Neděle, 11. listopad 2018

V čase 01:52 hodin požádal telefonicky stálou službu konající policista o výjezd hlídky MP Kolín do ulice Kovářská, kde má v jednom z domů docházet k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se v bytě slavilo narození dítěte a oslava již skončila. Strážníci účastníky oslavy, kteří se rozcházeli, upozornili na nutnost dodržovat noční klid. Při další kontrole byl v domě i okolí klid.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Chrudimi naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila avivážní prostředek Lenor v hodnotě 189,- Kč tak, že si ho dala za bundu a prošla pokladní zónou bez zaplacení zboží. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Sobota, 10. listopad 2018

V čase 11:48 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníků Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína opět „nakupovala za pět prstů“, tentokrát pronesla uschované dvě kostky másla – celková hodnota odcizeného zboží byla 120,- Kč. Žena „s pestrým Rejstříkem přestupků“ se strážníkům ke krádeži doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – opět pokutou ve výši deset tisíc korun.

Při noční kontrolní činnosti zjistila autohlídka MP Kolín vyvrácenou směrovou tabuli, kterou vandal pohodil po pravé straně nájezdu na most, směr od Starého Kolína. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Pátek, 9. listopad 2018

V čase 0:25 hodin volal na linku 156 občan, který oznámil poruchu vodovodního řádu v ulici Pražská - před restaurací Na Rychtě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která lokalitu zkontrolovala a událost zadokumentovala. Prostřednictvím stálé služby MP Kolín byla vyrozuměna pohotovostní služba firmy Vodos, strážníci na místě vyčkali na příjezd techniků, kterým událost předali.

Čtvrtek, 8. listopad 2018

V čase 16:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Bezručova (u č. p. 278) jsou otevřená dvířka od nějakého rozvaděče. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o skříňku s telefonním kabelem. Dvířka byla strážníky provizorně uzavřena a závada byla předána firmě, která telefonní síť spravuje.

Na linku 156 bylo po 18. hodině přijato oznámení ohledně osoby, která zůstala uzamčená v prostoru Centrálního hřbitova. Strážníci se dostavili na místo a vysvobodili paní, která přehlédla dobu, kdy se toto pietní místo uzavírá. Paní hlídce poděkovala.

Středa, 7. listopad 2018

V čase 11:11 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v parku Komenského pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál, který se nacházel v prostoru u toalet, odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 10:43 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Podskalské nábřeží (u trafostanice) si narkomani aplikují drogy. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde provedla kontrolu uvedené lokality. Strážníci zde zjistili, že oznámenou událost již řeší hlídka Policie České republiky.

V čase 14:00 hodin oznámila telefonicky na linku 156 zaměstnankyně 6. ZŠ Ovčárecká, že je přímo naproti škole, u okapu prodejny, pohozená použitá injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala injekční stříkačku a umístila jí do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Úterý, 6. listopad 2018

V čase 8:33 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila tuňákovou konzervu v hodnotě 109,90 Kč, kterou ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Strážníkům se k přestupku proti majetku doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila zboží v hodnotě 508,50 Kč (drogistické zboží a balený vepřový jazyk) tak, že ho ukryla do tašky a prošla bez zaplacení za pokladní zónu. Žena z okresu Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Pondělí, 5. listopad 2018

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávala hlídka okrskových strážníků ve svěřeném úseku města, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli – odjezdy autobusů MAD. Nacházela se na autobusové zastávce v ulici Okružní (u č. p. 608). Provedena fotodokumentace události, která bude předána na příslušný odbor při MÚ Kolín.

V čase 18:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy drogerie DM. Uvedli, že v drogerii DM, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, narkoman se strážníkům doznal ke krádeži zboží (žiletky) v celkové hodnotě 2218,- Kč. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně strážníkům prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací na policii bylo zjištěno, že se v tomto případě, z důvodu předešlé trestní minulosti muže, jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu byla celá událost předána službu konajícím policistům, k provedení dalších opatření.

Sobota, 3. listopad 2018

V čase 18:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland na ulici Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Kolína (adresa pobytu hlášená na MÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží (alkohol) v hodnotě 3 616,- Kč. Muž se ke krádeži strážníkům doznal. Vzhledem k opakovanému jednání nebyl přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě - pokutou, ale událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín. V čase 22:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců Tesca. Uvedli, že zde zadrželi muže, který odcizil zboží. Po příjezdu na místo oznámení strážníci zjistili, že se jedná o stejného pachatele, který ve večerních hodinách kradl v Kauflandu. Tentokrát muž odcizil zboží (drogerii a alkohol) v hodnotě 1150 Kč, to opět pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Podezřelý z přestupku se také k tomuto jednání strážníkům doznal, událost bude opět předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín.

Pátek, 2. listopad 2018

V čase 13:00 hodin oznámil správce střelnice, že zde našel peněženku s doklady. Hlídka MP Kolín nalezenou peněženku vyzvedla a paní z Kolína ji, po provedení nezbytné administrativy, předala.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníka ostrahy ČD Kolín, že je na druhém nástupišti opilec, který pořvává na cestující, kteří zde čekají na vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Muž z okresu Pardubice byl strážníky poučen o tom, jak se má na místě veřejnosti přístupném chovat. Vzhledem k tomu, že muž neměl platnou jízdenku a ani nikam nechtěl cestovat, byl důrazně vykázán z prostoru nádraží. Muž uposlechl a místo opustil.

