/16.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Březinova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 7S1 1222 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před č.p. 878 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.05.2019 do 25.05.2021

/16.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Tyršova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP) RZ 7A9 8895 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tyršova před č.p. 976 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.04.2019 do 20.04.2021

/16.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP – RZ - KOL 58 86 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.04.2019 do 16.04.2021

/16.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace Husovo nám. v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo fi. Pediatrics s.r.o. RZ vozidla 3SA 0222 – 1x stání podélné
Upřesnění:Husovo náměstí před č.p. 142 v Kolíně III
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.04.2019 do 16.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. J. Suka v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ – 4SR 0476 – 1x stání podélné.
Upřesnění:- ulice Josefa Suka před č.p. 207 v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.04.2019 do 19.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP/P) RZ 1SC 2156 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu před bývalým hotelem Savoy v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.04.2019 do 04.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Sladkovského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka průkazu ZTP) RZ vozidla 4SI 7221 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Sladkovského naproti vchodu č.p. 625 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.06.2019 do 11.06.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Husova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 3SI 7589 – 1x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku při č.p. 110 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.04.2019 do 06.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Jateční v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ 5S5 6645 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před č.p. 799 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.04.2019 do 04.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Štítarská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 4S8 6250 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Štítarská (slepý úsek) před čp. 120 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.04.2019 do 07.04.2021

/4.4.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů Č.P. a.s. – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Rubešova před č.p. 52 v Kolíně I
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.05.2019 do 30.04.2021

/27.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu v Kolíně IV z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1x stání kolmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x s označením RÉSERVÉ E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO 4SB 1753 8-18 HOD. - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Na Pršíně v parkovacím zálivu, první stání vlevo v Kolíně IV pro vozidlo žadatele.
/27.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Pršíně v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ -4SB 1753 – 1x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu, první stání vlevo v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.04.2019 do 31.03.2021

/27.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Plynárenská na parkovišti před vchodem č.p. 638 v Kolíně 4 pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 1SV 0572 - držitelka ZTP (1x stání šikmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SV 0572
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/27.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Plynárenská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP- pro vozidlo RZ – 1SV 0572 - 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Plynárenská na parkovišti před vchodem č.p. 638 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.04.2019 do 31.03.2021

/27.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Dělnická v k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP/P) RZ 4L1 3342 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Dělnická před č.p. 780 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.03.2019 do 26.03.2021

/25.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Žižkova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – TAXI Líbal - 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice Žižkova před č.p. 288 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.03.2019 do 25.03.20

/25.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na magistrále v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka průkazu ZTP) RZ vozidla 3SE 9929 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Magistrále na parkovišti (před výměníkem) bokem vedle č.p. 745 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.04.2019 do 17.04.2021

/22.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Želivského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ – 4AX 6520 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Želivského před č.p. 805 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.04.2019 do 12.04.202

/14.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – ulici Vávrova
Místo: ulice Vávrova před křižovatkou s ulicí Jateční (ve směru od ulice Táboritské) v Kolíně IV
Stávající dopravní značení: IP 6 (Přechod pro chodce) bude zrušeno a nahrazeno DZ P 6 (Stůj dej přednost v jízdě!). Současně bude zrušeno DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu při vjezdu do křižovatky ulic Vávrova x Jateční (z ulice Vávrovy ve směru od ulice Táboritské) v Kolíně IV, kde nejsou optimální rozhledová poměry. Nově stanovené DZ P 6 bude oproti současnému DZ P 4 instalováno až těsně u hranice křižovatky (v místě zrušeného DZ IP 6) pro zvýraznění jeho dopravního významu až na hranici křižovatky, čímž dojde i ke sjednocení místní úpravy provozu z obou směrů ulice Vávrovy před předmětnou křižovatkou, neboť stejná úprava zde byla z protisměru provedena v minulosti. V případě zrušeného DZ IP 6 se toto odůvodňuje tím, že vyznačení přechodu pro chodce (nacházejícího se těsně u křižovatky) vodorovným dopravním značením V 7a je dostatečným opatřením a že jeho další zvýrazňování svislým DZ je těchto případech zpravidla nadbytečné.
/13.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Štítarská poslední stání na parkovišti v blízkosti č.p. 179 v Kolíně 2 pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 1AT 4440 - držitel ZTP (1x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1AT 4440
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/13.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Štítarská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1AT 4440 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Štítarská na konci parkoviště v blízkosti č.p. 179 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.04.2019 do 31.03.2021

/6.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Kmochova
Svislé dopravní značení: IP 11a – „Parkoviště“, v jeho dolní části s obs. 2 x vyjadřujícím počet parkovacích stání pro daný účel - 1x E 13 – dod. tabulka „Text nebo symbol“ s obs. VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 12 DO 17 HOD. MAX: 15 MIN
a
Dopravní zařízení: Z 12 - „Krátký příčný práh“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu vlastníka místní komunikace (města Kolín) stanovuje v případě svislého DZ z důvodu umožnění nezbytné krátkodobé dopravní obsluhy ve vztahu k přilehlé školní jídelně v ulici Kmochova (pomocí DZ IP 11a a E 13), tj. pro krátkodobé časově omezené stání vozidel v parkovacím zálivu k vyzvedávání dětí ze školní družiny, protože v současné době vozidla nerespektují zákaz stání v ulici (v jízdním pruhu) a mnohdy tak omezují plynulost silničního provozu (vznikem kolon a tudíž kolizních situací). Krátký zpomalovací práh se stanovuje pro dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v předmětném úseku komunikace s dopravním režimem tzv. zóny 30, neboť existence pouhého svislého DZ ještě není zárukou dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Zpomalovací prvek v provedení krátkého příčného prahu je zařízením určeným právě k fyzickému zklidnění dopravy a donutí řidiče k potřebné disciplinovanosti co do dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Zpomalovací práh bude nainstalován na začátku předmětné zóny ve směru od Okr. soudu v Kolíně, a to pro oba směry jízdy s odůvodněním, aby nemohlo docházet k jeho nežádoucímu objíždění a ohrožování tak bezpečnosti silničního provozu, což zároveň přispěje k vyloučení možnosti nepřiměřeného zvyšování rychlosti ještě před výjezdem ze zóny v blízkosti křižovatky směrem k Okr. soudu v Kolíně.
/6.3.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/125 (ulici Veltrubské)
Místo: ulice Veltrubská při křižovatkách s místními komunikacemi ul. Zličská a Sadová v Kolíně V
Vodorovné dopravní značení: V 7a – „Přechod pro chodce“ - 2 x bude vyznačeno na silnici č. II/125 (ulici Veltrubská) při křižovatkách s místními komunikacemi ul. Zličská a Sadová v Kolíně V
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců v místě křižovatek uvedených komunikací (silnice II. třídy s místními komunikacemi) pro zřízení dvou přechodů pro chodce (u každé z křižovatek po jednom), kde dochází k častému přecházení chodců frekventované silnici II. třídy. Stanovení místní úpravy provozu předcházela realizace stavební úpravy chodníků v bezbariérové úpravě včetně úpravy pro nevidomé v místech uvažovaných přechodů pro chodce (zajišťovalo město Kolín), aby v návaznosti na tuto mohly být přechody pro chodce vyznačeny.
/1.3.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Pršíně v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – MUDr. Robert Adam s.r.o. – (změna – RZ vozidla) - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu v Kolíně 3
Jiné:původní RZ vozidla 3SA 0926 bude nahrazena novou RZ 4SJ 1281, druhá RZ se nemění.

/25.2.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Heverova před č.p. 249 v Kolíně IV z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x s označením RÉSERVÉ a označením 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu PRO KLIENTY DataSpring 8-18 HOD. - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Heverova před č.p. 249 v Kolíně IV pro vozidla klientů společnosti DataSpring.
/25.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Heverova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů společnosti DataSpring – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Heverova před č.p. 249 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.03.2019 do 28.02.2021

/20.2.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Tisovecká naproti vchodu č.p. 901 v Kolíně 2 pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 1SY 4217 - držitel ZTP/P (1x stání kolmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SY 4217
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (držitel ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/20.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Tisovecká v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod III. stupně – průkazu ZTP/P - pro vozidlo RZ – 1SY 4217 - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tisovecká naproti vchodu č.p. 901 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 04.03.2019 do 03.03.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Smetanova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů banky – 2x stání podélné po levé straně jednosměrné ulice
Upřesnění:ulice Smetanova podél objektu Komerční banky v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.02.2019 do 20.02.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Jateční v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ 3SY 9936 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před č.p. 800 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.02.2019 do 20.02.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele, který má v místě sídlo svého podnikání (kancelář) – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova v parkovacím zálivu proti č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2019 do 07.03.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kouřimská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kouřimská před č.p. 11 a 12 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2019 do 07.03.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Zahradní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo Městské správy kin v Kolíně – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Zahradní, parkoviště za kinem v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2019 do 07.03.2021

/19.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Školská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů firmy – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Školská před č.p. 281 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2019 do 07.03.2021

/18.2.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Na Magistrále v blízkosti vchodu č.p. 857 v Kolíně 2 pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 9S2 5959 - držitel ZTP (1x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 9S2 5959
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/18.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na magistrále v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 9S2 5959 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Na Magistrále před vchodem č.p. 857 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.03.2019 do 28.02.2021

/18.2.2019/ - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: ulice Kovářská v blízkosti č.p. 98 v Kolíně pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 1SY 2879 - držitelka průkazu ZTP (1x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SY 2879
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/18.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kovářská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SY 2879 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Kovářská v blízkosti č.p. 98 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.03.2019 do 28.02.2021

/8.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Březinova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka průkazu ZTP) RZ vozidla 3SZ 6762 – 1x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Březinova před č.p. 972 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.02.2019 do 12.02.2021

/8.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 7S1 0890 – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 407 v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.02.2019 do 12.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Smetanova v k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele ( lékař) – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova na parkovišti u polikliniky v Kolíně 4 (čtvrté vyhrazené stání od vjezdu vpravo)
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.02.2019 do 06.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Pobřeží v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla nájemníků vedlejšího objektu ( Mostní 73 ) – 5x stání podélné
Upřesnění:ulice Na Pobřeží proti výjezdu z parkoviště pod objektem bývalé České pojišťovny v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2019 do 15.02.2021

/8.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ vozidla 5S7 9395 – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova při č.p. 408 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.02.2019 do 10.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Karoliny Světlé v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zákazníků a hostů penzionu – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Karoliny Světlé před č.p. 151 (Penzion U Rabína) v Kolíně I
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.02.2019 do 06.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů provozovny ČMSS – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2019 do 16.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Karoliny Světlé v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla externích i interních zaměstnanců školy – 3x stání šikmé
Upřesnění:ulice Karoliny Světlé při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kolíně (poslední tři stání v parkovacím zálivu)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2019 do 15.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Karoliny Světlé v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1x stání podélné pro kancelář senátora
Upřesnění:ulice Karoliny Světlé před č.p. 147 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2019 do 15.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Politických vězňů v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro zásobování prodejny Drogerie U Blažků – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 34 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.02.2019 do 06.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Husova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla Městské knihovny a návštěvníků knihovny – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova proti objektu Městské knihovny v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2019 do 15.02.2021

/6.2.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rimavské Soboty v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty při č.p. 904 v Kolíně 2
Ostatní:Původní - RZ vozidla 8S4 4663 bude změněna na novou RZ vozidla 1AH 1221

/21.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Masarykova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka průkazu ZTP) RZ vozidla 6S6 8472 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova před č.p. 862 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do 31.01.2021

/21.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Politických vězňů v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby firmy žadatele (STUDIO 5) – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 32 v Kolíně 4 (první parkovací stání ve směru jízdy)
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.02.2019 do 12.02.2021

/21.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele a klientů pojišťovny – 2x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2019 do 16.02.2021

/21.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Mostní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Mostní v parkovacím zálivu proti č.p. 77 v Kolíně 4
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.02.2019 do 01.02.2021

/17.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Legerova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo Pohotovost-plyn s RZ 3S5 2903 nebo 4S4 0205 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova před čp. 148 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.01.2019 do 26.01.2021.

/17.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Obecní dvůr v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ 6S4 1374 – 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice Obecní dvůr bokem k č.p. 432 (za křižovatkou s ulicí Legerova) v Kolíně III
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.01.2019 do 26.01.2021.

/16.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.01.2019 do 26.01.2021

/16.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kmochova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla vlastní i zákazníků prodejny žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před čp. 15 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.01.2019 do 24.01.2021

/15.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Husova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů ČS a.s. – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova u č.p. 50 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.01.2019 do 15.01.2021

/10.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Podskalská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – (doplnění další RZ) - 1x stání kolmé - Původní - RZ vozidel 2SD 3122, 2SZ 9786 budou doplněny o novou RZ vozidla 4SR 0154
Upřesnění:ulice Podskalská na parkovišti vedle č.p. 1357 v Kolíně 5

/9.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Míru v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 8S4 2902 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Míru na zpevněné ploše vedle č.p. 671 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.02.2019 do 31.01.2021

/8.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. V Břízách v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele firmy Monatour – 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice V Břízách naproti č.p. 535 v Kolíně II
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.01.2019 do 10.01.2021

/8.1.2019/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Hradbách v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo firmy žadatele – 1x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Na Hradbách před č.p. 133 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.01.2019 do 10.01.2021

/17.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace Karlovo náměstí v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů ČSOB a.s. – 2x stání kolmé a její pobočky ERA – 1x stání kolmé. Celkem – 3x stání kolmé
Upřesnění:ulice Karlovo náměstí před č.p. 71 v Kolíně I
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.01.2019 do 22.01.2021

/17.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace Komenského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zákazníků společnosti žadatele 2x ASYS, 2x FAIR LIFE – celkem 4x stání podélné
Upřesnění:ulice Komenského v parkovacím zálivu před sídlem společnosti žadatele v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2019 do 16.02.2021

/05.12.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Tyršova, Kolín
Místo: ulice Tyršova před č.p. 49 v Kolíně 2 , pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou RZ 2J3 8500 - držitelka ZTP (1x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IIP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 2J3 8500
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x bude umístěno a vyznačeno v místě dle schéma, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení. Symbol O1 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Délka podélného stání 7m.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/5.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Tyršova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 2J3 8500 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Tyršova před č.p. 49 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.12.2018 do 09.12.2020

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Plynárenská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla společnosti žadatele RZ 1SK 4425, 1SK 5664, 2SI 8223, 2SI 8224 – 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice Plynárenská 12m před přechodem pro chodce před křižovatkou s ulicí Polepská v Kolíně 4
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.01.2019 do 11.01.2021

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Smetanova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zaměstnanců žadatele – 3x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova v parkovacím zálivu boční komunikace mezi lékárnou a divadlem v Kolíně 4
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.01.2019 do 22.01.2021

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kmochova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo firmy žadatele – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před č.p. 202 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.01.2019 do 15.01.2021

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kmochova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ 3SZ 7065 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před č.p. 202 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.01.2019 do 15.01.2021

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Podskalská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 1SM 9835 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Podskalská u č.p. 1356 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.12.2018 do 31.03.2019

/4.12.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Mnichovická v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP/P ) RZ 7S7 2158 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Mnichovická proti č.p. 124 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.12.2018 do 04.12.2020

/27.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Václavská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro firemní vozidla žadatele – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Václavská před č.p. 10 v Kolíně III
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2018 do 18.12.2020

/26.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul.Politických vězňů, Kolín
Místo: ul. Politických vězňů před č.p. 13 (st. parc. č. 284) v Kolíně
Dopravní zařízení: „Regulační sloupek“(s řetězem) - 4 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Prostor plus spol. s r.o. v zastoupení plné moci AZ Project spol. s r.o. stanovuje v rámci výstavby Azylového domu prostor + při č.p. 13 v ulici Politických vězňů v Kolíně z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a vyloučení tak možnosti jejich náhlého vstupu do vozovky před předmětným domem.
/21.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice ulice Havelcova před č.p. 298 (Rosa – kadeřnictví, pedikůra) v Kolíně III.
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2020

/22.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Grégrova, Kolín
Místo: ulice Grégrova mezi vchody č.p. 398 a 399 v Kolíně 3
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4SK 4745
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - je v místě již stávající
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/22.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Grégrova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 4SK 4745 - 1x částečné stání na chodníku šikmé
Upřesnění:ulice Grégrova mezi vchody č.p. 398 a 399 v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.11.2018 do 26.11.2020

/21.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Podskalská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidla RZ 2SD 3122 nebo 2SZ 9786 – 1x stání kolmé
Upřesnění:- ulice Podskalská na parkovišti bokem k č.p. 1357 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.11.2018 do 21.11.2020

/21.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Podskalská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky ( držitelka průkazu ZTP/P ) RZ 3SN 0755 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:- ulice Podskalská na parkovišti bokem k č.p. 1356 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.11.2018 do 21.11.2020

/21.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Podskalská v k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 2SA 6106 – 1x stání kolmé
Upřesnění:- ulice Podskalská na parkovišti bokem k č.p. 1356 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.11.2018 do 21.11.2020

/21.11.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Bezručova v k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 3SI 7962 – 1x stání kolmé
Upřesnění:- ulice Bezručova bokem k č.p. 395 (v parkovacím zálivu 3. stání zleva) v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.11.2018 do 21.11.2020

/19.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Kutnohorská, Kolín
Místo: ulice Kutnohorská v hlavním jízdním pruhu před vyhrazenými parkovacími stáními pro vozidla policie ČR v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12b – „ Žluté zkřížené čáry“ - bude vyznačeno na místní komunikaci – ulici Kutnohorské v délce 15-ti metrů v hlavním jízdním pruhu před vyhrazenými parkovacími stáními pro vozidla policie ČR v Kolíně IV
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu policie ČR stanovuje pro vyloučení zastavení vozidel v hlavním jízdním pruhu podél vyhrazených parkovacích stání pro policii ČR v ulici Kutnohorské v Kolíně IV, ke kterému v případě vzniku kolony vozidel dochází a umožnění tak operativnímu výjezdu vozidel policie ČR v případě potřeby takového úkonu.
/19.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Tyršova, Kolín
Místo: ulice Tyršova při bytovém domu č.p. 976 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ - 1 x E 13 – dod. tabulka „Text nebo symbol“ s obs. MIMO VOZIDEL IZS - 1 x B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 12b – „ Žluté zkřížené čáry“ bude umístěno a vyznačeno v místě.
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě podnětu MěÚ Kolín - OSBN pro umožnění bezproblémového zásahu Hasičského záchranného sboru Stř. kraje, územního odboru Kolín při předmětném činžovním domu v případě nutnosti takového zásahu. Možnost dopravní obsluhy domu při jeho hlavním vchodu bude stanovenou úpravou zachována.
/05.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul.Smetanova Kolín
Místo: ul. Smetanova na parkovišti při nové poliklinice v Kolíně IV v místě vyhrazeného parkování pro žadatele
Dopravní zařízení: "Sklopný parkovací sloupek" - 1 x, bude umístěno v místě vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele na parkovišti v ulici Smetanova při nové poliklinice v Kolíně IV (čtvrté vyhrazené parkovací stání vpravo od vjezdu na parkoviště).
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanuje pro vyloučení zneužívání vyhrazeného parkovacího stání jinými vozidly, než pro které je parkovací stání vyhrazeno
/05.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul.Smetanova Kolín
Místo: ul. Smetanova na parkovišti při nové poliklinice v Kolíně IV v místě vyhrazeného parkování pro žadatele
Dopravní zařízení: "Sklopný parkovací sloupek" - 1 x, bude umístěno v místě vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele na parkovišti v ulici Smetanova při nové poliklinice v Kolíně IV (páté vyhrazené parkovací stání vpravo od vjezdu na parkoviště).
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanuje pro vyloučení zneužívání vyhrazeného parkovacího stání jinými vozidly, než pro které je parkovací stání vyhrazeno
/01.11.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Benešova, V Opletkách Kolín
Místo: na silnici č. III/12540 (ulice Benešova) a na místní komunikaci – ulici V Opletkách při objektech obchodního řetězce Penny v Kolíně
Svislé dopravní značení: bude při výše uvedených komunikacích upraveno (zrušeno, doplněno či nahrazeno)
Předmět úpravy dopravní značení: Předmětem úpravy je tak v ulici Benešova i V Opletkách při dvou provozovnách obchodního řetězce Penny v Kolíně instalace DZ IP 13b (Parkoviště s parkovacím kotoučem), E 13 (Text nebo symbol) s obs. PARKOVÁNÍ MAX. 1 HOD., případně ještě s doplněním dod. tabulky E 7b (Směrová šipka pro odbočení) a zrušení stávajícího DZ IP 11a (Parkoviště) případně doplněného dod. tabulkou E 13 (Text nebo symbol) s obs. PARKOVÁNÍ OBCHODU PENNY.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu vyloučení zneužívání dvou parkovišť při prodejnách obchodního řetězce Penny v Kolíně dlouhodobým parkováním a zavedení v těchto parkovacího režimu pomocí parkovacích kotoučů s možností parkování max. 1 hodinu. Parkovací kotouč si bude muset řidič od začátku parkování umístit na viditelném místě ve vozidle (např. na palubní desce za sklem) a nastavit na něm dobu začátku stání. Po úpravě bude možné využívat parkoviště dle již uvedeného pouze na dobu max. 1 hodiny.
/25.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Březinova, Kolín
Místo: ulice Březinova před č.p. 972 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4AR 7075
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x bude umístěno a vyznačeno v místě. Symbol O1 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Šíře místa 3,5m.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/25.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Březinova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod III. stupně – průkazu ZTP/P - pro vozidlo RZ – 4AR 7075 - 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Březinova před vchodem č.p. 972 v Kolíně 2
Termín:. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.10.2018 do 29.10.2020

/25.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Sluneční, Kolín
Místo: ulice Sluneční před č.p. 320 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 5H3 7415
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x bude umístěno a vyznačeno v místě dle schéma, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení. Symbol O1 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Délka podélného stání 7m.
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/25.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Sluneční v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 5H3 7415- 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Sluneční před č.p. 320 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.10.2018 do 29.10.2020

/19.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havelcova naproti č.p. 83 v Kolíně 3
JINÉ:Původní - RZ vozidla 5S5 7187 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SL 6126 .

/19.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 408 v Kolíně
JINÉ:bude IP12 se symbolem č. O1 a RZ vozidla 5S7 9395 doplněna o časový údaj 08 – 17 hod.

