Neděle, 24. září 2017

V čase 01:15 hodin volali na linku 156 občané a uvedli, že z jednoho domu, v ulici Zahradní, je slyšet řev a hlasitě puštěná hudba. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že v jednom z bytů probíhá nějaká akce a hraje tam hlasitě hudba. Později bylo zjištěno, že se jednalo o oslavu narozenin. Slavící osoby byly strážníky upozorněny na to, že jejich jednání obtěžuje občany, kteří v tuto pokročilou noční dobu nemohou spát. Dále byli všichni upozorněni, že v případě, že se bude jednání opakovat, bude porušení zákona oznámeno správnímu orgánu. Následnou kontrolou, kterou hlídka provedla, byl v místě již klid.

V čase 19:15 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z okresu Nymburk odcizil zboží v hodnotě 1323,- Kč, to uschoval do batohu a prošel pokladní linií bez jeho zaplacení. Za pokladnami byl zadržen pracovníkem ostrahy. Vzhledem k tomu, že podezřelý muž nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Muže si převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.

Sobota, 23. září 2017

Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, odhodil v prostoru u „nového mostu“. Strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.

V čase 11:37 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OBI. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Havlíčkův naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila několik šroubků do dřeva, kdy celková výše odcizeného zboží byla 3,- Kč. Šroubky uschovala a poté pronesla za pokladní zónu, aniž by zboží zaplatila. Žena se hlídce MP Kolín ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením pokuty. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 12:01 hodin bylo na linku 156, přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Market – ulice V Opletkách. Uvedli, že v Penny Marketu zadrželi dvě osoby, které zde odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost obou podezřelých osob. Žena z Prahy - Horních Počernic odcizila zboží v hodnotě 1687,90 Kč, to ukládala do příruční tašky a poté prošla za pokladní zónu. Druhá žena z Prahy 4 zboží v hodnotě 1098,60 Kč ukryla do oblečení, a také prošla za pokladní zónu. Zde byly podezřelé osoby zadrženy pracovníkem ostrahy. Vzhledem k tomu, že následnou lustrací na policii bylo zjištěno, že se v obou případech jedná o důvodné podezření z trestného činu, byly obě ženy předány policii k provedení dalších opatření.

V čase 15:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z České Třebové naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží v hodnotě 519,- Kč. To uschovala a poté pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Žena se hlídce MP Kolín ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením pokuty. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Prostřednictvím linky 156 bylo přijato telefonické oznámení od ženy, která uvedla, že se na chodníku na Zálabí (podchod u Soji) nachází léky, injekční stříkačky a ostatní „pomůcky“ k nitrožilní aplikaci. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která z místa infekční materiál, včetně dvou boxů na stříkačky, odklidila. Provedena fotodokumentace nálezu.

Pátek, 22. září 2017

V čase 12:25 hodin volal na linku 156 občan, který v prostoru haly ČD čekal na vlak. Uvedl, že se v nádražní hale perou nějaké ženy. Na místo dorazila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ženy se strážníkům podařilo uklidnit, vzhledem k tomu, že „na sebe“ chtěly podat trestní oznámení, byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

V čase 13:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Tesco. Uvedli, že v OD zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě místního šetření zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína si do zkušební kabinky odnesla textilní zboží v hodnotě 1705,- Kč. Poté, co vyšla z kabinky, u sebe žádné zboží neměla. Po projití pokladní zónou byla zastavena ochrankou, toto odcizené zboží bylo u ženy nalezeno. Žena se hlídce MP Kolín ke krádeži zboží doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty. Zboží bylo nepoškozené, proto mohlo být navráceno zpět do prodeje.

V čase 20:00 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně rozsypaného zboží (láhve, přepravky a PET láhve), které zasahuje do vozovky. Hlídka MP Kolín po příjezdu do ulice Ovčárecká zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o přepravky na pivní láhve, rozbité láhve od piva a nápoje v PET láhvích. Po chvíli se na místo dostavila dodávka, řidič rozsypaný náklad z místa odklidil.

