Pondělí, 13. listopad 2017

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na 156 občan a uvedl, že u banky, v ulici Kutnohorská, hoří odpadkový koš. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Závada byla na místě odstraněna hlídkou MP Kolín, která koš prolila vodou a začínající požár uhasila. Ke škodě na koši nedošlo.

V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OBI odcizil svinovací 5- ti metr v hodnotě 59 Kč. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku, muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením pokuty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) černou skládku, která se nachází v ulici K Vinici, vedle silnice do bývalého vojenského prostoru. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Neděle, 12. listopad 2017

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu a dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ - s dodatkovou tabulkou značící tvar křižovatky. Událost v ulici Na Pustině byla zadokumentována a bude předána ve smyslu nahledané závady.

Sobota, 11. listopad 2017

V čase 12:58 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Kolína zde odcizil zboží v hodnotě 379,- Kč, to pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Ke krádeži se strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením správního trestu - pokutou. Zboží bylo vráceno zpět do prodejny.

V odpoledních hodinách volala na linku 156 žena a uvedla, že je na návštěvě u své matky, která bydlí v ulici Rimavské Soboty a na byt babičky tluče její zfetovaný vnuk, kope do dveří a řve. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že žena uvedla, že na místo volá městskou policii, syn - feťák se na místě již nenacházel. Provedena kontrola okolí, ale s negativním výsledkem. Nebyla zjištěna škoda na majetku babičky ani třetí osoby.

Pátek, 10. listopad 2017

V čase 7:10 hodin volali na linku 156 občané jednoho z domů – ulice Na Magistrále a stěžovali si, že v desátém patře je nějaký přiopilý mladík, který se tam válí na zemi. Dále si stěžovali, že znečistil tento prostor zvratky a místo použil jako toaletu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele a další svědky, kteří se na místě sešli. Hlídka na místě zjistila totožnost mladíka, ten se k tomuto pohoršujícímu jednání doznal. Událost byla vyřešena na místě – uložením správního trestu – pokuty.

Na základě častých stížností od obyvatel na osoby, které svým jednáním porušují zákon a OZV města (v prostoru autobusového nádraží a nádraží ČD konzumují alkoholické nápoje, kouří tabákové výrobky a žebrají peníze), byla v této lokalitě strážníky provedena další kontrola. Osoby, které zákon a vyhlášku města porušovaly, byly strážníky na tento zákaz (někteří i opakovaně) upozorněny, všechny události byly řešeny příkazem na místě – pokutou.

Čtvrtek, 9. listopad 2017

V čase 12:45 hodin volala na linku 156 paní vychovatelka, že jsou se školní družinou na procházce a v ulici Raisova, vedle Stavony, je odkrytý kanál a zde leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a dala do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.

Středa, 8. listopad 2017

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků (rajón č. 2) zjistila hlídka propadající se chodník okolo kanálu, závada zjištěna u autobusové zastávky Tesco. Provedena fotodokumentace události, která bude předána na příslušný odbor při MěÚ Kolín.

Úterý, 7. listopad 2017

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem v okolí nádraží, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 3) vylomené DZ IJ4c „Zastávka autobusu, které je umístěno před nově zbudovaným autobusovým nástupištěm – ulice Rorejcova. Dále zde bylo zjištěno poškození DZ IP4b „Jednosměrný provoz“. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané události.

V čase 09:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží v celkové hodnotě 928,90 Kč vložila do kočárku a pronesla přes pokladní zónu s úmyslem ho odcizit. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Žena se ke svému jednání doznala. Vzhledem k tomu, že osoba podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku byla v nedávné době již řešena za stejné porušení zákona, bude celá událost předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 13:45 hodin oznámila zaměstnankyně obchodu na Jiráskově náměstí, že jim na schodech sedí nějaký bezdomovec, který jim krátce předtím spadl mezi krabice se zbožím. Hlídka na místě zjistila problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, kterého vykázala z místa. V čase 16:30 hodin přijali strážníci, prostřednictvím linky 156, oznámení na zcela opilého muže, který se válí v ulici Labská v prostoru u popelnic. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o stejného bezdomovce, kterého vykazovali z prostoru ulice Jiráskovo náměstí. Během třech hodin se muž stačil dostat do takové ebriety, že nebyl schopen jakéhokoli pohybu a komunikace. Vzhledem ke stavu muže byla na místo přivolána RZS, která si ho převzala k provedení ošetření.

