Sobota, 28. listopad 2020

V čase 15:50 hodin oznámili na linku 156 občané, že na kolínském hlavním hřbitově hoří v jednom z kontejnerů odpad. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která po příjezdu na místo zjistila, že hoří biologický odpad v kontejneru. Strážníci se chopili hřbitovních konví a hořící odpad uhasili.

Pátek, 27. listopad 2020

Na návštěvu vnoučat se většinou babičky a dědové těší. Opačnou situaci řešili, na žádost osob blízkých, strážníci v jednom z bytů v ulici Na Magistrále. Na linku 156 zavolaly matka a babička mladíka, který se na návštěvě choval vůči seniorce nevhodně a nechtěl obydlí opustit. Ženy uvedly, že si mladík nevzal léky, kterými mírní jednu z neurovývojových poruch. Ženy, za asistence hlídky, mladíkovi řekly, aby z bytu odešel. Tento uposlechl a místo opustil.
V odpoledních hodinách byla na linku 156 přijata žádost od pracovníků jednoho z odborů při MěÚ Kolín. Uvedli, že potřebují asistenci městské policie, a to z důvodu nevhodného chování jedné nepřizpůsobivé ženy. Na místo se dostavila hlídka MP, která upozornila problémovou ženu na nevhodnost jejího chování vůči zaměstnancům MěÚ. Přetěžký úkol, jak někomu, kdo je zřejmě zvyklý pouze brát a řvát toto vysvětlit, zvládli strážníci na jedničku. Problémová žena byla z místa důrazně vykázána, toto uposlechla a opustila budovu úřadu.
Jsme tu pro vás, abychom vám pomáhali v nesnázích. Jako v případě, kdy řidičce z Kolína začalo „stávkovat“ auto. Kruhový objezd u gymnázia také není nejvhodnějším místem k tomu, aby zde bylo nepojízdné vozidlo. Protože přemlouvání auta nezabralo, tak se do toho kolegové siláci prostě opřeli a neposlušné vozidlo z kruháku odtlačili. Žena velmi děkovala s tím, že si ostatní záležitosti ohledně odtahu vozidla zařídí sama.
V čase 16:54 hodin přišel na služebnu MP Kolín občan a odevzdal nalezenou peněženku. Tu ztratila žena z okresu Pardubice v prostoru nádraží ČD. Peněženka obsahovala též doklady a finanční hotovost. Lustrací prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že peněženka nebyla hlášena jako odcizená. Strážníkům se podařil zjistit kontakt na majitelku, která se dostavila osobně na služebnu MP a po nezbytné administrativě si ztracenou věc převzala.
Kuriózní případ řešili strážníci v ulici Dělnická. Z balkonu v prvním patře volala kolem čtvrt na šest večer seniorka, že jí průvan zabouchl dveře a ona je již dvě hodiny venku a mrzne na balkonu, protože nikdo její volání o pomoc neslyšel. Na místo se dostavili strážníci a k paní se na balkon dostali. Naštěstí se nejednalo o problém u balkonových dveří, ale u dveří z pokoje na chodbu, kde jeho příčinou byla vypadlá klika. Strážníci využili pohybového nadání, šikovnosti a zručnosti, dveře otevřeli a přešťastnou ženu osvobodili z útrob pokoje.
Restaurace zavřené a program v televizi nudí. A když se k tomu přidá i důvod k oslavě, jakým je kolaudace bytu, je o veselí postaráno. Jenom se nedobrovolně těchto radovánek účastní i ti, kteří by v pokročilou noční dobu rádi spali. V čase 22:28 hodin oznámili občané jednoho z domů v ulici Rimavské Soboty, že je v jednom z bytů hlasitý mejdan. Slavící osoby, které strážníkům otevřely uvedly, že provádějí kolaudaci. Po domluvě byla zábava ukončena, následnou kontrolou byl již v místě klid.

Středa, 25. listopad 2020

V čase 7:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců potravin Unikom - ulice Na Louži. Uvedli, že zde mají osobu, která se rozhodla přemístit zboží z prodejní plochy a nezaplatit. Strážníci, kteří se dostavili na místo zde zjistili, že muž z obce, která se nachází poblíž Čáslavi, zřejmě příliš sleduje reklamní spoty, protože zatoužil „mít křídla“. To mu měl umožnit odcizený Red Bull. Do kapes kalhot ještě umístil dvě vejce Kinder Maxi King. Nejen že musel odcizené zboží v hodnotě 89,- Kč navrátit zpět do prodeje, ale odcházel z o tisíc korun lehčí – a to za uloženou pokutu příkazem na místě.