Středa, 20. září 2017

V čase 09:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kutné Hory uschovala do tašky model autíčka a oblečení, zboží v hodnotě 484,- Kč pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. K tomu se hlídce MP Kolín doznala. Žena naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, událost byla na místě vyřešena správním trestem – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Pondělí, 18. září 2017

Bylo přijato telefonické oznámení od občana, že se v ulici Krčínova, u jednoho z rodinných domů, nachází použitá injekční stříkačka. Po příjezdu na místo strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

Neděle, 17. září 2017

V čase 08:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Hrnčířská někdo vyhazuje ze třetího patra odpadky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením byl strážníky zjištěn nájemce bytu, odkud byly odpadky vyhazovány. Muž se k jednání strážníkům doznal, po dořešení přestupku šel ihned odpadky po sobě uklidit.

Bylo přijato telefonické oznámení od občana, že na schodech, poblíž Harley´s baru, leží injekční stříkačka. Strážníci se dostavili do ulice Pražská, kde odklidili tento nebezpečný infekční materiál do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.

Sobota, 16. září 2017

Ve večerních hodinách bylo přijato telefonické oznámení od paní, která se zde ve městě pomáhá starat o kočky. Požádala strážníky o pomoc s odchytem zvířete v ulici Podskalské nábřeží. Na místo vyslána hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že kočka spadla do prostoru, odkud se nemohla sama dostat, a to mezi zeď u zdymadla a zábrany. Ve spolupráci s pracovníkem psího útulku „Alíkov" bylo vyděšené a zesláblé zvíře zachráněno, odchyceno a předáno majiteli, který ho už týden hledal.

Oznámení ohledně psa bylo přijato, na linku 156, po 21. hodině. Občané uvedli, že se k nim cestou připojil menší labrador, který s nimi vešel do restaurace Vagón. V restauraci však dlouho nepobyl a pobíhal po okolí. Hlídka po příjezdu na místo zkontrolovala okolní ulice s negativním výsledkem - pes nenalezen. Na linku 156 bylo v čase 21:45 hodin přijato telefonické oznámení od občana, který uvedl, že se k nim u nádraží připojil světlý kříženec labradora. Dále uvedli, že se pes se momentálně nachází v seniorcentru Čtyřlístek.
Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa odchytila a předala do útulku. Tulák, který si udělal večerní procházku po městě, bude na svého majitele čekat v psím útulku.

V nočních hodinách byla na linku 156 přijata stížnost od znepokojeného občana. Muž oznámil hluk a hlasitou hudbu, která vychází z jednoho z domů v ulici Zengrova, a to takového rázu, že ani přes zavřené okno nemůže spát. Na místo vyslána autohlídka MP Kolín, strážníci na místě zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. V jednom z bytů probíhala velmi hlasitá oslava narozenin. Účastníci oslavy byli upozorněni na nevhodnost chování a seznámeni s tím, že v případě opakovaného jednání a nerespektování nočního klidu, bude celá událost oznámena správnímu orgánu. Následně hlídka místo opustila.

Pátek, 15. září 2017

V čase 17:46 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market. Uvedli, že v prostoru OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osobu podezřelé osoby. Muž z Kutné Hory naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží v hodnotě 2225,- Kč pronesl za pokladní zónu bez zaplacení. Při útěku z prodejny zadržen ostrahou. Za přestupek proti majetku mu byl uložen správní trest – pokuta. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Čtvrtek, 14. září 2017

V čase 20:03 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Billa - ulice Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která v OC odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína (adresa pobytu hlášena na MěÚ Kolín) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizila 7 x SIM kartu O2 a 4x SIM kartu T-mobile, vše v celkové hodnotě 1850,- Kč. Zboží uschovala do tašky a prošla za pokladní zónu bez jeho zaplacení. Ke krádeži se strážníkům doznala. Událost byla vyřešena strážníky na místě, uložením správního trestu – pokuty.

V čase 16:10 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že v „šestnáctipatráku“ leží ve 14. patře bezdomovec. Do ulice Tyršova se dostavila hlídka MP Kolín, která místního problémového narkomana vykázala z místa. Nashromážděný nepořádek si po sobě musel muž uklidit.

