Úterý, 10. březen 2020

V čase 4:55 hodin volali zaměstnanci jednoho z obchodů, které jsou umístěny v prostoru haly ČD. Uvedli, že je obtěžuje nějaký opilý nebo zfetovaný muž tím, že žebrá peníze. Vzhledem k tomu, že byla hlídka MP Kolín poblíž nádraží, kde prováděla dohled nad veřejným pořádkem, byla ihned na místě. Zde byl zjištěný problémový závislý muž, ten u sebe neměl doklad totožnosti, proto by předveden na policii k jejímu zjištění. Muž z Pardubic (adresa pobytu hlášená na Magistrátu města Pardubice) byl poučen a důrazně upozorněn na to, že se zde ve městě bude chovat slušně.
V čase 15:12 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnance ostrahy, Uvedli, že v prodejně Kaufland - ulice Benešova zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si do kabelky strčila „tužku na obočí“ v hodnotě 149,- Kč. Žena se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
Strážníky, prostřednictvím linky 156, požádala o pomoc paní ošetřovatelka, která pečuje o seniorku bydlící v ulici Masarykova. Strážníci se dostavili na místo a pomohli při přemístění paní na lůžko.

Pondělí, 9. březen 2020

V čase 13:40 hodin prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost v prostoru nádraží ČD. Na prvním prodlouženém nástupišti byly u odstaveného vagónu nalezeny použité injekční stříkačky. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která dvě injekční stříkačky sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Neděle, 8. březen 2020

V čase 7:04 hodin volal správce ubytovny na Polepské 550, že tam má problém s nocležníkem, který nechce opustit ubytovnu, ačkoliv jim vnitřní řád ubytovny ukládá odejít v 7:00 hodin. Dále bylo uvedeno, že je muž sprostý a nadává. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jí dobře známého problémového muže, který již seděl na lavičce před ubytovnou. Strážníci ho ztotožnili a domluvili mu. Muž se omluvil a byl již v klidu s tím, že místo opustí.
Na linku 156 bylo přijato oznámení o otravném zanedbaném bezdomovci, který žebrá a obtěžuje zákazníky u OC Plynárenská. Na míst se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jim dobře známého bezdomovce. Ten byl z místa vykázán.

Sobota, 7. březen 2020

V čase 1:47 hodin oznámil občan, že našel v ulici Úzká ležet nějakého muže. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jim známého problémového závislého muže z okresu Kolín. Ten byl zjevně pod vlivem návykové látky, se strážníky komunikoval, nebyl zraněný a nepožadoval lékařské ošetření. Místo poté sám opustil.
V čase 19:15 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že v ulici Dukelských Hrdinů upadl (před pekařstvím) nějaký muž na chodník a hlavou se uhodil o obrubník. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě čekal oznamovatel, který byl po celou dobu u zraněného muže, který zde ležel a stěžoval si na silné bolesti hlavy s tím, že není schopen se sám postavit na nohy, které ho brní. Strážníci na místo ihned přivolali RZS, která si zraněného muže převzala k dalšímu vyšetření do nemocnice v Kolíně. Muž byl pod vlivem alkoholu, se špatnou artikulací ke všem zasahujícím složkám.
V čase 17:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnance ostrahy společnosti Billa. Uvedli, že v prodejně Billa (OD Futurum) zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína (adresa pobytu hlášená na MěÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil „ovocné víno“ v celkové hodnotě 29,90 Kč. Muž se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Pátek, 6. březen 2020

V čase 14:10 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost na nádraží v hale ČD. Zde byli strážníci kontaktování paní, že se na dámském WC uzamkli nějaký muž se ženou, s tím, že toaletu odmítají opustit. Strážníci se dostavili na místo, kde z WC vycházeli muž se ženou zanedbaného vzhledu. Oba vypadali mnohem starší, než byl jejich skutečný věk (muž 40 let a žena 18 let), totožnost zjištěna dle OP. Na otázku, zda se na WC uzamkli z důvodu aplikace jiné návykové látky uvedli, že zde provedli pohlavní styk. Po poučení, že dámské WC není určeno k takovým účelům, a už vůbec ne k tomu, aby se nějaký muž zdržoval v takových prostorách. Oba byli vykázáni z prostoru nádraží.
V čase 22:20 hodin hlídka MP Kolín prováděla kontrolní činnost v okolí nádraží ČD. Strážníky oslovil muž, že je epileptik a nemá léky a z důvodu, že si je nevzal, mu není dobře. Strážníci muže odvedli do nádražní haly, kde si sedl na lavičku. Na místo byla přivolána RZS, záchranáři si muže převzali a odvezli do oblastní nemocnice Kolín.

