Úterý, 6. duben 2021

Titul „Voňavka dne“ právem náleží muži (1959) z Kolína. Odcizil v Bille Seifertova dvě balení Olomouckých tvarůžků tak, že je nacpal pod oděv a poté se, jako lasička, protáhl za pokladní zónu. Strážníkům se ke krádeži doznal, odměnou mu byla fialovo bankovková pokuta. Zahřáté syrečky si poté zakoupil.
V čase 20:00 hodin se na hlídku strážníků MP Kolín obrátila žena s tím, že jde spáchat sebevraždu. Jednomu ze strážníků vložila do ruky dopis „na rozloučenou“, který adresovala své rodině a začala odcházet směrem k nástupištím. Strážníci ji okamžitě zastavili, promlouvali s ní a velmi opatrně ji uklidňovali. Žena hlídce uvedla, že skokem pod vlak chce vyřešit její dlouhodobé problémy v rodině, závažného charakteru, které byly popsány v dopise a které strážníkům také uvedla. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka policie, která si událost převzala k provedení dalších opatření.

Pondělí, 5. duben 2021

V čase 16:08 oznámil na linku 156 občan, že kouká na budovu v ulici Husova, u které visí ze střechy černý tlustý kabel. Hlídka MP provedla kontrolu celého vnějšího pláště budovy domu s pečovatelskou službou, ale žádný visící kabel nezjistila. Operační MP kontaktoval telefonicky oznamovatele s tím, zda by hlídce místo ukázal. Muž uvedl, že je již v trenýrkách, takže již zpět na ulici nepůjde a předpokládá, že hlídka MP snad není slepá a kabel již v životě někdy viděla. Hlídka MP znovu zkontrolovala celý dům, činila tak s největší pečlivostí, ale závada nebyla nalezena. Kabel prostě zmizel.
S telefonickou prosbou o pomoc se na strážníky obrátila paní ze Šumavy. Požádala, zda by strážníci mohli zjistit, proč se jí maminka již tři dny neozývá. Do ulice Na Magistrále se dostavila hlídka MP, která zjistila, že je stařenka vysokého věku v pořádku. Paní uvedla, že má problémy s telefonem.Ten jí strážníci zprovoznili, následně byla o tom, že je maminka v pořádku, informována dcera. Obě ženy velmi děkovaly strážníkům za pomoc a ochotu.

Sobota, 3. duben 2021

V čase 23 hodin zjistil strážník Městské policie Kolín, v tuto dobu již mimo zaměstnání, jak na parkovišti jedné ulice jsou ve vozidle dvě osoby, které se chovají tak, že je zde podezření, že páchají jistou trestnou činnost. Na místo, které sledoval z povzdálí ze svého vozidla, přivolal všímavý strážník kolegy. Autohlídka MP se okamžitě dostavila na místo, obě osoby byly vyzvány k prokázání totožnosti. Muž a žena uvedli, že v tuto dobu čekají na kamarádku, která má přijet vlakem. Strážníci obě osoby upozornili, že je po 21. hodině zákaz pobývat bez důvodu venku. Vzhledem k tomu, že se muž doznal, že vozidlo řídil, i když má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, bylo zde druhé podezření ze spáchání trestného činu. A do třetice, žena uvedla, že má trest „Zákazu pobytu“, tedy „soudem zakázaný Kolín“, tedy opět „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. Z tohoto důvodu byla na místo ihned přivolána autohlídka PČR Kolín, která si celou událost od strážníků MP převzala k provedení dalších opatření. A aby toho „nebylo málo“, muž a žena měli pozitivní také testy na jiné návykové látky.

Pátek, 2. duben 2021

V čase 9:30 oznámila paní z části Kolín 2, že ji doma napadla osoba blízká.Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že k fyzickému napadení nedošlo, pouze k verbálnímu útoku. Paní uvedla, že onou osobou blízkou je syn, který s nimi bydlí. Po užití marihuany se dostane do stavu, kdy se vzteká, řve a neovládá se. Přítomné osoby byly strážníky poučeny, jak mohou, dle zákona, postupovat. Všichni shodně odmítli jak přivolání ZZS, tak i hlídky policie.