/18.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Za Baštou, Kolín
Místo: ulice Za Baštou na parkovišti před č.p. 1358 v Kolíně 5
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 5AH 0934
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x bude umístěno a vyznačeno v místě. Symbol O1 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Šíře stání bude 3,5m.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/18.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Za Baštou v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 5AH 0934 - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Za Baštou na parkovišti před č.p. 1358 v Kolíně 2 (druhé stání zleva)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.10.2018 do 21.10.2020

/18.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Mostní, Kolín
Místo: ulice Mostní před č.p. 77 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením RÉSERVÉ - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu „ PRO ZAMĚSTNANCE OBCHODU VLNKA PO-PÁ 08 – 18 hod. - 1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Mostní před č.p. 77 v Kolíně pro vozidla zaměstnanců obchodu VLNKA.
/18.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Mostní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců obchodu VLNKA – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Mostní před č.p. 77 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.11.2018 do 31.10.2020

/18.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Roháčova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod III. stupně – průkazu ZTP/P - pro vozidlo RZ – 6H7 7010 - 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Roháčova u č.p. 378 v Kolíně 3 stanovené
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.10.2018 do 19.10.2020

/16.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. V Břízách v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro klienty sanatoria – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách před č.p. 478 v Kolíně II
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2018 do 24.10.2020

/11.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Pršíně v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro zákazníky prodejny Bican- barvy, laky – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 31 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2020

/11.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Na Pršíně v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla dopravní obsluhy prodejny Bican – barvy, laky - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu (5. stání zprava před křižovatkou s ul. Pol. vězňů) v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2018 do 24.10.2020

/11.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Ovčárecká, Kolín
Místo: ulice Ovčárecká při dopravním napojení objektu společnosti Chocoland a.s. (čp. 305) v Kolíně V
Dopravní zařízení: „Odrazové zrcadlo“ - 2 x
a
Svislé dopravní značení: P6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 6b – „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu, spočívající v osazení dvou odrazových zrcadel, DZ P 6 a vyznačení VDZ V 6b při výjezdu z objektu Chocoland a.s., nacházejícím se na adrese Ovčárecká 305, 280 02 Kolín V, se stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu při křížení komunikace pro chodce a cyklisty, zejména pro zlepšení rozhledových poměrů, kterým v místě brání stávající oplocení.
/10.10.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Barákova, Kolín
Místo: ulice Barákova před výjezdem z garáže při č.p. 439 v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ bude vyznačeno v místě. VDZ bude vyznačeno cca v šíři vrat (max. s minimálním přesahem).
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před sjezdem (z garáže) na komunikaci vyplývajícím již z obecného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.
/09.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Smetanova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ – 3SE 9993 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova na parkovišti u polikliniky v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.11.2018 do 10.11.2020

/09.10.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Královská Cesta v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele a jeho klientů – 2x stání podélné. Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „2x ORDINACE MUDr. PŘIBYLOVÁ“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2x
Upřesnění:ulice Královská Cesta před č.p. 280 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.11.2018 do 31.10.2020

/03.10..2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Šotnovská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla veterinární kliniky a jejich zákazníků – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Šotnovská před č.p. 157 v Kolíně 2
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2018 do 24.10.2020

/03.10..2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havířská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele (kardiologická ambulance) – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Havířská před č.p. 333 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.10.2018 do 16.10.2020

/03.10..2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zaměstnanců a pacientů (zubní ordinace) – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Ratibořská u č.p. 871 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.10.2018 do 25.10.2020

/21.09.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Parléřova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele –(změna RZ) - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Parléřova před č.p. 34 v Kolíně 1
JINÉ:Původní - RZ vozidla 2SZ 7239 bude nahrazena novou RZ vozidla 2U8 6470

/21.09.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Štítarská, Kolín
Místo: ulice Štítarská před č.p. 170 (prodejnou spojovacích materiálů) v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením RÉSERVÉ 2x - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu PRO ZÁKAZNÍKY ŠROUBY KLOCOVÁ Po – Pá 08:00 – 18:00 hod. - 1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“- 2x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Štítarská v Kolíně 2 pro vozidla zákazníků prodejny spojovacích materiálů.
/21.09.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Štítarská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků prodejny s časovým omezením Po - Pá od 08:00 do 18:00 hod. – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Štítarská před č.p. 170 v Kolíně 2 (před prodejnou spojovacích materiálů)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.10.2018 do 30.09.2020

/21.09.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Míru, Kolín
Místo: ulice Míru v blízkosti č.p. 636 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4E7 5661
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/21.09.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Míru v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 4E7 5661- 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Míru v blízkosti č.p. 636 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.09.2018 do 24.09.2020

/19.09.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Slovenská, Kolín
Místo: ulice Slovenská před č.p. 1024 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením Réservé - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidla 6AT 7595 - 1x E 8d - dodatková tabulka „Úsek platnosti“ ve směru vpravo -1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatelky pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Slovenská před č.p. 1024 v Kolíně 2 pro vozidlo žadatelky RZ – 6AT 7595.
/19.09.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Slovenská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatelky RZ – 6AT 7595 – 1x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Slovenská před č.p. 1024 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.09.2018 do 20.09.2020

/19.09.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Fügnerova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ KOL 16-94 – 1x stání podélné
Upřesnění:- ulice Fügnerova při č.p. 504 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.09.2018 do 19.09.2020

/13.09.2018/ - Stanovení MÚ provozu na na silnici II/322 , Kolín
Místo: silnice II/322 (ulice Třídvorská) a místních komunikacích – ulicích K Vinici a Klicperova v Kolíně V
Svislé dopravní značení: bude na výše uvedených komunikacích upraveno (zrušeno či doplněno) v místě dle situačního schématu, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení. Předmětem úpravy je tak v ulici Klicperova instalace DZ B 13 (16 t), v ulici K Vinici zrušení DZ B 13 (38 t) či jeho nahrazení s údajem 16 t, zrušení DZ B 24b a jeho nahrazení DZ B 13 (16 t) a v ulici Třídvorské pod DZ B 24a a B 24b nahrazení údaje 38 t na dod. tabulkách E 5 za 16 t.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu města Kolín stanovuje z důvodu potřeby snížení zatížitelnosti části ulice K Vinici (procházející m.j. i obytnou zástavbou) ze současných 38 t na 16 t, neboť pro uvedenou dopravu do firem (nejen) v dané lokalitě existuje alternativa ze silnice II/328 (ulice Ovčárecká) a dále místní komunikací - ulicí Spojovací s možností provozu v obou směrech, která byla pro vyšší dopravní zatížení i vybudována (jako uvažovaný dopravní propoj silnic II/328 – ulice Ovčárecká a II/322 – ulice Třídvorská, dosud vybudovaný pouze z části). Změnou místní úpravy provozu tak dojde zejména ke snížení úrovně negativ na obytnou zástavbu v dotčené části ulice K Vinici.
/13.09.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulici Smetanova
Místo: ulice Smetanova na parkovišti před vjezdem do objektu zdravotnického zařízení v Kolíně IV (při objektu nové polikliniky)
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára" - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje pro vyloučení stání vozidel v blízkosti vjezdu do zdravotnického zařízení na parkovišti při nové poliklinice nacházejícím se v ulici Smetanova v Kolíně IV a umožnění tak jeho bezproblémové dopravní obsluhy.
/29.08.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ulici Na Valech , Kolín
Místo: ulice Na Valech při objektu budovy MěÚ Kolín odboru dopravy v Kolíně
Svislé dopravní značení: bude upraveno (přemístěno, zrušeno či instalováno)
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě podnětu města Kolín stanovuje zejména pro zefektivění využívání stávajících parkovacích stání v předmětné ulici, aby tato mohla být mimo dobu pro vyhrazené parkování využívána i veřejností, které je dle současné úpravy vjezd do ulice zakázán. Nová místní úprava provozu tak zahrnuje umožnění vjezdu vozidel do části předmětní ulice posunutím stávajícího DZ B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dod. tabulkou E 13 (Text nebo symbol) s obsahem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY cca na úroveň odbočky do ulice Politických vězňů, tj. aby až od tohoto místa byl do dalšího úseku ulice Na Valech k pekárně Hankovec umožněn vjezd pouze vozidlům zajištujícím dopravní obsluhu v tomto úseku. Dále je předmětem úpravy zkrácení doby vyhrazeného parkování pro MěÚ Kolín odbor dopravy nahrazením stávajících dod. tabulek E 13, instalovaných pod značením pro vyhrazené parkování, novým textem s obs. VYHRAZENA 4 STÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MÚ KOLÍN Po-Pá 6-17 hod. a u druhé dod. tabulky textem VYHRAZENO 7 STÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MÚ KOLÍN Po-Pá 6-17 hod.. Uvedenou úpravou se vyhrazené parkování časově omezí pouze na uvedenou nezbytnou dobu pro zajištění chodu úřadu a ve zbývající době budou moci parkovací stání využívat i ostatní účastníci silničního provozu.
/24.08.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Dělnická, Kolín
Místo: ulice Dělnická na parkovišti naproti vchodu č.p. 787 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SR 6554
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/24.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Dělnická v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 3SR 6554 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Dělnická na parkovišti naproti vchodu č.p. 787 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.08.2018 do 26.08.2020.

/24.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rubešova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (bude využito již stávající místo pro invalidy) pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SV 1400 - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v prvním parkovacím zálivu u starého mostu (první stání vlevo) v Kolíně 1
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.09.2018 do 31.08.2020

/24.08.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Moravcova, Kolín
Místo: ulice Moravcova v parkovacím zálivu před vchodem č.p. 853 v Kolíně 2
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části s nápisem „Réservé“. E 13 – „Dodatková tabulka“ text - 1x s uvedením RZ – 1SE 6472, 8S4 3809
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/24.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Moravcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SE 6472 nebo 8S4 3809 - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před vchodem č.p. 853 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.08.2018 do 26.08.2020

/24.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Nerudova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod III. stupně – průkazu ZTP/P - pro vozidlo RZ – 6U5 8743 - 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 409 v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.08.2018 do 26.08.2020

/22.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Rimavské Soboty v k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo držitele průkazu - ZTP - RZ vozidla - 8S4 4663 – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty při č.p. 904 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.09.2018 do 14.09.2020

/22.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Masarykova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ - 2J0 1050 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před č.p. 863 v Kolíně 2
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.09.2018 do 15.09.2020

/22.08.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Kmochova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele – 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice Kmochova před objektem č.p.15 (Pohřební služba Jeřábek) v Kolíně II.
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.09.2018 do 19.09.2020

/31.07.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul.Kolínská,Sendražice
Místo: ulice Havelcova před č.p. 846 v Kolíně
Dopravní zařízení: Z 12 - „Krátký příčný práh“-1x SYDO Traffic GEM CDU 2605 Zeus (informativní měřič rychlosti) - 1x
a
Svislé dopravní značení: A 7b – „Zpomalovací práh“ -2 x IP 5 – „Doporučená rychlost“ (30) - 2 x IP 2 – „Zpomalovací práh“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu vlastníka místní komunikace (města Kolín) stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v předmětné ulici Kolínské v Sendražicích, zejména pro eliminaci překračování nejvyšší dovolené rychlosti v obci, k čemuž zde dle podnětu dochází. Předmětem úpravy je tak instalace dopravně bezpečnostního zařízení krátkého příčného prahu a s ním souvisejícího dopravního značení A 7b, IP 5 a IP 2 (v obou směrech) a radaru jakožto informativního měřiče aktuální rychlosti na předmětné komunikaci ve směru od Sendražic do Kolína. V případě instalace zpomalovacího prvku v podobě krátkého příčného prahu jde o zařízení určené k fyzickému zklidnění dopravy, neboť stavební uspořádání komunikace s instalovanou překážkou nutí řidiče ke snížení rychlosti.
/30.07.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Havelcova, Kolín
Místo: ulice Havelcova před č.p. 846 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením RÉSERVÉ 1x - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu „ PRO VOZIDLA FIRMY ČERNUŠÁK ml. PO-PÁ 08:00 – 18:00- 1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“- 1x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Havelcova před č.p. 846 v Kolíně pro vozidla firmy Černušák ml.
/30.07.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Havelcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy Černušák mladší – 1x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 846 v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.08.2018 do 31.07.2020.

/26.07.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace Karlovo nám. v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů lékárny Dr. Max – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Karlovo náměstí proti č.p. 89 v Kolíně I
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.07.2018 do 27.07.2020

/25.07.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Školní, Sendražice
Místo: ulice Školní v Kolíně Sendražicích
Svislé dopravní značení: IP 11e – „Parkoviště, stání na chodníku podélné“ - 1 x
E 1 – dod. tabulka „Počet“ s údajem 5 x - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu města Kolína odůvodněném v podání i dle požadavku občanů dané lokality stanovuje pro umožnění parkování na chodníku v předmětné části místní komunikace, který byl doposud jako parkoviště spíše užíván aniž by byly omezovány potřeby chodců v místě (chodník není chodci v podstatě využíván).
/09.07.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Tovární, Kolín
Místo: ulice Tovární naproti č.p. 1230 (před půjčovnou nářadí) v Kolíně 5
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SZ 7132
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Symbol O1 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/09.07.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Tovární v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 3SZ 7132 - 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Tovární přes ulici naproti č.p. 1230 (před půjčovnou nářadí) v Kolíně 5
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.07.2018 do 09.07.2020

/25.6.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace ul. Družstevní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ 1SM 9770 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před č.p. 763 v Kolíně II
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.06.2018 do 28.06.2020

/25.6.2018/ - Zvláštní užívání silnice č. III/12540 - ulice Benešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo držitele ZTP RZ vozidla 4S4 3216 - 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Benešova v parkovacím zálivu při č.p. 968 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.06.2018 do 25.06.2021

/25.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Zahradní, Kolín
Účel užití:užití pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – (změna – doplnění časového omezení od 08.00 do 18:00 hod.) - 1x stání podélné - VYHRAZENO PRO 3SZ 1813 2SP 9344 08:00 – 18.00 hod.
Upřesnění:ulice Zahradní před křižovatkou s ul. Smetanova (v blízkosti polikliniky) v Kolíně

/25.6.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace - ulice Podskalská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 1SC 1580 – 1x stání šikmé
Upřesnění:- ulice Podskalská na parkovišti bokem k č.p. 1357 v Kolíně 5
Termín:VVyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.06.2018 do 25.06.2020

/25.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-Husovo nám. Kolín
Místo: ulice Husovo náměstí před sjezdem k č.p. 155 v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před sjezdem k nemovitosti č.p. 155 v ulici Husovo náměstí v Kolíně III vyplývajícího již z obecné úpravy provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, tj. pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy předmětné nemovitosti.
/13.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Seifertova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 4SI 7559 - 1x částečné stání na chodníku kolmé
Upřesnění:ulice Seifertova při výjezdu z ulice Grégrova v Kolíně 3
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.06.2018 do 19.06.2020

/13.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Seifertova, Kolín
Místo: ulice Seifertova při výjezdu z ul. Grégrova v Kolíně 3
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4SI 7559
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/13.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Smetanova, Kolín
Místo: ulice Smetanova parkovací záliv u Seniorcentra v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO KLIENTY A NÁVŠTĚVY SENIORCENTRA - 1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Smetanova před Seniorcentrem v Kolíně IV pro vozidla klientů a návštěv seniorcentra.
/13.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů a návštěv Seniorcentra – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Smetanova parkovací záliv před SENIORCENTREM v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.07.2018 do 30.06.2020

/12.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Zahradní, Kolín IV
Místo: ulice Zahradní před křižovatkou s ul. Smetanova (v blízkosti polikliniky) v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO PRO 3SZ 1813, 2SP 9344 -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Zahradní v Kolíně pro vozidla žadatele.
/12.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Zahradní, Kolín IV.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele RZ 3SZ 1813, 2SP 9344 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Zahradní před křižovatkou s ul. Smetanova v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.06.2018 do 14.06.2020

/11.6.2018/ - Zvláštní užívání místní komunikace - ulice Březinova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 1SY 3722 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před domem č.p. 971 a 972 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.06.2018 do 12.06.2020

/11.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Okružní, Kolín V
Místo: ulice Okružní před č.p. 476 v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IIP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4S4 2546
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (držitel ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/11.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Okružní, Kolín V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP/P - pro vozidlo RZ – 4S4 2546 - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Okružní před č.p. 476 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.06.2018 do 14.06.2020

/11.06.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-ul. Smetanova, Kolín
Místo: ulice Smetanova poslední parkovací stání vlevo při výjezdu na ul. Kuthohorská v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO PRO 3K4 8512 , 5AD 2015 08:00 – 18:00 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatelky pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Smetanova v Kolíně IV pro vozidla žadatelky.
/11.6.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele RZ 3K4 8512, 5AD 2015 s časovým omezením od 08:00 do 18:00 hod. – 1x stání podélné.
Upřesnění:ulice Smetanova poslední parkovací stání vlevo při výjezdu na ul. Kutnohorská v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.06.2018 do 14.06.2020

/30.05.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Antonína Dvořáka v Kolíně II
Místo: ulice Antonína Dvořáka před vjezdem k čp. 1111 v Kolíně II
Vodorovné dopravní značení: V 12b – „Žluté zkřížené čáry“ - 2 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro umožnění bezproblémové dopravní obsluhy prodejny Daniela dětský obchod na uvedené adrese, a to pomocí vyznačení vodorovného dopravního značení V 12b před vjezdem k zásobovací rampě uvedené prodejny, čímž bude vyloučeno nežádoucí stání i zastavení vozidel v místě.
/28.5.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - v k.ú. Kolín
Účel užití:- ulice Politických vězňů v Kolíně z důvodu jejího užití pro vyhrazené parkování pro vozidla žadatele PČR - 1 x stání podélné s e r u š í - ulice Kutnohorská před č.p. 180 v Kolíně z důvodu jejího užití pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – 3x stání šikmé se o jedno stání zvýší (změna na 4x stání šikmé) - vyhrazená stání (stávající) - 2x ul. Václavská a 1x ul. Rimavské Soboty zůstávají nadále beze změny
a to od 01.06.2018

/10.5.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Šotnovská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ 2S1 7953 – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Šotnovská před č.p. 430 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.05.2018 do 20.05.2020

/09.05.2018/ - Stanovení MÚ provozu na silnicích v Kolíně V.
Místo: na silnicích č. II/125 – ulice Veltrubská (budoucí III/12557) a II/328 – ulice Ovčárecká (budoucí II/125) v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IS 5 – „Směrová tabule s jiným cílem“ s uvedením Hřbitov a doplněním loga hřbitova - 4 x
bude instalováno na předmětných silnicích před křižovatkou s místní komunikací - ulicí Sadovou - z obou směrů, ze které je centrální hřbitov v Kolíně přístupný.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolín stanovuje z důvodu potřeby navigace, a tudíž náležité orientace účastníků silničního provozu k centrálnímu hřbitovu v Kolíně.
/09.05.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulici Sladkovského, Kolín IV
Místo: před sjezdem k objektu OD Gold v ulici Sladkovského v Kolíně IV s přesahem VDZ 1 m na obě strany z důvodu umožnění bezproblémové dopravní obsluhy předmětné provozovny s nábytkem rozměrnějšími vozidly
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před sjezdem k objektu OD Gold v ulici Sladkovského v Kolíně IV vyplývajícího již z obecné úpravy provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, tj. pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy předmětné provozovny s nábytkem.
/7.5.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Sladkovského k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Sladkovského naproti vchodu č.p. 625 v Kolíně 4
JINÉ:Původní - RZ vozidla 1SK 5065 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SI 7221 .

/26.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích-Královská cesta, Kolín IV
Místo: ulice Královská cesta před č.p. 254 v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x KLINICKÁ LOGOPEDIE Mgr. WIESNEROVÁ - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatelky pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Královská cesta před č.p. 254 v Kolíně IV pro vozidla klientů klinické logopedie.
/26.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Královská cesta k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů klinické logopedie – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Královská cesta před č.p. 254 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.05.2018 do 30.04.2020

/25.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Mikoláše Alše k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 3SU 7285 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Mikoláše Alše ve vnitobloku před č.p. 678 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.05.2018 do 23.05.2020

/25.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Rimavské Soboty k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP/P ) RZ KOE 8385 – 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před č.p. 905 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.04.2018 do 25.04.2020

/25.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Jateční k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP) RZ 4S4 0837 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční v parkovacím zálivu před č.p. 799 v Kolíně 4
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.04.2018 do 26.04.2020

/25.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Mostní k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zákazníků DOPOS Přelouč s.r.o. – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Mostní v parkovacím zálivu proti č.p. 77 v Kolíně 4
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.04.2018 do 15.04.2020

/25.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Funkeho k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Fünkeho před č.p. 928 v Kolíně 2 - 1x stání šikmé
JINÉ:Původní - RZ vozidla 1SV 1079 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SH 3626

/18.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích- Kolín V
Místo: ulice Brankovická před č.p. 337 (1x stání podélné) a v ulici Za Baštou v parkovacím zálivu první místo zprava při vjezdu do ulice z ul. Brankovická (1x stání kolmé)
Svislé dopravní značení Brankovická: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením RÉSERVÉ 1x - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu „ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR PO-PÁ - 1x
a
Vodorovné dopravní značení Brankovická: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Svislé dopravní značení Za Baštou: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením RÉSERVÉ - 1x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu „ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR PO-PÁ 08:00 – 18:00 ... 1x
a
Vodorovné dopravní značení Za Baštou: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulicích Brankovická před č.p. 337 a v ulici Za Baštou v parkovacím zálivu (1. stání vpravo) v Kolíně pro vozidla služební a návštěv ŘSD.
/18.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - k.ú. Kolín V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla služební a návštěv ŘSD – celkem 2x stání.
Upřesnění:Zvláštní užívání místních komunikací – ulic Brankovická ( 1x stání podélné) a Za Baštou ( 1x stání kolmé ) v Kolíně se povoluje : Vyhrazená parkovací stání budou zřízena v ulicích, Brankovická před č.p. 337 a v ulici Za Baštou v parkovacím zálivu, první místo vpravo při vjezdu z ul. Brankovická
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.07.2018 do 30.06.2020

/16.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích v Kolíně I. - Zóna MPR
Místo: ulice Rubešova, Kutnohorská a Karlovo náměstí v Kolíně I
Svislé dopravní značení: B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x IP 19 – „Řadící pruhy“ - 1 x E 12a – dod tabulka „Jízda cyklistů v protisměru“- 2 x E 12b – dod tabulka „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“- 2 x E 13 – dod. tabulka „Text nebo symbol“ s uvedením MIMO CYKLISTŮ s užitím symbolu cyklisty - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: značení V 4 – „Vodící čára“ V 5 - „Příčná čára souvislá“ V 9a – „Směrové šipky“ V 15 – „Nápis na vozovce“ s vyznačením symbolu kola Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolín stanovuje pro zlepšení podmínek cyklistické dopravy v centru města. Jejím předmětem je umožnění odbočování cyklistů z ulice Rubešovy vlevo na Masarykův most a umožnění jízdy cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace – ulice Karlovo náměstí – ve směru od ulice Kutnohorské (z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace) do ulice Pražské vybavené opět jízdním pruhem pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace (nikoli po obvodu Karlova náměstí).
/13.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na na MK ulice Na Haldě v Kolíně V
Místo: ulice Na Haldě při restauraci Club Carne v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“ doplněné po obou stranách nápisem ZAS o celkové délce značení 10 m, které bude v místě vyznačovat plochu určenou pro zásobování
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu umožnění bezproblémové dopravní obsluhy restaurace Club Carne nacházející se na rohu ulic Na Haldě a Havelcova v Kolíně III. S ohledem na nedostatečné šířkové uspořádání komunikace při současném parkování v této zde již nezbývá prostor pro zásobování provozovny žadatele, což bylo důvodem pro podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu spočívající ve vyznačení vodorovného dopravního značení V 12a v provedení pro zásobování, které požadované umožní
/11.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na na silnici č. II/328 v Kolíně V
Místo: ulice Ovčárecká (budoucí č. II/125) a místních komunikacích – ulicích Kolínská a na slepé komunikaci k Paramu, a.s. v Kolíně V
Svislé dopravní značení: B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ - 1 x IP 11a – „Parkoviště“- 5 x E 7a - dod. tab. „Směrová šipka pro směr přímo“ -1 x E 7b - dod. tab. „Směrová šipka pro odbočení“ - 4 x E 9 – dod. tab. „Druh vozidla“ s užitím symbolu nákladního automobilu (dle např. DZ B 4) - 5 x E 13 – dod. tab. „Text nebo symbol“ s obs. MIMO ZÁKAZNÍKŮ PARAMO A.S. - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje z důvodu potřeby náležité orientace řidičů k parkovišti pro nákladní automobily v areálu společnosti Paramo a.s. v ulici Kolínské v Kolíně V.
/11.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Družstevní k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 8S4 4305 – 1x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před č.p. 763 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.04.2018 do 12.04.2020

/11.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Smetanova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele (praktický lékař) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova parkoviště u polikliniky v Kolíně ( 1x stání kolmé)
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.04.2018 do 15.04.2020

