Sobota, 12. říjen 2019

V čase 12:48 hodin požádal operační PČR o prověření jim oznámené události o ležícím muži, který se má nacházet na vlakové zastávce Zálabí. Hlídkou strážníků byl na místě zjištěn muž z Mostu, který byl probuzen, poučen a vykázán z místa.
V čase 15:27 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z Prahy 9 (adresa pobytu hlášená na úřadu MO Prahy 9) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila z chladících boxů 2 kusy hovězích steaků a sýr, zboží v celkové hodnotě 533,60 Kč uschovala pod oblečení a následně prošla přes pokladní zónu, aniž by ho zaplatila. Přivolané hlídce MP Kolín se žena ke krádeži doznala. Narkomanka se, dle „rejstříků přestupků“, krádeže zboží (přestupku proti majetku) dopustila po jedenácté. Událost byla vyřešena příkazem na místě – velmi vysokou pokutou.
V čase 15:50 hodin v ulici Dukelských hrdinů zastavil u hlídky autobus MHD a řidička autobusu požádala hlídku MP Kolín o vykázání dvou osob, které byly pod vlivem alkoholu a nadávaly ostatním cestujícím. Hlídka muže a ženu seniorského věku (adresa pobytu hlášená na jedné z místních ubytoven), kteří nerespektovali přepravní řád a zásady slušného chování, vykázala z autobusu. Problémové osoby místo opustily.
V čase 18:11 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou narkoman odhodil v ulici Masarykova. Strážníci nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru.

Pátek, 11. říjen 2019

V čase 13:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Polepská. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si uschoval zboží (energetický nápoj) v hodnotě 15,- Kč pod bundu a prošel s ním přes pokladní zónu bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na PČR k jejímu zjištění. Muž se k přestupku strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 17:28 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ul. Rybářská - pod starým mostem, nalezl použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Tento hlídce ukázal místo nálezu, injekční stříkačku strážníci z místa odstranili a uložili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Čtvrtek, 10. říjen 2019

V čase 16:00 bylo přijato na linku 156 oznámení od občana, že v části Kmochova ostrova sedí na lavičce mladík, který silně krvácí z ruky. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kolín, která na oznámeném místě nalezla zakrváceného muže. Ten se okamžitě proti hlídce strážníků postavil s nožem v pravé ruce, jeho levá ruka byla silně pořezána, pod mužem byla u lavičky obrovská kaluž krve. Muž vyřvával: „Jděte do p…., stejně se zabiju! Nechte mě být, je to moje věc. Do toho vám nic není!" Strážníci mladíka vyzvali k odhození nože, ten uposlechl a nůž odhodil do řeky. Narkoman byl vůči hlídce agresivní, dle svých slov užil injekčně heroin a vypil láhev vodky. Na místo byla okamžitě přivolána RZS, do příjezdu RZS byla muži poskytnuta hlídkou MP Kolín první pomoc a ošetření. Během ošetřování muž (trvalý pobyt hlášený v jednom z měst v severních Čechách) silně krvácel z řezné rány, ošetření odmítal a strážníky se stále pokoušel napadnout. Vykřikoval, že se chce zabít, protože pro něj vše skončilo. Po příjezdu RZS byl muž předán k ošetření lékaři, poté byla poskytnuta asistence i při následném převozu do nemocnice Kolín. Během převozu se muž choval klidně. Po příjezdu do nemocnice se jeho agresivita začala stupňovat, proto byla poskytnuta asistence také lékaři při ošetření narkomana. Během ošetření muž neustále vyřvával: „Až mi to zašijete, stejně půjdu a udělám to znovu". Na místo byla přivolána hlídka PČR, které byla celá věc předána. Hlídkou PČR byla provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem a proveden test na přítomnost drogy, který byl také pozitivní. Vzhledem ke skutečnému stavu věci, a možnosti ohrožení na životě a zdraví sebe nebo jiných osob, bude muž hospitalizován v léčebně.
V čase 19:23 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy obchodního centra Futurum. Uvedli, že v jedné ze zdejších prodejen zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že osobou podezřelou je jim velmi dobře známá, problémová zlodějka z Kolína. Žena odcizila zboží v hodnotě 179,- Kč, které ukryla a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že opět „nakoupí za pět prstů“. Ke krádeži se žena strážníkům doznala. Totožnost osoby byla ověřena dle OP, následnou lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že seniorka byla v posledních třech letech odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost i s podezřelou od strážníků převzala, a to k provedení dalších opatření.
V čase 21:57 hodin volal člen ostrahy ČD, že v ulici Rorejcova ulici leží na schodech nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního, velmi problémového „vedoucího skupiny narkomanů“, který měl v ruce a kolem sebe potřeby na aplikaci drogy (ředící roztok pro nitrožilní užití). Feťák byl probuzen a důrazně vykázán z místa.

Středa, 9. říjen 2019

V čase 21:06 hodin volal občan z ulice Ovčárecká, že vedle restaurace U Černohlávků odchytil psa NO, který má obojek a známku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Podle známky byl zjištěn majitel, kterého o odchytu psa strážníci vyrozuměli. Muž se dostavil na místo a uvedl, že se mu pes utekl ze dvora. Strážníci majitele psa poučili a poté mu ho předali.