Středa, 31. březen 2021

V čase 8:20 hodin bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení od pečovatelky „Domácí péče", která uvedla, že se nachází u klienta v ulici Husova, který spadl na zem a ona ho sama nemůže uzvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP, která pomohla muži zpět na invalidní vozík. Muž strážníkům děkoval za pomoc, přivolání ZZS odmítl s tím, že pádem nedošlo k poranění.
Seniorka z Kolína (1948), s bohatou zkušeností s nákupy za „pět prstů“, opět porušila zákon tím, že v Bille – ulice Seifertova odcizila zboží. Žena v minisukni a tričku s výstřihem, která rozhodně nevypadala na „svůj věk“, do kabely ukryla vakuové balení vepřové pečeně a máslo. Poté, v domnění, že je nikým neviděna, prošla s lupem za pokladní zónu, kde byla zastavena ostrahou objektu. Další seniorka (1950), která o dvě hodiny později „nakupovala“ stejným způsobem a ve stejném OC, jako zlodějka v předešlé události, ukryla do objemné kostkované tašky kávu a 4 ks Rio Mare tuňák ve vlastní šťávě, poté prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Obě ženy se ke krádeži zboží strážníkům doznaly, vzhledem k pestrému rejstříků přestupků za krádeže byly obě ženy odměněny velmi vysokými pokutami. Zboží bylo navráceno zpět na prodejnu

Úterý, 30. březen 2021

Na linku 156 bylo v 0:36 oznámeno rozzlobenými sousedy, že u nich v domě v ulici V Kasárnách nějaká parta cizinců vyřvává. Na jejich upozornění ohledně rušení nočního klidu cizinci reagovali slovy, že „slaví narozeniny“. Na místo se dostavila hlídka MP, strážníci zjistili, že řevem a hlasitým hovorem oslavovala narozeniny parta mužů z Ukrajiny. Všem zúčastněným bylo vysvětleno, že se dopustili několika přestupků, neboť nedodrželi krizové opatření a porušili dobu stanovenou „pro noční klid“. Po dořešení přestupku strážníci místo opustili, následnou kontrolou bylo zjištěno, že je v uvedeném místě již klid.
Na linku 156 v 5.55 oznámil občan, že jim pod schody vyspává nějaký bezdomovec a oni ho tam rozhodně nechtějí. Po příjezdu na místo byl v osobě bezdomovce zjištěn místní potížista, který byl probuzen a důrazně vykázán z místa.
V čase 8.15 oznámil na linku 156 muž z pečovatelské služby, že jeden z jeho klientů upadl na zem a on ho sám nemůže uzvednout. Do ulice Husova se dostavila hlídka MP, která pomohla seniora zvednout a uložit zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že zde nebylo požadováno přivolání lékařské pomoci, strážníci místo opustili.
V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně nepovoleného kácení stromů. Do ulice Plynárenská se dostavila autohlídka MP, strážníci zde zjistili, že se na místě nacházejí pracovníci jedné kolínské firmy, kteří zde provádějí výše oznámenou činnost. Přítomní zaměstnanci na místě nemohli nijak prokázat, že mají ke své činnosti patřičné povolení. Shodně však tvrdili, že povolení k této činnosti by měl mít vedoucí pracovník firmy, u které jsou zaměstnaní. Hlídka MP se telefonicky spojila s vedoucím pracovníkem firmy, který uvedl, že skutečně své zaměstnance na místo k pokácení náletových dřevin a několika stromů poslal, dle jeho názoru však na místě nijak nedochází k protiprávnímu jednání. Vzhledem k tomu, že bylo dále strážníky zjištěno, že Odbor životního prostředí při MÚ Kolín nevydal v této věci žádné povolení, bude celá událost oznámena, pro podezření ze spáchání přestupku. Příslušný odbor při MÚ Kolín se bude touto oznámenou událostí následně zabývat a v této věci také rozhodne.
V čase 17:05 bylo na linku přijato oznámení ohledně malého psíka, který zmateně pobíhá v ulici Březinova. Na místo se dostavila hlídka MP, která psa rasy pražský krysařík nalezla. Místním šetřením byla zjištěna majitelka, která si pejska od strážníků převzala.
Povalujícího se bezdomovce oznámili na linku 156 občané z ulice Pražská. Uvedli, že se válí u Rychty v ulici Pražská. Zanedbaný muž, který na výše uvedeném místě zalehl a vyspával, byl ve večerních hodinách strážníky nalezen, probuzen a z místa vykázán. Muž (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Kolín) nebyl zraněný, proto nebylo požadováno přivolání ZZS.

