SITUAČNÍ PLÁNEK DOPRAVNÍ NEHODY
Kliknutím na níže uvedený ODKAZ - Situační plánek dopravní nehody budete přesměrováni na stránku, kde si sami můžete vytvořit skicu , kterou si můžete libovolně upravovat dle autentické situace. Výsledek můžete pro svoji potřebu, popř. potřebu pojišťovny tisknout, doplňovat a usnadnit tak přiblížení skutečně vzniklé situace, která byla zapříčiněna dopravní nehodou /jazyková podpora EN/

Tvorbu plánku zahájíte klikem na "Click here to sketch your accident" /ve spodní části stránky, ne kterou budete odkázáni/


  • ODKAZ - Situační plánek dopravní nehody

    V sekci "Download" pak máte k dispozici evropský formulář záznamu o dopravní nehodě a některé rady, které se mohou hodit.
    ... přejeme však raději bezpečnou jízdu BEZ NEHOD...