Pondělí, 23. listopad 2020

Při pochůzkové činnosti strážníků, která je každodenně zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla občany oznámena potyčka mezi skupinkou mládeže. Když se do ulice Kovářská hlídka MP dostavila, „kočkujícím se“ mládežníkům došlo, že jsou v přízni strážníků pro svoji nedohranou „bojovou hru“. Vysvětlením na dotaz, proč se perou bylo, že se vrací z práce a vše bylo jen v legraci. Za to, že musela hlídka jet řešit jejich počínání, se všichni omluvili a spořádaně, téměř „ruku v ruce“ místo opustili.
Každý řidič, který na určené místo zaparkuje svoje vozidlo předpokládá, že ho zde také najde. Nemyslíme teď odtažení vozidla z důvodu porušení dopravních předpisů, popřípadě jeho odcizení, ale tzv. vyjetí z řady. Tentokrát se osobáku „nelíbilo“ na parkovacím místě v ulici Březinova, kde vyjelo z řady a zablokovalo průjezd ulicí. Autohlídka MP se dostavila na místo, lustrací vozidla prostřednictvím policie byla zjištěna jeho majitelka. Ta se po telefonickém upozornění dostavila na místo a neposedné vozidlo přemístila zpět. Naštěstí nedošlo ke škodě na žádném zde parkujícím vozidle, popřípadě k jiné škodě na majetku. Takže pro příště – zařadit rychlost, popřípadě zatáhnout ruční brzdu.

Úterý, 17. listopad 2020

V čase 0:06 hodin oznámil občan, že naproti baru v ulici Benešova jsou dvě osoby, které něco tahají z kontejneru. Na místě zjištěni dva místní feťáci – muž a žena, kteří tahali z kontejneru nějakou síťovinu. Nepořádek po důrazném upozornění uklidili a místo opustili. Zdali si nad provizorní lůžka v přírodě chtěli vytvořit moskytiéru nebo „nebesa“ strážníci nezjišťovali.

Neděle, 15. listopad 2020

V čase 17:33 hodin oznámil občan nález peněženky s doklady v ulici Želivského.V peněžence byl OP na jméno mladíka z ulice Masarykova. Vzhledem k tomu, že nález nebyl na policii hlášený jako odcizený, strážníci nalezenou věc, po provedení nezbytné administrativy, předali v místě bydliště.
V čase 20:11 hodin oznámil na linku 156 občan, který zde uvedl, že v části Kolín 2 nějaký tmavovlasý muž a tmavovlasá žena obchází zaparkovaná vozidla. Dále občan uvedl, že jsou možná ve vozidle Audi, protože nějaká dvojice do tohoto vozidla nasedla a zdá se to „jako podezřelé“. Hlídka MP provedla kontrolu uvedené lokality, ale žádný tmavovlasý pár nezjistila. Ve vozidle Audi byl mladý pár, blondýnka byla se svým chlapcem evidentně na schůzce.
V čase 14:30 hodin vykonávala autohlídka MP běžnou kontrolní činnost v prostoru Karlova náměstí. K strážníkům zde přistoupil muž, který uvedl, že je v tíživé životní situaci, pod psychiatrickým dohledem a zklidňující medikací. Muž uvedl, že si nemá s kým popovídat, neboť jeho lékař má dovolenou, léky mu na deprese nezabírají, proto chce skoncovat se životem bud skokem z mostu, nebo pod vlak. Strážníci muže vyslechli, ten jim dále uvedl, že se již zhruba před dvěma lety pokusil o sebevraždu. Hlídka tedy po tomto rozhovoru usoudila, že muž bude potřebovat odbornou lékařskou pomoc, proto na místo přivolala ZZS. Do příjezdu ZZS s mužem hlídka strážníků neustále komunikovala. Po příjezdu na místo si službu konající lékař s mužem promluvil, následně byl záchranáři převezen do oblastní nemocnice k provedení dalších vyšetření.

Sobota, 14. listopad 2020

V čase 17:20 hodin oznámil na linku 156 občan, že na vlakové zastávce pod OD Tesco se motá nějaký, zřejmě podnapilý, muž. Na místě zjištěn hlídkou strážníků muž ze Slovenska, který měl v úmyslu cestovat do Kutné Hory. Muž byl lehce podnapilý, ale přátelé, kteří ho doprovázeli, se zaručili, že ho budou mít po celou dobu pod dozorem.