Čtvrtek, 5. březen 2020

V čase 16:55 hodin oznámila na linku 156 paní, že v parku Komenského, poblíž dětského hřiště, nalezla pohozenou injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde se k ní přihlásila oznamovatelka. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.
Při kontrolní činnosti v parku Komenského, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob, zjistili strážníci muže, který se povaloval na lavičce.
Hlídka MP Kolín muže oslovila, zda nemá nějaké zdravotní potíže. Muž uvedl, že se cítí dobře a nic mu není. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti. Následně bylo zjištěno, že se jedná o muže z Chocně. Muž byl poučen o tom, že se zde nemůže povalovat.

Středa, 4. březen 2020

V čase 10:10 hodin nalezla hlídka MP Kolín, při kontrole lokality, kde se zdržují narkomani, injekční stříkačku. Jednalo se o část nádraží ČD – první prodloužené nástupiště. Na místo byla přivolána autohlídka se sběrným boxem, kam byla injekční stříkačka po sebrání uložena. Provedena fotodokumentace události.
V čase 11:30 hodin bylo přijato oznámení, že na Karlově náměstí se pohybují muž se ženou, kteří mají údajně žebrat. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o „známé firmy“. Oba problémové závislé bezdomovce strážníci vykázali z náměstí.
V čase 18:04 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že podezřelou osobou je nezletilý chlapec (r. 2006) z okresu Kolín. Chlapec odcizil cukrovinky v hodnotě 155,60 Kč. Vzhledem k výše zjištěným skutečnostem strážníci vyrozuměli zákonného zástupce - matku, která se dostavila na místo a syna si převzala. Matka byla upozorněna na to, že bude událost oznámena Orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Úterý, 3. březen 2020

V čase 1:13 hodin volali občané z jednoho domu v ulici U Křižovatky, že se k nim do domu dostal nějaký feťák. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Na místě se nacházel muž z Peček, který byl neustále v předklonu, ve stálé křeči, pravděpodobně po použití blíže nezjištěných omamných látek. Muž se klepal a nebyl schopen komunikace. Pro výše uvedené důvody byla na místo přivolána RZS, která si muže od strážníků převzala a převezla do kolínské nemocnice.
V čase 15:38 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Jičína naplnil skutkovou podstatu úmyslným jednáním, když odcizil z prodejního regálu láhev rumu „Republica“ a plechovkové pivo, nápoje v hodnotě 345,10 Kč ukryl do oděvu, následně i s tímto zbožím prošel přes pokladní zónu, aniž by zboží zaplatil. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.
V prostoru ulice Zahradní (u čísla popisného 278), kde byla prováděna kontrola zaměřená na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci použitou injekční stříkačku. Ta byla následně odklizena do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Neděle, 1. březen 2020

V čase 7:40 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ostrahy OD Penny Market - ulice V Opletkách, že nalezl před OD injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě injekční stříkačku sebrala a umístila ji do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 7:50 hodin oznámila na linku 156 paní ošetřovatelka, že v domě č. p. 111 na ulici Husova jsou v pátém patře nějací bezdomovci. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže z Liberce a ženu z okresu Kolín, které upozornila na to, že se zde nebudou zdržovat a obtěžovat svojí přítomností obyvatele domu. Obě osoby byly poté vykázány.

Sobota, 29. únor 2020

V čase 17:36 hodin volali na linku 156 studenti a uvedli, že u železniční zastávky, poblíž ulice Sokolská, našli několik injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci stříkačky odstranili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 18:27 hodin na linku 156 přijato telefonické oznámení od strojvedoucího vlaku ohledně „černého pasažéra“ - psa, kterého objevil ve vlakové soupravě v Kolíně. Pan strojvedoucí strážníkům, kteří se dostavili na místo, dále uvedl, že si psíka povšiml, jak sedí ve vestičce na vlakové zastávce v Bělé pod Bezdězem. Proto bylo velké překvapení, když malého cestovatele - stafordšírského bulteriéra objevil při kontrole soupravy v Kolíně, kde vlak svoji trasu končil. Strážníci Městské policie Kolín pohodového psíka naložili do vozidla a převezli do kolínského městského útulku. Kontrolou čipu bylo zjištěno, že je tento čip zaznamenán ve dvou registrech. Zaměstnanec útulku „Alíkov“ telefonicky kontaktoval pracovnici registru, která předala kontakt na majitelku jedné středočeské chovné stanice – na kladensku. Paní chovatelka následně předala kontakt na majitele psa, kteří si od ní čipované štěně zakoupili. K šťastnému návratu už chyběl jen krůček – vyrozumět majitele tuláka, kteří opravdu, jak bylo následně zjištěno, bydlí v mladoboleslavském regionu. Ti si poté, co jim posel dobrých zpráv „útulkář“ Jarda zavolal, že mají psíka v Kolíně, do našeho města okamžitě přijeli. Uvedli, že se byli se psem projít, psa zřejmě něco zaujalo, protože se ztratil z dohledu. Ze šťastného shledání měli všichni zúčastnění obrovskou radost.