/09.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích v Kolíně III
Místo: ulice Roháčova, Lipanská a Táboritská v Kolíně III
Svislé dopravní značení: P 6 - „Stůj, dej přednost v jízdě!“, - 2 x kterým se nahrazuje stávající DZ P 4
a
Vodorovné dopravní značení: V 7a– „Přechod pro chodce“ - 3 x Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolín stanovuje z důvodu potřeby zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
/03.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Na Pršíně k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla vlastní i zákazníků prodejny žadatele (hudební nástroje) – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu (1. stání zprava před křižovatkou s ul. Pol. vězňů) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 04.04.2018 do 03.04.2020

/03.04.2018/ - Stanovení MÚ provozu na účelové komunikaci v Kolíně IV.
Místo: parkoviště při NC Stará plynárna v Kolíně IV
Dopravní značení a dopravní zařízení: bude osazeno na účelové komunikaci (parkovišti) při NC Stará plynárna v Kolíně IV
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na parkovišti NC Stará plynárna v Kolíně IV. Předmětem místní úpravy provozu je tak doplnění stávající úpravy o DZ B 24b, C 4c, IS 4a (s obs. Výjezd), IS 4c (s obs. Výjezd) a parkovací závoru na vjezdu a výjezdu z parkoviště NC Stará plynárna, čímž dojde i k omezení veřejného přístupu na předmětné parkoviště.
/03.04.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Na Pršíně k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zásobování prodejny žadatele v ul. Pol. vězňů – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu v Kolíně III (1x stání kolmé)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 04.04.2018 do 03.04.2020

/28.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Bachmačská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 8S6 5318 - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská v parkovacím zálivu naproti vchodu č.p. 691 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.04.2018 do 31.03.2020

/28.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Moravcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SE 5206 - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Moravcova před vchodem č.p. 875 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.04.2018 do 31.03.2020

/26.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Zahradní k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 2SX 8390 – 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Zahradní na parkovišti u kina (první místo vpravo při vjezdu na parkoviště) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.04.2018 do 14.04.2020

/26.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Havelcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro zákazníky firmy ANE s.r.o. – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.03.2018 do 26.03.2020

/23.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Bachmačská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP/P ) RZ 8S2 0824 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská v parkovacím zálivu za č.p. 696 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.03.2018 do 24.03.2020

/23.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Masarykova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP) RZ 2SD 3351 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Masarykova před č.p. 820 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.04.2018 do 06.04.2020

/23.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Funkeho k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 1SY 3932 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho před č.p. 929 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.03.2018 do 24.03.2020

/23.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Havelcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 5S5 7187 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havelcova naproti č.p. 83 v Kolíně III
Termín:VVyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.03.2018 do 24.03.2020

/22.03.2018/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. III/12551, Kolín IV.
Místo: silnici č. III/12551 (ulici Polepské) před křižovatkou s ulicí Kr. cesta (ve směru od Polep) v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 7a – „Přechod pro chodce“ - 1 x bude vyznačeno na silnici č. III/12551 (ulici Polepské) před křižovatkou s ulicí Král. cesta (ve směru od Polep) v Kolíně IV.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců v místě křižovatky silnice III. třídy s místní komunikací v blízkosti nového nákupního centra v Kolíně IV, kde dochází k častému přecházení chodců předmětné silnice a i s ohledem na potřebu zřízení adekvátní náhrady za v nedávné době zrušený přechod pro chodce, který se nacházel po opačné straně křižovatky.
/19.03.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Legerova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Legerova před č.p. 29 v Kolíně III
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.03.2018 do 19.03.2020

/28.02.2018/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. II/125 Kolín
Místo: na silnici č. II/125 (ulice Veltrubská)
Svislé dopravní značení: Stávající svislé dopravní značení (dále jen „DZ“) B 1 s dod. tabulkou E 13 instalované před začátkem spojovací větve okružní křižovatky ve směru od ulice Veltrubské v Kolíně V bude nahrazeno DZ B 12 (Zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s užitím symbolů nákladního automobilu a autobusu s dod. tabulkou E 13 (Text nebo symbol) s uvedením textu MIMO BUS MHD A ZÁSOBOVÁNÍ.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu města Kolína stanovuje pro zvýšení dopravní propustnosti předmětné okružní křižovatky, čehož bude docíleno umožněním vjezdu i osobních automobilů do spojovací větve okružní křižovatky ve směru od ulice Veltrubské do ulice Ant. Kaliny směr Masarykův most.
/21.02.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Zborovská Kolín
Místo: v ulici Zborovské před křižovatkou s ulicí Hrnčířská (ve směru od centra města) v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IS 24b - „Kulturní nebo turistický cíl“ (Rozhledna) s doplněním symbolu - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolína stanovuje pro informování či navigaci účastníků silničního provozu k rozhledně vybudované na kol. vodárenské věži.
/21.02.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP ) RZ 8S6 5957 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před č.p. 893 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.03.2018 do 04.03.2020

/21.02.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova k.ú. Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 6S2 6204 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před č.p. 860/6 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 09.03.2018 do 08.03.2020

/07.02.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Tyršova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání kolmé, původní - RZ vozidla 4S2 9853 bude nahrazena novou RZ vozidla 7A9 8895
Upřesnění:ulice Tyršova před č.p. 976 v Kolíně 2

/25.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. K Vinici Kolín
Místo: na účelové komunikaci určené k dopravní obsluze lokality budoucí zástavby rodinných domů, napojené na stávající místní komunikaci – ulici K Vinici v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IZ 5a - „Obytná zóna“ -1 x IZ 5b – „Konec obytné zóny“ -1 x IP 11c - „Parkoviště podélné stání“- 4 x IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje k projektové dokumentaci „Komunikace a sítě technické infrastruktury na p.č. 723/1 a 723/2 v Kolíně, část: komunikace“ ve vztahu ke komunikaci určené k dopravní obsluze budoucí zástavby rodinných domů v dané lokalitě. Předmětem místní úpravy provozu je tak zavedení dopravního režimu obytné zóny v předmětné komunikaci a vyznačení podélných parkovacích stání včetně jednoho tzv. inv. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, vše s užitím DZ IZ 5a, IZ 5b, IP 11c, IP 12 a V 10f. Po konzultaci s žadatelem se pouze původní návrh s užitím označení podélného parkovacího stání pouze základním DZ IP 11a (Parkoviště) upravil tak, že toto bylo nahrazeno DZ IP 11c (Parkoviště podélné stání), jehož užití je v daném případě vhodnější, neboť s ohledem na zřízení podélného stání na komunikaci s režimem obytné zóny částečně v hlavním uličním prostoru pouze s odlišením povrchu vozovky, je možný způsob parkování z upraveného dopravního značení jednoznačný.
/25.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Tylova Kolín
Místo: chodník bokem k č.p. 611 v bloku bytových domů sevřeném ulicemi Tylova a Plynárenská v Kolíně IV
Dopravní zařízení: „Regulační sloupek“- 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu policie ČR stanovuje pro vyloučení užívání chodníku motorovými vozidly v předmětném místě zejména s ohledem na bezpečnost chodců, neboť takové užívání chodníku není v místě žádoucí ani nezbytné. Dopravní obsluha parkovišť při přilehlých bytových domech je umožněna z ulice Plynárenské, bez nutnosti pojezdu chodníku napojeného do ulice Tylovy. Uvedeným opatřením se zároveň vyloučí možnost případného poškozování chodníku (poklesu jeho nivelety) při jeho pojezdu motorovými vozidly.
/24.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kmochova Kolín
Místo: ul. Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před stávajícím dopravním připojením objektu policie ČR do ulice Kmochovy v Kolíně III (vedle budovy Okr. soudu v Kolíně u křižovatky s ulicí Politických vězňů) pro zajištění jeho bezproblémového užívání.
/23.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Husovo nám. k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro firemní vozidla žadatele včetně zásobování – 2x stání podélné
Upřesnění:ulice Husovo náměstí před č.p. 130 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 09.02.2018 do 08.02.2020

/23.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Moravcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 1SV 1173 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu proti č.p. 854 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.02.2018 do 26.02.2020

/23.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rim.Soboty k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 4SB 2248 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty mezi č.p. 838 a 839 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 04.02.2018 do 03.02.2020

/23.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Parléřova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla hostů pensionu Pod věží – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Parléřova proti Pensionu Pod věží v Kolíně I
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 09.02.2018 do 08.02.2020

/22.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Moravcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo držitele průkazu - ZTP - RZ vozidla - 2SA 5589 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před č.p. 871 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.01.2018 do 23.01.2020

/22.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jateční k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky ( držitelka ZTP/P ) RZ 4S0 5484 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před č.p. 802 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.01.2018 do 27.01.2020

/22.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Riegrova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 5S7 8984 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Riegrova před č.p. 346 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.01.2018 do 23.01.2020

/10.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Jirečkova Kolín
Místo: ul. Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s označením 2x - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 3SR 7070 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV pro vozidlo žadatele
/10.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jirečkova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 3SR 7070 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.01.2018 do 14.01.2020

/10.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Jirečkova Kolín
Místo: ul. Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele, držitele průkazu TP pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně pro vozidlo RZ 3SY 9392
/10.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jirečkova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu tělesně postiženou, žadatel je držitel průkazu TP - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Jirečkova před č.p. 544 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.01.2018 do 14.01.2020

/10.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Březinova Kolín
Místo: ul. Březinova v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ -1 x E 1 – dod. tabulka „Počet“ (s obs. 2x) - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě podnětu stanovuje k projektu „Parkoviště ul. Březinova, Kolín“ pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/05.01.2018/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Legerova Kolín
Místo: ul. Legerova u č.p. 68 v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č.O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části s nápisem „Reservé“
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x MELA PO – PÁ 7 – 16 HOD. - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti společnosti Mela o.p.s., pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů společnosti MELA o.p.s., přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené
/05.01.2018/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Legerova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů, držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P - MELA o.p.s. – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova u č.p. 68 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.01.2018 do 09.01.2020

/27.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Moravcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP/P – RZ 6S0 3062 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před č.p. 853 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.01.2018 do 01.01.2020

/27.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. A. Kaliny k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP) RZ 2SD 3219 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Ant. Kaliny ve slepém úseku místní komunikace vedle č.p. 1000 B v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.01.2018 do 01.01.2020

/20.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Podskalská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ - 2AZ 0407 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k č.p. 1357 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.01.2018 do 01.01.2020

/20.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Na Magistrále k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 9S5 2118 nebo 7S1 2052 – 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Na Magistrále před č.p. 772 ( slepý úsek komunikace vedle kontejnerového místa )
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.12.2017 do 20.12.2019

/20.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti č.p. 897 v Kolíně
Jiné:Původní - RZ vozidla 4S4 2696 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SE 3063

/07.12.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Obecní dvůr, Kolín
Místo: ulice Obecní dvůr před budoucím sjezdem (v místě bývalého sjezdu) k poz. st. p.č. 300 (č.p. 88) v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před budoucím dopravním připojením (obnovovaným z minulosti, které zde zaniklo) objektu žadatele na poz. st. p.č. 300 (č.p. 88) v k.ú. Kolín na Obecním dvoře.
/06.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. A. M. Jelínka k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 2SD 3763 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice A. M. Jelínka při č.p. 859 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.01.2018 do 01.01.2020

/06.12.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 2S9 2597 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova naproti č.p. 948 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.01.2018 do 01.01.2020

/30.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Seifertova Kolín
Místo: ul. Seifertova na parkovišti před vchodem č.p. 404 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4L7 2719
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/30.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Seifertova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ - 4L7 2719 – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Seifertova na parkovišti naproti vchodu č.p. 404 v Kolíně (druhé místo zleva)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.12.2017 do 30.11.2019

/30.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jateční k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ - KOH 0506 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před č.p. 713 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.12.2017 do 30.11.2019

/29.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Dělnická k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 2SK 7681 - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Dělnická před vchodem č.p. 785 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.12.2017 do 30.11.2019

/29.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Dělnická Kolín II.
Místo: ul. Dělnická (před vchodem č.p.785) v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 2SK 7681
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP)pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Sokolská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 7 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Sokolská v objektu bývalého pivovaru v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.11.2017 do 28.11.2019

/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. V Břízách k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla fi. žadatele – 2x stání podélné.
Upřesnění:ulice V Břízách proti č.p. 540 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.11.2017 do 28.11.2019

/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Grégrova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 1S0 6682 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Grégrova před č.p. 402 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.12.2017 do 30.11.2019

/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Funkeho k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP/P) RZ - 1SV 1079 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho před č.p. 928 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.11.2017 do 29.11.2019

/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Brankovická k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – firmy Ladislav Bášti – autodoprava RZ – 2SK 7069 - 1x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Brankovická na parkovišti před budovou zimního stadionu naproti č.p. 241 v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.11.2017 do 28.11.2019

/28.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 7S1 1583 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova na parkovišti proti č.p. 70 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 02.12.2017 do 01.12.2019

/13.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Parléřova Kolín I
Místo: ul. Parléřova u č.p. 34 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 2SZ 7239
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitele průkazu ZTP) , pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/08.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Za Školou, Kolín IV
Místo: ul. Za školou ve dvoře č.p. 118 v Kolíně Štítarech, pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu tělesně postiženou RZ – 2U8 6577 – držitel průkazu TP (1 x stání šikmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ 2U8 6577 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele, držitele průkazu TP pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Za školou u č.p. 118 v Kolíně pro vozidlo RZ 2U8 6577
/08.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Za Školou k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu tělesně postiženou, žadatel je držitel průkazu TP - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Za školou ve dvoře na parkovišti u č.p. 118 v Kolíně – Štítarech
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.11.2017 do 09.11.2019

/02.11.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů kanceláře RE/MAX – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova v parkovacím zálivu u Residence Street v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 31.12.2019

/02.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kmochova Kolín
Místo: ul. Kmochova v parkovacím zálivu u Residence Street v Kolíně z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x RE/MAX - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Kmochova v parkovacím zálivu u Residence Street v Kolíně pro vozidla klientů kanceláře RE/MAX. Nové svislé dopravní značení bude umístěno na stávající sloupek DZ – IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“.
/02.11.2017/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. II/125 , Kolín
Místo: silnice č. II/125 (ulice Žižkova) před sjezdem k č.p. 308 v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před sjezdem k nemovitosti č.p. 308 v ulici Žižkova v Kolíně III vyplývajícího již z obecné úpravy provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, tj. pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy předmětné nemovitosti.
/27.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Klejnarská, Kolín IV
Místo: účelová komunikace (parkoviště) na konci ulice Klejnarské při objektu KSÚS Stř. kraje, p.o. v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -2 x E 13 – dod. tab. „Text nebo symbol“ s obs. PRO VOZIDLA KSÚS STŘ. KRAJE, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě podnětu (žádosti) KSÚS Stř. kraje, p.o., stanovuje pro označení vyhrazeného parkoviště žadatele na konci ulice Klejnarské v Kolíně IV.
/27.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. II/125 , Kolín
Místo: silnice č. II/125 (ulice Žižkova) před sjezdem k č.p. 288 v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě podnětu žadatele stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před sjezdem k nemovitosti č.p. 288 v ulici Žižkova v Kolíně III vyplývajícího již z obecné úpravy provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, tj. pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy předmětné nemovitosti.
/25.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Husovo náměstí, Kolín
Místo: Husovo náměstí před výjezdem z objektu žadatele (poz. st. p.č. 2859 v k.ú. Kolín) v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před dopravním připojením objektu žadatele na poz. st. p.č. 2859 v k.ú. Kolín na Husově náměstí v Kolíně I, vyplývajícího již z obecné úpravy provozu zákona o provozu na pozemních komunikacích.
/25.10.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Nerudova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ 4SC 2635 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 411 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2017 do 24.10.2019

/23.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Masarykova, Kolín
Místo: ulice Masarykova před vchodem č.p. 860 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště - 1x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 6S2 6346
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/23.10.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 6S2 6346 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova před vchodem č.p. 860 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.11.2017 do 31.10.2019

/23.10.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. V Břízách k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro firemní a klientské vozy žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách před č.p. 490 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2017 do 24.10.2019

/20.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. U Nemocnice , Kolín
Místo: ulice U Nemocnice v úseku při přechodu pro chodce u křižovatky s účelovou komunikací od OC Kaufland v Kolíně
Svislé dopravní značení: A 11 – „Přechod pro chodce“ - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 12e – „Bílá klikatá čára“
V 1a – „Podélná čára souvislá“
V 2b – „Podélná čára přerušovaná“
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu a poté vlastního zpracování návrhu úpravy stanovuje celkově pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místě předmětného přechodu pro chodce nacházejícího se v ulici U Nemocnice u křižovatky s účelovou komunikací od OC Kaufland v Kolíně. Stanovenou úpravou tak dojde ke zviditelnění uvedeného přechodu pro chodce doplněním výstražného značení „Přechod pro chodce“ (v obou směrech), dále vodorovným dopravním značením „Bílá klikatá čára“ k upozornění na místo, které vyžaduje zvýšenou opatrnost řidičů (ve vztahu k přechodu pro chodce) a k vyloučení nežádoucího předjíždění před přechodem pro chodce pomocí vod. dopravního značení „Podélná čára souvislá“ a „Podélná čára přerušovaná“ (V 2b) v napojení na uvedenou podélnou čáru souvislou.
/11.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu – na silnici č. II/125 , Kolín
Místo: silnice č. II/125 (ulice U Křižovatky ve směru od Nového mostu k okružní křižovatce u „Jednoty“), II/322 (ul. Třídvorská ve směru od obce Tři Dvory do centra Kolína) a III/12551 (ul. Polepská ve směru od Polep do centra Kolína)
Svislé dopravní značení: Stávající svislé dopravní značení IP 31a (Měření rychlosti) a IP 31b (Konec měření rychlosti) umístěné při výše uvedených silnicích II. a III. tříd bude zrušeno.
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě podnětu města Kolína odůvodněném, že se jedná o přežitou úpravu, která je v současné době již nežádoucí, neboť budoucím záměrem města Kolína je úseky s měřením rychlosti často měnit a zamezit tak obecné povědomosti o místech, kde je měření prováděno, aby se do povědomí řidičů dostala obecná povinnost dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, aniž by na toto byli řidiči nějak upozorňováni. Pro vyhovění podnětu nebyly zcela relevantní pouze důvody v tomto uvedené, ale zásadní byla zejména odpověď na otázku, zda užití předmětného značení je v případě úsekového měření rychlosti při komunikacích nezbytné či pouze možné. Odpověď je v zákoně č. 133/2011 Sb., kterým se měnil zákon č. 361/2000 Sb., kterým byla povinnost užívání předmětného značení zrušena, přestože toto zůstalo ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na podkladě uvedeného, tj. že předmětné značení není pro dané užití nezbytné, ale pouze možné a i s přihlédnutím k důvodům v podnětu již uvedeným, správní orgán se přiklonil k závěru žádosti vyhovět.
/10.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. III/3284 v Kolíně
Místo: silnice č. III/3284 v Kolíně – Sendražicích v úseku stávajícího přechodu pro chodce před základní školou a navazujících úseků silnice
Svislé dopravní značení: A 7b – „Zpomalovací práh“ - 2 x
IP 2 – „Zpomalovací práh“ - 2 x
IP 5 – „Doporučená rychlost“ (30 km/hod.) - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 7a – „Přechod pro chodce“(vybudovaný stavební úpravou – ze zámkové dlažby bílé) -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu KSÚS Stř. kraje. p.o., stanovuje z důvodu potřeby zvýšení bezpečnosti silničního provozu v uvedeném úseku silnici III. třídy v místě stávajícího přechodu pro chodce před základní školou v Sendražicích. Spočívá v osazení dopravního značení ve vztahu k nově budovanému dlouhému zpomalovacímu prahu integrovanému s přechodem pro chodce (v místě stávajícího přechodu pro chodce) doplněném náležitým dopravním značením (A 7b – Zpomalovací práh, IP 2 – Zpomalovací práh, IP 5 – Doporučená rychlost 30 km/hod. a V 7a – Přechod pro chodce). Pozn.: DZ IP 6 – Přechod pro chodce zůstává v místě stávající. Stavební úpravy chodníků přilehlých k přechodu pro chodce pro jejich bezpečné užívání osobami se sníženou schopností orientace nejsou předmětem tohoto stanovení.
/02.10.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Za Baštou , Kolín
Místo: ulice Za Baštou v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
E 1 – dod. tab. „Počet“ (2x)- 1 x
E 8d – dod. tabulka „Úsek platnosti“ -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se stanovuje na podkladě podnětu žadatele k projektu „Kolín, parkoviště v ulici Za Baštou“ pro vyznačení dvou vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Správní orgán pouze návrh ve věci drobně upravil – zaměnil chybně navrženou dodatkovou tabulku E 7b (Směrová šipka pro odbočení) za E 8d (Úsek platnosti).
/29.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na na silnici č. II/328 (ulici Ovčárecké) v Kolíně
Místo: silnice č. II/328 (ulici Ovčárecké) v Kolíně v křižovatce s místní komunikací - ulicí Sadovou
Vodorovné dopravní značení: V 13a – „Šikmé rovnoběžné čáry“ V 1a – „Podélná čára souvislá“
a
Dopravní zařízení: Z 11h – Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu města Kolína stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v křižovatce uvedených komunikací při odbočování vozidel z ulice Sadové vlevo na nadjezd do ulice Ovčárecké, kde při dosavadním dopravním uspořádání (nedělený čtyřpruh) bylo uvedené přes více jízdních pruhů problematické s ohledem na četnost provozu a docházelo tak k ohrožování bezpečnosti silničního provozu. Nově stanovená místní úprava provozu vylučuje v části úseku ulice Ovčárecké od předmětné křižovatky směr nadjezd využití dvou jízdních pruhů v přímém směru pomocí plochy vyšrafované vod. dopravním značením V 13a (plochy na kterou je zakázáno vjíždět) v levém jízdním pruhu a za touto ještě vyznačením podélné čáry souvislé v délce cca 20 m pro vyloučení odbočování vozidel z pravého jízdního pruhu ulice Ovčárecké bezprostředně za vyšrafovanou plochou ihned vlevo, kde musí být zachován dostatečný prostor pro odbočující vozidla z ulice Sadové. Ta nově již nebudou muset dávat přednost vozidlům na hlavní silnici z centra města směr nadjezd. Účinnost vodorovného dopravního značení V 13a bude posílena dopravním zařízením – sloupky tzv. balista, které vyloučí možnost pojezdu vyznačené plochy.
/27.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na ÚK – účelové komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry
Místo: na veřejně přístupné účelové komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry
Svislé dopravní značení: IP 22 – „Změna organizace dopravy“ s obsahem POZOR, vyznačením symbolu DZ A 22 (Jiné nebezpečí) a doplněním textu VÝJEZD VOZIDEL STAVBY- 2 x
P 6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ - 1 x
B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ - 1 x
E 13 – dod. tabulka „Text nebo symbol“ s obs. MIMO VOZIDEL STAVBY - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Sater – Projekt s.r.o., Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu při budování a užívání dočasného sjezdu (z pozemku p.č. 637/85) na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry užívaného stavební technikou při výstavbě nového závodu NPACZ 1
/27.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Dělnická k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 8S4 3171 – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Dělnická před č.p. 784 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.10.2017 do 15.10.2019

/27.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Tyršova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 7S1 0549 – 1 x částečné stání na chodníku podélné.
Upřesnění:ulice Tyršova před domem č.p. 225 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.10.2017 do 11.10.2019

/27.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Žižkova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 3SV 8161 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Žižkova ( parkoviště pod „Bezovkou“ mezi ulicemi Roháčova a Žižkova ) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.10.2017 do 20.10.2019

/25.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Masarykova, Kolín
Místo: v ulici Masarykova přes ulici naproti vchodu č.p.822 v Kolíně (u lampy veřejného osvětlení č. 15, patnácté stání od kruhového objezdu a sedmé stání od vchodu do MŠ)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SV 1236
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/25.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SV 1236 - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Masarykova přes ulici naproti vchodu č.p. 822 v Kolíně (u lampy veřejného osvětlení č. 15)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.10.2017 do 30.09.2019.

