a na dveřích zanechala vzkaz. Za necelou hodinu se na služebnu MP Kolín dostavil majitel garáže, který popsal, co má v tomto prostoru uschované. Vše bylo v pořádku, nic se neztratilo. Strážníci po provedení nezbytných úkonů majiteli předali klíče.

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka okrskových strážníků, bylo zjištěno upadlé turistické označení, které se nachází v ulici Plynárenská. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 19:10 hodin bylo přijato oznámení od pracovníků OD Kaufland, že zde mají osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z okresu Kolín odcizil zboží v hodnotě 468,- Kč, které pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Muž nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k předešlé trestní minulosti muže se v tomto případě jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, policie si celou událost i s pachatelem převzala k provedení dalších opatření.

Úterý, 9. říjen 2018

V čase 10:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy.
Uvedli, že v prodejně Billa na náměstí Republiky zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschovala 3x croasant s párkem v celkové hodnotě 41,70 Kč do batohu a „nákup za pět prstů“ pronesla přes pokladní zónu. Ke krádeži potravin se strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jednalo o opakované jednání.

Při kontrolní činnosti, kterou prováděla hlídka okrskových strážníků v parku Komenského, byly nalezeny 3 kusy použitých injekčních stříkaček. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:20 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použité stříkačky, kterou odhodil narkoman v ulici Bezručova (u č. p. 846). Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Pondělí, 8. říjen 2018

V čase 13:33 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, které se týkalo použitých injekčních stříkaček. Ty odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Jaselská (u č. p. 323). Na místě nalezeny 3 kusy použitých injekčních stříkaček, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Na základě stížností občanů byla opět provedena noční kontrola domů v ulici V Kasárnách. V době kontroly se v místě bezdomovci nenacházeli.

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávala ve večerních hodinách autohlídka MP Kolín, byl u vchodu haly ČD nalezen ležící muž polské národnosti. Muž byl dezorientovný, měl silný třas rukou a omezenou schopnost vyjadřování. Na hlavě měl tržnou ránu a z úst mu vytékala krev. Na místo byla okamžitě přivolána RZS a hlídka PČR. Muž nebyl pod vlivem alkoholu, záchranáři si muže od strážníků převzali a převezli do nemocnice.

Neděle, 7. říjen 2018

Ve večerních hodinách byla provedena kontrola polorozpadlého domu v ulici Školská, a to z důvodu výskytu problémových závislých osob. Z místa byla opět vykázána partnerská dvojice narkomanů. Jedná se o problémové osoby, které zde ve městě neustále porušují zákony.

Z důvodu stížností na bezdomovce, kteří obtěžují obyvatele domů v ulici V Kasárnách, byly provedeny kontroly problémových vchodů. V čase kontroly nebyl zaznamenán výskyt problémových osob. Kontroly budou nadále pokračovat.

Sobota, 6. říjen 2018

V čase 1:40 hodin požádala o pomoc strážníky paní z ulice Na Měkovině. Uvedla, že její nemocný manžel spadl z postele a ona sama ho nemůže uzvednout. Strážníci se dostavili na uvedené místo a rádi poskytli pomoc. Paní velmi strážníkům děkovala za pomoc a vstřícnost.

V čase 4:18 hodin byla na linku 156 přijata stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudbou, která rušila ve spánku ostatní obyvatele domu v ulici Klenovecká. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, kterou po příjezdu na místo pustili do domu oznamovatelé. Jednalo se o rušení nočního klidu hlasitou hudbou mužem, který byl zjevně v podnapilém stavu. Muž byl strážníky poučen o závažnosti svého protiprávního jednání. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 08:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že na lavičce v ulici Veltrubská (naproti Eco vodě) sedí nějaký opilec a pořvává na kolemjdoucí občany. Hlídka MP Kolín na místě zjistila známého problémového bezdomovce a opilce, který byl důrazně vykázán z místa.

V čase 11:26 hodin oznámil na linku 156 pracovník ostrahy ČD Kolín, že se na 5. nástupišti válí nějaký opilec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o značně opilého občana ze Slovenska. Muž nereagoval na žádné podněty, nebylo možno, z důvodu značné ebriety, muže probudit. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla na místo přivolána RZS, která si muže převzala a převezla do kolínské nemocnice.

