Neděle, 2. květen 2021

V odpoledních hodinách oznámil na linku 156 občan, že se v pečovatelském domě, který se nachází v části Kolín 4, opět nemůže dozvonit na kamaráda. Ten je velmi vážně nemocný a je zde obava, zda se mu něco nestalo. Na místo se dostavila autohlídka MP, která se zkontaktovala s oznamovatelem. Muž uvedl, že je jeho kamarád, z důvodu těžkého fyzického handicapu, imobilní. Vzhledem k tomu, že muž také na zvonění a bouchání přítomných strážníků nereagoval, a bylo zde podezření, že by důvodem mohl být nějaký zdravotní problém, byla na místo, spolu se zámečnickou pohotovostní firmou, přivolána také ZZS. Vchodové dveře do bytu byly pouze zabouchnuty, proto nedošlo k jejich poškození při následném otevření. Strážníci, za přítomnosti oznamovatele, jako nezúčastněné osoby, vstoupili do obydlí, kde byl nalezen na zemi ležící muž, který se pro výše uvedený fyzický handicap sám nedokázal zvednout ze země. Zdravotníci muže prohlédli, byl bez zranění, a na žádné další obtíže si nestěžoval. Muž zdravotníkům, strážníkům i kamarádovi poděkoval za starost o jeho osobu, za vstřícné jednání a poskytnutou pomoc. Vzhledem k tomu, že již nebyla požadována další pomoc, strážníci místo opustili.
V čase 15:54 bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně muže, který se nachází poblíž restaurace v ulici Benešova a svým chováním obtěžuje zde si hrající mládež. K autohlídce MP se po příjezdu na místo přihlásili tři chlapci ve věku 14, 15 a 16 let, kteří uvedli, že je zde oslovil neznámý muž, který se choval divně. Požadoval po nich za úplatu zapůjčení telefonu a koloběžky, ptal se na různé věci s tím, že chce, aby mu sehnali práci, popřípadě odvezli do ciziny. Vzhledem k tomu, že se chlapcům chování muže jevilo jako podezřelé, raději vše oznámili na tísňovou linku MP. Muž uvedeného popisu se nacházel poblíž, chlapci ho následně strážníkům označili jako onu osobu, která je obtěžovala. Muž nejprve zapíral, že s žádnými dětmi nemluvil. Později se doznal, že děti skutečně oslovil s tím, že hledá práci a chtěl, aby mu ji chlapci sehnali. Následně toto požadoval i po hlídce strážníků, a z důvodu absence finanční hotovosti byl požadavek směrován také k použití jejich platební karty. Chování muže následně začalo vykazovat známky agresivity vůči přítomným strážníkům. Poté, co nezůstalo pouze u výzvy „k souboji“ a u vyhrožování, ale došlo i k pokusu o fyzické násilí, byly použity donucovací prostředky. Na místo byla přivolána hlídka Policie České republiky, policisté si celou událost, spolu s nezraněnou podezřelou osobou, od hlídky MP převzali k provedení dalších opatření. Muž ještě uvedl, že je uživatelem drog a má tzv. "absťák".
Na autohlídku MP se, s žádostí o pomoc, obrátil o půl šesté večer senior z Českého Brodu. V ulici U Nemocnice mu začalo stávkovat osobní vozidlo. Strážníci mu ho zprovoznili za pomocí startovacích kabelů.
V čase 20:35 oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Mostní spí v jednom z domů nějaký zanedbaný chlap. Hlídka MP na místě zjistila v osobě mužného bezdomovce mužnou bezdomovkyni (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), pod vlivem koktejlu návykových a jiných návykových látek. Osoba byla vykázána z místa s dodatkem, že si zde její přítomnost obyvatelé nepřejí.

