Neděle, 20. září 2020

V čase 0:05 hodin oznámili na linku 156 zaměstnanci nemocnice Kolín, že se v areálu nemocnice motá nějaký bezdomovec, který tam nemá co dělat. Hlídka MP na místě zjistila problémového muže, který nepožadoval ošetření. Proto byl poučen, že se zde nebude zdržovat a z místa vykázán.
V čase 9:30 hodin oznámil zaměstnanec OC Billa v ulici Seifertova, že zde mají nějaký problém se dvěma bezdomovci. Na místě strážníky zjištěni dva problémoví feťáci, kteří obtěžovali nakupující žebráním finanční hotovosti. Hlídkou MP byli vykázáni z prostoru obchodního centra.
V čase 19:55 hodin oznámil na linku 156 pracovník ostrahy haly ČD, že na 1. nástupišti je nějaká zfetovaná žena, která vyřvává a obtěžuje cestující. Hlídka MP na místě zjistila jí dobře známou problémovou feťačku z Peček, která byla po provedených úkonech následně vykázána z prostoru nádraží.

Sobota, 19. září 2020

Na linku 156 byla v čase 13:10 hodin přijata stížnost ohledně bezdomovců, kteří se usadili v parku u Penny Marketu (ulice Masarykova) a obtěžují svým chováním, žebráním a zápachem zde procházející spoluobčany. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Bezdomovci byli z místa, které si museli uklidit, strážníky vykázáni.

Pátek, 18. září 2020

Při noční kontrolní činnosti zjistili strážníci ulomené dopravní značení DZ P 4 - „Dej přednost v jízdě!“, které je umístěno v ulici Obecní dvůr. Nahledaná závada byla oznámena na Odbor dopravy při MěÚ Kolín a na firmu AVE.
V čase 8:43 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Na Hradbách jsou vysypané nějaké krabice s lebkami zvířat. Hlídka MP na místě zjistila, že jedná o krabice s poničenými mysliveckými trofejemi, které někdo vyhodil do popelnice. Nějaký „hraboš popelnic“, zřejmě s nadějí, že nalezne poklad, je vytáhl ven. Odpad byl zpět odklizen do kontejneru.
Při kontrolní preventivní činnosti na vybraných dětských hřištích a pískovištích, která byla prováděna za pomoci detektoru kovů, byla zjištěná závada na dětském hřišti v ulici Na Magistrále. Jednalo se o rozbitou trampolínu. Událost byla strážníky zadokumentována a oznámena ve smyslu nahledané závady.
Na linku 156 oznámil občan, že v prostoru skateparku v ulici Starokolínská je pohozená injekční stříkačka. Po příjezdu na místo strážníci nebezpečný infekční odpad odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 22:27 hodin volali obyvatelé z ulice Bezručova, že před jejich domem je nějaká hlučná partička mládeže, která ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že partičku tvoří mladé ženy, v mírně rozjařeném stavu. Situace vysvětlena, jednalo se o „dojezd“ oslavy narozenin jedné z nich. Poté, co byly poučeny o nutnosti dodržovat zákonem stanovený noční klid, byly po domluvě ženy z místa vykázány.

Čtvrtek, 17. září 2020

V čase 1:30 hodin autohlídka MP prováděla kontrolní hlídkovou činnost poblíž náměstí Republiky. Zde si strážníci všimli projíždějícího osobního motorového vozidla, které jelo z ulice Pražská směrem do centra. Vzhledem k podezřelé jízdě vozidla a chování řidiče, kdy se po spatření autohlídky MP řidič snažil rychle ujet, bylo vozidlo strážníky zastaveno. Muž, který seděl na místě řidiče, se rychle přesunul na místo spolujezdce v domnění, že si toho nikdo nevšiml. Na jeho místo se rychle posadila spolucestující žena. Na základě upozornění, že je vše nahráno na kameře služebního vozidla, se muž doznal, že vozidlo řídil. Uvedl, že ŘP nemá, protože má vyslovený zákaz řízení motorového vozidla. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka policie, která si celou událost od strážníků převzala. Provedený test na jiné návykové látky byl u muže shledán jako pozitivní.
Na linku 156 bylo přijato oznámení ohledně malého psíka, který pobíhá v ulici Podskalská. Na místo se dostavila autohlídka MP, která křížence uvedené rasy odchytila. Vzhledem k tomu, že psík neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno najít majitele, byl převezen do městského útulku.

