Neděle, 17. březen 2019

V čase 08:14 hodin bylo oznámeno občanem na linku 156, že u velkého kruhového objezdu, směrem do ulice Polepská, leží nějaký muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o narkomana z okresu Kolín (adresa pobytu na obecním úřadě), který byl opřený o zeď a jevil příznaky intoxikace jinou návykovou látkou. Vzhledem ke stavu muže hlídka MP Kolín na místo přivolala RZS, záchranáři narkomana převezli do kolínské nemocnice.
V 14:29 hodin bylo oznámeno na linku 156 od ostrahy DM drogerie, že zde mají osobu, která odcizila zboží. Do OC Futurum se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že mladistvá (16 let) z okresu Chrudim odcizila lesk na rty v hodnotě 79,- Kč. Zboží uschovala do kapsy a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Přivolaným strážníkům se ke krádeži doznala, vzhledem k tomu, že dívka nemohla hodnověrně prokázat svoji totožnost, byla předvedena na PČR k jejímu zjištění. Událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou.

Pátek, 15. březen 2019

V čase 09:04 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Penny Marketu - ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Kolín (adresa pobytu na obecním úřadě obce) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizil zboží (2x reflexní samolepku, 3x kapesní nůž, 2x svítilnu a 1x topinkovač), vše v celkové hodnotě 903,80 Kč. Feťák uvedené zboží uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Ke krádeži se hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.
V čase 10:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží (legíny) v hodnotě 119,- Kč tím, že je rozbalila z obalu, ukryla je do tašky a prošla přes pokladní zónu bez zaplacení tohoto zboží. Přivolaným strážníkům se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo poté zakoupeno.
V čase 22:32 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že v ulici Karolíny Světlé, před Střední zdravotní školou, spadla vlivem větru plechová ohrada, která zasahuje do silnice. Na místo se dostavily obě autohlídky MP Kolín, strážníci odstranili ohradu ze silnice – „vlastními silami“. Provedena fotodokumentace události.
V čase 11:00 hodin požádala ostraha nádraží ČD o přítomnost hlídky MP Kolín, z důvodu problémového muže, který je bez platné jízdenky, chová se agresivně a nechce opustit halu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na místě kontaktovala ostrahu. Ostraha uvedla, že muž utekl na nástupiště. Zde ho strážníci nalezli, jak v prostoru nástupiště kouří. Muž byl viditelně pod vlivem jiné návykové látky, strážníci muže vyzvali, aby uhasil cigaretu, protože je zde zákaz kouření. Muž se začal opět chovat agresivně a pokusil se napadnout jednoho ze strážníků. Muži bylo v tomto zabráněno, vzhledem k tomu, že neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl odveden ke služebnímu vozidlu s tím, že bude předveden na policii, k jejímu zjištění. Bezpečnostní prohlídkou (před převozem služebním vozidlem) u muže strážníci nalezli jiné návykové látky, pomůcky k jejich prodeji, injekční stříkačky a další předměty, které nelze blíže specifikovat. Provedena fotodokumentace nálezu. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla celá událost předána službukonajícímu policistovi, k provedení dalších opatření.
V čase 18:52 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si během nákupu dalšího zboží vzal z regálu svítilnu "Cob LED přívěsek" v hodnotě 59,90 Kč, kterou ukryl do kapsy kalhot. Následně prošel pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži zboží doznal, vzhledem k tomu, že se nejednalo o první případ „nákupu za pět prstů“ u tohoto muže, byl přestupek proti majetku vyřešen opět příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Čtvrtek, 14. březen 2019

V čase 11:16 hodin bylo přijato telefonické oznámení od hasičů, že přímo před „hasičárnou“, na vodorovném značení, zaparkoval kamión a tímto jednáním poškodil informační cedule města. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která celou událost zadokumentovala a ztotožnila řidiče uvedeného vozidla. Vzhledem k tomu, že zde vznikla škoda třetí osobě, byla na místo přivolána PČR - oddělení dopravních nehod, která si celou událost od strážníků převzala.

Středa, 13. březen 2019

V čase 20:30 hodin prováděla hlídka MP Kolín běžnou kontrolní činnost v ulici Karolíny Světlé, zaměřenou na oprávnění parkovat vozidla v této ulici. Zde si strážníci povšimli muže, sedícího za volantem jednoho z vozů, které nemělo povolení k parkování. Strážníci se muže dotázali, zda bude z místa odjíždět, ten uvedl, že on ne, ale čeká na řidiče a během pěti minut odjíždějí. Strážníci pojali podezření, že se toto nezakládá na pravdě, proto místo opustili a vyčkali, zda bude muž s vozidlem odjíždět. Po cca 20 minutách vozidlo vyjelo z ulice Karolíny Světlé. Strážníci zjistili, že vozidlo řídí muž, který jim uvedl, že čeká na řidiče. Strážníci zákonným způsobem vozidlo zastavili, vzhledem k tomu, že muž neměl žádný doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl hlídkou MP Kolín předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, neboť muž z okresu Kolín „měl zákaz řízení motorového vozidla“. Celou událost si od hlídky MP Kolín převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.