Úterý, 12. září 2017

Prostřednictvím linky 156 byla přijata telefonická žádost o pomoc. Starší nemohoucí žena upadla v prostoru svého bytu na podlahu a nemohla se sama zvednout. Po příjezdu na místo do ulice Funkeho strážníci ženu zvedli ze země a posadili ji na lůžko. Žena nebyla zraněná a nechtěla na místo přivolat lékařskou pomoc.

V čase 13:24 hodin oznámil na linku 156 občan ze Sendražic, že se v prostoru autobusové zastávky nacházejí použité injekční stříkačky a další nepořádek z odpadků. Strážníci se dostavili do ulice Nová, kde tento nebezpečný infekční materiál z prostoru zastávky odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 13:40 hodin oznámila žena na linku 156, že se v prostoru vnitrobloku Husova povalují nějací feťáci. Strážníci se dostavili na místo oznámení, kde zjistili dva problémové závislé bezdomovce, kteří byli důrazně vykázáni z místa.

V odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení od paní, která bydlí v ulici Bezručova. Oznámení se týkalo nálezu dvou injekčních stříkaček. Strážníci se dostavili na místo, kde poblíž 1. ZŠ Kolín stříkačky sebrali a odstranili do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.

Pondělí, 11. září 2017

V čase 21:52 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v prostoru jednoho z domů, který se nachází v ulici Hrnčířská, leží na chodbě nějaký zraněný opilec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila opilého muže, který měl velké krvácivé poranění na hlavě. Strážníci na místo přivolali RZS, která si muže převzala a převezla do kolínské nemocnice.

Neděle, 10. září 2017

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci, v prostoru Karlova náměstí, vytržený a poničený odpadkový koš. Událost byla zadokumentována a bude předána ve smyslu nahledané závady na příslušný odbor při MěÚ Kolín.

V čase 16:30 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v parku Komenského, u zdi kláštera, leží injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě tento nebezpečný nález sebrala a odklidila do boxu na infekční materiál. Další použitou injekční stříkačku strážníci nalezli a odklidili z prostoru ulice Čechovy sady. Provedena fotodokumentace obou nálezů.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci poškozenou lampu veřejného osvětlení. Lampa, která se nachází u výjezdu z OC v ulici Plynárenská, měla poškozený a otevřený kryt, ze kterého vyčnívaly dráty. Hlídka MP Kolín otevřený kryt provizorně připevnila, aby nedošlo k případnému úrazu občanů. Událost byla zadokumentována a oznámena, ve smyslu nahledané závady, na příslušný odbor při MěÚ Kolín.

V čase 17:30 hodin strážníci odchytili dvě fenky německého ovčáka, které pobíhaly v prostoru ulice Havlíčkova. Fenky byly převezeny do městského útulku.

Pátek, 8. září 2017

V čase 12:59 hodin oznámila na linku 156 žena, že v okolí restaurace U Červených běhá malý černobílý pes. Pes pobíhá v prostoru komunikace, kde hrozí střet s vozidlem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa – křížence odchytla a převezla do městského útulku.

V čase 13:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že v OD zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kutná Hora naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru OD odcizila textilní zboží v celkové hodnotě 2345,- Kč, které pronesla za pokladní zónu. Ke krádeži se hlídce MP Kolín doznala. Zboží bylo vráceno zpět na prodejnu. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

Středa, 6. září 2017

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu dodržování veřejného pořádku, zjistili strážníci skládku dřeva v ulici Masarykova, kterou byl proveden neoprávněný zábor na pozemku města. Místní znalostí a provedeným šetřením byla zjištěna osoba, která zde dřevo složila. Provedena fotodokumentace, událost vyřešena na místě.

V čase 17:15 hodin volala na linku 156 žena a nahlásila, že v ulici Masarykova, u lavičky poblíž „šachovnice“, odhodil nějaký feťák injekční stříkačku. Dále byly občanem, prostřednictvím linky 156, nahlášeny odhozené použité injekční stříkačky také v prostoru ulice Třídvorská. Provedeny fotodokumentace obou nálezů stříkaček, které strážníci odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad.