Neděle, 2. únor 2020

V čase 00:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně osoby, která spí v 7. patře jednoho z domů v ulici Seifertova. Na uvedené místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že zde spí muž, kterého zmohl alkohol, v domě má trvalý pobyt, pouze si spletl patro. Strážníci muže doprovodili „do správného bytu“.
V čase 03:38 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Benešova. Uvedla, že jí její stará nemohoucí matka upadla a ona ji nemůže sama uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní pomohla maminku uložit do postele. Přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto, protože zde nedošlo ke zranění, paní poděkovala za rychlou pomoc.
V čase 17:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že našel ve sklepě injekční stříkačky. Do ulice Brankovická (č. p. 1281) se dostavila hlídka MP Kolín, kterou kontaktoval oznamovatel. Strážníci z místa odklidili tři ks použitých stříkaček, které byly odklizeny do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.
V čase 17:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnance společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na ploše obchodu zkonzumovala hamburger a energy drink, vše v celkové hodnotě 60,80 Kč. Poté prošla za pokladní zónu a zboží nezaplatila. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou.

Pátek, 31. leden 2020

V čase 14:54 hodin oznámila na linku 156 žena, že před nádražím je pohozeno 5 ks injekčních stříkaček. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde kontaktovala oznamovatelku. Strážníci je odklidili do sběrného boxu na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. Strážníci poté ještě uhasili počínající požár odpadkového koše, a to za pomoci, kterou poskytla paní (obsluha toalet).
V čase 21:55 hodin oznámili telefonicky na linku 156 občané, že jsou v kočárkárně jednoho z domů v ulici V Kasárnách bezdomovci, kteří si tam udělali mejdan. Hlídka MP Kolín na místě od oznamovatelů (a dle ověřování totožnosti) zjistila, že se v kočárkárně se nacházejí osoby, které si na místo „pozval“ muž, který v domě nemá trvalé bydliště. Tento „hostitel“ se prý občas zdržuje v jednom z bytů, kde bydlí jeho známá. Všichni přítomní zde popíjeli alkohol, hlídkou strážníků byli poučeni o způsobu užívání společných prostor, vyzváni k úklidu a k okamžitému opuštění domu. Po celou dobu řešení oznámené události byli (na místě) přítomni oznamovatelé a správce domu.

Čtvrtek, 30. leden 2020

V čase 10:20 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Nerudova (č. p. 410), že jim v patře spí nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jim dobře známého problémového narkomana, který byl z domu důrazně vykázán.
U prodejny Bernard, která se nachází v ulici Okružní, strážníci odchytli psa rasy yorkshire teriér. Psík byl převezen do městského útulku.

Středa, 29. leden 2020

V čase 22:48 hodin volali na linku 156 obyvatelé ulice Želivského a uvedli, že se v popelnicích hrabe bezdomovec, který vyhazuje odpadky na zem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Strážníci na místě zjistili problémového závislého bezdomovce, který se přehraboval v domovním odpadu. Muž musel nepořádek uklidit, z místa byl poté vykázán.
V čase 23:01 hodin volala stálá služba PČR, že potřebuje od MP převzít oznámenou událost – „žena na zemi a sama se nemůže zvednout“. Autohlídka MP Kolín se dostavila do Benešovy ulice, oznamovatelka uvedla, že leží za dveřmi a požádala hlídku strážníků, zda by náhradní klíče od jejího bytu vyzvedli u příbuzné, která bydlí Na Výfuku. Jeden strážník počkal na místě, kde s paní (přes dveře) komunikoval, další strážníci dojeli k příbuzné, která jim předala klíče od bytu paní. Hlídka MP Kolín paní zvedla ze země a uložila ji na lůžko. Vzhledem k tomu, že žena nebyla zraněná, odmítla přivolání lékařské pomoci a velmi děkovala za pomoc a ochotu. Strážníci poté náhradní klíče odvezli zpět příbuzné.

Úterý, 28. leden 2020

V čase 12:59 hodin volal na linku 156 chlapec – žák 4. ZŠ Kolín a uvedl, že v prostoru mezi 3.ZŠ a 4.ZŠ nalezl injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, k hlídce se chlapec přihlásil a ukázal jí místo nálezu. Strážníci chlapce pochválili za oznámení nálezu, infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 16:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OBI. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ) odcizil zboží (zahradnické nůžky) v hodnotě 699,- Kč, které ukryl za opasek kalhot a prošel za pokladní linii, aniž by zboží zaplatil. Zde byl zastaven ostrahou OC. Muž u sebe neměl doklad totožnosti, kterou by ji mohl hodnověrně prokázat, proto byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to z důvodu jeho předešlé trestní minulosti. Muž byl následně předán službu konajícímu policistovi k provedení dalšího opatření.