/25.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Havířská, Kolín
Místo: v ulici Havířská před provozovnou č.p. 443 v Kolíně z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x FIRMA VONDRÁKOVÁ - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Havířská před provozovnou č.p. 443 v Kolíně pro vozidla žadatele a zákazníky.
/25.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havířská k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele a zákazníky – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Havířská před č.p. 443 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.10.2017 do 30.09.2019

/22.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Smetanova, Kolín
Místo: v ulici Smetanova na parkovišti u nové polikliniky v Kolíně ( čtvrté vyhrazené stání od vjezdu vpravo )
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 4S8 6654 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatelky pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Smetanova na parkovišti u nové polikliniky v Kolíně pro vozidla zaměstnanců.
/22.09.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Smetanova na parkovišti u nové polikliniky – čtvrté vyhrazené místo od vjezdu vpravo v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.10.2017 do 30.09.2019

/05.09.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Masarykova, Kolín
Místo: v ulici Masarykova v Kolíně II v rámci opravy krytu vozovky
Vodorovné dopravní značení : V1a, V 4, V 9a, V 10c, V 11a, V 13
a
dopravní zařízení : Z 11h (Směrový sloupek kulatý zelený – balista)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu potřeby změny stávající úpravy za vhodnější s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu v rámci opravy krytu ulice Masarykovy v Kolíně II.
/18.08.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Roháčova k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 2J1 9138 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Roháčova na parkovišti před vchodem č.p. 388 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.08.2017 do 21.08.2019

/18.08.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Komenského k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zajišťující přepravu dětí (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) do i ze školního zařízení – 4 x stání podélné
Upřesnění:ulice Komenského při č.p. 179 (budova školy) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.08.2017 do 17.08.2019

/16.08.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Okružní k.ú. Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Okružní za přechodem pro chodce bokem k č.p. 475 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.08.2017 do 20.08.2019

/16.08.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Okružní, Kolín
Místo: v ulici Okružní za přechodem pro chodce bokem k č.p. 475 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x H&K HARMONI - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Okružní za přechodem pro chodce bokem k č.p. 475 v Kolíně pro vozidla žadatele.
/10.08.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - v k.ú. Kolín_PČR
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla policie ČR – celkem 7 x stání
Upřesnění:ulice Václavská před č.p. 11 – 2x stání podélné
Politických vezňů před č.p. 109 – 1x stání podélné
Rimavské Soboty před č.p. 992 – 1x stání kolmé
Kutnohorská před č.p. 180 – 3x stání šikmé

Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.08.2017 do 09.08.2019

/09.08.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova k.ú. Kolín_Okresní soud
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 5 x stání šikmé
Upřesnění:Vyhrazená parkovací stání (již stávající) budou i nadále v ulici Kmochova před budovou Okresního soudu v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.08.2017 do 09.08.2019

/26.07.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty mezi č.p. 838 a 839 v Kolíně
Změna:Původní - RZ vozidla 4S4 1593, nahrazena RZ – 4SB 1478 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SB 2248 . Druhá RZ zůstává nezměněna

/21.07.2017/ - Zvláštní užívání silnice č. II/125 - ul. Klenovecká, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a.s. - 20 x stání kolmé
Upřesnění:silnice č. II/125 – ulice Žižkova v parkovacím zálivu před Oblastní nemocnicí Kolín, a.s. v Kolíně III
Termín:VVyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.07.2017 do 20.07.2020

/12.06.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Klenovecká, Kolín
Místo: ulice Klenovecká (parkoviště za domem č.p.861)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části s nápisem „Réservé“ E13 - dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu „2SK 7300 2E0 9080 V DOBĚ OD 8-17 HOD.“ - 1x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zajišťující obslužnost žadatelce (osobě těžce postižené nebo osobě těžce pohybově postižené).
/12.06.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Klenovecká, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidla zajišťující žadatelce obslužnost RZ - 2SK 7300 , 2E0 9080 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Klenovecká na parkovišti za domem č.p. 861 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.06.2017 do 15.06.2019

/07.06.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Sladkovského, Kolín
Místo: ulice Sladkovského (naproti vchodu č.p.625) v Kolíně 4
Svislé dopravní značení: I IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SK 5065
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/07.06.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Sladkovského, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ – 1SK 5065 - 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Sladkovského naproti vchodu č.p. 625 v Kolíně 4 ( po pravé straně při vjezdu do ulice z ul. Dukelských hrdinů)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.06.2017 do 11.06.2019

/06.06.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Zahradní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Zahradní, před křižovatkou s ulicí Smetanova (ve směru od Průmyslové školy) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.06.2017 do 14.06.2019

/06.06.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Tovární, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ 1SN 0092 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Tovární ve dvoře před č.p. 44/B v Kolíně 5
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.06.2017 do 11.06.2019

/30.05.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. K Dílnám v Kolíně IV
Místo: ul. K Dílnám v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IJ 7 - „Čerpací stanice“ - 1 x E 7b – dod. tabulka „Směrová šipka pro odbočení“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje pro náležitou orientaci účastníků silničního provozu k čerpací stanici pohonných hmot v lokalitě
/17.05.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Okružní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zákazníků prodejny Bernard – 3 x stání podélné
Upřesnění:ulice Okružní podél objektu prodejny Bernard (za křižovatkou s ulicí Ovčárecká) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.08.2017 do 31.07.2019

/16.05.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 2S9 1390 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před domem č.p. 894 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.05.2017 do 19.05.2019

/16.05.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Březinova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 7S1 1222 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před č.p. 878 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.05.2017 do 25.05.2019.

/16.05.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Grégrova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP – vozidlo RZ 1SR 8128 – 1 x částečné stání na chodníku šikmé.
Upřesnění:ulice Grégrova u křižovatky s ulicí Seifertova v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.05.2017 do 18.05.2019

/03.05.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Masarykova, Kolín
Místo: ul. Masarykova (na konci parkoviště vpravo) před č.p. 863 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3S2 7856
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) J pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/03.05.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 3S2 7856 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova (na konci parkoviště vpravo) před č.p. 863 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 05.05.2017 do 04.05.2019

/28.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP/P) RZ 1SH 3720 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti č.p. 838 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.05.2017 do 11.05.2019

/28.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP - vozidlo RZ 4S4 2696 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti č.p. 897 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.07.2017 do 30.06.2019

/26.04.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Rubešova, Kolín
Místo: ul. Rubešova před č.p. 52 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“- 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1x ČESKÁ POJIŠŤOVNA -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Rubešova před č.p. 52 v Kolíně pro vozidla klientů Č.P. a.s.
/26.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rubešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů Č.P. a.s. – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Rubešova před čp. 52 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 01.05.2017 do 30.04.2019.

/19.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Tyršova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování ( již stávající ) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP) RZ 4S2 9853 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tyršova před č.p. 976 v Kolíně 2
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.04.2017 do 20.04.2019

/19.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rubešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP – RZ - KOK 3039 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.04.2017 do 20.04.2019

/19.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Bachmačská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky (držitelka ZTP/P) RZ 6S6 9560 – 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Bachmačská za domem č.p. 695 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.04.2017 do 20.04.2019.

/18.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Josefa Suka, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ – 5S5 6364 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Josefa Suka před č.p. 207 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do 19.04.2019.

/18.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Tisovecká, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 2SD 3330 – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Tisovecká za domem čp. 902 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do 19.04.2019.

/13.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Radimského, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 6S6 9169– 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Radimského před čp. 941 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.04.2017 do 19.04.2019.

/12.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – (změna RZ) - 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty mezi č.p. 838 a 839 v Kolíně
JINÉ:Původní - RZ vozidla 4S4 1593 bude nahrazena novou RZ vozidla 4SB 1478 . Druhá RZ zůstává nezměněna, týká se jiného povolení

/12.04.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Husovo náměstí, Kolín
Místo: Husovo náměstí před č.p. 142 v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“-1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 1 x Pediatrics s.r.o. RZ 3SA 0222- 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Husovo náměstí před č.p. 142 v Kolíně III pro vozidlo společnosti Pediatrics s.r.o. (ordinace dětského lékaře).
/12.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Husovo náměstí, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo fi. Pediatrics s.r.o. RZ 3SA 0222 - 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Husovo náměstí před č.p. 142 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.4.2017 do 16.4.2019

/12.04.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Na Magistrále, Kolín
Místo: ulice Na Magistrále (parkoviště bokem vedle č.p.745) v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SE 9929
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitelky mimořádných výhod II. stupně (držitelka ZTP)pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/12.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Na magistrále, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 3SE 9929 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Magistrále na parkovišti (před výměníkem) bokem vedle č.p. 745 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.04.2017 do 17.04.2019

/11.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Želivského, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele průkazu - ZTP/P - vozidlo RZ – 4AX 6520 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Želivského před č.p. 805 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.04.2017 do 12.04.2019

/11.04.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rubešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP – RZ - KOL 58 86 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.04.2017 do 12.04.2019.

/10.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Dělnická, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo zák, zástupce žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 4L1 3342 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Dělnická na parkovišti před č.p. 780 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.3.2017 do 12.3.2019

/08.03.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Rorejcova, Kolín
Místo: ulice Rorejcova v úseku při sjezdu z pozemku p.č. 3031/42 v k.ú. Kolín
Svislé dopravní značení: P 6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ - 1 x
IP 11a – „Parkoviště“- 2 x
IP 19 – „Řadící pruhy“ s vyznačením symbolu DZ IP 11a v levém řadícím pruhu - 1 x
E 7b – dod. tab. „Směrová šipka pro odbočení“ (vpravo) - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 1a – „Podélná čára souvislá“
V 2b – „Podélná čára přerušovaná“
V 4 – „Vodící čára“
V 5 – „Příčná čára souvislá“
V 9a – „Směrové šipky“
V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu vyznačení nového parkoviště v ulici Rorejcova v Kolíně IV a pro náležitou orientaci řidičů k tomuto
/07.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Sokolská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů firmy RE/MAX – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Sokolská před č.p. 166
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2017 do 07.03.2019

/07.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Legerova, Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – Ladislav Holý – pohotovost plyn (změna - doplnění registrační značky vozidla) - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova před č.p. 148 v Kolíně
Termín:Místní úpravu dopravního značení pro vyhrazené parkování si zajistí držitel tohoto povolení neprodleně na vlastní nálady u odborné firmy, nejpozději však do 31.3.2017

/07.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Zahradní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo Městské správy kin v Kolíně – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Zahradní, parkoviště za kinem v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2017 do 07.03.2019

/07.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele, který má v místě sídlo svého podnikání (kancelář) – 1x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova v parkovacím zálivu proti č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2017 do 07.03.2019

/07.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kouřimská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kouřimská před č.p. 11 a 12 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 08.03.2017 do 07.03.2019

/06.03.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Štítarská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatelky – držitelky průkazu ZTP – RZ 4S8 6250 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Štítarská (slepý úsek) před čp. 120 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 07.03.2017 do 06.03.2019

/01.03.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – Prům.zóna Ovčáry
Místo: Průmyslová zóna Ovčáry
Svislé dopravní značení: IJ 4a – „Označník zastávky“ s vyznačením symbolu autobusu v tomto (dle např. DZ B 5) - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 11a – „Zastávka autobusu“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu potřeby vyznačení nové autobusové zastávky MHD na účelové komunikaci v blízkosti fi. Gefco v Průmyslové zóně Ovčáry.
/20.02.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kmochova, Bezručova, Kolín
Místo: v ulici Kmochova a Bezručova v Kolíně
Svislé dopravní značení: IZ 8a - „Zóna s dopravním omezením“ s uvedením symbolu v tomto B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/hod.) - 3 x IZ 8b – „Konec zóny s dopravním omezením“ s uvedením stejného symbolu - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolín stanovuje z důvodu potřeby snížení nejvyšší dovolené rychlosti v lokalitě ulic Kmochova (od křižovatky s ulicí Tyršovou po křižovatku s ulicí Václavskou), Krčínova a Tyršova (od č.p. 295 ke křiž,. s ulicí Kmochova) na 30 km/hod. formou zavedení režimu zóny s dopravním omezením (30 km/hod.) a odůvodňuje se existencí zvýšené křižovatkové plochy v křižovatce ulic Kmochova x Bezručova i existencí dvou přechodů pro chodce užívaných m.j. i školní mládeží z blízkých školních zařízení. Součástí místní úpravy provozu je zrušení stávajícího zákazového značení B 20a (30 km/hod.) instalovaného v ulici Kmochova za křižovatkou s ulicí Bezručovou (směr centrum), které by se po zavedení plošného snížení nejvyšší dovolené rychlosti v předmětné lokalitě na uvedenou hodnotu stalo duplicitním a tudíž nadbytečným.
/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla Městské knihovny a návštěvníků knihovny – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova proti objektu Městské knihovny v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2017 do 15.02.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele a klientů pojišťovny – 2x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2017 do 16.02.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Na Pobřeží, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla nájemníků vedlejšího objektu ( Mostní 73 ) – 5 x stání podélné
Upřesnění:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2017 do 15.02.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Komenského, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zákazníků společnosti žadatele – 4x stání podélné
Upřesnění:ul. Komenského v parkovacím zálivu před sídlem společnosti ASYS i.j.d. v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2017 do 16.02.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Karoliny Světlé, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1x stání podélné pro kancelář senátora
Upřesnění:ulice Karoliny Světlé před č.p. 147 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2017 do 15.02.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Karoliny Světlé, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla externích i interních zaměstnanců školy – 3 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Karoliny Světlé při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kolíně (poslední tři stání v parkovacím zálivu)
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.02.2017 do 15.02.2019

/14.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro klienty Komerční banky – 2 x stání podélné po levé straně jednosměrné ulice
Upřesnění:ulice Smetanova podél objektu Komerční banky v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.2.2017 do 14.2.2019

/15.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů provozovny ČMSS – 1x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně
Termín:2. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.02.2017 do 16.02.2019

/13.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Družstevní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Družstevní před čp. 751 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.2.2017 do 13.2.2019

/13.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Nerudova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 7S1 0890 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 407 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.2.2017 do 12.2.2019

/10.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Březinova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 3SZ 6762 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před čp. 972 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.2.2017 do 12.2.2019

/09.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Politických vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby firmy žadatele (STUDIO 5) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu (první parkovací stání ve směru jízdy) při č.p. 32 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.2.2017 do 12.2.2019

/09.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jateční, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo držitele ZTP RZ 3SY 9936 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před čp. 800 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.2.2017 do 9.2.2019

/09.02.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Zengrova, Kolín
Místo: v ulici Zengrova při č.p. 607 (obslužná komunikace při uvedeném č.p. kolmá k ulici Havířské) v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: B 1 - „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“- 1 x E 13 – dod. tabulka „Text“ s obs. MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY - 1 x bude instalováno v místě (v ulici Zengrova při č.p. 607 - obslužná komunikace při uvedeném č.p. kolmá k ulici Havířské v Kolíně IV)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu potřeby vyloučení vjezdu vozidel (mimo dopravní obsluhy) do nově zrekonstruované komunikace při předmětném č.p. 607 sloužící v podstatě pouze k nezbytnému přístupu a dopravní obsluze uvedeného bytového domu bez nutnosti či vhodnosti jejího širšího dopravního využití.
/01.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Mostní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Mostní v parkovací zálivu proti čp. 77 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2017 do 1.2.2019

/01.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Karoliny Světlé, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla hostů Penzionu „U Rabína“ – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Karolíny Světlé v parkovacím zálivu před čp. 151 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.2.2017 do 2.2.2019

/01.02.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele (JD-GYN s.r.o.) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova – parkoviště při nové poliklinice – čtvrté vyhrazené místo od vjezdu vpravo v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2017 do 1.2.2019

/31.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Míru, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo RZ 8S4 2902 zajišťující přepravu držitele ZTP/P – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Míru na zpevněné ploše vedle čp. 671 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2017 do 31.1.2019

/30.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Polit. vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu prodejny elektro (vozidla zákazníků a zásobování) – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 30 (prodejna Opa – Elektro) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 31.1.2017 do 30.1.2019

/27.01.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Masarykova, Kolín
Místo: v ulici Masarykova před č.p. 862 v Kolíně II pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP pro vozidlo RZ 6S6 8472 – 1 x stání kolmé
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla k vyhrazenému parkování 6S6 8472
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Šířka parkovacího stání bude 3,5 m. Pozn.: V 10f je v místě již stávající.
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), tj. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/27.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) registrační značky (dále jen RZ) 6S6 8472 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova před č.p. 862 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkovací stání se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2017 do 31.1.2019

/26.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zaměstnanců žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.1.2017 do 26.1.2019

/26.01.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Obecní dvůr, Kolín
Místo: v ulici Obecní Dvůr za křižovatkou s ulicí Legerova v Kolíně III pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 6S4 1374 – 1 x stání podélné takto
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁN9 PRO RZ 6S4 1374 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Obecní Dvůr za křižovatkou s ulicí Legerova v Kolíně III pro potřeby žadatele – 1 x stání podélné
/26.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Obecní dvůr, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 6S4 1374 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Obecní Dvůr bokem k č.p. 432 (za křižovatkou s ulicí Legerova) v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.1.2017 do 26.1.2019

/26.01.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Legerova, Kolín
Místo: v ulici Legerova před č.p. 148 v Kolíně III z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ 3S5 2903 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Legerova před č.p. 148 v Kolíně pro vozidlo Pohotovost-plyn RZ 3S5 2903.
/26.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Legerova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo Pohotovost-plyn s RZ 3S5 2903 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova před čp. 148 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.01.2017 do 26.01.2019

/24.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla vlastní i zákazníků prodejny žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před čp. 15 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.01.2017 do 24.01.2019

/20.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla zaměstnanců žadatele – 3 x stání kolmé (původní počet vyhr. park. stání 5 se snižuje na 3)
Upřesnění:ulice Smetanova – v parkovacím zálivu boční komunikace mezi lékárnou a divadlem v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.1.2017 do 22.1.2019

/19.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Politických vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro zásobování prodejny Drogérie U Blažků – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v zálivu před č.p. 34 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.1.2017 do 22.1.2019

/18.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - Karlovo náměstí, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů ČSOB, a.s. - 2 x stání kolmé a její pobočky ERA – 1 x stání kolmé
Upřesnění:Karlovo náměstí před objektem čp. 71 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.1.2017 do 22.1.2019

/13.01.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kmochova, Kolín
Místo: ul. Kmochova před č.p. 202 v Kolíně (u křižovatky s ulicí Tyršovou)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením registrační značky vozidla k vyhrazenému parkování 2AY 6022 -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro potřeby vyhrazeného parkování žadatele se sídlem pobočky v místě.
/13.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo fi. žadatele - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před č.p. 202 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.1.2017 do 15.1.2019

/13.01.2017/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kmochova, Kolín
Místo: na místní komunikaci – ulici Kmochova před č.p. 202 v Kolíně (druhé vyhr. parkovací stání od křižovatky s ulicí Tyršovou po levé straně ve směru jízdy)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením registrační značky vozidla k vyhrazenému parkování 5AA 2734 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro potřeby vyhrazeného parkování společnosti žadatele v místě
/13.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Kmochova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo fi. žadatele - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před č.p. 202 v Kolíně
Termín:VVyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.1.2017 do 15.1.2019

/11.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Plynárenská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla společnosti žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Plynárenská 12 m před přechodem pro chodce před křižovatkou s ulicí Polepskou v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.1.2017 do 11.1.2019

/11.01.2017/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 2 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Husova před objektem České spořitelny, a.s., obl. pobočky Kolín v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.1.2017 do 11.1.2019

/23.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Roháčova, Kolín
Místo: –Roháčova před č.p. 387 v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SY 9882
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/23.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Roháčova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) registrační značky (dále jen RZ) 3SY 9882 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Roháčova před č.p. 387 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2017 do 31.12.2018

/20.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul.V Břízách, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo firmy Monatour (žadatele) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách naproti čp. 535 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.12.2016 do 20.12.2018

/20.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul.Na Hradbách, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo firmy žadatele – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Na Hradbách před čp. 133 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2017 do 31.12.2018

/15.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Václavská, Kolín
Místo: – Václavská před č.p. 10 v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“-1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 2 x AUTODOPRAVA VLADYKA - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x V 12a – „Zlutá klikatá čára“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti žadatele stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování před č.p. 10 v ulici Václavské v Kolíně III pro potřeby žadatele a dále z důvodu zdůraznění zákazu stání před vjezdem k uvedenému č.p.
/15.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Václavská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla fi. žadatele - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Václavská před č.p. 10 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2016 do 18.12.2018

/14.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu provozovny Rosa – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před čp. 298 (provozovna Dámské a pánské kadeřnictví a pedikúra Rosa) v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2017 do 31.12.2018

/12.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Benešova, Kolín
Místo: – na silnici č. III/12540 - ulice Benešova před č.p. 756 v Kolíně II z důvodu zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné) pro vozidlo držitele ZTP RZ 2SD 3018
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tímto s údajem o celkovém počtu vyhrazených parkovacích stání 1 x a ve spodní části místo nápisu Réservé s uvedením registrační značky vozidla 2SD 3018
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Symbol 01 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Délka podélného vyhrazeného parkovacího stání bude 7 m
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
/12.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Benešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 2SD 3018 - 1 x stání podélné.
Upřesnění:silnice III/12540 – v ulici Benešova před č.p. 756 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2016 do 18.12.2019

/12.12.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Nerudova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 5S7 9395 (držitel průkazu ZTP) – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova při čp. 408 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.1.2017 do 29.1.2019

/07.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Mlýnské v Kolíně
Místo: ulice Mlýnská v Kolíně V ve dvou jejích úsecích, a to od parkoviště v blízkosti místní pobočky pošty po křižovatku s ulicí Tovární
Svislé dopravní značení: IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 2 x
B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x
B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ - 1 x
B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ - 1 x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti policie ČR stanovuje z důvodu vhodnosti zavedení jednosměrného provozu v části ulice Mlýnské s úzkým šířkovým uspořádáním ve dvou jejích úsecích v Kolíně V. Jde v podstatě o legalizaci stávajícího užívání uvedené komunikace a odstranění současného nevyhovujícího dopravního režimu (možnost obousměrného provozu) s míjením se vozidel v úzkém profilu komunikace (navíc zúženém ještě parkujícími vozidly, která se zde dopouštějí přestupku) a pojížděním přilehlé zeleně. Místní úpravou provozu tak kromě změny dopravního režimu dojde k odstranění kolizních situací při míjení se vozidel včetně uvedeného nežádoucího pojíždění přilehlého zeleného pásu i k umožnění legálního parkování.
/01.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Kouřímská, Kolín
Místo: ulice Kouřimská v Kolíně I.
Svislé dopravní značení: Svislé dopravní značení (dále jen DZ) B 28 bude zrušeno a nahrazeno DZ IP 11a (Parkoviště), text na druhé dod. tabulce E 13 (Text) bude nahrazen novým: ZÁSOBOVÁNÍ Po-Stř a Pá 4-8 , Čt 4–12 hod. MIMO UVEDENOU DOBU RÉSERVÉ A, B
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu vlastníka místních komunikací (města Kolín) stanovuje z důvodu potřeby zpřesnění stávající úpravy a sjednocení času pro umožnění zásobování provozoven v ulici v souladu se zónovým značením v předmětné zóně s dopravním omezením. Stávající úprava byla stanovena z podnětu města Kolína v r. 2011 ve vazbě na provedenou změnu dopravního režimu v centru města Kolína, jejíž předmětem bylo zavedení jednosměrného provozu v ulici Pražské (od pekařství Hankovec po Karlovo náměstí) a protože stěžejní výjezd z Karlova náměstí byl poté ulicí Kouřimskou, bylo pro zajištění plynulosti silničního provozu v této po levé straně ve směru jízdy místní úpravou provozu vyloučeno zastavení vozidel pro zásobování přilehlých provozoven a vytvořeny byly pro daný účel zálivy ve dvou úsecích po pravé straně. Tímto opatřením, jak bylo již uvedeno, tudíž dochází pouze ke zpřesnění významu dopravního značení a ke sjednocení časů pro umožnění zásobování provozoven v ulici Kouřimské v Kolíně I v souladu se zónovým značením.
/01.12.2016/ - Stanovení MÚ provozu silnicích U Křižovatky, Třídvorská, Kolín
Místo: silnice. II/125 (ul. U Křižovatky), II/322 (ul. Třídvorská) a III/12551 (ul. Polepská) v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 31a – „Měření rychlosti“ - 3 x IP 31b – „Konec měření rychlosti“ - 3 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti policie ČR stanovuje z důvodu náležitého informování účastníků silničního provozu o úsecích komunikací s měřením rychlosti, tj. pro motivaci na dodržování pravidel silničního provozu a tudíž pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
/29.11.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Seifertova, Kolín
Místo: ulice Seifertova u křižovatky s ulicí Masarykova v Kolíně III.
Svislé dopravní značení: IZ 8a – „Zóna s dopravním omezením“ s užitím symbolu dopr. značení (dále jen DZ) v této B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) s uvedením údaje 30 km/hod. - 1 x IZ 8b – „Konec zóny s dopravním omezením“ s užitím stejného symbolu DZ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající ve zřízení zóny s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/hod. v této (tzv. Zóny 30) v ulici Seifertova v Kolíně III se na podkladě žádosti Města Kolína stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v lokalitě činžovní zástavby sevřené ulicemi Seifertova, Grégrova, Čechovy Sady a Nerudova.
/29.11.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Josefa Suka, Kolín
Místo: ulice Josefa Suka u křižovatky s ulicí U nemocnice v Kolíně III
Svislé dopravní značení: B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ s uvedením údaje 30 km/hod. - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající ve zřízení zóny s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/hod. v této (tzv. Zóny 30) v ulici Seifertova v Kolíně III se na podkladě žádosti Města Kolína stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v lokalitě činžovní zástavby sevřené ulicemi Seifertova, Grégrova, Čechovy Sady a Nerudova.
/21.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Polit. vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu prodejny Bican barvy – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických Vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 31 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2017 do 31.12.2018

