Sobota, 11. květen 2019

V čase 08:54 hodin požádala o pomoc, na linku 156, paní z ulice Benešova. Uvedla, že její nemohoucí manžel spadl z postele a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže zvedla ze země a uložila zpět na lůžko. Strážníci nabídli přivolání lékařské pomoci, toto bylo odmítnuto s tím, že zde pádem nedošlo k žádnému zranění. Paní poděkovala za pomoc.

Pátek, 10. květen 2019

V čase 07:22 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že je u č. p. 412 v ulici Masarykova pohozená injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a injekční stříkačku odklidila do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 13:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín v OBI odcizil „pilový kotouč“ v hodnotě 419,- Kč, zboží uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho nezaplatí. Ke krádeži se přivolané hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
Další použitá injekční stříkačka byla oznámena v ulici Smetanova - před vchodem do divadla. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 19:29 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, invalidní občan. Uvedl, že se nachází v ulici Masarykova, a v invalidním vozíku se mu vybila baterie. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten strážníky požádal, zda by ho odtlačili do vedlejší ulice, kde bydlí. Strážníci prosbě vyhověli a muže dopravili do požadovaného místa, ten jim poděkoval za poskytnutou pomoc.

Čtvrtek, 9. květen 2019

V čase 14:08 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že nalezl u České pošty v ulici Pod Hroby použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a odklidila 4 ks nebezpečného infekčního materiálu do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 16:35 hodin volal na linku 156 vrátný z kolínské nemocnice a uvedl, že se v areálu pohybují dva bezdomovci, kteří obtěžují ostatní návštěvníky nemocnice, jsou pod vlivem alkoholu, pořvávají a žebrají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. V areálu nemocnice byli zjištěni dva problémoví závislí bezdomovci, kteří se zde povalovali na trávě. S velmi důrazným upozorněním, na nevhodnost jednání a chování, byli muži z místa vykázáni.

Středa, 8. květen 2019

V čase 16:25 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, paní o pomoc s tatínkem, který je invalidní a vysokého věku. Uvedla, že z důvodu nefungujícího výtahu v přízemí se tatínek nemůže dostat do bytu ve vyšším patře. Hlídka strážníků se dostavila do domu v ulici Na Magistrále a pomohla pánovi do 1. patra, kde již výtah fungoval a mohl jím pokračovat až do požadovaného poschodí. Dcera poděkovala hlídce MP Kolín za poskytnutou pomoc.

Úterý, 7. květen 2019

V čase 7:55 hodin oznámil domovník „šestnáctipatráku“, že se jim ve sklepě válí nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde zjistila jí velmi dobře známého problémového feťáka. Muž si musel okamžitě svůj „brloh“ a nepořádek uklidit a po sbalení všech svých věcí byl z prostoru domu důrazně vykázán.
V čase 17:00 hodin oznámil řidič autobusu, že na zastávce MHD v ulici Legerova se povaluje nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín která zjistila, že se jedná jí dobře známého problémového muže ze Slovenska, který byl probuzen a po dořešení události nasměrován na ubytovnu, kde má současný pobyt.

Pondělí, 6. květen 2019

V čase 7:35 hodin oznámili na linku 156 občané, že u prodejny potravin jsou u kontejneru na plast poházené injekční stříkačky. Do ulice Žižkova se dostavila hlídka MP Kolín, která odklidila 4 kusy nebezpečného infekčního materiálu do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 13:30 hodin byl v ulici Ovčárecká zjištěn okrskovými strážníky nepořádek, který zasahoval do prostoru chodníku pro chodce. Strážníci provedli místní šetření, kdy zjistili osobu, která nepořádek na chodník odložila. Uživatel domu byl upozorněn, že není možné takto odkládat použitý odpad. Muž přislíbil okamžitou nápravu a úklid chodníku. Při následné kontrole bylo okrskáři zjištěno, že muž vzorně chodník uklidil a nepořádek odstranil.