Úterý, 12. březen 2019

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vylomenou kotvící patku u dopravního značení – DZ IJ 4c „Zastávka autobusu“. Dopravní značení se nachází v ulici Žižkova - u prodejny Bezovka. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.
V čase 10:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když jako zákaznice uschovala zboží (svíčky s jarním motivem) v hodnotě 80,- Kč do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku proti majetku se ke svému jednání strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.
Krátce po dvanácté hodině oznámil na linku 156 občan, že někdo na parkovišti (ulice v části města Kolín 4) rozbíjí okénko u zaparkovaného automobilu a situace se jeví tak, jako když se chce dostat do cizího vozidla. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byl podezřelý muž ze Slovenska omezen na osobní svobodě, na místo byla okamžitě přivolána hlídka policie, která si celou událost od strážníků převzala.
„Pod svícnem bývá největší tma“, toho se zřejmě držela problémová, s pestrou trestní minulostí strážníkům známá žena (r. 1959) z Kolína. Hlídky MP Kolín její popis a fotografii obdrželi, v rámci součinnosti, od policie s tím, že je žena osobou hledanou policií. V čase 12:50 hodin byla tato žena autohlídkou MP Kolín spatřena, jak kouří před jednou z protějších provozoven. Ta se nachází pouze několik metrů od služebny Městské policie Kolín v ulici Kutnohorská. Žena byla předvedena na OO PČR, kde si ji, jako osobu hledanou, převzal od strážníků službukonající policista k provedení dalších opatření.
V čase 14:38 hodin oznámila na linku 156 paní, že v parku Komenského je v lavičce zapíchnutá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci se zkontaktovali s oznamovatelkou, která jim nález označila. Nebezpečný infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Pondělí, 11. březen 2019

V čase 09:00 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec firmy Kalt, která se nachází v ulici K Raškovci, že na chodníku (u rozvodné skříně) leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Nebezpečný infekční materiál, který se v současné době téměř denně odklízí pohozený v této lokalitě, opět strážníci umístili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 09:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, od sociálních terénních pracovníků MěÚ Kolín, ohledně odhozené použité injekční stříkačky, kterou nalezli v ulici K Raškovci (u č. p. 807). Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 09:55 hodin oznámila na linku 156 recepční ze Zimního stadionu v ulici Brankovická, že jim před restaurací běhá nějaký rezavý pejsek. V této lokalitě se nacházela pěší hlídka okrskových strážníků, která se dostavila na místo, psa křížence rezavé barvy odchytla a přivolala autohlídku, která ho převezla do psího útulku.

Neděle, 10. březen 2019

V čase 12:31 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení o ležícím muži. Ten si ustlal na schodech vchodu č. p. 823 v ulici Masarykova. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který se po přístřeškem schoval před deštěm. Hlídkou byl muž vykázán z místa s tím, že si obyvatelé nepřejí, aby se jim zde válel.

Sobota, 9. březen 2019

V čase 14:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval v kapsách a pod bundou cukrovinky v hodnotě 91,60 Kč a pronesl je přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. K nákupu „za pět prstů“ se hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.
V čase 18:55 hodin, bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OBI zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil „gumu z HT spojky“, kterou uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Celková výše škody byla 35,- Kč. Ke krádeži se strážníkům muž doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
Při kontrolní činnosti, kterou po devatenácté hodině prováděla autohlídka MP Kolín v okolí Tesca a OBI, spatřili strážníci dva muže, kteří nakládají nákupní nakládací plošinu do vozidla Peugeot Boxer. Strážníci provedli záznam události, z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (cena plošiny byla zaměstnanci OBI vyčíslena na 7 tisíc korun) oba muže omezili na osobní svobodě. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si událost převzala k provedení dalších opatření.

Pátek, 8. březen 2019

V nočních hodinách zjistili strážníci, že z komunikace a travnaté plochy (před č. p. 914) v ulici Funkeho vytéká voda. Závada byla okamžitě předána firmě VODOS, na místo se dostavil pracovník této firmy a událost si převzal.
V čase 9:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru ulice Podskalské nábřeží pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.
V čase 08:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že na ulici Nerudova (u č. p. 406) volně pobíhá pes, který se zřejmě ztratil. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, bílého amerického pitbulteriéra, kterého převezla ho do městského útulku.
V čase 11:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že na ulici Mnichovická (u č. p. 120) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla štěně jezevčíka, kterého převezla ho do městského útulku.
V čase 16:00 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, muž z ulice Podskalská. Uvedl, že spadl doma z invalidního vozíku a potřebuje pomoci dostat se zpět na vozík. Hlídka MP Kolín muži pomohla zpět do vozíku. Dále bylo nabídnuto přivolání lékaře, toto muž odmítl s tím, že není zraněný. Strážníkům poděkoval za pomoc.