Čtvrtek, 1. listopad 2018

Na linku 156 bylo v čase 10:15 hodin oznámeno větší množství použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkoman v ulici Na Magistrále (u č. p. 797). Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zde nalezli šest kusů injekčních stříkaček, které odklidili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Úterý, 30. říjen 2018

V brzkých ranních hodinách zjistila autohlídka MP Kolín spadlý strom. Strom, který se nacházel v ulici Žižkova, zasahoval do vozovky sloužící pro otáčení autobusů. Provedena fotodokumentace události, která byla předána k urychlenému odklizení.

Při preventivní kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v prostoru Centrálního hřbitova, byly zjištěny pokácené lavičky, závadu způsobil silný vítr. Strážníci událost zadokumentovali a sjednali nápravu na místě.

V čase 08:34 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice pečovatelské služby, že její klientka z ulice Moravcova upadla a ona jí sama nemůže uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde pomohla paní uložit na lůžko. Paní nebyla zraněná, proto nebyla požadována lékařská pomoc.

Při kontrolní činnosti, ve svěřené časti města, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ IP 4b – „Jednosměrný provoz“, které se nachází v ulici Ovčárecká (u č. p. 1538). Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na budově bývalé OVS na náměstí Republiky jsou vytrhané plechy, které způsobil silný vítr. Strážníci zjistili kontakt na majitele objektu, který byl telefonicky informován o nebezpečné situaci. Vzhledem k tomu, že zde hrozilo nebezpečí pádu plechů, byli vyrozuměni hasiči, kteří střechu zabezpečili.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli. Ta se nachází na křižovatce ulic Brankovická a U Borku. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 12:10 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na Husově náměstí (u Senior centra) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla německého ovčáka, dle místní znalosti strážníci vyrozuměli majitele, kterému psa předali.

V čase 17:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru Centrálního hřbitova zamčená paní. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní, která přehlédla „Otevírací dobu hřbitova“, strážníci vysvobodili.

Pondělí, 29. říjen 2018

V čase 01:20 hodin oznámili zaměstnanci nemocnice, že se jim zde pohybují divní lidé – muž a žena. Přišli již ve 22 hodin a od té doby místo neopustili, prozkoumávají automaty na nápoje, proto je zde obava, aby nedošlo k jejich poškození. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci poblíž nemocniční recepce nalezli uvedenou dvojici. Vzhledem k tomu, že zde nepožadovali lékařské ošetření, byli z areálu, po zjištění totožnosti, důrazně vykázáni. Je zde obava, že se bude jednat o „nové bezdomovce“.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ C0 2a – „Přikázaný směr“, které se nachází v ulici Zámecká. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:37 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že v prostoru autobusové zastávky Tylova leží pod lavičkou injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 15:43 hodin volal občan z ulice Brankovická, že u atletického stadiónu pobíhají po vozovce čtyři kozy. Uvedl, že se zřejmě jedná o zvířata, která jsou z ohrady u tenisových kurtů. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že se zvířata také minulý týden „vydala na výlet“, strážníci znali jejich majitele a telefonicky ho kontaktovali. Kolemjdoucí obyvatelé byli svědky nezvykle „veselé“ situace, kdy byl, k urychlení návratu zvířat do ohrady, kozel strážníky přivázán na vodítko, a způsobně je následoval. Spolu s ním pokračovaly k ohradě také jeho „kamarádky“. Majitel, který se poté dostavil na místo, byl upozorněn, že je třeba si stádo lépe zajistit.

Neděle, 28. říjen 2018

V čase 20:35 hodin oznámil číšník z restaurace na Karlově náměstí, že před zahrádkou nalezl opilou ženu. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se zde nacházejí dvě značně opilé ženy. Ty nebyly, z důvodu opilosti, schopny komunikovat, proto byla na místo přivolána RZS. Mladší ženu si, po vyšetření lékařem, na místě převzal do péče manžel, druhá žena byla převezena na vyšetření do kolínské nemocnice.

Sobota, 27. říjen 2018

Prostřednictvím linky 156 se na strážníky obrátila, s žádostí o pomoc, paní z ulice Písečná. Uvedla, že její nemocný manžel spadl na zem a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nemocného muže zvedla ze země a uložila na lůžko. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, nebylo požadováno přivolání lékařské pomoci. Paní strážníků děkovala za rychlou pomoc.

V čase 10:20 hodin oznámilo několik občanů, že je u supermarketu Lidl obtěžuje bezdomovec, který požaduje po nakupujících peníze. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zde bezdomovce nalezli, poučili a vykázali z prostoru parkoviště.

V čase 15:12 hodin volal občan z Benešovy ulice, že se zde nějaká zanedbaná osoba přehrabuje v kontejneru na elektro odpad. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v uvedené lokalitě provedla kontrolu. Strážníci zde zjistili místního problémového feťáka, který vyhazoval věci z kontejneru. Muž si po sobě musel nepořádek uklidit, poté byl důrazně vykázán z místa.