Pondělí, 27. leden 2020

V čase 21:05 hodin oznámil občan, že našel u OC Plynárenská injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u toalet sebrala celkem dvě injekční stříkačky a uložila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Neděle, 26. leden 2020

V čase 10:50 oznámili občané, že na dětském hřišti v ulici Na Magistrále spí v dětském domečku nějaký muž. Hlídka po příjezdu na místo zjistila dva bezdomovce, muže a ženu, které vzbudila a velmi důrazně vykázala.
V čase 14:37 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, o pomoc paní, které doma spadl nemohoucí manžel. Strážníci se dostavili do ulice Na Magistrále, kde muže zvedli ze země. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, bylo přivolání lékaře s díky odmítnuto.
V čase 22:10 hodin požádal telefonicky na linku 156 o pomoc muž, kterému doma upadla jeho matka a on není schopen ji sám uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo do ulice Masarykova a pomohla paní zvednout a uložit na lůžko. Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno přivolání lékaře, paní nebyla dle syna zraněná, strážníci poté z místa odjeli.

Sobota, 25. leden 2020

V čase 7:50 hodin oznámili obyvatelé „šestnáctipatráku“, že se opět ve sklepě nachází bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která bezdomovce ve sklepě již nenalezla. Vzhledem k místní znalosti a zvyklostí narkomana, který se v domě pravidelně vyskytuje, byl muž nalezen v prostoru 14. patra. Opět se jednalo o narkomana z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který byl z místa vykázán.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „DZ B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. DZ se nachází v areálu pivovaru – ulice Sokolská. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve
smyslu nahledané závady.
V čase 10:15 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na hřišti bývalého fotbalového klubu jsou otevřené stavební buňky, zřejmě do nich bylo vniknuto násilím. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu (krádež vloupáním), byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou událost převzala k provedení dalších šetření.
V čase 13:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na „novém mostě“ paní, která se chová tak, že chce zřejmě skočit. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu na uvedené místo spatřila ženu, která plakala a s telefonem v ruce se pohybovala u zábradlí. Rozrušená žena na dotaz, proč pláče uvedla, že volá se svojí příbuznou, které oznámila, že si chce vzít život a skočit, protože má velké problémy, které již nemůže ustát. Strážníci s ženou neustále komunikovali a opatrně ji odvedli po nedalekých schodech z mostu dolů. Žena poté dala strážníkům mobilní telefon, kde se z telefonního hovoru „osoby blízké“ dozvěděli, že se s ní příbuzná rozloučila s tím, že si chce vzít život. Toto žena opakovala i po záchranářům RZS, které na místo přivolali strážníci. Na místo se dostavil také manžel paní, kterého na místo, ještě před příjezdem záchranářů, paní sama přivolala. Muži záchranáři i strážníci vysvětlili situaci a postup, který bude následovat. Muž uvedl, že měla jeho paní v poslední době problémy, i to, že je velmi rád, že situace takto dopadla.
V čase 18:14 hodin oznámil občan, že u vchodu do „letního kina“ našel krabičku s injekční stříkačkou. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která krabičku se stříkačkou na uvedeném místě zjistila. Infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Pátek, 24. leden 2020

V čase 13:32 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že při venčení psa našel v ulici Sladkovského (poblíž č. p. 623) v křoví batoh. Dle oznámení se jednalo se o starý batoh, který byl plný použitých injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál převezla na služebnu MP Kolín. Zde strážníci obsah batohu vysypali na zem. V batohu byly použité injekční stříkačky (celkem 43 ks), lahvičky s ředícím roztokem pro nitrožilní užití jiné návykové látky, filtrovací tampónky apod. Strážníci vše odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál, který byl tímto nálezem zcela zaplněný. Provedena fotodokumentace události.
V čase 19:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Billa na náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Jihlava (adresa pobytu na ohlašovně úřadu jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si do kalhot ukryl 1x čokoládu Milka v hodnotě 33,90 Kč, poté prošel s odcizeným zbožím za pokladní linii s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal. Vzhledem k opakovanému jednání a „pestrému rejstříku přestupků“ byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou velmi vysoké hodnoty.
Na linku 156 bylo v nočních hodinách přijato oznámení od obsluhy čerpací stanice Shell – ulice Jaselská. Uvedli, že zde mají zatoulaného pejska. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Pes rasy kokršpaněl byl poté převezen do městského útulku.

Čtvrtek, 23. leden 2020

V čase 8:13 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Antonína Kaliny (č. p. 1353), že se u vchodu do domu zdržují nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně. Hlídka MP Kolín bezdomovce (narkomany – muž a žena) z místa vykázala.
V čase 13:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na parkovišti (vedle OC Futurum) pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.
V čase 18:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který uvedl, že na parkovišti (mezi OC Futurum a ČD) leží nějaký muž, dle vzhledu bezdomovec, který má zranění na hlavě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že jim známý bezdomovec upadl a uhodil se do hlavy. Na místo byla přivolána RZS, která si od strážníků událost převzala.