Pátek, 28. únor 2020

Při pochůzkové kontrolní činnosti v části Zálabí oslovila okrskové strážníky kolemjdoucí žena a oznámila, že je v ulici Tovární (u č. p. 39) použitá injekční stříkačka. Strážníci na místo přivolali autohlídku MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.
V čase 21:20 hodin oznámili na linku 156 občané, že na sídlišti V Kasárnách jezdí mezi domy nějaký řidič po chodníku a smykuje. Na místo se dostavily obě hlídky MP Kolín, které nalezly oznámené vozidlo v místě, kde porušovalo dopravní značení B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel. Zde se zdržovala skupinku mladých lidí. Na dotaz hlídek MP, zdali se na místě nachází řidič vozidla, odpověděli všichni, že nikoli. Z důvodu, že vozidlo porušovalo výše uvedené dopravní značení, a na místě se nenacházel jeho řidič, byl na vozidlo přiložen „technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla“ (botička) a provedena fotodokumentace události. Po odjezdu z místa bylo na tísňovou přijato oznámení, že se nějaká mládež pokouší z vozidla botičku sundat. Na místo se opět dostavila hlídka strážníků, která na místě zastihla stejnou skupinku lidí jako při prvním oznámení. Všechny přítomné osoby hlídka MP poučila o jejich chování, a protiprávnímu jednání při pokusu o demontáž TPZOV. Po dokončení řešení dané situace hlídka MP všechny osoby z místa vykázala, což učinily. Následující den požádal o odstranění TPZOV mladík a majitel vozidla. Mladík uvedl, že vozidlo na místě zakázaném dopravním značením zanechal on. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné důvody pro demontáž „botičky“ a řidič s přestupkem a výší pokuty souhlasil, byla událost vyřešena příkazem na místě – nejvyšší možnou pokutou.

Čtvrtek, 27. únor 2020

Na linku 156 oznámil v čase 9:30 hodin oznámil pracovník ostrahy ČD, že má problém s nějakým podnapilým mužem. Hlídka muži, za přítomnosti ostrahy ČD, vysvětlila, že v tomto stavu a bez platné jízdenky nemá na hale co dělat a vyzvala ho, aby nádražní halu opustil. Muž uposlechl a místo opustil.
V čase 11:11 hodin oznámili pracovníci DDM v Zámecké ulici, že tam leží na lavičce dva opilci. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na lavičce nalezla, již sedící, dvě problémové závislé osoby. Muži hlídce uvedli, že zde spolu vyzpěvovali, proto bylo jejich chování „vyhodnoceno“ jako hlučné. Hlídka MP Kolín oba muže poučila o nevhodnosti chování a výběru místa, kde se zdržují děti. Muži uposlechli a z místa odešli.
V čase 12:14 hodin oznámila na linku 156 paní, že na konci lávky (u dopravního značení Pěší zóna) leží injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku nalezla, sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Středa, 26. únor 2020

V čase 12:10 hodin volala na linku 156 paní z ostrahy kolínského nádraží, že má na hale problém s nějakým mužem, který je na ní sprostý. Na místo byla vyslána hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o problémového páchnoucího závislého muže, který se v hale ČD zdržuje neustále bez platné jízdenky a jsou s ním časté problémy. Hlídka MP Kolín muže důrazně poučila s tím, že se bude chovat zde ve městě slušně a vykázala z místa. Muž uposlechl a místo opustil.
V čase 17:35 hodin volali občané jednoho bytového domu v ulici Rorejcova, že se jim pod střechou a před vchodem usídlili bezdomovci, kteří tam třetí den nocují a zanechávají tam neskutečný nepořádek. Dále uvedli, že na to, aby místo opustili, reagovali sprostými urážlivými výrazy a oni se bojí, aby je nenapadli nebo nepoškodili dům. Na místo byly vyslány obě hlídky MP Kolín, které na místě zjistily skupinu 8 osob bez domova. Problémové závislé osoby byly důrazně poučeny o chování na veřejnosti a vykázány z místa s tím, že se zde nebudou scházet a nocovat, protože si to občané nepřejí. Bezdomovci místo poté opustili.

Úterý, 25. únor 2020

V čase 2:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že se po ulici Havlíčkova motá nějaký muž s kočárkem. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o známého bezdomovce, který se žádného protiprávního jednání nedopouštěl.