Středa, 16. září 2020

V čase 21:20 hodin bylo přijato oznámení ohledně neznámé osoby, která klepe na okno seniorce, bydlící v domě na Zálabí. Paní uvedla, že se velmi bojí. Hlídka MP se na místě oznamovatelku kontaktovala, paní strážníkům popsala celou situaci s tím, že toto není poprvé. Paní uvedla, že u ní klepal nějaký zanedbaný muž, který požadoval jídlo. Z těchto informací strážníci usoudili, že se bude jednat o místního pobudu, který se zde pohybuje. Strážníkům, kteří muže nalezli, se ke všemu doznal. Muži bylo důrazně domluveno s tím, že se tato situace, kdy obtěžuje obyvatele města, nebude opakovat.

Úterý, 15. září 2020

V čase 13:05 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně hada, který vlezl obyvatelům do jednoho z domů v ulici U Stodoly. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že nezvaným návštěvníkem je slepýš. Ten byl strážníky odchycen, nezraněné zvíře bylo vypuštěno zpět do přírody. Slepýš křehký je zcela neškodná beznohá ještěrka, která bývá, pro svůj vzhled, zaměňována s hadem. V ČR je slepýš chráněný, jako ohrožený druh.
V čase 17:35 hodin oznámili na linku 156 občané a uvedli, že se na nádraží u parkoviště velmi hlasitě hádá nějaký muž s ženou, celému incidentu je přítomno malé dítě, o které se zřejmě „přetahují“. Na místo se dostavila autohlídka MP, která ztotožnila oba účastníky uvedené hádky. Bylo zjištěno, že se jedná o vyhrocenou situaci mezi druhem a družkou (oba okres Kolín), mimo jiné i ohledně péče o jejich syna. Z důvodu zjištěných okolností, i pro podezření na domácí násilí, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si událost od strážníků převzala.
V čase 19:10 hodin oznámily na linku 156 děti, že v ulici Na Magistrále, poblíž hřiště, leží na zemi injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP, která stříkačku sebrala a vložila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Byla provedena kontrola blízkého okolí, ale další infekční materiál zde nebyl nalezen. Provedena fotodokumentace události.

Pondělí, 14. září 2020

Při kontrolní činnosti, která je dennodenně prováděna hlídkami městské policie v prostoru nádraží a jeho okolí, se zaměřením na výskyt kriminálně závadových osob, byly zde opět nalezeny poházené injekční stříkačky. Strážníci je odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. Dále byla provedena asistence firmě AVE, která v prostoru ulice Rorejcova odklízela odpadky a provizorní přístřešky z místa, kde se sdružovali bezdomovci.
Na linku 156 bylo v čase 11:20 hodin přijato oznámení ohledně kočky, která je ukrytá v motoru vozidla Škoda Scala a hlasitě se ozývá. Do ulice Havelcova se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Oznamovatelka přinesla kočičí kapsičku, na kterou se podařilo kočku vylákat, bez zranění zvířete.
V dopoledních hodinách oznámila osobně autohlídce MP Kolín zaměstnankyně Kina 90, že je v prostoru za kinem založený nový brloh bezdomovců. Na oznámeném místě zjistili strážníci natahané odpadky, papírové krabice sloužící jako provizorní lůžka a ostatní nepořádek. Vzhledem k tomu, že se osoby, které zde přespávají, na místě nenacházely, budou zde prováděny kontroly v nočních hodinách.
V čase 17:41 hodin oznámila na linku 156 obyvatelka ulice U Nemocnice, že před jejím domem leží nějací opilci. Hlídka po příjezdu na místo našla dva muže, kteří se povalovali v trávě. Vzhledem k tomu, že osoby nejevily známky zranění a nebyl požadavek na přivolání ZZS z důvodu zdravotní indispozice, byli muži poté, co si odklidili odpadky, z místa vykázáni.