Sobota, 1. květen 2021

Přestože platí přísloví „Jak si kdo ustele, tak si i lehne“, neměly by si osoby lehat tam, kam jim tělo zrovna upadne, popřípadě tam, kde jsou „nečekány a nezvány“. V čase 18:31 požádala ostraha nemocnice o pomoc s bezdomovcem, který se jim usídlil na jednom z oddělení. Na místě strážníky zjištěn nový „přírůstek“ v podobě problémového narkomana z Ústí nad Labem. Muž byl důrazně z místa vykázán s doporučením k odjezdu do svého města na řece Labi. Bohužel si muž toto upozornění k srdci nevzal a opět okupoval prostory jednoho nemocničního areálu, tentokrát se o tři hodiny později válel v prvním patře u výtahu. Muž byl z místa strážníky opět důrazně vykázán.
Démon - slovo pocházející z řečtiny. Původně se takto označoval „osud“, popřípadě „to, co osud způsobuje“. Jedná se o synonymum pro „padlého anděla“, popřípadě „ďábla“. V čase 22:50 oznámil na linku 156 občan, že po ulici U Hřiště pobíhá nějaký prapodivný člověk bez bot a volá ďábla a démony. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o narkomana z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který byl zjevně pod vlivem nějaké omamné nebo psychotropní látky. Muž běhal bos kolem svého kola a vzýval své démony. Novodobý čarodějník byl důrazně upozorněn, že svým jednáním ruší noční klid a následně vykázán z místa.

Pátek, 30. duben 2021

V čase 09:50 hodin oznámila na linku 156 paní z části Kolín 2, že má obavy o zdraví svého souseda. V jeho bytě štěká pes a paní se na souseda nemůže dobouchat. Hlídka MP místním šetřením zjistila, že se jedná o byt muže, který si po úmrtí osoby blízké vzal psíka k sobě. Vzhledem k tomu, že pes není ještě u nového majitele adaptován, a nový majitel odešel do práce, tak štěká. Velmi rozumná paní oznamovatelka toto pochopila, na místě již nebylo co řešit.

Čtvrtek, 29. duben 2021

Cenu „Létající holubička Dr. Štrosmajera“ za nejzbytečnější oznámení měsíce si právem zaslouží anonymní oznamovatel události, které učinil prostřednictvím linky 156. V dopoledních hodinách uvedl, že u psího útulku Na Spálence je skupina školáků i s paní učitelkou, děti strašně řvou a chudinky psi v útulku jsou z toho určitě strašně vystresovaní. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila skupinu dětí i s pedagogickým doprovodem. Paní učitelky uvedly, že děti přinesly pejskům do útulku nějaké pamlsky, které zanechaly u jeho vchodu. Při cestě zpět ještě posbíraly v lesoparku naházené odpadky. Děti se rozhodně chovaly vzorně, nebylo zde zjištěno jakékoliv jednání, které by mohlo nějak rozrušit či vyděsit zde umístěná zvířata. Je naprosto k nepochopení, že dospělý člověk neví, že štěkot je přirozeným projevem psa. Strážníci děti pochválili za hezké chování k přírodě a zvířatům.

Úterý, 27. duben 2021

V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení o osobě zanedbaného vzhledu, pravděpodobně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Osoba, která se nacházela před Billou na náměstí Republiky, měla mít, dle oznamovatele, u sebe na místě veřejnosti přístupné viditelně zbraň, se kterou měl muž manipulovat. (Později zjištěno, že se jednalo o plynovou pistoli). Na místo byla vyslána autohlídka MP, která se na výše uvedené místo dostavila společně s autohlídkami policie, které si celou věc na místě převzaly k provedení dalších opatření. Strážníci na místě provedli asistenci, dle požadavků zasahujících policistů.
V čase 16:15 hodin hlídka MP provedla kontrolu a následné vyproštění osoby, která byla zaklíněná v kanalizační vpusti na křižovatce ulic Jaselská a Žižkova. Jednalo se o muže z Kutné Hory, který na dotaz, proč vlezl do kanálu uvedl, že mu do otvoru spadly klíče od osobního vozidla. Snaha, jak za pomocí dolních končetin klíče vydolovat, skončila nezdarem. Strážníci, jak v pohádce „O veliké řepě“ táhli, táhli až muže vytáhli. Místo bylo uvedeno do původního stavu, následně strážníci muži poskytli kontakt na majitele vpusti (ŘSD).