/16.11.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Mnichovická, Kolín
Místo: – ulice Mnichovická proti č.p. 124 v Kolíně V pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele ZTP/P (1 x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tímto s údajem o počtu vyhrazených parkovacích stání 1 x, ve spodní části místo nápisu „Réservé“ s uvedením registrační značky vozidla k vyhrazenému parkování 7S7 2158
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (průkazu ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/16.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Mnichovická, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 7S7 2158 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Mnichovická proti č.p. 124 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.12.2016 do 1.12.2018

/18.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Podskalská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 1SM 9835 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k čp. 1356 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.11.2016 do 21.11.2018

/16.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jateční, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ 2S0 6096 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční v parkovacím zálivu bokem k č.p. 693 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.11.2016 do 18.11.2018

/14.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Podskalská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele - držitele průkazu ZTP - RZ 2SA 6106 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k čp. 1356 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.11.2016 do 15.11.2018

/14.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Podskalská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 3SN 0755 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k čp. 1356 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.11.2016 do 15.11.2018

/9.11.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele RZ 3SE 9993 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:Smetanova – parkoviště při nové poliklinice (třetí vyhrazené místo od vjezdu vpravo) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.11.2016 do 10.11.2018

/27.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ 2SX 8390 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova na parkovišti při nové poliklinice (1. parkovací stání od novinového stánku) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 31.10.2016 do 31.10.2018

/27.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Královská cesta, Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele a jeho klientů - 2 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Královská cesta před čp. 280 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 31.10.2016 do 31.10.2018

/26.10.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Bezručova, Kolín
Místo: – ulice Bezručova bokem k č.p. 395 (v parkovacím zálivu 3. stání zleva) v Kolíně III pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání kolmé) pro vozidlo držitele ZTP RZ 3SI 7962
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 3SI 7962
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele - držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/26.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Bezručova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 3SI 7962 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Bezručova bokem k č.p. 395 (v parkovacím zálivu 3. stání zleva) v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.11.2016 do 1.11.2018

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Šotnovská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla veterinární kliniky a jejích zákazníků – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Šotnovská před čp. 157 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.10.2016 do 24.10.2018

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. V Břízách, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů sanatoria - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách před čp. 478 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.10.2016 do 24.10.2018

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Ratibořická
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (zubní ordinace) – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Ratibořická v parkovacím zálivu za křižovatkou s ulicí Vávrovou v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.10.2016 do 25.10.2018

/24.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Na Pršině
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla dopravní obsluhy prodejny Bican – barvy nacházející se v ul. P. vězňů – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (páté stání zprava od ulice P. vězňů) v Kolíně IV (1 x stání kolmé)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.10.2016 do 24.10.2018

/14.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Havířská
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu kardiologické ambulance na uvedené adrese - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havířská před čp. 333 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.10.2016 do 16.10.2018

/13.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Podskalská
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ 2SD 3122 a 2SZ 9786 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu vedle č.p. 1357 (první stání zleva) v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.10.2016 do 14.10.2018

/10.10.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Benešova, Kolín
Místo: ulice Benešova za křižovatkou s ulicí Družstevní (ve směru do centra města) v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem 1 x KSÚS Stř. kraje, p.o., - 1 x
a
V 10e - „Vyhrazené parkoviště“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti žadatele stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné) v parkovacím zálivu v ulici Benešova za křižovatkou s ulicí Družstevní (ve směru do centra města) v Kolíně II pro vozidla žadatele.
/10.10.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Benešova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Benešova v parkovacím zálivu za křižovatkou s ulicí Družstevní (směr centrum města) v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.10.2016 do 12.10.2019

/10.10.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Tyršova, Kolín
Místo: ulice Tyršova proti výjezdu z garáží bytového domu č.p. 808 a 809 v Kolíně II
Dopravní zařízení: „Odrazové zrcadlo“ - 2x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu (žádosti) a po jeho projednání s vlastníkem dotčené místní komunikace (Městem Kolín) i Policií ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, která se k němu vyjádřila již uvedeným opatřením, stanovuje z důvodu zajištění náležitých rozhledových poměrů při výjezdu z garáží č.p. 808 a 809 v ulici Tyršova v Kolíně II, které jsou zde v současné době omezovány parkujícími vozidly.
/23.09.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Družstevní, Kolín
Místo: ulice Družstevní před č.p. 749 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 2S4 8508
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), tj. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/23.09.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Družstevní
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 2S4 8508 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před č.p. 749 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.9.2016 do 27.9.2018

/16.09.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Fügnerova
Místo: ulice Fügnerova při č.p. 504 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla KOL 16-94
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x bude umístěno a vyznačeno v místě . Symbol 01 DZ V 10f bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Délka vyhrazeného parkovacího stání podélného bude 7 m.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) p. Jindřicha Kopelenta pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/16.09.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Fügnerova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ KOL 16-94 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Fügnerova při č.p. 504 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.9.2016 do 19.9.2018

/14.09.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova, Kolín II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo firmy žadatele RZ 2J0 1050 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před čp. 863 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.9.2016 do 15.9.2018

/12.09.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Rimavské Soboty
Místo: ulice Rimavské Soboty při č.p. 904 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla žadatele 8S4 4663
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ bude na komunikaci osazeno či vyznačeno v místě . Symbol 01 (dle DZ V 10f) bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy. Součástí místní úpravy provozu bude i úprava (rozšíření) stávajícího vodorovného dopravního značení pro stání šikmé pro daný účel.
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě žádosti žadatele - držitele mimořádných výhod II. stupně (průkazu ZTP) stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/12.09.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP - pro vozidlo RZ 8S4 4663 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty při č.p. 904 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.9.2016 do 14.9.2018

/06.09.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. U Borků, Kolín V.
Místo: ulice U Borků před č.p. 355 v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SR 6592
a
V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:úpravy provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), tj. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/06.09.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. U Borků, Kolín V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně – průkazu ZTP pro vozidlo RZ 3SR 6592 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice U Borků před č.p. 355 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.9.2016 do 13.9.2018

/17.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace -Karlovo náměstí - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů lékárny Dr. Max – 1 x stání kolmé
Upřesnění:Karlovo náměstí proti čp. 89 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.7.2016 do 18.7.2018

/16.08.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul. Sladkovského, Kolín IV.
Místo: ulice Sladkovského bokem k č.p. 617 v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IIP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s uvedením RZ vozidla k vyhrazenému parkování 1SN 5376 - 1 x
a
V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné) pro držitele průkazu TP s trvalým bydlištěm na uvedené adrese (Sladkovského 624, Kolín IV). Protože držitel TP však není vlastníkem parkovacího průkazu pro vozidlo označující osobu těžce zdravotně postiženou a nemůže tudíž ani užívat tzv. vyhrazená inv. parkovací stání, vyhověním žádosti se zřizuje „pouze“ standardního vyhrazené parkovací stání (pomocí svislého i vodorovného dopravního značení) bez užití symbolu piktogramu inv..
/16.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace -ul. Sladkovského - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele průkazu TP, RZ 1SN 5376 - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Sladkovského proti bydlišti žadatele bokem k č.p. 617 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.8.2016 do 17.8.2018

/16.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Sokolská - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele nebo vozidlo návštěvníků MěÚ Kolín – OSBN – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ul. Sokolská před objektem žadatele čp. 545 (bývalý pivovar) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.8.2016 do 17.8.2018

/15.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - Husovo náměstí - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP, RZ 7S7 1376 – 1 x stání podélné
Upřesnění:Husovo náměstí před č.p. 140 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.8.2016 do 16.8.2018.

/15.08.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – Husovo náměstí - k.ú. Kolín
Místo: Husovo náměstí před č.p. 140 v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla k vyhrazenému parkování 7S7 1376.
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), tj. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/12.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Želivského - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro držitele ZTP/P – vozidlo RZ 4AX 6520 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Želivského před čp. 805 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.8.2016 do 28.2.2017 (platnost průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu žadatele označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou)

/11.08.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Mikoláše Alše - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ KOH 91-73 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Mikoláše Alše ve vnitrobloku před č.p. 679 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.6.2016 do 15.6.2018

/11.08.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul.Mikoláše Alše - k.ú. Kolín
Místo: v ulici Mikoláše Alše ve vnitrobloku před č.p. 679 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla k vyhrazenému parkování KOH 91-73
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), tj. pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/21.07.2016/ - Stanovení MÚ provozu – ul. Sokolská - k.ú. Kolín
Místo: ulice Sokolská (bokem k objektu sokolovny) v Kolíně
Vodorovné dopravní značení: V 10a – „Stání podélné“ , V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“
a
dopravní zařízení : Z 11h – „Směrový sloupek zelený kulatý – balista“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti města Kolín stanovuje z důvodu vyloučení stání vozidel v užším krátkém úseku místní komunikace - ulice Sokolské bokem k objektu sokolovny v Kolíně z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Její součástí je i vyznačení stání podélného v navazujícím dílčím úseku uvedené ulice ke křižovatce s ulicí Na Petříně.
/14.07.2016/ - Stanovení MÚ provozu na PK – ul. Příčná - k.ú. Kolín
Místo: ulice Příčné před vjezdem k čp. 322 v Kolíně V.
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu zdůraznění zákazu stání před vjezdem k nemovitosti vyplývajícího již z obecné úpravy provozu (§ 27 zákona č. 361/2000 Sb.) a umožnění tak bezproblémového užívání vjezdu.
/13.07.2016/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. II/125 – ul.Žižkova - k.ú. Kolín
Místo: ulice Žižkova v Kolíně III v úseku s přechodem pro chodce před prodejnou Bezovka
Vodorovné dopravní značení: V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“
a
dopravní zařízení : Z 11h – Směrový sloupek zelený kulatý - balista
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti KSÚS Stř. kraje, p.o. stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v úseku silnice II. třídy (ulice Žižkova v Kolíně III) s neděleným čtyřpruhem, na kterém se mimo křižovatku nachází přechod pro chodce (před prodejnou potravin Bezovka). Předmětem úpravy je snížení počtu jízdních pruhů při uvedeném přechodu pro chodce pomocí vodorovného dopravního značení V 13 (Šikmé rovnoběžné čáry) doplněného dopravním zařízením Z 11a (Směrový sloupek zelený kulatý – balista), které posiluje účinnost vodorovného dopravního značení (vylučuje možnost pojezdu plochy vyznačené vod. dopravním značením), které bude instalováno v dopravním stínu (V 13) vždy pouze podél jeho pravého okraje (ve směru jízdy) ve vzdálenosti cca 0,5 m od souvislé čáry ohraničující vod. dopravní značení V 13 po 4 m od sebe. Součásti předmětné místní úpravy provozu bude pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu i úprava povrchu jízdního pruhu (není předmětem tohoto stanovení) v délce 20 m před uvedeným přechodem pro chodce (v obou směrech) spočívající v pokládce povrchu tzv. Rocbinda barevně odlišeného od živičného povrchu vozovky, který kromě psychologického účinku na řidiče (změna barvy a povrchu vozovky před přechodem pro chodce) svým drsným povrchem i výrazně zkracuje brzdnou dráhu vozidla.
/11.07.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ul.Morávkova - k.ú. Kolín
Místo: ul. Morávkova (v celém jejím úseku) v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IP 11g – „Parkoviště částečné stání na chodníku podélné“ - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 4 – Vodící čára
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti Města Kolína stanovuje pro umožnění částečného stání na chodníku podélného v ulici Morávkova v Kolíně V s jednosměrným provozem, neboť šířkové uspořádání komunikace (cca 4,5 m) by toto jinak neumožňovalo.
/30.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Kmochova - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Kmochova před objektem čp. 15 – Pohřební služby Jeřábek v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.9.2016 do 19.9.2018

/29.06.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul.Kmochova - k.ú. Kolín
Místo: Kmochova u křižovatek s ul. Václavská a Bezručova v Kolíně
Svislé dopravní značení: IB 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/hod.“- 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“a
Dopravní zařízení: Z 12 – „Krátký příčný práh“ (ve zkráceném provedení)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu (žádosti) stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ulici Kmochova v Kolíně v úseku od křižovatky s ulicí Bezručova po křižovatku s ulicí Václavská pro zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z ulice Václavské vlevo a z důvodu potřeby snížení nejvyšší dovolené rychlosti v předmětném úseku ulice Kmochovy na 30 km/hod., neboť stávající nejvyšší dovolená rychlost (50 km/hod.) vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. byla s ohledem na existenci školních zařízení v předmětném úseku místní komunikace vyhodnocena jako nedostačující pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.
/27.06.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul.Politických vězňů - k.ú. Kolín
Místo: ulice Politických vězňů před č.p. 98 v blízkosti provozovny Pizza Sabi v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 1 x PIZZA SABI -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“- 1 x, bude umístěno v místě stávajícího svislého DZ P 3 (Konec hlavní pozemní komunikace) a B 28 (Zákaz zastavení), které bude z uvedeného důvodu přemístěno za nově vyznačené vyhrazené parkovací stání (směrem k malé okružní křižovatce ulic Politických vězňů x Legerova).
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné) pro potřeby firmy žadatele – Pizza Sabi, nacházející se v blízkosti předmětného místa.
/27.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Politických vězňů - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zásobování přilehlé Pizzerie Sabi - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů před č.p. 98 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.6.2016 do 28.6.2018

/27.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace -ulice Rimavské Soboty - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 6S7 0058 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty v parkovacím zálivu proti čp. 839 (od konce parkovacího zálivu třetí stání zleva) v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.6.2016 do 28.6.2018

/27.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice ulice Družstevní - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo fi. žadatele RZ 1SM 9770 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před č.p. 763 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.6.2016 do 28.6.2018

/24.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Na Magistrále - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP - RZ KOL 22-33 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Magistrále na parkovišti proti čp. 769 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.6.2016 do 27.6.2018

/22.06.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul. Podskalská - k.ú. Kolín
Místo: ulice Podskalská bokem k č.p. 1357 v Kolíně V
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SC 1580
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“..1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/22.06.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Podskalská - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 1SC 1580 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Podskalská na parkovišti bokem k č.p. 1357 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.6.2016 do 23.6.2018

/16.06.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul.Politických vězňů - k.ú. Kolín
Místo: ulice Politických vězňů v jejím krátkém úseku před budovou Okr. st. zastupitelství v Kolíně
Svislé dopravní značení: B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“- 1 x IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x IP 11g – „Parkoviště částečné stání na chodníku podélné“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v krátkém úseku místní komunikace s úzkým šířkovým uspořádáním, ve kterém dosud při obousměrném provozu a současném stání vozidel docházelo ke kolizním situacím. Stanovenou úpravou (zavedení jednosměrného provozu a vytvoření regulérního parkování jako částečného stání na chodníku podélného) dojde k odstranění uvedených kolizních situací i k umožnění regulérního parkování.
/24.05.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul. Ovčárecká - k.ú. Kolín
Místo: při silnici č. II/328 (ulice Ovčárecká) proti výjezdu z parkoviště od hřbitova v Kolíně - Sendražicích
Dopravní zařízení: „Odrazové zrcadlo“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající v umístění odrazového zrcadla při silnici č. II/328 (ulice Ovčárecká) proti výjezdu z parkoviště u hřbitova v Kolíně – Sendražicích, se na podkladě žádosti stanovuje pro zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z uvedeného parkoviště, které jsou zde omezeny stávající zdí po levé straně.
/23.05.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul. M.Alše - k.ú. Kolín
Místo: ulici Mikoláše Alše ve vnitrobloku před č.p. 678 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 3SU 7285
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/23.05.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice M. Alše - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 3SU 7285 – 1 x stání kolmé
Upřesnění: ulice Mikoláše Alše ve vnitrobloku před č.p. 678 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.5.2016 do 23.5.2018

/23.05.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Funkeho - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP RZ 9S2 5999 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho před čp. 929 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.5.2016 do 23.5.2018

/20.05.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – ul. Šotnovská - k.ú. Kolín
Místo: v ulici Šotnovské před č.p. 430 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 9S8 2560
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na pokladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (držitele průkazu ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/20.05.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Šotnovská - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P - RZ 9S8 2560 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Šotnovská před č.p. 430 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.5.2016 do 20.5.2018

/19.05.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ulice Březinova - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 1SY 3722 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před domem čp. 971 a 972 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.5.2016 do 19.5.2018

/28.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místních komunikacích – k.ú. Kolín
Místo: ulice U Nemocnice, Na Magistrále a Karlovo náměstí v Kolíně
Svislé dopravní značení: IJ 4a – „Označník zastávky“ s doplněním symbolu autobusu - 3x
a
Vodorovné dopravní značení: V 11a – „Zastávka autobusu“ (v délce 18 m) (pouze v ulicích U Nemocnice a Na Magistrále) - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu potřeby označení tří nových autobusových zastávek městské hromadné dopravy (dále jen MHD) vzniklých z důvodu zavedení nové linky MHD č. 13
/26.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Šotnovská, Kolín
Místo: ulice Šotnovská před výjezdem z č.p. 430 v Kolíně II
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před výjezdem z č.p. 430 v ulici Šotnovské v Kolíně II .
/26.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Zengrova, Kolín
Místo: ulice Zengrova před výjezdem z objektu žadatele v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před výjezdem z objektu žadatele v ulici Zengrova v Kolíně IV, vyplývajícího již z obecné úpravy provozu zákona o provozu na pozemních komunikacích.
/19.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Politických vězňů, Kolín
Místo: v ulici Politických vězňů (ve dvoře za OC Billa) v Kolíně
Vodorovné dopravní značení: V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě vnějších podnětů (OC Billa a vedlejší provozovna „Palma“) stanovuje pro zajištění plynulosti silničního provozu na předmětné komunikaci v uvedeném vnitrobloku, tj. i pro umožnění bezproblémové dopravní obsluhy uvedených provozoven, kde v současné době parkující vozidla omezují zejména průjezd po komunikaci k „Palmě“ a zpevněné ploše pod ní. Předmětem úpravy je tak vyznačení plochy o rozměrech cca 5 x 4 m vodorovným dopravním značením V 13 (Šikmé rovnoběžné čáry), na kterou je zakázáno vjíždět. Protože se jedná o potřebu vyloučení vjezdu či parkování na takto malé ploše komunikace, je místní úprava provozu řešena pouze vodorovným dopravním značením, kterého se v takovýchto případech (jde-li o malou plochu) užívá spíše.
/18.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulici Zengrova v Kolíně IV.
Místo: ulice Zengrova v Kolíně IV vlevo ve směru jízdy podél č.p. 356
Svislé dopravní značení: B 29 – „Zákaz stání“ -2 x
E 13 – dod. tab. „Text“ s obs. Po – Pá 8 – 15,30 hod. - 2 x
E 8c – dod. tab. „Konec úseku“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě návrhu stanovuje z důvodu umožnění bezproblémové dopravní obsluhy firmy žadatele v ulici Zengrova v Kolíně IV rozměrnějšími vozidly, čehož je možné dosáhnout pouze za předpokladu časově omezeného zákazu stání po levé straně jednosměrné komunikace proti výjezdu z provozovny žadatele (od pondělí do pátku od 8 do 15,30 hodin).
/18.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice K Louži v Zibohlavech
Místo: v ulici K Louži v Zibohlavech z obou stran propustku přes Pekelský potok
Svislé dopravní značení: B 13 –„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez – 3 t“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zhoršeného stavebního stavu předmětného propustku zjištěném v rámci mimořádné mostní prohlídky, jejímž závěrem je nezbytná potřeba snížení zatížitelnosti propustku na 3 t při zachování bezpečnosti silničního provozu.
/15.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP/P - RZ KOE 83-35 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před č.p. 905 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.4.2016 do 18.4.2018

/15.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Smetanova - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele (vozidlo praktického lékaře) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova – parkoviště při nové poliklinice – třetí vyhrazené místo od vjezdu vpravo v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.4.2016 do 15.4.2018

/12.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Na Pršíně - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla MUDr. Robert Adam s.r.o. (ordinace praktického a rehabilitačního lékaře), RZ 3SA 0926 a 9S2 6658 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (čtvrté stání zprava od ulice Politických vězňů) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.4.2016 do 12.4.2018

/14.04.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulici Mostní v Kolíně IV.
Místo: v ulici Mostní v parkovacím zálivu proti č.p. 77 (čtvrté stání zprava) v Kolíně IV. z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1 x stání šikmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu PRO ZÁKAZNÍKY DOPOS PŘELOUČ s.r.o. - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Mostní v parkovacím zálivu proti č.p. 70 v Kolíně pro vozidla zákazníků Dopos Přelouč s.r.o.
/14.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Mostní- Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků Dopos Přelouč s.r.o. - 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Mostní v parkovací zálivu proti čp. 77 (čtvrté stání zprava) v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.4.2016 do 15.4.2018

/08.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Jateční - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP RZ 4S4 0837 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční v parkovacím zálivu před č.p. 799 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.4.2016 do 11.4.2018

/07.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Seifertova - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP RZ 1SV 0058 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Seifertova v parkovacím zálivu proti čp. 404 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.4.2016 do 7.4.2018

/06.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2S9 4200 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty v parkovacím zálivu proti čp. 839 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.4.2016 do 6.4.2018

/06.04.2016/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Masarykova - Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP - RZ 2SD 3351 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Masarykova před č.p. 820 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.4.2016 do 6.4.2018

/17.03.2016/ - Zvláštní užívání silnice II/125
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – Taxi Líbal - 1 x stání podélné.
Upřesnění:v ulici Žižkova před čp. 288 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.3.2016 do 21.3.2019

/11.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Jateční, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla dopravní obsluhy prodejny zdravotnických potřeb (žadatele) v místě - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Jateční v parkovací zálivu při čp. 309 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.3.2016 do 11.3.2018

/11.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Na Pršíně, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidla firmy žadatele a zákazníků firmy (hudební nástroje) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu (1. stání zprava od křižovatky s ulicí Politických vězňů) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.3.2016 do 11.3.2018

/10.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele průkazu ZTP RZ 4S3 9523 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před č.p. 905 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.3.2016 do 10.3.2018

/09.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Bachmačská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 8S2 0824 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská – v parkovacím zálivu za čp. 696 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.3.2016 do 9.3.2018

/08.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele průkazu ZTP/P RZ 3T6 2052 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku při č.p. 111 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 8.3.2016 do 8.3.2018

/07.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro zákazníky firmy Ane s.r.o. – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.3.2016 do 14.3.2018

/07.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Na Pršíně, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidla BossCan Kolín s.r.o. (pro zásobování prodejny žadatele v ul. P. vězňů) – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (druhé stání zprava od ulice Politických vězňů) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.3.2016 do 7.3.2018

/07.03.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – v ulici Masarykova, Kolín
Místo: v ulici Masarykova v parkovacím zálivu před čp. 860/6 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ instalované před č.p. 860 v ul. Masarykova v Kolíně II bude doplněno o dod. tabulku E 13 – „Text“ s uvedením registrační značky vozidla k vyhrazenému parkování 6S2 6204
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f -„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ zůstává stávající.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele - držitele mimořádných výhod II. stupně (průkazu ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Jde o úpravu stávajícího svislého dopravního značení pro vyhrazené parkování, aby toto sloužilo nadále pouze žadateli (držiteli průkazu ZTP).
/07.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Masarykova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 6S2 6204 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před č.p. 860/6 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 8.3.2016 do 8.3.2018

/04.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P RZ 5S5 7187 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havelcova naproti domu čp. 83 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 4.3.2016 do 4.3.2018.