Pondělí, 29. březen 2021

V čase 15:15 požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní ze Štítar. Uvedla, že její nemohoucí matka spadla z postele a ona ji sama neuzvedne. Hlídka MP na místě pomohla paní zvednout a umístit zpět na lůžko. Paní neměla viditelné zranění, nabídnuté lékařské ošetření dcera s díky odmítla s tím, že si lékaře popřípadě zavolá sama.
Čokolády v hodnotě 66,- Kč odcizil v odpoledních hodinách v OC Billa (Futurum) zanedbaný muž z Kyjova. Zboží uložil do kapes „Hubertusu“ a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že cukrovinky odcizí. Za přestupek proti majetku, ke kterému se doznal, si od strážníků vysloužil fialovo bankovkovou „odměnu“.

Sobota, 27. březen 2021

Opilá žena se povalovala v prostoru areálu firmy, která sídlí v ulici K Vinici. Na základě tohoto oznámení, které bylo v čase 15:07 přijato na linku 156, se na místo dostavila autohlídka MP, která ženu uvedeného popisu nalezla, jak jde směrem do města. Žena uvedla, že trochu přebrala, ale jinak jí nic není, přivolání lékařské pomoci odmítá, jen se potřebuje trochu prospat. Vzhledem k tomu, že osoba nebyla pohřešovaná ani hledaná policií a její bydliště bylo nedaleko, strážníci dohlédli, aby se v pořádku dostala domů.

Pátek, 26. březen 2021

V čase 22:55 oznámila na linku 156 ostraha ČD, že se nachází na hale nějaký opilec, který nemá platnou jízdenku a na výzvu k opuštění haly nereaguje. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že přiopilý muž z okresu Kolín v prostoru haly usnul a jízdenka, kterou má u sebe, před několika dny pozbyla platnosti. Vzhledem k tomu, že muž nehodlal využít k cestování domů vlakového spoje, byl z prostoru ČD vykázán.

Středa, 24. březen 2021

V čase 16:22 oznámil na linku 156 občan, že při úklidu zahrady u domu, který se nachází v ulici Jeronýmova, nalezl použitou injekční stříkačku, kterou mu tam vhodil nějaký feťák. Na místo se dostavila hlídka MP, která provedla fotodokumentaci nálezu. Nebezpečný infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru. O hodinu později byl nález použité injekční stříkačky strážníky také odklízen v prostotu u OBI.
V čase 17:30 oznámila na linku 156 paní, že u jednoho dětského hřiště v části Kolín 3 jsou dva zvláštní muži, které stojí u mladších dívek a zřejmě je k něčemu přemlouvají. Paní, která vše viděla „za oknem“ ještě uvedla, že se jí toto jednání zdá podezřelé a domnívá se, že to dívkám není příjemné. V uvedeném popisu od oznamovatelky bylo dále uvedeno, že je jeden z dvojice mužů oblečený jako žena, v sukni a bílé bundě. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP, strážníci zjistili, že ze dvou mužů se „vyklubal“ pouze jeden muž. V druhém oznámeném muži byla posléze zjištěna žena, a to matka jedné z dívek. Strážníci, kteří konali pouze svoji práci, tedy každé oznámení, zvláště, kdy by se mohlo jednat o podezření ze spáchání trestného činu, musí okamžitě prověřit, dostali od „ženomuže“ neskutečně vynadáno, aby dělali „něco pořádného“. Oznamovatelce poté strážníci sdělili, že je v tomto případě vše v pořádku.