Pátek, 13. listopad 2020

V čase 10:29 hodin oznámila na linku 156 paní, že v obydlí nad jejím bytem zřejmě praskla voda a došlo k jeho vytopení. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že majitelka horního bytu je již doma a celá událost se již řeší s pohotovostní službou a se správou budov. Závadou byla prasklá WC hadička.
V čase 12:20 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, o pomoc strážníky paní z Hluboké nad Vltavou. Její osobní vozidlo „odmítlo poslušnost“ v ulici Na Pobřeží. Hlídka MP na místě vozidlo pomocí startovacích kabelů uvedla do chodu.
V čase 16:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že si na záchodcích nové polikliniky na ulici Smetanova nějací narkomani barví vlasy. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o hlídce dobře známé feťáky – muže a ženu. Ta svému „kamarádovi z mokré čtvrti“ barvila hlavu. Strážníci se podivili, jak páchnoucím zanedbaným osobám záleží na dokonale obarvené kštici. Svůj „salón“ si museli uklidit, vzhledem k tomu, že proces barvení nebyl ještě dokončený, muž s igelitem na hlavě, který skrýval pod čepicí, místo spolu s ženou opustili. Během pravidelné kontrolní činnosti, kterou provádějí hlídky městské policie na nádraží ČD, na autobusovém nádraží a v jeho okolí, byly u cyklo věže zjištěny dvě osoby, muž žena jak sedí na zemi. Hlídka MP po příchodu na místo zjistila, že žena muži barví hlavu. Jednalo se o totožné výše uvedené feťáky, kteří dokončovali přerušenou lazebnickou činnost. Osoby byly z místa opět vykázány. Další osoby bez domova již nebyly při této činnosti zjištěny.
V čase 22:45 hodin oznámil občan z ulice Tyršova, že sousedi si udělali v bytě diskotéku a hlasitou hudbou a řevem ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP, která ztotožnila nájemkyni uvedeného bytu. Ta uvedla, že hudbu okamžitě vypíná a již bude klid. Následnou kontrolou neshledán žádný hluk.

Čtvrtek, 12. listopad 2020

V čase 6:58 hodin oznámili na linku 156 pracovníci pekařství na ulici Pražská, že před prodejnou sedí nějací dva zanedbaní opilci a jejich zákazníci se bojí chodit do prodejny. Hlídka MP na místě zjistila manžele - osoby bez domova, které po prokázání totožnosti vykázala z místa. Na místě nezjištěno žádné přestupkové jednání, manželé pouze svým vzhledem a zápachem odpuzovali zákazníky prodejny.
V čase 7:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Unikom – ulice Na Louži. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Muž z Čáslavi uschoval do kalhot energetický nápoj Tiger za 22,- Kč a prošel za pokladní zónu, aniž by ho zaplatil. Nákup za pět prstů se mu nevyplatil, jeho počínání strážníci vyřešili příkazem na místě – pokutou.
V čase 11:45 hodin přinesl na služebnu MP Kolín občan mobilní telefon, který nalezl před jedním z domů v ulici Dělnická. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit majitele telefonu, byl po provedení nezbytné administrativy odevzdán na podatelnu MěÚ Kolín – Ztráty a nálezy.
V čase 15:28 hodin oznámil na linku 156 občan, že si za jedním z domů na ulici Březinova nějaký bezdomovec chystá brloh na spaní. Hlídka MP na místě zjistila dle cestovního dokladu, že se jedná o muže lotyšské národnosti. Muž byl poté vykázán z místa.

Středa, 11. listopad 2020

V čase 8:16 hodin oznámili pracovníci jednoho z odborů při MěÚ Kolín, že se jim do chodby před kanceláří nastěhovali bezdomovci. Na místo se dostavila hlídka, která zjistila, že tam kempují dva bezdomovci. Manželská dvojice, která byla dříve cítit než vidět strážníkům uvedla, že se jim na chodbě líbilo a chtěli se na chvíli ohřát. Muž a žena byli z místa vykázáni, chodba po jejich odchodu vykazovala nutnost vyvětrání.