Neděle, 28. duben 2019

V čase 03:25 oznámila telefonicky na tísňovou linku 156 paní podezření - krádež okapů. Uvedla, že bydlí v ulici Kouřimská a z ulice Brandlova je slyšet nějaký hluk a situace vypadá tak, jako kdyby někdo kradl okapy. Hlídka MP Kolín provedla kontrolu uvedené lokality, ale žádné porušení zákona nezjistila. Pouze na oplocení stavby byl uvolněný plech, který při poryvu větru rachotil. I když nahlášená situace nebyla zjištěna, je vždy dobré, když se najdou občané, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se zde ve městě děje.
V čase 14:35 oznámila na linku 156 paní, že našla před domem v ulici Husovo náměstí (č. p. 140) injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 14:40 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na dětském hřišti v Komenského parku (ulice Zahradní) je skupinka mladíků, která používá hrací prvky, které jsou určeny pouze pro mladší děti. Muž uvedl, že má obavu, že zde něco zničí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V provozním řádu, který je zde vyvěšen, je celé hřiště určeno dětem do věku 13 let, což tito tři chlapci nesplňovali. Z tohoto důvodu byli z místa vykázáni s poučením o maximálním věku, kdy se můžou hrací prvky využívat. Strážníci ještě celé dětské hřiště prohlédli, zda nedošlo k nějakému poškození prvků, ale výsledek byl negativní.

Sobota, 27. duben 2019

V čase 08:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v hodnotě 250,- Kč. To uschoval a prošel za pokladní zónu s tím, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 16:55 hodin oznámili na linku 156 občané a uvedli, že na dětském hřišti v ulici Třídvorská sedí tři cizinci, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka MP Kolín ženu a dva muže důrazně poučila, že dětské hřiště slouží dětem a ne k tomu, aby se zde občerstvovali, pod vlivem alkoholu vysedávali a pokřikovali. Cizinci byli poté, co si svůj „piknik“ z lavičky uklidili, vykázáni mimo tento prostor.

Čtvrtek, 25. duben 2019

V čase 5:00 hodin projížděla hlídka MP Kolín ulicí Legerova, kde si všimla muže v sandálech a s koštětem v ruce, jak zastavuje jedoucí vozidla. Strážníci muže zastavili, vyzvali ho k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Muž (pobyt hlášený na MěÚ Kolín - v současné době na jedné z místních ubytoven) strážníkům uvedl, že to není koště, ale kladivo, kterým odhání útočníky z vesmíru. Muž dále uvedl, že na ubytovně tímto „kladivem“ již sedm útočníků usmrtil. Vzhledem k tomu, že jevil známky psychického onemocnění (nebyl pod vlivem alkoholu), byla na místo hlídkou MP Kolín přivolána RZS, která si psychicky nemocného převzala a převezla do kolínské nemocnice. Strážníci provedli asistenci záchranářům při převozu pacienta. Poté hlídka MP Kolín provedla kontrolu ubytovny, kde nedošlo ze strany muže k újmě na zdraví osob ani poškození majetku. Ubytované osoby však shodně uvedly, že se muž v poslední době choval podivně.

Středa, 24. duben 2019

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci v ulici Jiřího Jarocha (u č.p.1590) poškozené obrubníky vozovky. Dále byl v ulici Chelčického zjištěn (u č.p.747) poničený odpadkový koš. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Pondělí, 22. duben 2019

Hlídka MP Kolín prováděla v čase 10:15 hodin kontrolu prostoru před halou ČD v Rorejcově ulici. V čase 10:20 hodin si strážníci všimli, jak vyběhl majitel nedalekého obchodu a dostihl zloděje, který mu v prodejně odcizil zboží. Muže přivedl k hlídce MP Kolín, které vysvětlil, že mu muž v obchodě odcizil zboží (sýr) v hodnotě 19,90 Kč. Muž (bydliště na ohlašovně MěÚ Kolín), kterého strážníci znají jako problémovou závislou osobu, se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k tomu, že osoba podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku má velké množství záznamů v „rejstříku přestupků, a poslední přestupek byl řešen maximální pokutou, nebyla událost řešena na místě, ale byla předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.
V čase 14:39 hodin volala zaměstnankyně Správy hřbitova, že v ulici Ke hřbitovu, za zdí u obřadní síně, nějací bezdomovci pálí oheň a zřejmě opalují kabely. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která provedla kontrolu uvedeného prostoru. Bylo zjištěno, že na místě se již nikdo nenachází, pouze zde dohořívá oheň. Hlídka proto oheň uhasila.
V čase 14:47 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl ulicí Ovčárecká, že na nájezdu na nový most leží ve vozovce nějaký velký kámen. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou překážku nalezla a odstranila. Jednalo se o kus betonu.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci pod odstaveným vagonem (na 1. prodlouženém nástupišti ČD) pohozenou injekční stříkačku. Nebezpečný infekční materiál odklidila hlídka MP Kolín do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Neděle, 31. březen 2019