Středa, 22. leden 2020

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrola míst, kde se scházejí narkomani, zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačka u Práchovny – ulice Podskalská a před bočním vchodem do kina – ulice Smetanova. Provedena fotodokumentace událostí, nebezpečný infekční materiál odklidila přivolaná autohlídka MP Kolín do sběrného boxu.
V čase 10:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že u č. p. 411 - ulice Nerudova je zatoulaný pes. Hlídka MP Kolín odchytla březí fenu zlatého retrievra a umístila ji do psího útulku.
V čase 22:35 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ubytovny v ulici Polepská, že mu nějaký opilý muž mu kope do vchodových dveří a snaží se dostat dovnitř. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o muže, který byl pod vlivem alkoholu, z tohoto důvodu mu správcem ubytovny nebyl umožněn vstup - porušení řádu ubytovny. Muž byl strážníky důrazně vykázán z místa s tím, že může toto ubytovací zařízení využívat pouze, když je ve střízlivém stavu.

Úterý, 21. leden 2020

V čase 8:16 hodin oznámila telefonicky na služebnu MP Kolín 156 vrátná z firmy Kopos, že mají na vrátnici zatoulaného psa. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, malého černého křížence a převezla ho do městského útulku.
V čase 11:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že narkoman z České Lípy odcizil holící strojky v celkové hodnotě 119,80 Kč. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že jedná o několikáté (opakované) jednání, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vysoké hodnoty.
V čase 13:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OD odcizil 2 ks láhve alkoholu v celkové hodnotě 159,80 Kč, které si strčil v úseku s pivem do tašky a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Muž byl nápadný nejen svým chováním, ale také tím, že neskutečně páchl, protože byl pokálený. Muž se ke krádeži alkoholických nápojů strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jednalo o opakované jednání.
V čase 15:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Kaufland. Uvedli, že zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě vypila energetický nápoj Semtex v hodnotě 29,90 Kč, poté prázdnou plechovku vrátila do regálu a bez zaplacení prošla přes pokladní zónu, za níž byla zadržena pracovníkem ostrahy. Žena se k přestupku strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 15:14 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Futurum. Uvedli že v prodejně New Yorker, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě místního šetření zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Hradec Králové naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě NEW YORKER odcizila zboží v hodnotě 418,- Kč. Toto zboží pronesla přes pokladní zónu s úmyslem ho nezaplatit. Za pokladní zónou ji zadržela zaměstnankyně obchodu, která následně přivolala také ostrahu Futura. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že má u sebe žena další zboží, které patřilo jinému obchodu s textilem. Toto na místě potvrdila přivolaná prodavačka tohoto obchodu. Odcizené zboží bylo v celkové výši 3571,- Kč. Toto zboží odcizila podezřelá tak, že si ho, dle svých slov, nastrkala do batohu a odešla z obchodu. Celková škoda byla tedy vyčíslena na 3989,- Kč. Podezřelá „s pestrým rejstříkem přestupků“ se k celé věci hlídce MP Kolín doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.
V čase 12:48 hodin oznámili telefonicky na linku 156 žáci z 3.ZŠ Kolín, že nalezli „na stanovišti pro cirkus“ na ulici Jaselská injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 1 ks injekční stříkačky a umístila ji do boxu. Děti byly strážníky pochváleny.

Pondělí, 20. leden 2020

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci chybějící odpadkový koš v prostoru ulice Starokolínská, v ulici Na Pobřeží poškozené dopravní značení „IP 12 - Vyhrazené parkoviště“, označující parkoviště vyhrazené pro řidiče určených vozidel. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.
Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně bezdomovců, kteří se pohybují v prostoru autobusového nádraží a u České pošty - ulice Pod Hroby. Oznamovatel si stěžoval na obtěžování občanů těmito osobami, které spočívá v požadování finanční hotovosti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která prověřila stížnost. V době provedené kontroly (autobusové nádraží, nádraží ČD, hala ČD, okolí pošty) se bezdomovci na místě již nenacházeli.
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob, byl členem ostrahy obchodu Penny Market strážníkům předán průkaz PID s jízdenkou. Strážníci zjistili kontakt na vlastníka průkazu, paní z okresu Nymburk byla poté hlídkou MP telefonicky kontaktována a vyrozuměna, že průkaz je k vyzvednutí na služebně MP Kolín. V odpoledních hodinách si majitelka ztracenou kartu osobně vyzvedla.
V 18:25 hodin volala na linku 156 paní, že u OD Tesco nalezla psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku.

Sobota, 18. leden 2020

V čase 4:42 hodin volali obyvatelé jednoho z domů v ulici Tisovecká, že se od sousedů, kteří mají byt v 1. patře, ozývá velký hluk. Obyvatelé bytu, ze kterého se ozýval hluk, byli upozorněni na nutnost dodržovat zákonem stanovený noční klid. K vyřešení situace postačila, v tomto případě, domluva.