Pondělí, 9. listopad 2020

V čase 9:51 hodin bylo na s linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Billa. Uvedli, že v OC v ulici Seifertova zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místě by zjištěn muž z Kolína, který odcizil zboží v hodnotě 444, 20 Kč, které uschoval do kapes u kabátu a tepláků. S tímto odcizeným zbožím prošel přes pokladní zónu bez jeho řádného zaplacení. Muž se k jeho krádeži doznal, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.
V čase 21:42 hodin oznámili na linku 156 občané, že v jednom z bytů domu, který se nachází v ulici V Kasárnách, dochází u jejich sousedů k velmi hlučné výměně názorů. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Z daného bytu byl v době přítomnosti strážníků slyšet hlasitý projev muže. Jeho manželka, poté, co zde bydlící otevřeli dveře bytu uvedla, že je manžel rozzlobený, protože nesouhlasí s výsledkem prezidentských voleb v USA. K hlučnějšímu verbálnímu projevu napomohlo i větší množství požitého alkoholu. Muž byl strážníky vyzván, aby se, vzhledem k blížící se době nočního klidu, zklidnil s tím, že ani kdyby sebevíc chtěl, tímto ani žádným jiným jednáním výsledky voleb v USA nezvrátí. Odcházející hlídku MP muž následoval bez bot až ke služebnímu vozidlu. Nebylo to však z důvodu nastalých sympatií, ale proto, že si muž zaměnil služební vozidlo MP s vozidlem TAXI a chtěl odvézt „do města“. Muži bylo důrazně vysvětleno, že toto není možné, a to nejen z důvodu absence jeho obuvi, ale i z důvodu Vládního nařízení ohledně zákazu volného pohybu osob po 21. hodině. Muž výzvy k navrácení se domů uposlechl a odešel do svého bytu. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že je v daném obydlí již klid.

Neděle, 8. listopad 2020

V čase 01:30 hodin oznámil na linku 156 občan, který má pobyt hlášený na jedné místní ubytovně, že se jeho spolubydlící opil a v prostoru ubytovacího zařízení ruší noční klid křikem a nevhodným chováním. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o muže z Brna, který jevil známky opilosti. Po upozornění hlídkou MP Kolín na nepřípustnost jeho chování se dotyčný uklidnil a šel spát.
V čase 2:29 hodin oznámila na linku 156 pracovnice ostrahy ČD, že mají na hale osobu, která se podivně chová. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že před halou se s ostrahou zmatenou gestikulací dohaduje tmavovlasý muž z Prešova, který si stále něco pro sebe mumlal. Snažil se hlídce MP vysvětlit, že hledá svou manželku. Jmenovaný byl po zjištění totožnosti hlídkou MP poučen o zákazu volného pohybu po 21. hodině v nouzovém stavu a následně vykázán. Výzvy uposlechl. Zda svoji tmavovlasou manželku nalezl již strážníci nezjistili.
V čase 18 hodin volala na linku paní, že v ulici Zengrova se v jednom z vchodů zdržují nějací bezdomovci a její děti se jich bojí. Hlídka strážníků po příjezdu na místo našla muže a ženu bez domova, kteří se v oznámeném prostoru vyvalovali. Po ztotožnění je strážníci poučili a vykázali z místa.
V čase 21:50 hodin bylo při kontrolní činnosti v části Kolín - Sendražice v ulici Kolínská hlídkou MP Kolín zjištěno porušení Vládního nařízení, konkrétně porušení zákazu pohybu osob na území celé ČR v rámci nouzového stavu (v době od 21:00 hodin do 4:59 hodin). Na muže z Kolína se nevztahovala žádná výjimka. Věc řešena domluvou, osoba řádně poučena.

Sobota, 7. listopad 2020

V čase 9:11 hodin oznámila prodavačka z obchodu Levné potraviny, které se nacházejí v ulici Kutnohorská, že zde v obchodě nalezl jeden z nakupujících občanů dvě tašky s písemnostmi ženy a muže z Kolína. Muž i žena byli strážníky kontaktováni v místě bydliště, hlídce uvedli, že tašky s doklady odložili, ale nemohli si vybavit, kde přesně to bylo. Po provedení nezbytné administrativy si ztracené písemnosti obě osoby od strážníků převzaly.

Čtvrtek, 5. listopad 2020

V čase 10:15 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o odhozených injekčních stříkačkách v ulici Sadová u sběrného dvora. Na místo byla vyslána autohlídka MP, kterou po příjezdu na místo kontaktoval oznamovatel. K celé události byla provedena názorná fotodokumentace, injekční stříkačky byly odklizeny do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Vzhledem ke každodennímu sběru tohoto infekčního materiálu hlídkami strážníků Městské policie Kolín, je celkové skóre odklizených stříkaček v tomto týdnu 8 ks. Spolehlivě vede prostor před nádražím ČD a jeho okolí.