Pondělí, 26. duben 2021

V čase 18:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že narkomanka (2002) z Brna uschovala do kapsy u bundy 9 ks čokolády Milka v celkové hodnotě 296,10 Kč. Poté prošla s odcizeným zbožím za pokladní zónu. Ke svému jednání se žena, která má několik záznamů v rejstříku přestupků, strážníkům doznala, událost vyřešena uložením pokuty příkazem na místě.
Ve večerních hodinách si hlídka MP, která prováděla kontrolní činnost v okolí OC Futurum vrávorajícího zanedbaného muže, který měl u sebe v igelitové tašce láhev Aperolu. Tu chtěl poté, co spatřil strážníky, ukrýt do křoví před OC. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o zboží, které narkoman z Kolína (1990) odcizil v prodejně Billa. Muž se ke krádeži alkoholu doznal, událost vyřešena uložením pokuty příkazem na místě. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje

Neděle, 25. duben 2021

V čase 2:00 hodin oznámila na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD, že v autobuse, který jezdí jako náhradní spoj za vlak, je strašně opilá žena, která nechce vůz opustit. Hlídka MP na místě zjistila velmi opilou a pomočenou tmavovlasou ženu. Poté, co byla ze svého snění probuzena, byla strážníky vykázána z místa. Pro nedostatečnou slovní zásobu v českém jazyce bylo ženě pramálo rozumět, nadávky však zvládla bravurně. Zdali se jednalo o přípravu zaklínací formule pro blížící se filipojakubskou noc, strážníci nezjistili. Doufejme, že odletem na Petrovy kameny bude zde ve městě od této nepřizpůsobivé osoby pokoj.
Hlídka MP byla upozorněna rybáři, kteří chodí na ryby k Labi, konkrétně za Polandu, že je zde větší množství odpadků a občas se zde i zdržují bezdomovci. Ti obtěžují nejen rybáře, ale občany, kteří zde chodí na procházky. Strážníci uvedené místo nalezli a pořídili zde fotodokumentaci. Následně zde byly provedeny dvě kontroly, ale výskyt problémových osob zde nebyl zaznamenán. Kolemjdoucí občané byli rádi, že dojde k uklizení tohoto místa, což jim strážníci přislíbili. Hlídka MP kontaktovala vlastníka pozemku, který přislíbil, že zajistí jeho uklizení. K tomuto došlo dne 28. 4., kdy byl v místě naprostý pořádek.

Středa, 21. duben 2021

V čase 7:19 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - Seifertova. Muž z Příbrami zde odcizil dvě čokolády v celkové hodnotě 159,80 Kč, které vložil do oděvu a následně na pokladně neuhradil. Vzhledem k tomu, že podezřelý nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na služebnu PČR k jejímu zjištění. Lustrací osoby bylo následně prověřeno, že je zde, z důvodu předešlé trestní minulosti muže, důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádež. Muž, který byl pro stejné jednání v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, byl následně předán službu konajícímu policistovi k provedení dalších opatření.
Při kontrolní činnosti, která spočívá v dohledu na parkování vozidel v prostoru před očkovacím centrem, nalezla hlídka okrskových strážníků, v dopoledních hodinách, svazek klíčů s bezpečnostním čipem. Klíče byly strážníky zajištěny k následnému předání do oddělení Ztráty a nálezy při MěÚ Kolín. Prostřednictvím linky 156 byl učiněn dotaz, zda někdo nenalezl svazek klíčů ve výše uvedeném prostoru. Operační pracovník přešťastné seniorce klíče, po provedení nezbytné administrativy, předal na služebně MP.

Úterý, 20. duben 2021

Tablety s vůní moře, které jsou určeny pro osvěžení prostoru toalety, uvízly „za nehty“ ženě z Ukrajiny. Zboží v hodnotě 31,90 Kč uschovala do tašky a následně prošla za pokladní zónu s úmyslem, že v Penny Marketu - ulice V Opletkách uskuteční „nákup“ bez finanční hotovosti. Žena s povolením k pobytu se ke svému jednání hlídce MP doznala, událost byla vyřešena uložením pokuty. Následně si zboží, které „zdobil“ obrázek kachny, zakoupila.

Pondělí, 19. duben 2021

Nenapravitelný zloděj (1995) se 41 záznamy v rejstříku přestupků (za krádeže a jiné návykové látky) byl v odpoledních hodinách opět přistižen pracovníky Billy - Seifertova. Narkoman odcizil zboží v hodnotě 229,70 Kč, které ukryl pod bundu. Následně prošel přes pokladní zónu bez jeho zaplacení. Vzhledem k závažnosti a opakovanosti přestupkových jednání, bude událost předána k projednání správnímu orgánu.