Pondělí, 7. říjen 2019

V čase 4:13 hodin oznámil na linku 156 občan, že u laviček na nádraží leží někdo na zemi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a zjistila, že se jedná o jí známého bezdomovce. Muž byl probuzen a vykázán z místa.
V čase 22:35 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl u velkého kruhového objezdu u nádraží. Uvedl, že zde leží nějaká osoba vedle kočárku a nehýbá se. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo poznala v osobě místního bezdomovce, kterého vzbudila a vykázala z místa.

Neděle, 6. říjen 2019

V čase 0:39 hodin oznámili občané bydlící v jednom z domů v ulici Dělnická, že je zde rušen noční klid. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že v 5. patře domu je slyšet hlasitá hudba. Hlídka upozornila uživatele bytu, že je doba nočního klidu a svou hlasitě puštěnou hudbou ruší sousedy. Dále byl muž upozorněn, že v případě opakovaného jednání bude událost řešena pokutou. Muž vše pochopil, následnou kontrolou objektu bylo zjištěno, že je zde již klid.

Pátek, 4. říjen 2019

V čase 7:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille na náměstí Republiky zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvý (15 let) z okresu Nymburk odcizil energetický nápoj tak, že ho uschoval ve svém batohu a Red Bull v hodnotě 64,- Kč pronesl přes pokladní zónu s tím, že ho nezaplatí. Mladistvý se ke krádeži strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Vzhledem k věku osoby bude událost oznámena OSPODu.
V čase 9:00 hodin procházela pěší hlídka MP Kolín ulicí Politických vězňů, kde na přechodu spatřila ležící starší paní. Místním šetření hlídka zjistila, že paní upadla a uhodila se do hlavy. Na levé straně obličeje měla paní otok a krvácela z nosu. Strážníci poskytli zraněné první pomoc a na místo přivolali RZS. Záchranáři si seniorku od hlídky strážníků převzali a převezli do kolínské nemocnice.
V čase 17:32 hodin oznámila telefonicky zaměstnankyně firmy KOPOS v ulici Havlíčkova, že zde odchytla volně pobíhajícího psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psa převzala. Vzhledem k tomu, že na místě nebyl zjištěn jeho majitel, byl malý černý kříženec převezen do městského útulku Kolín.

Středa, 2. říjen 2019

V čase 6:35 hodin volali na linku 156 zaměstnanci jednoho z odborů Městského úřadu Kolín, který sídlí v areálu pivovaru - ulice Sokolská. Uvedli, že se jim do objektu dostal nějaký člověk, který tam spí. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která objekt zkontrolovala. Zaměstnankyně ukázala hlídce místnost WC, kde na podlaze ležel muž. Ten se okamžitě probudil, začal se chovat agresivně a pokusil se strážníky napadnout. Hlídka použila slova - jménem zákona s tím, že bude v případě pokračování agresivního jednání použito donucovacích prostředků. Muž na toto nereagoval a pokračoval v aktivním útoku proti osobám, proto byly použity donucovací prostředky. Jednalo se o muže z Královéhradeckého kraje, který byl zjevně pod vlivem jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu – vloupání, byl podezřelý omezen na osobní svobodě a na místo přivolána hlídka policie. Ta si poté celou událost si i s podezřelým od strážníků převzala k provedení dalších opatření. Při zákroku nedošlo ke zranění strážníků ani podezřelého.
Z důvodu opakovaných stížností na výskyt narkomanů v prostoru nádraží a v prostoru parkoviště u Futura, provedla autohlídka MP Kolín, krátce před devátou hodinou ranní, kontrolu tohoto místa. Na parkovišti zjištěno větší množství poházených odpadků z vybraných kontejnerů, v provizorním přístřešku (stanu) se váleli dva problémoví narkomani - muž a žena, kteří byli důrazně vyzváni, aby okamžitě uklidili toto místo. Nadále pokračují kontroly nádraží ČD a jeho okolí, a to z důvodu zachování veřejného pořádku a ochrany bezpečí obyvatel.
V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa - Plynárenská ulice. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z okresu Nymburk naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si v prostoru prodejny Billa vložila do tašky potraviny a kosmetiku v celkové hodnotě 1033,90 Kč a prošla pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Žena se ke krádeži hlídce MP Kolín doznala, vzhledem k tomu, že osoba podezřelá ze spáchání se přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustila po deváté, bude celá událost, vzhledem k časté recidivě předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.
V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkomani, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Obecní dvůr. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční odpad (3ks) odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 17:20 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který se zaběhl na dvůr domu v ulici Braunerova. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci bílého křížence převzali a převezli do městského útulku.