Čtvrtek, 7. březen 2019

V čase 02:10 hodin oznámil na linku 156 člen ochranky ČD, že na halu přišel podnapilý cizinec, který nemá jízdenku a odmítá opustit halu. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž ze Slovenska neměl platný jízdní doklad a na dotaz, zda bude cestovat vlakem odpověděl, že ne. Strážníci muže vykázali z místa, toto muž uposlechl a halu opustil.
V čase 10:43 hodin oznámil na linku 156 občan, že u ubytovny v ulici K Raškovci nalezl injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 11:13 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil bezpečnostní zámky v celkové hodnotě 3294,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Středa, 6. březen 2019

V čase 10:39 hodin volala paní ze Školské ulice a oznámila, že zde nalezla injekční stříkačky.
Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci poté odstranili stříkačky do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 13:19 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení, že v prodejně DM drogerie, která se nachází v prostoru OC Futurum, zadržela ostraha ženu, která odcizila zboží. Na místo se v dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová, zákony porušující starší žena z Kolína, pobyt na ohlašovně MěÚ Kolín, odcizila drogistické zboží v celkové hodnotě 483,- Kč, které uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k místní znalosti problémových osob a provedené lustraci prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže (v posledních třech letech byla žena odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže). Žena byla strážníky omezena na osobní svobodě, na žádost policie, která byla okamžitě o situaci vyrozuměna, byla předvedena na OO PČR, kde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.
V čase 16:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici K Raškovci nalezl u ubytovny použitou injekční stříkačku. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten strážníkům místo označil, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou MP Kolín odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Úterý, 5. březen 2019

V čase 16:24 hodin oznámil na linku 156 provozní z restaurace v ulici Legerova, že mají v restauraci ženu, která nechce zaplatit útratu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Provozní označil ženu, která si v restauraci objednala nápoje a stravu, a na útratu v celkové částce 391,- Kč neměla peníze. Vzhledem k tomu, že žena u sebe neměla žádné doklady, a mluvila pouze bulharsky, byla předvedena na OO PČR ke zjištění totožnosti. Zde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.

Pondělí, 4. březen 2019

V čase 7:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že u čerpací stanice SHELL je opilý mladík. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o přiopilého občana rumunské národnosti, který seděl na chodníku. Strážníci zjistili, že bydlí na blízké ubytovně. Muž byl bez zranění, za pomoci strážníků byl proveden doprovod na ubytovnu, kde bylo muži doporučeno, aby se vyspal. Muž uposlechl a odebral se na pokoj.
V čase 9:45 hodin volali na linku 156 zaměstnanci Správy hřbitova a uvedli, že se na Centrálním hřbitově zdržují nějací bezdomovci a dělají tam nepořádek. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila muže a ženu, kteří seděli na lavičce, měli u sebe psa a jedli. Bezdomovce strážníci důrazně upozornili, že toto pietní místo neslouží k činnostem, které momentálně vykonávají, a také k tomu, aby se zde zdržovali. Dále byli oba bezdomovci upozorněni na provozní řád, který zakazuje vstup na pietní místo se psem. Obě problémové závislé osoby musely místo hřbitova okamžitě opustit.
V čase 10:00 hodin požádala terénní sociální pracovnice MěÚ Kolín o odstranění injekčních stříkaček, které byly zjištěny na více místech ve městě. Strážníkům byla postupně označena místa nálezů nebezpečného infekčního materiálu (5 ks), stříkačky byly strážníky odklizeny do sběrného kontejneru.
V čase 10:30 hodin oznámila další terénní sociální pracovnice MěÚ Kolín, že u ubytovny Raškovec našla injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 17:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi dvě dívky, které zde odcizily sladkosti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se v tomto případě jedná o dvě nezletilé dívky (r. 2006 a r. 2007) z Kolína. První dívka odcizila tyčinku Kinder Maxi v hodnotě 9,90 Kč tak, že cukrovinku dala pod bundu a prošla pokladní zónou bez zaplacení zboží, druhá dívka odcizila 2 ks tyčinky Deli v celkové hodnotě 19,80 Kč tak, že si zboží dala do kapsy u bundy a prošla pokladní zónou bez jeho zaplacení. Obě se ke svému jednání strážníkům doznaly. Na místo byli přivoláni zákonní zástupci, kteří si dívky od strážníků převzali. Osoby zodpovědné za výchovu dívek byly poučeny o tom, že bude událost předána OSPODu, protože nelze řešit, z důvodu věku (osoby nezletilé – věk do 15 ti let), jako přestupek proti majetku. Zboží bylo nepoškozené a bylo navráceno zpět do prodeje.

Neděle, 3. březen 2019

V čase 06:10 hodin oznámil na linku 156 občan, že u prodejny závitků (na parkovišti za OD Centrum) jsou injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 19:20 hodin oznámila paní z ulice Na Návsi – Kolín Štítary, že se k ní na dvůr zaběhl malý pejsek. Hlídka psa převzala a převezla do městského útulku.
V čase 23:06 hodin oznámil občan z ulice Sadová, že má na zahradě cizího psa. Hlídka MP Kolín psa, kterého zřejmě někdo vhodil za plot zahrady, převzala a odvezla do psího domova. Jednalo se o menšího hodného křížence béžové barvy, dle pracovníků útulku „malý labrador na krátkých nožkách“, který dostal jméno Pepa.