Neděle, 13. září 2020

V čase 22:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně hlasité hudby z provozovny v ulici Legerova. Na místo se dostavila autohlídka MP, která kontaktovala provozovatele. Ten přislíbil nápravu a ihned tak učinil. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že je v místě již klid.

Sobota, 12. září 2020

V čase 9:18 hodin bylo přijato oznámení o ležícím muži na chodníku, před budovou ZŠ Speciální a praktická – ulice Kutnohorská. Na místě se povaloval hlídce známý bezdomovec, který byl napomenut pro své nevhodné jednání a vykázán z místa.
V čase 14:20 hodin oznámil na linku 156 pořadatel akce Ford Mustang, která se konala na Karlově náměstí, že se zde nachází jeden problémový účastník. Uvedl, že muž obtěžuje ostatní návštěvníky a narušuje tak pohodový ráz akce. Na místě byl strážníky zjištěný problémový nepřizpůsobivý muž, který byl hlídkou MP, pro své nevhodné chování, vykázán z místa.
V čase 15:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně černého labradora, který zmateně pobíhá po Karlově náměstí. Vzhledem k tomu, že psík, kterého strážníci odchytili, neměl žádnou identifikaci, byl převezen do městského útulku.
V čase 16:41 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnance od ostrahy OC Kaufland. Uvedli, že zde zastavili mladíka, který v prodejně odcizil zboží. Strážníkům známý problémový narkoman z okresu Kolín opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Kauflandu odcizil zboží v hodnotě 359,60 Kč. Jednalo se o „osvěžovače vzduchu“, které si nastrkal do kalhot a takto prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou.
Při večerní kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a případný výskyt kriminálně závadových osobo, byl v prostoru Karlova náměstí strážníky zjištěn muž. Jednalo se o problémového muže z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ KH), který se povaloval na lavičce. Kolem sebe měl nastlané obaly od potravin a láhve od alkoholu. Muž, který byl v podnapilém stavu, byl strážníky probuzen a vyzván k uklizení nepořádku. Poté, co místo uklidil, byl důrazně upozorněn na to, jak se zde bude ve městě chovat a z místa vykázán.

Pátek, 11. září 2020

V čase 13:00 hodin přinesl na služebnu MP Kolín občan peněženku, kterou nalezl v ulici Dukelských hrdinů. Nález obsahoval doklady a studentský průkaz mladíka z okresu Kolín. Lustrací prostřednictvím policie bylo prověřeno, že nalezená věc není oznámena jako odcizená. Strážníci zjistili kontakt na majitele, který si vše, po provedení nezbytné administrativy, na služebně MP převzal. Další peněženku, jen o několik hodin později, donesl na služebnu MP občan, který ji nalezl u prodejny potravin – ulice Roháčova x Lipanská. Nález obsahoval doklady, slevové karty do obchodů a malou finanční hotovost. Vzhledem k tomu, že nález nebyl na policii hlášený jako odcizený, strážníci vyrozuměli majitelku. Žena z okresu Kolín si peněženku na služebně MP Kolín osobně převzala.
V čase 19:20 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille, která je součástí OC Futurum, zastavili osobu, která odcizila zboží. Muž z okresu Přerov naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OC odcizil 2ks čokolády Milka v celkové hodnotě 43,80 Kč. Ke krádeži zboží se strážníkům doznal, vzhledem k tomu, že se jednalo o jeho opakované porušení zákona, byla událost projednána příkazem na místě – pokutou.