/04.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP - RZ 8S6 5957 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před čp. 893 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 4.3.2016 do 4.3.2018.

/03.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Husova, Kolín I.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 9S0 7851 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku proti čp. 113 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.3.2016 do 3.3.2018

/03.03.2016/ - Zvláštní užívání ulice Ovčárecká, Kolín V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 8S4 3100 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ul. Ovčárecká při č.p. 186 – dvůr tatradomy v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.3.2016 do 3.3.2018

/08.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Husovo náměstí , Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro firemní vozidla včetně zásobování žadatele – 2 x stání podélné
Upřesnění:Husovo náměstí před č.p. 130 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 8.2.2016 do 8.2.2018

/08.02.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – v ulici Husovo náměstí, Kolín
Místo: v ulici Husovo náměstí před č.p. 130 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 2 x ZOJAFINE s.r.o - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Husovo náměstí před č.p. 130 v Kolíně pro vozidla společnosti Zojafine s.r.o. včetně zásobování
/08.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Karlovo náměstí , Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů pobočky ERA – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Karlovo náměstí při objektu č.p. 71 (pobočka ERA) v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 8.2.2016 do 31.12.2016

/03.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 4S4 1593 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty mezi čp. 838 a 839 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.2.2016 do 3.2.2018

/08.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Parléřova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro hosty pensionu Pod věží – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Parléřova proti Pensionu Pod věží v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 8.2.2016 do 8.2.2018

/01.02.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – v ulici Legerova, Kolín
Místo: v ulici Legerova před č.p. 29 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO 1 MÍSTO PRO 9S2 5924 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Legerova před čp. 29 v Kolíně – 1 x stání podélné
/01.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Legerova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro firemní vozidlo žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova před č.p. 29 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2016 do 1.2.2018

/01.02.2016/ - Zvláštní užívání ulice Funkeho, Kolín II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 1SH 4393 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho naproti domu čp. 929 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2016 do 1.2.2018

/11.01.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulicích Jeronýmova a Vrchlického v Kolín
Místo: ulice Jeronýmova a Vrchlického v Kolíně IV.
Svislé dopravní značení: B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ - 1 x IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x
Tímto opatřením se zároveň ruší: DZ P 4, umístěné v ulici Jeronýmova před křižovatkou s ulicí Královská cesta, které po zavedení jednosměrného provozu již pozbude svého významu
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zavedení jednosměrného provozu v ulici Jeronýmova v úseku od křižovatky s ulicí Královská cesta po křižovatku s ulicí Vrchlického v Kolíně IV. Důvodem pro zavedení daného dopravního režimu je skutečnost, že při současném oboustranném parkování v uvedeném úseku ulice Jeronýmovy zůstává pro obousměrný provoz jen minimální (nedostatečný) šířkový profil komunikace a dochází tak ke kolizním situacím, které bylo třeba řešit.
/08.01.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Sokolská v Kolíně
Místo: ul. Sokolská ve vnitrobloku bývalého pivovaru při objektu podnikového inkubátoru v Kolíně I
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení stání vozidel před vstupem do podnikového inkubátoru ve vnitrobloku bývalého pivovaru v ulici Sokolské v Kolíně I.
/07.01.2016/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice U Nemocnice a Masarykova v Kolíně
Místo: Masarykova a U Nemocnice ze silnice č. III/12540 (ulice Na Výfuku a Benešova)
Svislé dopravní značení: B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“- 1 x
B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“- 1 x
E 9 – dod. tabulka „Druh vozidla“ se symbolem nákl. automobilu dle např. DZ B 4- 2 x
B 4 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ - 2 x
E 13 – dod. tab. „Text“ s obs. MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY - 4 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na uvedené silnici III. třídy a na místních komunikacích v Kolíně II stanovuje pro vyloučení vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhy) z ulice Benešova do ulic U Nemocnice a Masarykova z důvodu, že vozidla po vjezdu do uvedených ulic by poté vjížděla do ulice Žižkovy, do které je již místní úpravou provozu vjezd nákladním automobilům zakázán.
/06.01.2016/ - Zvláštní užívání ulice Rimavské Soboty , Kolín
Účel užití:vyhrazené parkování pro vozidlo Rohle Group s.r.o. RZ 9S1 4638 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:v ulici Rimavské Soboty proti č.p. 896 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to od 10.1.2016

/22.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Obecní Dvůr, Kolín
Účel užití:pro zřízení (již stávající) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – Kawasaki Robotics GmbH – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Obecní Dvůr bokem k č.p. 432 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 31.3.2016

/22.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice A.M. Jelínka, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 2SD 3763 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice A. M. Jelínka při č.p. 859 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/22.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Moravcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP - RZ 2SA 5589 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před čp. 871 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/21.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Rorejcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla taxi Marika Novotná RZ 2SI 9388 a 3SC 0385 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rorejcova na parkovišti před nádražím ČD v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.12.2015 do 22.12.2017

/21.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Moravcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P - RZ 6S0 3062 – 1 x stání kolmépro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P - RZ 6S0 3062 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před čp. 853 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/17.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Riegrova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP/P RZ 5S7 8984 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Riegrova před čp. 346 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/17.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Kmochova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP RZ 2S9 2597 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova naproti čp. 948 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/17.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Podskalská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2SZ 0407 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k čp. 1357 v Kolíně V.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/03.12.2015/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Husovo náměstí
Místo: Husovo náměstí před vjezdy k čp. 57 v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“ -2x bude vyznačeno na komunikaci před vjezdy k čp. 57 na Husově náměstí v Kolíně III.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před vjezdy k čp. 57 na Husově náměstí v Kolíně III, vyplývajícího již z obecné úpravy provozu zákona o provozu na pozemních komunikacích.
/01.12.2015/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulice Tovární
Místo: Tovární před vjezdem k čp. 39 v Kolíně V.
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“ bude vyznačeno před uvedeným vjezdem k čp. 39 v ulici Tovární v Kolíně V
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před vjezdem k čp. 39 v ulici Tovární v Kolíně V vyplývajícího již z obecného ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a umožnění tak bezproblémového užívání sjezdu.
/01.12.2015/ - Stanovení MÚ provozu na místní komunikaci – ulici Ke Hřišti
Místo: Ke Hřišti v křižovatce se slepou místní komunikací v Kolíně – části Štítary
Dopravní zařízení: „Odrazové zrcadlo“ - 1x , bude umístěno v místě dle situačního schématu, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení (při výjezdu ze slepé komunikace pro zajištění rozhledu vlevo).
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje pro zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu ze slepého úseku místní komunikace do ulice Ke Hřišti ve Štítarech (pro směr vlevo), který je zde zhoršen parkujícími vozidly v ulici Ke Hřišti.
/01.12.2015/ - Zvláštní užívání ulice Družstevní
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2SD 3057 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před čp. 749 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/27.11.2015/ - Zvláštní užívání ulice Ant. Kaliny
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2SD 3219 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Ant. Kaliny ve slepém úseku místní komunikace vedle čp. 1000 B bokem k prodejně Tescoma v Kolíně V.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/27.11.2015/ - Zvláštní užívání ulice Havelcova , Kolín III.
Účel užití:pro zřízení časově omezeného vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 7S1 1583 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova na parkovišti proti čp. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.12.2015 do 1.12.2017

/26.11.2015/ - Stanovení MÚ na silnici č. II/125 na Novém mostě
Místo: silnice č. II/125 na Novém mostě přes Labe v Kolíně (ve směru Zálabí-město)
Svislé dopravní značení: B 20a - „Nejvyšší dovolená rychlost“ (50 km/hod.) - 1 x bude umístěno na silnici II/125 na Novém mostě přes Labe v Kolíně ve směru Zálabí-město cca v místě křižovatky se silnicí III/3275 (ulice Starokolínská), které zde nahradí stávající DZ B 20a (70)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro eliminaci nekázně některých jeho účastníků, kteří v současné době při nejvyšší dovolené rychlosti 70 km/hod. na Novém mostě přes Labe v Kolíně při jízdě ve směru ze Zálabí, která zde vyplývá z místní úpravy provozu, ve snaze ještě projet světelnou křižovatku za mostem na zelenou nezpomalí, čímž dochází ke kolizním situacím ve vztahu k chodům, vozidlům v předmětné křižovatce i za křižovatkou, která uvedenou nejvyšší dovolenou rychlost (70) ruší a platí tak již od této nejvyšší dovolená rychlost vyplývají z obecné úpravy provozu (50 km/hod.). V zásadě jde tudíž o nahrazení DZ B 20a (70) za B 20a (50) v křižovatce s ulicí Starokolínskou na Novém mostě ve směru ze Zálabí v Kolíně.
/26.11.2015/ - Zvláštní užívání ulice Březinova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 2SH 3085 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova na parkovišti proti čp. 973 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/26.11.2015/ - Zvláštní užívání pozemní komunikace - ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 9S0 1365 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před č.p. 908 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 1.1.2018

/25.11.2015/ - Zvláštní užívání ulice V Břízách
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla fi. žadatele – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách proti čp. 540 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.11.2015 do 25.11.2017

/24.11.2015/ - Stanovení MÚ na silnicích č. III/12547 a III/12549 v Zibohlavech
Místo: silnice č. III/12547 a III/12549 v Zibohlavech
Svislé dopravní značení: IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“ s vyznačením symbolu DZ B 20a (40 km/hod.)- 3 x IP 25b – „Konec zóny s dopravním omezením“ s vyznačením symbolu DZ B 20a (40 km/hod.)-3 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na silnicích III. tříd v Zibohlavech stanovuje na podkladě žádosti města Kolína, podané po předchozí petici občanů Zibohlav v této podepsaných, pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jejím předmětem je zřízení zóny s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí 40 km/hod., neboť zejména dopravně technický stav průtahových komunikací v horní části obce (zatáčky, méně přehledný úsek) a absence chodníků ve spodní části obce (směr Radovesnice I) odůvodňují k přijetí takového opatření. Součástí místní úpravy provozu je zrušení stávajícího informativního značení „Doporučená rychlost“ (30 km/hod.), které se stalo nadbytečným.
/23.11.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci – ulici U Nemocnice
Místo: silnice č. III/12540 v ulici Benešova v parkovacím zálivu při č.p. 968 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ - 2 x IP 2 – „Zpomalovací práh“ - 2 x IP 5 – „Doporučená rychlost“ (30) - 2 x
Vodorovné dopravní značení: V 1a – „Podélná čára souvislá“
Dopravní zařízení: zpomalovací polštář - 2 x
Důvod místní úpravy:úprava provozu se na podkladě podnětu policie ČR stanovuje z důvodu potřeby snížení rychlosti vozidel před uvedeným přechodem pro chodce a tudíž pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, aby nedocházelo ke kolizním situacím (jak je uvedeno v podnětu policie ČR) mezi chodci a motorovými vozidly s přihlédnutím ještě k četnému parkování v místě. Místní úprava provozu spočívá v instalaci dopravního zařízení – zpomalovacího polštáře a s tím související nezbytné úpravě dopravního značení. Pro vyloučení nekázně některých účastníků silničního provozu spočívající v nebezpečném objíždění zpomalovacího polštáře před přechodem pro chodce (či alespoň pro vytvoření podmínek, aby k tomuto nedocházelo), byl návrh doplněn o vyznačení vodorovného dopravního značení „Podélné čáry souvislé“ v dílčím úseku komunikace před přechodem pro chodce. Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby místní úprava provozu byla zřízena jako celek, zejména vodorovné dopravní značení nesmí v úpravě od počátku chybět.
/19.11.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci – ulici A. M. Jelínka v Kolíně II
Místo: ul. A. M. Jelínka , Kolín II.
Svislé dopravní značení: B 13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (4 t) - 4 x B 14 – „Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ (3,2 t) - 4 x E 3a – dod. tabulka „Vzdálenost“ (500 m) - 1 x E 3a – dod. tabulka „Vzdálenost“ (800 m) - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozuje se stanovuje z důvodu aktuální zatížitelnosti mostu přes Pekelský potok.
/09.11.2015/ - Stanovení MÚ na silnici č. III/12540
Místo: silnice č. III/12540 v ulici Benešova v parkovacím zálivu při č.p. 968 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4S4 3216
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“..1x bude umístěno a vyznačeno v místě dle schématu, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (držitel ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/09.11.2015/ - Zvláštní užívání silnice III/12540
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 4S4 3216 - 1 x stání kolmé.
Upřesnění:v ulici Benešova v parkovacím zálivu při čp. 968 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.11.2015 do 9.11.2017

/03.11.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulice Kutnohorská, Kolín
Místo: ulice Kutnohorská před křižovatkou s ulicí U Křižovatky v Kolíně IV
Svislé dopravní značení: IP 19 – „Řadící pruhy“ s užitím symbolu DZ B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) doplněného symbolem dod. tabulky E 13 (Text) s uvedením MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY, a to do prostředního řadícího Pruhu - 1 x, které nahradí stávající DZ IP 19, které by bylo po nové úpravě v nevyhovujícím provedení (je pouze pro dva řadící pruhy)
Vodorovné dopravní značení: V 1a – „Podélná čára souvislá“ V 2b – Podélná čára přerušovaná“ V 5 – Příčná čára souvislá V 9a – „Směrové šipky“ V 13a – „Šikmé rovnoběžné čáry“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zvýšení dopravní propustnosti předmětné křižovatky a tudíž zlepšení plynulosti silničního provozu, které bude docíleno zvýšením počtu řadících pruhů před křižovatkou ze dvou na tři – každý pro samostatný směr jízdy.
/03.11.2015/-Stanovení MÚ na silnici č. III/12549 v Zibohlavech a na MK– ul. Masarykova v Kolíně II
Místo: při silnici č. III/12549 za začátkem zastavění obce Zibohlavy (ve směru od letiště) a na místní komunikaci – ulici Masarykova v Kolíně II (za křižovatkou s ulicí Seifertovou směr areál Vodní svět)
Dopravně bezpečnostní zařízení: SYDO Traffic GEM CDU 2605 - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na daných komunikacích. Jejím předmětem je umístění 2 ks dopravně bezpečnostního zařízení SYDO Traffic GEM CDU 2605 (radar) pro měření aktuální rychlosti vozidel, která se zobrazuje na panelu digitální informační tabule včetně uvedení registrační značky přijíždějícího vozidla. Zařízení bude instalováno vždy v jednom směru a bude sloužit pro docílení dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, které v daném úseku komunikace platí a tudíž pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
/27.10.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulice Sokolská, Kolín
Místo: ulice Sokolská v areálu bývalého pivovaru na poz. p.č. 184/1 v k.ú. Kolín
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 7 x CEROP - 1 x E 8e – dod. tabulka „Úsek platnosti“- 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 7 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení 7-mi vyhrazených parkovacích stání pro potřeby žadatele. Návrh místní úpravy provozu byl správním orgánem upraven z důvodu, že pro daný účel se užívá DZ „Vyhrazené parkoviště“ nikoli jen “Parkoviště“ a žádost byla doplněna i o vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením „Vyhrazené parkoviště“.
/27.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Sokolská Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – 7 x stání kolmé.
Upřesnění:v ulici Sokolské v objektu bývalého pivovaru na poz. p.č. 184/1 v k.ú. Kolín
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.10.2015 do 27.10.2017

/26.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Brankovická Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele RZ 2SK 7069 - 1 x stání šikmé
Upřesnění:– ulice Brankovická před budovou zimního stadionu naproti čp. 241 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.11.2015 do 16.11.2017

/22.10.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulice Tisovecká, Kolín II.
Místo: ulici Tisovecká v parkovacím zálivu za domem čp. 902 v Kolíně II pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání kolmé) pro vozidla držitele ZTP RZ 5S2 0809 a 3SB 9516
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značky vozidel 5S2 0809 a 3SB 9516
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele, který je držitelem mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/22.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Tisovecká, Kolín II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele (držitele průkazu ZTP) RZ 5S2 0809 a 3SB 9516 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tisovecká v parkovacím zálivu za domem č.p. 902 v Kolíně II
Termín:. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.10.2015 do 22.10.2017

/20.10.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulici Žižkova k.ú. Kolín
Místo: ulice Žižkova (parkoviště pod „Bezovkou“ bokem k čp. 383) v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla KOK 80-89
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) p. Jaroslava Bartáka pro zřízení vyhrazeného parkování.
/20.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Žižkova , Kolín III.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ KOK 80-89 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Žižkova (parkoviště pod „Bezovkou“ mezi ulicemi Roháčova a Žižkova) v Kolíně III
Termín:. Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.10.2015 do 20.10.2017.

/19.10.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - k.ú. Kolín
Místo: v ulicích Želivského u křižovatky s ulicí Vávrova v Kolíně IV a Bezručova za křižovatkou s ulicí Dělnická v Kolíně II vlevo jednosměrné komunikace ve směru jízdy, v obou případech při místech s instalovanými kontejnery pro komunální odpad, z důvodu umožnění jeho řádného a bezproblémového svozu takto:
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“- 2 x
E 4 – dodatková tabulka „Délka úseku“ (10 m – uvést dle skutečnosti podél kontejnerového místa ) - 2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO VOZIDEL SVOZU ODPADU - 2 x
Vodorovné dopravní značení: V 12c – „Zákaz zastavení“ (s jeho vyznačením na horní části obrubníku v délce cca 10 m – dle vzdálenosti uvedené na DZ E 4) - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu umožnění řádného a bezproblémového svozu komunálního odpadu ze dvou kontejnerových míst (v ulicích Želivského a Bezručova v Kolíně), tj. pro vyloučení jeho omezování parkujícími vozidly. Místní úprava provozu se stanovuje jak svislým dopravním značením, tak i vodorovným dopravním značením pro zdůraznění a upřesnění délky úseku komunikací, po který zákaz platí.
/15.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Na Magistrále, Kolín II.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Na Magistrále před č.p. 772 (slepý úsek komunikace vedle kontejnerového místa) v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.12.2015 do 20.12.2017

/15.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Dělnická, Kolín II.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Dělnická před č.p. 783 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.10.2015 do 15.10.2017

/13.10.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice V Břízách, Kolín II.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro firemní a klientské vozy žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách před č.p. 490 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.10.2015 do 13.10.2017

/05.10.2015/ - Stanovení MÚ na silnici č. II/328 a sil. č. II/322
Místo: na silnici č. II/328 a křižovatkové větvi mimoúrovňového křížení uvedené silnice se sil. II/322 ve směru od Týnce nad Labem před jejím napojením na silnici II/328 v Kolíně V v úseku silničního nadjezdu nad železnicí (trať Kolín – V. Osek)
Svislé i vodorovné dopravní značení: a) Stávající svislé dopravní značení (dále jen DZ) P 4 (Dej přednost v jízdě!) a C 3a (Přikázaný směr jízdy zde vpravo) instalované před zaústěním větve mimoúrovňové křižovatky silnice II/322 od Týnce nad Labem na silnici (nadjezd) II/328 bude zrušeno.
b) Cca 50 m před zaústěním uvedené větvě na silnici II/328 bude osazeno DZ IP 17 (Uspořádání jízdních pruhů) v provedení dle přílohy.
c) Ve stejné vzdálenosti bude DZ IP 17 osazeno před souběhem jízdních pruhů i na průběžné silnici II/328 nadjezdu (ve směru od Sendražic) v provedené dle přílohy.
d) Mezi zaústěním uvedené větve (silnice II/322) mimoúrovňového křížení a průběžným jízdním pruhem nadjezdu silnice II/328 bude vyznačeno vodorovné DZ V 13a (Šikmé rovnoběžné čáry).
e) Na DZ IP 19 (Řadící pruhy) instalovaném na začátku předmětného nadjezdu na silnici č. II/328 stejně jako za nadjezdem před křižovatkou s ulicí K Raškovci směr Sendražice bude symbol s navigací k STK v levém jízdním pruhu zrušen.
f) DZ P 2 (Hlavní pozemní komunikace) s dod. tabulkou E 2b (Tvar křižovatky) umístěné na předmětném nadjezdu ve směru od Kolína před odbočením na Týnec nad Labem bude zrušeno.
g) Stávající DZ P 2 (Hlavní pozemní komunikace) s dod. tabulkou E 2b (Tvar křižovatky), umístěné na silnici II/328 (nadjezd) ve směru od Sendražic před zaústěním křižovatkové větve silnice II/322, bude zrušeno.
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu (žádosti) policie ČR stanovuje z důvodu bezpečnosti silničního provozu s odůvodněním neúplné, nepřesné či nadbytečné stávající úpravy provozu.
/07.09.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Tyršova, Kolín
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 7S1 0549 – 1 x částečné stání na chodníku podélné
Upřesnění:ulice Tyršova před č.p. 225 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.10.2015 do 11.10.2017

/03.09.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Podskalská, Kolín V.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 2AZ 0407 a držitele průkazu ZTP – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu bokem k č.p. 1357 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.9.2015 do 31.12.2015

/02.09.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, Karlovo nám., Kolín I.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající – změna místa vyhrazeného parkovacího stání) pro vozidla klientů pobočky ERA – 1 x stání kolmé
Upřesnění:Karlovo náměstí před objektem čp. 71 v Kolíně I
Jiné:Stávající vyhrazené parkovací stání před čp. 76 pro pobočku ERA na Karlově náměstí v Kolíně I bude přemístěno před čp. 71, vlevo od dvou vyhrazených parkovacích stání ČSOB,

/12.08.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Míru, Kolín II.
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo RZ 8S4 2902 zajišťující přepravu držitele ZTP/P – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Míru na zpevněné ploše vedle čp. 671 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2016 do 31.1.2017 (platnost průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu žadatele označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou).