Úterý, 1. říjen 2019

Na linku 156 bylo v čase 13:35 hodin přijato oznámení od občana ohledně divných lahviček, které někdo odhodil v prostoru ulice Podskalské nábřeží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o lahvičky s ředící kapalinou pro nitrožilní užití jiné návykové látky. Ředící roztok byl odklizen do kontejneru pro sběr injekčních stříkaček.
V čase 21:18 hodin volaly linku 156 zaměstnankyně prodejny Kaufland v ulici Benešova, které oznámily, že v prodejně nalezly peněženku muže z okresu Kolín s doklady a vyšší finanční hotovostí. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nález zadokumentovala a poté převzala. Vzhledem k tomu, že nebyla peněženka na policii nahlášená jako odcizená, vyrozuměli strážníci majitele a ten si vše na služebně MP Kolín převzal (v odpoledních hodinách následujícího dne).

Pondělí, 30. září 2019

V čase 00:10 hodin prováděla hlídka MP Kolín kontrolní činnost na sídlišti U Vodárny, když si všimla dvou osob, jak se přehrabují v kontejnerech. Hlídkou MP bylo zjištěno, že se jedná o místní narkomany (žena a muž), kteří byli, po uklizení všeho odpadu, vykázáni z místa.
V čase 04.55 hodin oznámil občan, že u kontejnerů v ulici Štítarská leží člověk. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u kontejnerů na domovní odpad nalezla spícího muže z Mělníka. Ten byl, po ztotožnění a poučení hlídkou MP, vykázán z místa.
V čase 6:57 hodin volala na linku 156 paní a uvedla, že na křižovatce ulic Táboritská a Prokopa Velikého odchytila toulavého psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Paní hlídce předala fenku béžového labradora. Vzhledem k tomu, že neměla fenka žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat jejího majitele, byla převezena do městského útulku.
V čase 9:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská.. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Prahy 10 (adresa pobytu hlášena na MěÚ Prahy 10) opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když zboží vystavené na prodejní ploše v hodnotě 537,90 Kč ukryl pod oděv a bez zaplacení zboží prošel přes pokladní linii. Vzhledem k tomu, že se muž podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, dle evidence přestupků, dopustil krádeže po dvanácté, bude vzhledem k jeho časté recidivě celá událost předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.
V čase 12:22 hodin volala na linku 156 paní, že se nachází nádraží, kde na ni čekala její matka. Maminka zde byla okradena ženou, která jí chtěla věštit z ruky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku a okradenou paní. Po zjištění skutečného stavu věci byla na místo přivolána hlídka PČR, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Policisté si následně událost i s poškozenou paní na místě převzali.
V čase 14:50 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana ohledně psa, kterého nalezl v ulici Jateční. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Psík – kříženec neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno dohledat majitele, proto byl převezen do městského útulku.

Neděle, 29. září 2019

V čase 13:55 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že jsou na parkovišti u Penny Marketu v ulici Benešova bezdomovci, kteří obtěžují občany a žebrají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se jedná o skupinu bezdomovců, kteří byli z místa důrazně vykázáni.

Sobota, 28. září 2019

V čase 10:00 hodin oznámila na linku 156 paní, že u nich v domě, v ulici Husova číslo popisné 111, leží nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením byl zjištěn mladík z Kolína, který byl pod vlivem alkoholu a v tomto prostoru spal. Po probuzení byl strážníky vykázán z místa a nasměrován do vedlejší ulice, kde má hlášený pobyt. Muž uposlechl a odešel směr domov.
V čase 10:30 hodin oznámila na linku 156 paní, že u tenisových kurtů v ulici Brankovická našla pejska, který zde od rána pobíhá a nikdo se k němu nehlásí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která si od oznamovatelky psa převzala. Místním šetřením nebyl zjištěn majitel, proto byl pes převezen do městského útulku. Jednalo se o psa křížence malého vzrůstu, barvy rezavé a stáří asi 4 roky.

Pátek, 27. září 2019

V čase 9:55 oznámila zaměstnankyně ČD, že na prvním nástupišti našla injekční stříkačku. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala nálezce. Další nález pohozené injekční stříkačky oznámil na linku 156 občan, a to v čase 13:35 hodin. Narkoman ji, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, pohodil u OD Tesco. Nebezpečné infekční materiály byly odklizeny do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace událostí.
V čase 12:40 hodin odchytila hlídka MP Kolín křížence rezavé barvy, který pobíhal v ulici Veltrubská. Psík, který neměl žádnou identifikaci, byl převezen do městského útulku.

Čtvrtek, 26. září 2019

V dopoledních hodinách, kdy strážníci prováděli kontrolu zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem a na výskyt problémových osob, nalezli v prostoru tzv. Ztracené uličky pohozenou injekční stříkačku. Strážníci ji odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.
V čase 23:20 oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy ČD, že se na hale válí nějaká feťačka a nechce odejít. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o narkomanku z okresu Kolín, kterou strážníci, z důvodu jejího problémového chování, velmi dobře znají. Žena byla důrazně vykázána z prostoru haly ČD a prostoru nádraží.
V čase 23:55 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, občan ze Zálabí. Uvedl, že spadl z invalidního vozíku a nemůže se dostat zpět. Na místo se dostavila hlídka, která muži pomohla zpět na vozík. Muž byl bez zranění a přivolání lékařské pomoci odmítl. Strážníkům poděkoval za pomoc.