V čase 14:30 hodin bylo na služební linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když pleťový krém a sýr Nivu, v celkové hodnotě 88,- Kč, vložil do kapsy a pronesl přes pokladní zónu s úmyslem zboží odcizit. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Muž se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – uložením pokuty.

Pondělí, 6. listopad 2017

Při kontrolní činnosti Kmochova ostrova, která byla zaměřena na kontrolu dodržování veřejného pořádku a na zjištění výskytu problémových osob, zjistili okrskoví strážníci v prostoru altánku problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, který se zde povaloval, kolem sebe měl matrace (ty byly uschovány i pod altánem) a nepořádek z odpadků. Vzhledem k tomu, že je zde podezření, že se v tomto místě opět vyskytují problémové osoby, bude strážníky prováděna kontrola tohoto místa.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci odkryté poklopy na lampách, které se nacházejí v ulici Jaselská. Závada byla hlídkou provizorně odstraněna a nahlášena firmě AVE.

V čase 19:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Čáslavi naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OC odcizil zboží v celkové hodnotě 220,- Kč. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty.

Neděle, 5. listopad 2017

V čase 10:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Praha – východ naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OBI odcizil „sukovník“ v celkové hodnotě 475,- Kč. Muž se ke krádeži hlídce MP Kolín doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vylomené dopravní značení „jednosměnný provoz“ v ulici Politických vězňů. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Sobota, 4. listopad 2017

V čase 16:00 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že jeho děti nalezly, u pískoviště v ulici Havlíčkova, injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo tento nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu.

Pátek, 3. listopad 2017

V čase 22:00 hodin volala na linku 156 paní, která našla, ve vchodu jednoho z domů v ulici Antonína Dvořáka, mobilní telefon. Hlídka MP Kolín nalezený předmět od ženy převzala a poté zjistila kontakt na majitele, který mobil ztratil. Majitel byl strážníky vyrozuměn a následující den, po nezbytné administrativě, si muž telefon od strážníků, na služebně MP Kolín, převzal.

Čtvrtek, 2. listopad 2017

V čase 17:25 hodin volal na linku 156 zaměstnanec ostrahy OC Futurum a uvedl, že v jednom z obchodů mají zadrženého pachatele krádeže zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby. Jednalo se mladého muže z Kolína (adresa pobytu hlášená na ohlašovně MěÚ Kolín), který odcizil v prodejně značkové sportovní čepice. Zboží v hodnotě 5219,- Kč uschoval pod oděv a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Na místo byla, vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu, přivolána hlídka Policie České republiky, která si celou událost od strážníků, k provedení dalších opatření, převzala.

Při noční kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob, zjistili strážníci vyvrácené dopravní značení v ulici V Břízách a v ulici Bezručova. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány na příslušný odbor při MěÚ Kolín.

Úterý, 31. říjen 2017

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) ulomenou orientační mapu, která je pohozena v prostoru odpočívadla vedle Vodárny. Okrskoví strážníci (rajón č. 3) zjistili, před budovou potravin v ulici Plynárenská, rozlomený strom. Část kmene stromu je opřený o další zelený porost, ulomená větev je odstraněna z prostoru chodníku, aby nebylo bráněno v průchodu chodcům. Události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady na příslušné odbory při MěÚ Kolín.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vykopnuté boční sklo u autobusové zastávky - ulice Havlíčkova. Dále hlídky MP Kolín zjistily uražené dopravní značení IP21 v ulici Dukelských Hrdinů, vyvrácené dopravní značení IS22c označující název ulice Na Pobřeží, uražená dopravní značení – „Směrové cíle“ IS3c v ulici Ovčárecká, ulomené dopravní značení – „Jiné nebezpečí + dodatková tabulka“ – ulice Na Magistrále. Události byly zadokumentovány a budou předány, ve smyslu nahledané závady, na příslušné odbory při MěÚ Kolín.

Pondělí, 30. říjen 2017

Při kontrole rajónu č. 4 a 5 zjistili okrskoví strážníci popadané větve ze stromů v ulici Chelčického. Jedná se o následek kalamity z předešlého dne. Okrskoví strážníci rajónu č. 3 zjistili vychýlené veřejné osvětlení (č.8), které se nachází v ulici K Dílnám a vyvrácené dopravní značení v křižovatce ulic Rorejcova a Na Pobřeží. Provedena fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.