Automatizovaný externí defibrilátor
Městská policie byla stejně jako obvodní oddělení Policie České republiky vybavena automatizovaným externím defibrilátorem zn. PHILIPS FRx. Pro obě složky přístroje zakoupila kolínská radnice. Strážníci prošli povinným speciálním školením a přístroj byl vydán do používání dne 7.6.2010.
Úsekové měření rychlosti - KOLÍN ul. POLEPSKÁ, ul. TŘÍDVORSKÁ, ul. U KŘIŽOVATKY, OBEC PŇOV
V ulici Polepská jsou nově zřízeny statické měřiče rychlosti pro měření doby průjezdu vozidla úsekem vozovky. Kamery na vjezdu a výjezdu sledovaného úseku detekují vozidlo v celé šířce jízdního pruhu, bez nutnosti dalších čidel a pořizují detailní snímky registrační značky a řidiče. Výpočetní jednotka porovná registrační značku stejného vozidla na vjezdu a výjezdu ze sledovaného úseku a vypočítá dobu průjezdu. Zpracovaná data jsou přenášena na pracoviště kontrolního a správního oddělení Městské policie Kolín, kde jsou vyhodnocena a postupována k projednání místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, kterým jsou silniční správní úřady.

Detekce vozidel projíždějících na červený signál STŮJ, ul. POLEPSKÁ, U KŘIŽOVATKY, KOLÍN
V ulici Jaselská je nově zřízeno zařízení pro detekci a záznam vozidel projíždějících na červený signál STŮJ. Systém nevyžaduje propojení s řadičem křižovatky pro zjištění fáze semaforu. Uvedenou funkci realizuje přehledová kamera, která rovněž zaznamenává celkovou historii vjezdu vozidla do křižovatky a může pořizovat digitální videozáznam celkové situace pro případné rekonstrukce nehod. Umístěním detailové kamery jsou eliminovány možné zákryty vozidel v jednotlivých jízdních pruzích. Na snímku je čitelná registrační značka a foto řidiče.
Kamera detekuje přejezd stop-čáry vozidlem v celém jízdním pruhu bez nutnosti dalších čidel.Přehledová kamera zaznamenává situaci v křižovatce před a v době spáchání přestupku, případně provádí videozáznam pro případné rekonstrukce nehod. Zpracovaná data jsou přenášena na pracoviště kontrolního a správního oddělení Městské policie Kolín, kde jsou vyhodnocena a postupována k projednání místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, kterým je odbor dopravy MěÚ Kolín.