V čase 04:15 hodin oznámila vrátná z nemocnice Kolín, že jí obtěžuje nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o muže zanedbaného vzhledu a problémového chování. Muž požadoval odvezení na ubytovnu sanitkou, protože se mu nechtělo jít pěšky a tímto požadavkem obtěžoval zaměstnankyni nemocnice. Po příjezdu strážníků na místo se dožadoval odvozu také po hlídce MP Kolín. Muži, který byl pod vlivem alkoholu, ale schopen bezproblémové chůze, strážníci důrazně vysvětlili, že nebude obtěžovat záchranáře požadováním odvozu a ujistili ho, že se také vozidlem městské policie rozhodně na ubytovnu nedopraví. Když muž pochopil, že ho nikdo neodveze, vyrazil pěšky směr ubytovna. Strážníci dohlédli, aby na místo dorazil a po cestě nenarušoval veřejný pořádek.
V odpoledních hodinách oznámil na linku 156 občan, že na lavičce poblíž Okresního soudu, je odložená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 13:34 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že její nemohoucí manžel spadl z postele, ona ho sama nemůže zvednout zpět, a proto prosí o pomoc Hlídka MP Kolín paní pomohla nezraněného manžela zvednout a umístit zpět na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto, protože pádem nedošlo ke zranění. Paní poděkovala hlídce MP Kolín za rychlou pomoc.
V čase 17:46 hodin oznámila na linku 156 pracovnice ostrahy ČD Kolín, že mají na mezinárodní pokladně agresivního a arogantního zákazníka. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o muže, který se rozčiloval kvůli platnosti časové jízdenky. Po příjezdu hlídky strážníků na místo se muž zklidnil, vše vysvětlené pochopil a nádraží ČD opustil.

Sobota, 30. březen 2019

V čase 00:25 hodin oznámila ostraha ČD, že mají v hale opilce, který zde vyspává. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o podnapilého muže, který spal v prostoru pokladny a informací. Muž byl strážníky následně probuzen, kdy po chvilce „rozkoukávání“ uvedl, že jede do Pardubic. Strážníci muži zjistili, že mu vlak směr Pardubice odjíždí za 5 minut, muže doprovodili na druhé nástupiště, kde bez problémů nastoupil do vlaku a vyrazil k domovu.
V čase 9:18 hodin volal na linku 156 občan z ulice Husova a uvedl, že našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Muž místo nálezu označil, strážníci nebezpečný infekční odpad odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 15:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy 8 naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval zboží („těsnící zátku“) v hodnotě 29,- Kč do přinesené „spojky na vodovodní potrubí“. Poté prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání strážníkům doznal. Událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno k dalšímu prodeji.
V čase 17:33 hodin volala paní z ulice Březinova a uvedla, že u dětského hřiště nalezli injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci odklidili tento nebezpečný infekční materiál do sběrného kontejneru a provedli kontrolu okolí, zda se zde nenacházejí další injekční stříkačky. Provedena fotodokumentace události.

Pátek, 29. březen 2019

Při kontrolní činnosti strážníci zjistili poškozené pouliční osvětlení č. 2, které se nachází v ulici náměstí Republiky – před OC Billa. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.
V čase 13:10 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou oznamovatel nalezl v ulici Bezručova, u vchodu do domu č. p. 866. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že událost oznámili na tísňovou linku dva školáci. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru, děti byly strážníky pochváleny. Provedena fotodokumentace události.
V čase 14:54 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy společnosti Futurum. Uvedli, že v prodejně DM drogerie zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladá žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si během nákupu dalšího zboží uložila drogistické zboží v celkové hodnotě 1333,- Kč do igelitové tašky, se kterým poté prošla pokladní zónou bez jeho zaplacení. Žena se přivolané hlídce MP Kolín doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

V čase 20:50 hodin oznámil občan, že v jedné z restaurací v ulici Legerova „paří“ malé dítě a v tomto čase a místě se mu to zdá nevhodné. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o čtyřletého chlapce, který zde byl s matkou a jejím přítelem na hudební produkci a „na pivu“. Hlídka strážníků ženě vysvětlila, že toto rozhodně není úplně vhodný podnik a doba, kdy zde bude trávit čas malé dítě a dále to, že se jeho přítomnost v tuto pokročilou dobu nelíbí i občanům, kteří učinili oznámení. Žena upozornění pochopila a podnik s malým chlapcem opustila.