Čtvrtek, 10. září 2020

V čase 11:08 hodin oznámil na linku 156 občan, že za autobusovou zastávkou na ulici Kutnohorská (vedle KB) pohodil nějaký feťák injekční stříkačku. Hlídka strážníků MP na místě injekční stříkačku sebrala do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad a provedla fotodokumentaci. Další injekční stříkačka, která byla strážníky odklizena, se nacházela v prostoru městských teras – za kulturním domem. Také z tohoto místa provedli strážníci, kteří tato místa pravidelně kontrolují, fotodokumentaci nálezu.
V čase 19:47 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Pražská, že v blízkosti restaurace Tatra se pohybuje nějaký bosý opilec ve vozovce. Na místo se dostavila autohlídka MP, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se ve vozovce pohybuje bosý muž. Ten byl strážníky vyzván, aby opustil vozovku a šel na chodník, kde byla zjištěna jeho totožnost. Na místě se nacházelo také několik svědků, kteří shodně tvrdili, že dotyčný zcela záměrně skákal před přijíždějící vozidla. Jenom díky rychlé reakci řidičů vozidel nedošlo ke střetu s touto osobou. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření, že by se mohlo jednat o pokus o sebepoškození, byla na místo přivolána ZZS. Záchranáři si muže od strážníků převzali s tím, že budou provedena jeho následná vyšetření.

Středa, 9. září 2020

V čase 16:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení, že v prodejně DM Drogerie, která je součástí OC Futurum, zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová narkomanka (1993) z okresu Pardubice opět naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně DM odcizila kosmetiku v celkové hodnotě 1605,- Kč. Zboží uschovala a poté pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované porušení zákona, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 16:20 hodin požádal operační důstojník PČR o součinnost hlídky MP – výjezd do nemocnice Kolín. Zde se měl, na jednom z oddělení, nacházet zfetovaný muž, který se domáhal vstupu. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP, kde strážníci zjistili, že se jedná o místního problémového narkomana. Muž se domáhal přístupu ke své přítelkyni, která by tam byla hospitalizována. Strážníci muže, se kterým jsou zde ve městě každodenní problémy, z prostoru nemocnice velmi důrazně vykázali.

Úterý, 8. září 2020

V čase 16:41 hodin volala řidička linkového autobusu, že se nachází na autobusovém nádraží, kde jí do autobusu (na zastávce č.8) nastoupil „černý pasažér“ – pes a nechce ho opustit. Na místo se dostavila hlídka MP, která kontaktovala oznamovatelku. Béžovému kříženci se v autobusu líbilo, přesto byl strážníky odchycen a převezen do městského útulku.
V čase 17:39 hodin volali na linku 156 obyvatelé z ulice Grégrova, že na rekonstruovaném hřišti, které je v současné době uzavřené jako staveniště, jezdí nějací kluci jezdí na prknech. Na místo se dostavila hlídka MP, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Strážníci zde zjistili dvě osoby, na místě nezjištěna žádná škoda. Osoby byly, po upozornění, vykázány z místa.
V čase 21:57 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že se někdo vloupal do vraku osobního vozu Škoda Octavia, který se nachází v jedné z ulic na Kolíně 5. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili, že se u vozidla pohybuje muž. Poté, co spatřil hlídku MP, chtěl z místa rychle odejít. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným na místě, a pro důvodné podezření z trestného činu, byla na místo přivolána hlídka policie, které byla událost předána k provedení dalších opatření.

Pondělí, 7. září 2020

V čase 10:38 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na kruhovém objezdu spadla starší paní z kola a zranila se. Dále uvedla, že jsou záchranáři již na místě, z důvodu převozu paní do nemocnice je zde prosba, na žádost zraněné, o převoz kola na vrátnici do nemocnice. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která jízdní kolo z místa události převzala, předala na domluvené místo a informovala o všem zraněnou seniorku.
V čase 22:15 hodin oznámila na linku 156 ostraha ČD, že před nádražní halou ČD dělají nějací mladíci nepořádek. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o návštěvníky ukončené Technopárty (konané ve Třech Dvorech), kteří se oddělili od ostatních a nenastoupili na vlakový spoj. To, že u sebe měli alkohol, využili dva místní bezdomovci – feťáci a začali se družit. Hlídka MP, po vyřešení situace, všechny z místa vykázala.