Úterý, 23. březen 2021

V čase 12:05 oznámil občan, že na WC na hlavním hřbitově leží nějaký zanedbaný muž. Po příjezdu na místo strážníci zjistili opilého pozvraceného bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín). Problémový závislý muž byl z místa důrazně vykázán.

Pondělí, 22. březen 2021

V brzkých ranních hodinách zjistili strážníci, při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu dodržování vládních nařízení, hořící odpadkový koš v parku Komenského. Vzhledem k tomu, že je ve vedlejší ulici služebna MP, byl požár koše strážníky uhašen přivezenou vodou.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci poškozené stanoviště č. 3 - Disc Golf Parku, které se nachází v prostoru Kmochova ostrova. Provedena fotodokumentace nahledané události, která byla předána, ve smyslu nahledané závady, na příslušný odbor při MěÚ Kolín.
V čase 17:20 bylo na linku 156 oznámeno občanem, že u jednoho z domů v ulici Rimavské Soboty je zakládána „černá skládka“. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že se u prostoru kontejnerů nachází velká hromada vystěhovaných věcí. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o domovní odpad a nábytek, který byl vystěhovaný z bytu, který se nachází ve vedlejší ulici. Muž, který věci vystěhovával strážníkům uvedl, že zde zůstaly po předchozích uživatelích. Vzhledem k tomu, že je pohybově a zdravotně omezený, pomáhají mu zde v této činnosti další tři muži, aby vše rychleji proběhlo. Kontejner na následný úklid je objednán následující den. Dne 24 března byla ve večerních hodinách provedena kontrola místa, kde bylo zjištěno, že je prostor řádně uklizený.

Neděle, 21. březen 2021

V čase 0:10 hodin volali občané jednoho z domů v ulici Tyršova, že sousedi ruší noční klid hlasitým hovorem. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatele. Ti uvedli, že hluk je z bytu v 10. patře. V uvedeném obydlí byl zjištěn uživatel bytu, který přislíbil, že hovor ztiší. Následnou kontrolou byl v domě již klid.
Stejný scénář – povalující se problémové osoby ve společných prostorách domu, které jsou vpuštěny dovnitř na základě vymyšleného sloganu „otevřete mi, nesu letáky…“. Je třeba si uvědomit, že v této pandemické době, kdy osoby bez domova nedodržují základní hygienické návyky, se jedná o situaci o to více nebezpečnou. Velmi často se pak na místě (sklepy, odpočívadla na schodištích v mezipatře apod.) naleznou nejen spící osoby, ale i nepořádek, odpadky, provizorní lůžka a injekční stříkačky. Vzhledem k tomu, že zde bezdomovci často i kouří tabákové výrobky, hrozí v domech také nebezpečí vzniku požáru. V čase 13:10 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice V Kasárnách, že je u nich ve vchodu č. p. 1014, v krabici na letáky, vhozená injekční stříkačka s odkrytou jehlou. Hlídka MP na místě injekční stříkačku odklidila do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Sobota, 20. březen 2021

V čase 17:44 oznámil telefonicky občan, že na ulici Zborovská volně pobíhá pes. Hlídka MP na místě odchytla psa, dlouhosrstého zlatého retrievera, který neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele. Pes byl následně převezen do městského útulku.
V čase 23:02 volali na linku 156 občané jednoho z domů v ulici Želivského. Uvedli, že sousedé ruší noční klid, z bytu se ozývají nějaké rány a hlasitý hovor. Na místo se dostavila hlídka MP, oznamovatelé strážníkům označili byt. Na zazvonění otevřela zde bydlící žena, která uvedla, že jsou doma jen s bratrem a neuvědomili si, že by nějakým jednáním mělo docházet k rušení nočního klidu z tohoto bytu. Strážníci oba upozornili na to, že je ve ztichlém domě v tuto noční dobu vše více slyšet, dívka se omluvila, že si toto neuvědomila. Následnou kontrolou v domě již klid.