/05.08.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulice Havelcova v k.ú. Kolín
Místo: v ulici ul. Havelcova před č.p. 120 v k.ú. Kolín
Vodorovné dopravní značení: č. V 12c – Zákaz zastavení
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zamezení parkování před vjezdem do garáže. Realizaci místní úpravy provozu si zajistí žadatel na vlastní náklady v termínu do 31.10.2015.
/23.07.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - ulice Sokolská
Místo: v ulici Sokolské ve vnitrobloku (areál bývalého pivovaru) při objektu nového podnikatelského inkubátoru v Kolíně I.
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“- 1 x E 13 – dod. tabulka „Text“ s obs. NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR -1 x
Vodorovné dopravní značení: V 12b – „ Žluté zkřížené čáry“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti z důvodu vyloučení zastavení vozidel v místě určeném jako nástupní plocha pro hasičský záchranný sbor.
/23.07.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, město Kolín
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla policie ČR
Upřesnění:ulice Václavská (2 vyhrazená parkovací stání podélná), Politických vězňů (1 vyhr. park. stání podélné), Rimavské Soboty (1 vyhr. par. Stání kolmé) a Kutnohorská (3 vyhr. park. stání šikmá) v Kolíně vždy před objekty Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.8.2015 do 1.8.2017

/22.07.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Rybářská a Rorejcova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele (taxi Eso)
Upřesnění:ulice Rybářská podél objektu bývalých městských lázní (4 x částečné stání na chodníku podélné) a Rorejcova na parkovišti před východem z haly nádraží ČD (6 x stání šikmé) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.10.2015 do 6.10.2017

/21.07.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Smetanova, Kolín
Účel užití: pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu provozovny žadatele (Květinka) se sídlem v ulici Kutnohorské č.p. 47 v Kolíně IV - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Smetanova před křižovatkou s ulicí Kutnohorskou v Kolíně IV (vlevo ve směru jízdy podél objektu Komerční banky – předposlední parkovací stání)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.7.2015 do 22.7.2017

/16.07.2015/ - Stanovení MÚ provozu na silnici č. III/12547
Místo: silnice č. III/12547 u křižovatky s místní komunikací – ulicí Na Rozcestí v Zibohlavech
Dopravní zařízení: „Odrazové zrcadlo“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající v umístění odrazového zrcadla při silnici č. III/12547 u křižovatky s místní komunikací (ulicí Na Rozcestí) v Zibohlavech, se na podkladě žádosti stanovuje pro zlepšení rozhledových poměrů, které jsou zde částečně omezeny stávající budovou nacházející se ve vnitřním oblouku hlavní silnice.
/16.07.2015/ - Stanovení MÚ provozu na pozemní komunikaci – v ulici Roháčova v Kolíně III
Místo: ulici Roháčova v Kolíně III v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lipanská a Táboritská (vpravo ve směru jízdy od ulice Lipanské), spočívající v časově omezeném zákazu stání od 7 do 8 hodin od pondělí do pátku s platností mimo dobu školních prázdnin
Svislé dopravní značení: B 29 (Zákaz stání) s dod. tab. E 13 (Text) s obsahem Po – Pá 7 – 8 hod. - NEPLATÍ V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
Důvod místní úpravy:Jde o nové opatření nahrazující zrušenou místní úpravu provozu v ulici Lipanské stanovenou v loňském roce (otočení jednosměrného provozu v této a zahrnující další úpravy dopravního značení) pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v části ulice Roháčovy v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lipanská a Táboritská, spočívající v časově omezeném zákazu stání po pravé straně komunikace ve směru od křižovatky s ulicí Lipanskou, a to od 7 do 8 hodin od pondělí do pátku v době mimo školních prázdnin. O poslední bod (mimo školních prázdnin) správní orgán návrh doplnil z důvodu, že bez tohoto by stanovené omezení v době školních prázdnin bylo neopodstatněné, neboť důvodem pro přijetí změny místní úpravy provozu byla právě nedisciplinovanost některých účastníků silničního provozu dopravujících děti během školního roku do školních zařízení v ulici Lipanské, kteří v této zastavováním vozidel a vytvářením kolon až do ulice Roháčovy omezují plynulost silničního provozu. Stanovená místní úprava provozu se tedy odůvodňuje zejména potřebou zajištění plynulosti silničního provozu v uvedeném úseku ulice Roháčovy, kdy je tato v uvedenou dobu dopravně exponovaná zpravidla již uvedenou kolonou vozidel z ulice Lipanské při současném parkování vozidel.
/07.07.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - silnice č. III/12551
Místo: ulice Školní (v Kolíně-Sendražicích) a Za Školou (v Kolíně–Štítary)
Dopravní zařízení: zpomalovací polštář - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 7 – „Přechod pro chodce“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců v místě dvou křižovatek – jedenkrát v Sendražicích v ulici Školní u křiž. s ul. Hlavní z důvodu zřízení přechodu pro chodce v blízkosti školního zařízení a jedenkrát v Kolíně-Štítarech v ul. Za Školou u křiž. s ulicí Větrná pro umístění zpomalovacího polštáře z důvodu eliminace nekázně některých řidičů co do dodržování nejvyšší dovolené rychlosti na dané komunikaci ve směru od účelové komunikace od Křečhoře, neboť předmětná křižovatka je v režimu zóny s dopravním omezením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/ hod.
/03.07.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Kmochova , Kolín III.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 5 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Kmochova před objektem čp. 144 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.7.2015 do 30.6.2017

/30.06.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ulice Okružní , Kolín V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků prodejny Bernard – 3 x stání podélné
Upřesnění:ulice Okružní podél objektu prodejny Bernard (za křižovatkou s ulicí Ovčáreckou) v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.8.2015 do 1.8.2017

/29.06.2015/ - Stanovení MÚ na pozemní komunikaci - silnice č. III/12551
Místo: silnice č. III/12551 (ulice Polepská) v Kolíně IV při dopravním připojení pozemku p.č. 1994/2 v k.ú. Kolín
Dopravní zařízení: betonové svodidlo - 7 x
Vodorovné dopravní značení: V 13a – „Šikmé rovnoběžné čáry“ - 2 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje k projektu „Zřízení vjezdu na pozemek parc. č. 1994/2“ v k.ú. Kolín. Jejím předmětem je osazení betonových svodidel v místě napojení předmětného pozemku na silnici pro zamezení jeho užívání (vjezd byl vybudován k budoucímu využití předmětného pozemku, které ještě není známo) a ve vyznačení vodorovného dopravního značení V 13a při obou stranách vjezdu na silnici III. třídy.
/28.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 4S4 2696 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti čp. 897 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2015 do 1.7.2017

/27.05.2015/ - MÍSTNÍ ÚPRAVA V SILNIČNÍM PROVOZU, KOLÍN V.
Upřesnění:Křičkova, Okružní, Veltrubská, Zličská, Sadová, Písečná, U Borků a Brankovická v Kolíně V.
ÚPRAVA:Návrh místní úpravy provozu spočívá v označení nové stezky pro chodce a cyklisty dopravním značením (dále jen DZ) C 9a a C 9b označujícího začátek a konec stezky pro chodce a cyklisty nebo v provedení C 10a a C 10b s odděleným prostorem zvlášť pro chodce a zvlášť pro cyklisty a C 8a a C 8b označujícího začátek a konec stezky (pouze) pro cyklisty, dále ve vyznačení zóny s dopravním omezením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/hod. s využitím DZ IP 25a IP 25b označujícího začátek a konec uvedené zóny, v úpravě dalšího DZ (zrušení, doplnění, přemístění) vynucené zejména stavbou stezky pro chodce a cyklisty a po doplnění návrhu zdejším správním orgánem ve vyznačení vodorovného dopravního značení V 15 (Nápis na vozovce) v provedení symbolu zákazového dopravního značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 30 km/hod. a to vždy párově (pro každý směr jízdy jeden symbol) zhruba uprostřed každé ulice s navrhovanou zónou 30 a doplnění vodorovného DZ V 13a (Šikmé rovnoběžné čáry) v křižovatce ulic Okružní x Veltrubská před středovým ostrůvkem.
DŮVOD MÍSTNÍ ÚPRAVY:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro označení nové stezky pro chodce cyklisty (v ulici Okružní pouze stezky pro cyklisty) v ulicích Veltrubská, Okružní a Křičkova v Kolíně V, která nově umožňuje propojení stávajících cyklistických komunikací mezi novou lávkou přes Labe v Kolíně a extravilánem ve směru na Veltruby. Ve směru od ulice Brankovické vede v trase souběžné komunikace s ulicí Křičkovou po křižovatku s ulicí Okružní, od této je vedena v ulici Okružní ve středovém ostrůvku (zeleném pásu) až ke křižovatce s ulicí Veltrubskou pouze jako Stezka pro cyklisty (Pozn. správního orgánu: Stezku v tomto úseku může užít i osoba vedoucí jízdní kolo, pohybující se na koloběžce, na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení), od této je trasa stezky vedena v chodníku podél ulice Veltrubské přes křižovatku s ulicí Sadovou až po křižovatku s ulicí Zličskou v provedení s oddělenými pásy zvlášť pro chodce a zvlášť pro cyklisty, dále již pokračuje jako sdružená stezka pro chodce a cyklisty až k napojení na stávající úpravu stezky pro chodce a cyklisty směr Hradišťko I. Zóna s dopravním omezením 30 km/hod. v ulicích Křičkova, Na Bělidle, Okružní, Zličská, Sadová, Kpt. Jaroše, U Hřiště, U Borků a Písečná, tj. v zásadě (jak bylo již uvedeno) v uceleném bloku komunikací sevřeném ulicemi Veltrubská, Příčná a Brankovická se stanovuje z důvodu záměru celkového zklidnění dopravy v dotčené lokalitě s funkcí pobytovou i dopravní a zvýšeným provozem cyklistů vyvolaného výstavbou nové stezky pro chodce a cyklisty. Doplnění návrhu o vyznačení vodorovného dopravního značení V 15 (Nápis na vozovce) v provedení symbolu zákazového dopravního značení B 20a „30“ (v provedení plast) vyznačeného párově tj. pro každý směr jízdy samostatně vždy cca uprostřed jízdního pruhu každé ulice ve stanovené zóně 30 správní orgán odůvodňuje tím, že plošná změna dopravního režimu – zavedení zóny s dopravním omezení („30“) pouze pomocí svislého dopravního značení IP 25a a IP 25b, je nedostatečná a mohlo by za určitých okolností dojít naopak i k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Je totiž zřejmé, že na takto rozsáhlé ploše s dopravním omezením, kdy je řidič o tomto režimu uvědomen pouze při vjezdu do zóny svislým dopravním značením (v případě některých ulic i zvýšeným přejezdem), že po určité době může přestat vnímat, v jakém dopravním režimu se nachází, překročí nejvyšší dovolenou rychlost a tím i ohrožuje bezpečnost silničního provozu, zejména chodce, kteří se spoléhají na jeho dodržování, tj. že vozidlo v zóně přijíždí rychlostí max. 30 km/hod.. Protože projekt kromě označení zóny s dopravním omezením svislým dopravním značením žádné další prvky pro dodržování požadovaného dopravního režimu neobsahoval, správní orgán toto v souladu s TP 218 (Navrhování zón 30) napravil doplněním návrhu o cit. vodorovné dopravní značení, ke kterému se vyjádřil i orgán policie ČR. Správní orgán je názoru, že uvedeným doplněním místní úpravy provozu byly vytvořeny alespoň minimální podmínky pro řádné fungování a dodržování dopravního režimu v uvedené zóně v souladu s TP 218 a že uvedené vodorovné dopravní značení (V 15 – Nápis na vozovce) bude řidiče motivovat k disciplinovanosti a stále je při jízdě upozorňovat, v jakém dopravním režimu se nachází, aby tomu přizpůsobili i své chování (jízdu).

/25.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Březinova, Kolín
Účel užití:pro vyhrazené parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu naproti č.p.856 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.5.2015 do 26.5.2017

/22.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. A.M. Jelínka, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 2SD 3763 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice A. M. Jelínka při č.p. 859 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.6.2015 do 31.12.2015

/20.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Zahradní, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Zahradní – před křižovatkou s ulicí Smetanova (ve směru od průmyslové školy) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.5.2015 do 20.5.2017

/13.05.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul.Masarykova, Kolín II.
Místo: chodník při OC Centrum, ulice Masarykova v Kolíně II
Dopravní zařízení: „Regulační sloupek“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro vyloučení vjezdu vozidel na chodník před obchodním centrem v ulici Masarykova v Kolíně II, neboť tento k takovému užití určen nebyl a vyloučit tak jeho dalšího poškozování, ke kterému dochází právě pojezdem vozidel zásobujících místní provozovny. Jejich zásobování je však umožněno jednak z obslužné komunikace přes zásobovací rampu zezadu objektu nebo případně z parkoviště před obch. centrem. Právě s ohledem na skutečnost, že vyšším dopravním zatížením dochází k poškozování uvedeného chodníku, jehož konstrukce takovému zatížení zjevně neodpovídá, bylo třeba takovéto jeho užívání stanovenou místní úpravou vyloučit.
/12.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Husova, Kolín I.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 3SI 7589 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku při č.p. 110 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.5.2015 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP/P)

/11.05.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rimavské Soboty, Kolín II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 1SH 3720 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti č.p. 838 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.5.2015 do 12.5.2017

/11.05.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul.Březinova, Kolín II.
Místo: ul. Březinova, Kolín II.
Svislé dopravní značení: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) - 3 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ příp. s doplněním dod. tabulky E 1 (Počet) s uvedením údaje o počtu (2 x) vyhrazených stání
IP 11a (Parkoviště) - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) - 4 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na pokladě žádosti ke schématu dopravního značení stavby rekonstrukce ulice Březinova v Kolíně II.
/07.05.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Tylova, Kolín IV.
Místo: ulice Tylova před vjezdem k čp. 577 v Kolíně IV
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu vyloučení stání vozidel před vjezdem do domu čp. 577 v ulici Tylova v Kolíně IV a umožnění tak jeho bezproblémového užívání.
/03.04.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Tyršova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP RZ 4S2 9853 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tyršova – v parkovacím zálivu před vchodem k č.p. 976 v Kolíně II
Ostatní:Původní RZ vozidla žadatele 7S7 1764 uvedená na svislém dopravním značení IP 12 bude nahrazena novou 4S2 9853.

/09.03.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - chodník M.Alše - Benešova, Kolín II.
Místo: chodník spojující ulici Mik. Alše a Benešovu cca v úseku od čp. 663 po č.p. 640 v Kolíně II
Dopravní zařízení: „Regulační sloupek“ - 4 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro vyloučení vjezdu a parkování vozidel na části chodníku spojujícího ulice Mik. Alše a Benešova od č.p. 663 po č.p. 640 v Kolně II, který má oproti předcházejícímu úseku komunikace od ulice Mik. Alše již charakter chodníku. K nežádoucímu vjezdu a parkování motorových vozidel na chodníku nyní dochází jednak nedostatečnou kapacitou parkovacích stání všeobecně a dále z důvodu, že uvedený chodník není odlišen od předchozího úseku komunikace zvýšeným obrubníkem, což mohlo vzbuzovat dojem pokračujícího úseku komunikace. Stanovenou úpravou tak dojde k vyloučení vjezdu vozidel do předmětného úseku místní komunikace (chodníku) včetně ohrožování chodců.
/27.02.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - na silnici č. II/328 v ulici Ovčárecké, Kolín
Místo: silnice č. II/328 v ulici Ovčárecké v křižovatce s místní komunikací – ulicí Sadovou v Kolíně V
Vodorovné dopravní značení: V 12b – „Žluté zkřížené čáry“ - 2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu policie ČR stanovuje pro umožnění plynulého průjezdu křižovatkou ulic Ovčárecká x Sadová, který je v případě vytvoření občasné kolony aut v ulici Ovčárecké od nejbližší křižovatky s ulicí Okružní stojícími vozidly v koloně omezován
/26.02.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul.Masarykova, Benešova, Kolín
Místo: pozemek p.č. 2515/9 v k.ú. Kolín (slepý úsek místní komunikace – souběžný s ulicí Masarykovou a na silnici č. III/12540 – ulice Benešova v Kolíně II)
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“ -1 x B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x IP 11b – „Parkoviště“ (šikmé stání) -1 x IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 -1 x E 8d – dod. tab. „Úsek platnosti“ (šipka vpravo) - 1 x E 8e – dod. tab. „Úsek platnosti“ (šipka vlevo i vpravo) - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro projekt výstavby parkovacích stání na pozemku p.č. 2515/9 v k.ú. Kolín.
/20.02.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Karoliny Světlé, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné pro kancelář senátora
Upřesnění:1 x stání podélné (již stávající) bude i nadále v ulici Karolíny Světlé před čp. 147 v Kolíně I.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.2.2015 do 20.2.2017

/13.02.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Masarykova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP RZ 2SD 3351 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Masarykova před čp. 820 v Kolíně II
Ostatní:1. Původní vyhrazené parkovací stání se ruší a nahrazuje novým – o jedno zpět (blíže k autobusové zastávce).

/13.02.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul.Sladkovského, Kolín
Místo: ulice Sladkovského v Kolíně IV před kontejnerovým místem
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“ ve spodní části po obvodu DZ s uvedením údaje Po+Čt 6 – 9 h. -1 x
E 4 – dod. tab. „Délka úseku“ s uvedením 10 m -1 x
E 13 – dod. tab. „Text“ s uvedením MIMO VOZIDEL SVOZU ODPADU- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající v časově omezeném zákazu zastavení před kontejnerovým místem v ulici Sladkovského v Kolíně IV, se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje z důvodu umožnění bezproblémového svozu komunálního odpadu, který je zde často znemožňován či omezován parkujícími vozidly.
/12.02.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Nerudova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 7S1 0890 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Nerudova před č.p. 407 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.2.2015 do 12.2.2017

/11.02.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rubešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ KOL 58-86 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu (pod prodejnou levných knih) v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.2.2015 do 30.11.2016

/10.02.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Školská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby provozovny žadatele – Pension Charlie – 2 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Školská proti čp. 905 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.2.2015 do 1.12.2016

/28.01.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Roháčova, Kolín
Místo: ulice Roháčova před obousměrným sjezdem k čp. 848 (bytový dům Planets) v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení: V 12a - „Žlutá klikatá čára“
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu vyloučení stání vozidel (ke kterému občas dochází) před vjezdem do domu čp. 848 (bytový dům Planets) v ulici Roháčova v Kolíně III a umožnění tak jeho bezproblémového užívání.
/19.01.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Smetanova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro potřeby žadatele (JD-GYN s.r.o.) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova – parkoviště při nové poliklinice – čtvrté vyhrazené místo od vjezdu vpravo v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.1.2015 do 31.12.2016

/19.01.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, Karlovo náměstí, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla klientů ČSOB, a.s. – 2 x stání kolmé
Upřesnění:Karlovo náměstí před objektem čp. 71 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.1.2015 do 31.12.2016

/19.01.2015/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Dobrovského, Kolín
Místo: ulice Dobrovského za křižovatkou s ulicí Smetanova v Kolíně
Svislé dopravní značení: B 32 - „Jiný zákaz“ s obs. PRŮJEZD ZAKÁZÁN - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení nežádoucího průjezdu ulicí Dobrovského, ke kterému dochází zejména po změně místní úpravy provozu na Husově náměstí
/16.01.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Na Pobřeží, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla nájemníků České pojišťovny – 5 x stání podélné
Upřesnění:ulice Na Pobřeží proti výjezdu z parkoviště pod objektem České pojišťovny v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.1.2015 do 16.1.2017

/15.01.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Politických vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu prodejny elektro (vozidla zákazníků a zásobování) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 30 (provozovna Opa – Elektro) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.1.2015 do 8.12.2016

/07.01.2015/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Bachmačská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 8S2 0824 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská – v parkovacím zálivu za čp. 696 v Kolíně II

/22.12.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Politických vězňů, Kolín
Místo: ulice Politických vězňů ve vjezdu k zásobovacímu dvoru za objektem Billa v Kolíně
Svislé dopravní značení: B 29 – „Zákaz stání -2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu MěÚ Kolín stanovuje z důvodu potřeby umožnění vjezdu a následně zastavení v krátkém úseku komunikace ve vjezdu k zásobovacímu dvoru OC Billa v ulici Politických vězňů v Kolíně. Záměrem či potřebou navrhovatele bylo umožnit v tomto úseku komunikace zastavení vozidel autoškoly při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění, neboť autoškola je povinna přistavit vozidlo do místa konání zkoušek žadatelů a zkušební komisař prověřit znalost úkonů přípravy vozidla před jeho použitím. Protože uvedený úsek komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti odboru dopravy MěÚ Kolín (kde jsou pro uvedené úkony prostory nedostatečné) a pro požadované využití je vhodný, nebylo důvodu žádosti nevyhovět. Stanovený zákaz stání zároveň vyloučí případné omezování plynulosti silničního provozu ve vjezdu k zásobovacímu dvoru OC Billa při jeho zásobování.
/22.12.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Politických vězňů, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu firmy Alternativní léčení – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Politických vězňů v parkovacím zálivu (první parkovací stání ve směru jízdy) při č.p. 32 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2015 do 31.1.2017

/19.12.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Kovářská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo kanceláře daňového poradce (žadatele) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kovářská v napojení na ulici Zámeckou v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2014 do 3.11.2016

/19.12.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Březinova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele průkazu ZTP/P) RZ 2SH 3085 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova na parkovišti proti čp. 973 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2014 do 31.12.2015

/19.12.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul.Havelcova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro dopravní obsluhu provozovny Rosa – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před čp. 298 (provozovna Dámské a pánské kadeřnictví a pedikúra Rosa)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2015 do 31.12.2016

/19.12.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo Rohle Group s.r.o. RZ 9S1 4638 (žadatele) – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské soboty proti čp. 896 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.12.2014 do 1.12.2016

/18.12.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Na Pobřeží, Kolín
Místo: ulice Na Pobřeží proti výjezdu z parkoviště pod objektem České pojišťovny v Kolíně Na Pobřeží proti výjezdu z parkoviště pod objektem České pojišťovny v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 5 x TL GROUP - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 5 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti pro zřízení vyhrazeného parkování (5 x stání podélné) v ulici Na Pobřeží v Kolíně pro vozidla nájemníků České pojišťovny.
/27.10.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Na Magistrále, Kolín
Místo: ulice Na Magistrále v jejím slepém úseku před čp. 812 a 813 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“- 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení vjezdu a parkování motorových vozidel ve slepém úseku místní komunikace ulice Na Magistrále před čp. 812 a 813 v Kolíně II, jejíž dopravně technický stav jednak parkování vylučuje (nedostatečné šířkové uspořádání komunikace) a dále, že vjezd motorových vozidel do této je nežádoucí z důvodu ochrany chodců i nově zrekonstruovaného přilehlého pozemku ke komunikaci (nové hřiště, chodníky, zeleň), který motorová vozidla v současné době poškozují (např. nabouráváním do nově osazených regulačních sloupků).
/20.10.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rim. Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 4S4 2696 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty proti čp. 897 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.10.2014 do 30.6.2015 (platnost dokladů žadatele - průkaz ZTP a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou).