V čase 13:40 hodin oznámila na linku 156 obsluha restaurace na ulici Kutnohorská, že je u nich na toaletách nějaký muž zanedbaného vzhledu, který není hostem restaurace, ale zřejmě si zde aplikuje drogu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže uvedeného popisu, který u sebe neměl doklad totožnosti, dle kterého by bylo možno ji hodnověrně zjistit. Z tohoto důvodu byl předveden na policii. Před hlídkou MP Kolín si na toaletách jinou návykovou látku neaplikoval, ale jeho chování vykazovalo její užití. Muž byl důrazně upozorněn, že tato provozovna slouží k využití stravovacích služeb, a pokud zde není hostem, nebude se zde zdržovat.

V čase 13:20 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že u Práchovny nalezla injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na uvedeném místě sebrala injekční stříkačku a umístila ji do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:57 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní z ulice Na Magistrále, že v domě nalezli sedící ženu, která je v noční košili a působí velmi dezorientovaně. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, po chvíli se hlídce podařilo zjistit totožnost paní. Nebylo možné se dostat do bytu ani zjistit kontakt na někoho z blízkých osob, aby se o paní postarali. Vzhledem ke zdravotnímu stavu ženy byla na místo přivolána RZS, která ji převezla do nemocnice.

V čase 18:19 hodin oznámil na linku 156 občan, že u knihovny na ulici Benešova leží nějaký opilý muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o jí velmi dobře známého muže (1980). Na místo se také dostavil jeho otec, který si ho opět, jako tomu bylo i v minulosti, převzal do „rodičovské péče“.

V čase 19:48 hodin volal občan z ulice Plynárenská, že před prodejnou Billa nalezl zraněného psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten jim předal nalezeného psa, rezavého křížence. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit majitele, byl pejsek převezen do útulku k ošetření, popřípadě následnému veterinárnímu vyšetření.

V čase 21:02 hodin volala paní z Kolínské ulice v Sendražicích, že zde nalezla psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Jednalo se o retrívra zlaté barvy, který měl obojek se známkou. Z evidence psů byl zjištěn majitel, kterému byl zatoulaný psík předán.

Čtvrtek, 4. říjen 2018

Z důvodu problémového chování osob v prostoru nádraží ČD a před nádražím, byly v průběhu dne opět prováděny kontroly, které byly zaměřeny na dohled nad veřejným pořádkem a dodržování zákazu kouření na místech zákonem zakázaných.

Z důvodu stížností na bezdomovce, kteří obtěžují obyvatele domů v ulici V Kasárnách, byly provedeny kontroly problémových vchodů. V čase kontroly nebyl zaznamenán výskyt problémových osob, místo bylo uklizeno.

Středa, 3. říjen 2018

V čase 08:45 hodin oznámil na linku 156 pracovník Asistent prevence kriminality, že je v podchodu ČD (u 2. nástupiště) na zemi použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Při kontrolní pochůzkové činnosti zjistili strážníci propadlou část chodníku v ulici Politických vězňů (u č. p. 98). Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 13:50 hodin oznámil na linku 156 žák 4. ZŠ Kolín, že za prodejnou Bezovka u zásobovací rampy leží na zemi použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. Školáka, který setrval na místě do příjezdu hlídky, strážníci pochválili.

V dopoledních hodinách byla provedena kontrola polorozbořeného domu ve Školské ulici, kde se zdržují bezdomovci. Na místě plném odpadků byli zjištěni tři narkomani (dva muži a jedna žena), kteří byli z místa vykázáni.

Úterý, 2. říjen 2018

V čase 08:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dal do kapsy koření (papriku gulášovou) v hodnotě 8,90 Kč a prošel přes pokladní zónu bez zaplacení zboží. Muž se ke krádeži koření strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 12:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dala do kabelky uzeniny v celkové hodnotě 129,80 Kč a prošla přes pokladní zónu bez jejich zaplacení. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Pondělí, 1. říjen 2018

V čase 20:05 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že se v popelnicích na křižovatce ulic Benešova a Masarykova přehrabuje parta bezdomovců a vyhazují věci ven. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o partu problémových feťáků, kteří v popelnicích hledali nějaké oblečení. Problémové osoby musely vyházené odpadky uklidit, poté byli všichni vykázáni z místa.