Neděle, 18. duben 2021

V čase 15:45 oznámili na linku 156 občané, že v Sendražicích pobíhá velký německý ovčák. Oznamovatelé dále uvedli, že mají strach, aby někoho nepokousal, neboť již k této události v minulosti několikrát došlo. Na místo se dostavila autohlídka MP, která provedla kontrolu celé lokality. Poblíž fotbalového hřiště byl volně pobíhající pes rasy německý ovčák zjištěn, ten sám naskočil do zadní části služebního vozidla. Na základě místní znalosti hlídka pojala podezření, že by se mohlo jednat o psa, který často utíká, a který byl opakovaně umístěn v městském útulku. Toto potvrdil i pracovník útulku, že se jedná o psa - útěkáře. Ve večerních hodinách si psa přijel vyzvednout jeho majitel. Vzhledem k četnosti útěků zvířete (řešeno v minulosti MP domluvami i uložením pokut), a z důvodu, kdy zřejmě nedokáže zajistit vlastník svůj pozemek tak, aby jeho pes neustále neutíkal, byla událost oznámena příslušnému správnímu orgánu k jejímu projednání.

Pátek, 16. duben 2021

V čase 18:48 požádala, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Václavská o pomoc s její téměř stoletou maminkou, kterou sama nedokáže přemístit z křesla na postel. Hlídka strážníků, která se dostavila na místo, stařenku na lůžko přemístila. Paní velmi děkovala za pomoc a ochotu.

Středa, 14. duben 2021

V čase 16:40 oznámili na linku 156 pracovníci OD Billa Seifertova, že zde zastavili ženu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že žena z Kutné Hory odcizila v Bille zboží v celkové hodnotě 1442,- Kč. Vybrané zboží, které bylo umístěno v regálech prostoru prodejní plochy, vložila do batohu nezletilé osoby, svého syna. Následně oba prošli přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke svému jednání strážníkům doznala. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je podezřelá osoba v tzv. podmínce za majetkové trestné činy. Na místo byla, z důvodného podezření ze spáchání trestného činu, přivolána hlídka Policie České republiky, která si celou událost převzala k provedení následných opatření.
V čase 18:50 bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Seifertova. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že žena z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín) si, během výběru zboží na prodejní ploše, uložila do kabelky kuličkový deodorant „Nivea" v hodnotě 98,- Kč. Následně prošla pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke krádeži zboží doznala. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je v tomto případě, z důvodu její předešlé trestní minulosti, podezření ze spáchání trestného činu. Na místo se dostavila hlídka Policie České republiky, událost si policisté převzali k provedení dalších opatření.

Úterý, 13. duben 2021

V čase 16:11 oznámil na linku 156 občan, že do jednoho z domů v ulici Na Hradbách vlezl nějaký opilec a otravuje ostatní nájemníky domu hlasitým boucháním a křikem. Na místo se dostavila autohlídka MP, kterou po příjezdu na místo kontaktoval oznamovatel. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o opilého muže, který se snaží dobouchat na svého známého, u kterého má mobilní telefon s nabíječkou. Jelikož nikdo neotvíral, bylo zřejmé, že buď nikdo není doma, dotyčný kamarád usnul nebo o návštěvu tohoto přiopilého „kocendra“ nejeví zájem. Ostravák byl hlídkou MP následně poučen a vykázán z domu. Jako dárek mu byla na rozloučenou poskytnuta rouška, neboť na to, že je nařízeno její nošení, koukal jak „ščur do ryny“.
V čase 12:15 oznámila na linku 156 paní prodavačka z trafiky na náměstí Republiky, že nalezla na lavičce kabelku. Hlídka MP od paní převzala hnědou kabelku. Paní byla seznámena s právy nálezce, avšak nálezné odmítla. V kabelce byly klíče, starý mobilní telefon, výpisy z účtu, výplatní páska a v peněžence finanční hotovost. V čase 12:40 hodin volala na linku 156 paní s tím, že zapomněla u trafiky na náměstí Republiky kabelku ve které měla peníze a doklady. Operační pracovník paní, která se okamžitě dostavila na služebnu MP, k její nemalé radosti, a po provedení nezbytné administrativy, vše předal.

V čase 12:20 požádal občan, prostřednictvím linky 156, o pomoc při nastartování auta Škoda Fabia, které začalo „stávkovat“ na ulici Čelakovského. Za pomocí startovacího přístroje pomohli strážníci vozidlo zprovoznit, muž nešetřil slovy díků.