/20.10.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Na Pršíně, Kolín
Účel užití:pro vyhrazené parkování (změna) pro vozidla zdravotnického personálu zdr. zařízení žadatele MUDr. Robert Adam s.r.o. – 1 x stání kolmé.
Původní RZ vozidla 6S2 8919 (z celkem dvou uvedených na dod. tabulce E 13, umístěné pod DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště), bude nahrazena novou RZ 3SA 0926.
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (čtvrté stání zprava od ulice Politických vězňů)

/16.10.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Ke Hřbitovu, Kolín
Místo: ulice Ke Hřbitovu v Kolíně V pro projekt „Místní úprava dopravního značení parkoviště Na Louži – město Kolín“
Důvod místní úpravy:Předmětem místní úpravy provozu je celková úprava značení části ulice Ke Hřbitovu v Kolíně V využívané i jako parkoviště. Změnou oproti stávajícímu stavu je zavedení jednosměrného provozu v části této ulice v úseku proti parkovišti s vyloučením stání po pravé straně ulice ve směru jízdy (blíže k rodinným domům) tj. s umožněním pouze zastavení v této po dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Požadované osazení „zákazu zastavení“ (místo uvedeného zákazu stání) policií ČR správní orgán posoudil jako nikoli nezbytné a příliš striktní omezení pro účastníky silničního provozu v daném úseku komunikace, neboť se jedná o komunikaci menšího dopravního významu, na které by zastavením nemělo dojít k ohrožování bezpečnosti nebo omezování plynulosti silničního provozu. Správní orgán dodává, že k užívání „zákazu zastavení“ je na komunikacích všeobecně nutno přistupovat opravdu jen v odůvodněných případech (nepřehledné úseky komunikací aj..), aby nedocházelo k jeho nadbytečnému nebo neúčelnému používání, neboť se jedná o výrazné omezování účastníků silničního provozu.
/10.10.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Kutnohorská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla policie ČR a jejích návštěvníků - 5 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Kutnohorská před objektem policie ČR
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.10.2014 do 31.7.2015

/09.10.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Bachmačská, Kolín
Místo: ulice Bachmačská při čp. 695 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a ve spodní části s uvedením (místo nápisu „Réservé“) registrační značky vozidla 6S6 9560
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod III. stupně (držitel ZTP/P) pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Bachmačská při čp. 695 v Kolíně II.
/09.10.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Bachmačská, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 6S6 9560 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská při čp. 695 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.10.2014 do 31.12.2015

/08.10.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Husova, Kolín
Místo: v ulici Husova ve vnitrobloku proti čp. 113 v Kolíně I
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 9S0 7851
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ (již stávající)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na pokladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) p. Hany Mašínové pro zřízení vyhrazeného parkování
/07.10.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 9S0 7851 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku proti čp. 113 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.10.2014 do 31.12.2015

/17.09.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rubešova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 8S4 2664 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu proti býv. hotelu Savoy v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.9.2014 do 31.12.2015

/17.09.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 1SE 6158 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Husova ve vnitrobloku při čp. 111 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.9.2014 do 31.12.2015

/27.08.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:užití pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 4S4 1593 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty mezi čp. 838 a 839 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.8.2014 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP/P)

/26.08.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Nad Zastávkou, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zajišťující dopravní obsluhu zařízení a návštěvníky domova důchodců – 5 x stání podélné
Upřesnění:ulice Nad Zastávkou před objektem Městského domova důchodců v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.8.2014 do 25.8.2016

/11.08.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Rimavské Soboty, Kolín
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2S9 4200 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty v parkovacím zálivu proti čp. 839 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 12.8.2014 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP)

/11.08.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. R.Soboty, Kolín
Místo: ulice Rimavské Soboty proti čp. 839 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 2S9 4200
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“- 1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/07.08.2014/ - Zvláštní užívání místní komunikace, ul. Husova, Kolín
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Husova ve dvoře při č.p. 110 v Kolíně I
Specifikace:Původní RZ vozidla žadatele 8S6 5044 uvedená na svislém dopravním značení IP 12 se symbolem 01 bude nahrazena novou 3S1 7589

/28.07.2014/ - Zvláštní užívání silnice č. II/125
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a.s. - 20 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Žižkova v parkovacím zálivu nad nemocnicí v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.7.2014 do 28.7.2016

/25.07.2014/ - Stanovení MÚ na silnici č. II/125, Kolín
Místo: silnice č. II/125 (ulice Žižkova) nad nemocnicí v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 11a - „Parkoviště“ ve spodní části se šipkou vpravo -1 x IP 11a - „Parkoviště“ ve spodní části se šipkou vlevo -1 x
na předmětné silnici II/125 v ulici Žižkova v Kolíně III před odbočením na nové parkoviště nad nemocnicí (z obou směrů) v místě
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro náležitou orientaci účastníků silničního provozu k nově vybudovanému parkovišti, zejména pro návštěvníky kolínské nemocnice. Oproti návrhu správní orgán navrhované značení zredukoval tak, že zrušil navrženou dod. tabulku E 7b (Směrová šipka) a šipku potřebou pro orientaci k parkovišti stanovil vyznačit do základního značení IP 11a (Parkoviště, 1 x s šipkou vlevo a 1 x vpravo).
/25.07.2014/ - Stanovení MÚ na silnici č. II/125, Kolín
Místo: na silnici č. II/125 (ulice Žižkova) na parkovišti nad nemocnicí v Kolíně III
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 a uvedením údaje o celkovém počtu vyhr. park. stání 6 x - 1 x E 8e – dodatková tabulka „Úsek platnosti“ -1 x IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku (rodiny s dítětem) a údajem o celkovém počtu vyhrazených park. stání 2 x -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ - 6 x V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku (rodiny s dítětem) - 2 x
na předmětné silnici II/125 na parkovišti nad nemocnicí v ulici Žižkova v Kolíně III v místě
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování k danému účelu (pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené a pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku - rodiny s dítětem).
/22.07.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Na Valech, Kolín
Místo: ul. Na Valech před budovou MěÚ Kolín odboru dopravy v Kolíně I
Svislé dopravní značení: IP 4b - „Jednosměrný provoz“ - 1 x
Stávající DZ IP 12 s vyznačením MěÚ Kolín, umístěné uprostřed zálivu s vyhrazeným parkováním, bude zrušeno
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu absence předmětného informativního dopravního značení (jednosměrný provoz) v ulici Na Valech, neboť tato je z opačného směru označena DZ B 2 a i dopravní značení pro vyhrazené parkování je umístěno na sloupu veřejného osvětlení vlevo ve směru jízdy, což svědčí o charakteru jednosměrné komunikace. Zrušení nadbytečného DZ IP 12, umístěného uprostřed parkovacího zálivu, se odůvodňuje duplicitou tohoto značení, navíc se toto vztahuje pouze k jednomu parkovacímu stání.
/22.07.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Smetanova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele RZ 1SV 1113 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Smetanova – parkoviště při nové poliklinice (třetí vyhrazené místo od vjezdu vpravo) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.7.2014 do 15.6.2016

/22.07.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Funkeho, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 7S1 0915 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho v parkovacím zálivu při čp. 913 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.7.2014 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP).

/15.07.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Smetanova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 1SN 0620 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova na parkovišti při nové poliklinice (1. parkovací stání od novinového stánku) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.7.2014 do 19.6.2016

/14.07.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - ul. Rybářská, Kolín
Místo: ulice Rybářská (slepá ulice mezi objektem Staré lázně a Kmochovým ostrovem) v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 25a - „Zóna s dopravním omezením“ se symboly DZ B 4; B 15 – 2,2 m a B 20a – 30 km/hod. - 1 x IP 25b - „Konec zóny s dopravním omezením“ - 1 x
a
Dopravní zařízení: Zpomalovací polštář o šíři cca 1,6 nebo 1,7 m (pro pojezdovou rychlost 30 km/hod.) -2 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení vjezdu nákladních automobilů do ulice Rybářské v Kolíně, neboť tato svým dopravně technickým stavem, zejména šířkovým uspořádáním takovému užití neodpovídá (šíře komunikace umožňuje vjezd vozidlům o šíři do 2,20 m) a vjezd nákladních vozidel do této není ani nezbytný (viz. odůvodnění), dále z důvodu potřeby snížení nejvyšší dovolené rychlosti v ulici, neboť tato postrádá chodníky a je zejména v letním období výrazně užívána chodci, proto z důvodu jejich ochrany správní orgán vyhodnotil stávající nejvyšší dovolenou rychlost vyplývající z obecného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. (50 km/hod.) za nedostatečnou pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a stanovil její snížení na 30 km/hodinu.
/14.07.2014/ - Stanovení MÚ na místní komunikaci - Karlovo náměstí, Kolín
Místo: Karlovo náměstí proti čp. 89 v Kolíně I
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem LÉKÁRNA DR. MAX., 15 MIN.-1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti žadatele stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání kolmé) proti čp. 89 na Karlově náměstí v Kolíně I pro vozidla klientů lékárny Dr. Max s umožněním stání max. 15 min..
/14.07.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Karlovo náměstí, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů lékárny Dr. Max – 1 x stání kolmé
Upřesnění:Karlovo náměstí proti čp. 89 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.7.2014 do 15.7.2016

/27.06.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu -na silnici č. II/125, Kolín
Místo: silnice č. II/125 v ulici Žižkova v místě otočky MHD nad nemocnicí v Kolíně
Svislé dopravní značení: B 29 – „Zákaz stání“ -2 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména chodců v předmětném úseku silnice, kde v současné době dochází k parkování osobních vozidel za vodící čarou, a to zřejmě na podkladě nově vzniklého protilehlého placeného parkoviště, které není z uvedeného důvodu zcela využívané, čímž se však zejména chodci vystavují vlastnímu nebezpečí, neboť pro přemístění se z aut musí k chůzi v souběhu s parkující kolonou užít jízdní pruh uvedené frekventované silnice, čímž dochází k ohrožování zejména jejich bezpečnosti, což bude stanovenou úpravou vyloučeno.
/26.06.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Štítarská, Kolín
Místo: ulice Štítarská před čp. 120 v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 4S8 6250
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování.
/26.06.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Štítarská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 4S8 6250 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Štítarské (slepý úsek) před čp. 120 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.6.2014 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP)

/19.06.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Rimavské Soboty, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP - RZ 8S6 5957 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před čp. 893 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.6.2014 do 31.12.2015

/17.06.2014/ - Stanovení MÚ na MK - ul. Husovo náměstí, Smetanova a Komenského
Místo: ulice Husovo náměstí, Smetanova a Komenského v Kolíně
Svislé dopravní značení: BUDE UPRAVENO
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zavedení jednosměrného provozu v obou souběžných ulicích Husova náměstí (od ulice Havelcovy k ulici Smetanova) v Kolíně. Návrh ve věci byl odůvodněn potřebou zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, neboť při současném využívání předmětných komunikací k parkování, zejména při oboustranném parkování v širší komunikaci náměstí nezůstává v této dostatečná šíře zbývající části vozovky pro obousměrný provoz a dochází tak občas ke kolizním situacím při míjení se vozidel, což nová místní úprava provozu již vyloučí. Části návrhu, týkající se zřízení vyhrazeného parkování v širší ulici vlevo ve směru jízdy pro držitele karet „A“, které by bylo časově omezeno od 15.00 do 7.00 hodin od pondělí do pátku, vyhověno nebylo (viz. odůvodnění, námitky a rozhodnutí o nich).
/13.06.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Politických vězňů k.ú. Kolín
Místo: ulice Politických vězňů před křižovatkou s ulicí Zahradní (ve směru od Masarykova mostu) v Kolíně
Svislé dopravní značení: B 24b - „Zákaz odbočování vlevo“ -1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení odbočování vozidel z ulice Politických vězňů vlevo do ulice Zahradní ve směru od Masarykova mostu v Kolíně. V současné době zde vozidla při tomto úkonu (odbočování vlevo) a dávání přednosti v jízdě protijedoucím vozidlům zastavují, čímž dochází k vytváření kolizních situací s kolonami a tudíž i k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a k omezování plynulosti silničního provozu, neboť je jedná o méně přehledný úsek v táhlém mírném oblouku ve stoupání frekventované místní komunikace. Pro danou potřebu (odbočování vlevo) budou muset vozidla po úpravě pokračovat v jízdě až k nedaleké okružní křižovatce a odtud zpět. Při posuzování daného problému musel správní orgán upřednostnit kritéria či potřebu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nad určitou jednoduchostí dopravního režimu (možností přímého odbočování vlevo).
/10.06.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Želivského, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele ZTP/P – vozidlo RZ 1SY 3585 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Želivského před čp. 805 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.6.2014 do 31.12.2015

/03.06.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - k.ú. Kolín
Místo: silnice č. II/322 (ulici Třídvorské) a na místní komunikace – ulicích Říční a K Vinici v Kolíně V
Svislé dopravní značení: P 2 - „Hlavní pozemní komunikace“ - 1 x
E 2b – dod. tab. „Tvar křižovatky“ - 2 x
B 4 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (nad 3,5 t) - 2 x
B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ - 2 x
B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ - 2 x
E 9 – dod. tab. „Druh vozidla“ s vyzn. symbolu nákl. automobilu dle např. DZ B4 - 4 x
E 13 – dod. tab. „Text“ s vyzn. MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY - 6 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení možnosti vjezdu nákladní dopravy (nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy) do ulice Říční v Kolíně V, která si touto ulicí zkracuje trasu mezi ulicemi K Vinici a Třídvorská a tím dochází k nežádoucímu zvýšenému opotřebovávání této komunikace i k jejímu poškozování, neboť její dopravně-technický stav není na takovéto dopravní zatížení konstruován, a dále, což bylo zejména předmětem podnětu, z důvodu vyloučené negativ z této dopravy (hluk, otřesy…) na okolní obytnou zástavbu.
/27.05.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Politických vězňů, Kolín
Místo: ulice Politických vězňů ve vjezdu na parkoviště k „Palmě“
Svislé dopravní značení: B 16 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (2,3 m) - 2 x B 15 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (2,7 m) - 2 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 4 – „Vodící čára“
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se z podnětu vlastníka místní komunikace stanovuje jak z důvodu nezbytné ochrany nově zrekonstruované brány ve vjezdu na parkoviště u „Palmy“, tak z důvodu chybějícího zákazového značení v předmětném průjezdu, neboť jeho výška i šířka dle předpisu vyžaduje osazení stanoveného zákazového značení.
/09.05.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - Průmyslová zóna Ovčáry
Místo: Průmyslová zóna u Ovčár v blízkosti objektu Gefco
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“ -1 x IP 11c – „Parkoviště – podélné stání“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Předmětem místní úpravy provozu je umístění uvedeného zákazového a informativního značení provozního na účelové komunikaci v PZ u Ovčár v blízkosti areálu fi. Gefco. Návrh byl doplněn o zákazové značení B 28 z důvodu, že DZ IP 11c (Parkoviště - podélné stání) ruší původní zákaz zastavení a protože je nežádoucí, aby vozidla parkovala až k nejbližší křižovatce či výjezdu z areálu, bylo nezbytné od vyznačeného místa zákaz zastavení opakovat.
/05.05.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Masarykova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo firmy žadatele – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před čp. 863 v Kolíně II
JINÉ:Dopravní značení (dále jen DZ) pro vyhrazené parkování bude upraveno takto: Původní registrační značka (dále jen RZ) vozidla 7S1 2009 uvedená na DZ bude nahrazena novou 2S4 7343. Úpravu dopravního značení si zajistí žadatel (držitel povolení) na vlastní náklady u odborné firmy. S výjimkou změny RZ vozidla uvedené na stávajícím dopravním značení zůstávají ostatní podmínky rozhodnutí MěÚ Kolín odboru dopravy nadále v platnosti, tj. včetně termínu pro povolení vyhrazeného parkování do 20.5.2016.

/02.05.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Moravcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP - RZ 2SA 5589 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před čp. 871 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.5.2014 do 31.12.2015

/30.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Moravcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo držitele ZTP/P - RZ 6S0 3062 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu před čp. 853 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.4.2014 do 31.12.2015

/28.04.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - MPR v Kolíně I.
Místo: ulice Karlovo náměstí, Pražská, Husova, Kutnohorská, Karlova a Na Hradbách v Kolíně I .
STÁVAJÍCÍ dopravní značení: bude upraveno (zrušeno, doplněno novým značením)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu, že stávající úprava označení Karlova náměstí jako okružní křižovatky neodpovídá platným předpisům, zejména proto, že okružní křižovatka je užívána k parkování nebo že chodci užívají středový ostrůvek okružní křižovatky (středová plocha náměstí) jako chodník, což odporuje jejímu náležitému užívání. Předmětem místní úpravy provozu je zrušení označení Karlova náměstí jako okružní křižovatky a jeho nahrazení značením upravujícím přednost s režimem jednosměrného provozu. Součástí úpravy je i odstranění drobných nedostatků u svislého dopravního značení (v ulici Karlova zrušení dod. tab. E 12a – „Jízda cyklistů v protisměru“, která je na konci ulice zcela neopodstatněná, v ulici Na Hradbách nahrazení DZ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ značením B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“, neboť komunikace je z opačného směru jednosměrná a v ulici Kutnohorské zrušení dod. tabulky E 13 s uvedením textu „Mimo cyklistů“, která je zde zcela chybně, neboť cyklisté, pokud nemají v protisměru jednosměrné ulice vyhrazený jízdní pruh, do této vjet nemohou a zákaz vjezdu musí platit i pro ně.)
/22.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Tisovecká, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 1SV 0257 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Tisovecká na parkovišti za domem č.p. 902 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.4.2014 do 31.12.2015

/16.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Míru, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo RZ 8S4 2902 zajišťující přepravu držitele ZTP/P – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Míru v parkovacím zálivu vedle čp. 671 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.4.2014 do 31.12.2015

/09.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havelcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P - RZ 7S1 1583 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova na parkovišti proti čp. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.4.2014 do 30.11.2015

/07.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Obecní Dvůr, KOLÍN III.
Účel užití:pro zřízení (již stávající) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – Kawasaki Robotics GmbH – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Obecní Dvůr bokem k č.p. 432 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 4.4.2014 do 31.12.2015

/07.04.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Funkeho, Kolín
Místo: ulice Funkeho v parkovacím zálivu při čp. 913 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 7S1 0915
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou -1 x
/07.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Funkeho, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 7S1 0915 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho v parkovacím zálivu při čp. 913 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.4.2014 do 22.6.2014 (platnost průkazu ZTP)

/03.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Masarykova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Masarykova v parkovacím zálivu před čp. 863 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.5.2014 do 20.5.2016

/02.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Parléřova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro hosty pensionu Pod věží – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Parléřova proti Pensionu Pod věží v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.4.2014 do 31.12.2015

/02.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Na Pršíně, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidla zdravotnického personálu zdr. zařízení MUDr. Robert Adam, s.r.o. – 2 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.5.2014 do 9.5.2016

/01.04.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Jateční, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P - RZ 2SK 8807 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční bokem k činžovnímu domu čp. 803 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.4.2014 do 31.12.2015

/25.03.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - silnice č. II/322 - ul. Třídvorská
Místo: silnice č. II/322 - ul. Třídvorská (před křižovatkou s místní komunikací - ul. K Vinici) a na místní komunikaci – ul. K Vinici (před křižovatkou s ul. V Jezírkách) v Kolíně
Svislé dopravní značení: IS 5 – „Směrová tabule k jinému cíli“ s obs. „Sportoviště“ a s uvedením symbolu tenisty - 3 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro náležitou orientaci a navigaci účastníků silničního provozu ke sportovištím nacházejících se v ulici V Jezírkách v Kolíně V.
/06.03.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Na Magistrále, Kolín
Místo: ulice Na Magistrále před čp. 797 v Kolíně II.
Vodorovné dopravní značení: V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti uvedeného subjektu stanovuje pro vyloučení stání vozidel na části komunikace před vchodem čp. 797 v ulici Na Magistrále v Kolíně II, aby tato plocha mohla být využívána pro pravidelný bezproblémový nástup a výstup do či ze sanitky těžce zdravotně postiženého občana (s bydlištěm na uvedené adrese) při jeho pravidelné přepravě do zdravotnického zařízení, což nyní znesnadňují parkující vozidla. S ohledem na nedostatek parkovacích kapacit v místě byla délka vodorovného dopravního značení stanovena proto pouze v minimálním rozsahu, pro umožnění přesunu občana do sanitního vozu
/03.03.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Sokolská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele (zaměstnanců společnosti RE/MAX) – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Sokolská před čp. 166 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.3.2014 do 1.2.2016

/03.03.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Na Pršíně, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele a zákazníků firmy (hudební nástroje) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (1. stání zprava) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.3.2014 do 20.2.2016

/03.03.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Slovenská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidla dopravní obsluhy, sanitních vozů i návštěvníků penzionu – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Slovenská před hlavním vchodem do objektu Městského penzionu pro důchodce
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.3.2014 do 31.12.2015

/28.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Mlýnská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (dopravní obsluha České pošty, s.p.) – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Mlýnská před objektem České pošty, s.p. v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.2.2014 do 27.2.2016

/28.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havelcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů ČMSS, a.s. – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.2.2014 do 28.2.2016

/28.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Husova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (stávající) vyhrazeného parkování pro vozidla dodavatelů a obchodních partnerů Městské knihovny Kolín – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova proti objektu Městské knihovny v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.3.2014 do 1.3.2016

/25.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Bachmačská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 7S4 2912 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Bachmačská – v parkovacím zálivu za čp. 696 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.2.2014 do 31.12.2015

/13.02.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Havelcova, Kolín
Místo: ulice Havelcova v parkovacím zálivu proti čp. 70 v Kolíně pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání šikmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s uvedením RZ vozidla k vyhrazenému parkování 6S6 1500 -1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání šikmé) pro žadatele majícího na uvedené adrese kancelář své firmy.
/13.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havelcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele, který má v místě sídlo svého podnikání (kancelář) - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Havelcova v parkovací zálivu proti čp. 70 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 17.2.2014 do 16.2.2017

/06.02.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Jateční, Kolín III.
Místo: ulici Jateční v parkovacím zálivu při čp. 309 v Kolíně III. pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 1 x ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání podélné) pro dopravní obsluhu prodejny žadatele (zdravotnických potřeb) v místě.
/06.02.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Jateční, KOLÍN III.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla dopravní obsluhy prodejny zdravotnických potřeb (žadatele) v místě - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Jateční v parkovací zálivu při čp. 309 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.2.2013 do 9.2.2016

/30.01.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul.Dělnická, Kolín II.
Místo: v ulici Dělnické bokem k č.p. 802 a 803 před vjezdem na parkoviště u Centra v Kolíně II.
Svislé dopravní značení: B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky Po + Čt 7-9 HOD. - 1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením NEPLATÍ PRO VOZIDLA SVOZU ODPADU - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje z důvodu umožnění řádného svozu odpadů z kontejnerového místa, který je v současné době omezován parkujícími vozidly.
/09.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Moravcova, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 7S1 1222 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu (od křižovatky první stání zleva) naproti čp. 856 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.1.2014 do 31.12.2015

/09.01.2014/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Moravcova, Kolín II.
Místo: v ulici Moravcova v parkovacím zálivu proti čp. 856 (od křižovatky první stání zleva) v Kolíně II pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele ZTP (1 x stání kolmé)
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“-1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 7S1 1222
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ -1 x
Důvod místní úpravy:Místní úpravy provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele, který je držitelem mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/09.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Na Pršíně, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině (parkovací záliv – 1. stání ve směru od sodovkárny) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/09.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Smetanova, KOLÍN IV.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro klienty Komerční banky – 2 x stání podélné po levé straně jednosměrné ulice
Upřesnění:ulice Smetanova podél objektu Komerční banky v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/06.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Kmochova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP RZ 2S9 2597 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova naproti čp. 948 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 5.1.2014 do 31.12.2015

/06.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Sokolská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro osobní referentské vozidlo firmy žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Sokolská před objektem bývalého pivovaru s kanceláří firmy žadatele v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.1.2014 do 1.1.2017

/03.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Legerova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (již stávající) vyhrazeného parkování – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Legerova v zálivu před čp. 148 a 28 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/02.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Polit. Vězňů, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro dopravní obsluhu prodejny Bican barvy – 2 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Politických Vězňů v parkovacím zálivu při č.p. 31 v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/03.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Družstevní, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (již stávající) vyhrazeného parkování – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před č.p. 751 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/03.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Brankovická, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele
Upřesnění:ulice Brankovická na parkovišti před budovou zimního stadionu naproti čp. 241 v Kolíně V.
Termín:Místní úpravu dopravního značení pro vyhrazené parkování si zajistí držitel tohoto povolení neprodleně na vlastní nálady u odborné firmy, nejpozději však do 31.1.2014

/02.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Na Hradbách, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo firmy žadatele – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Na Hradbách před čp. 133 v Kolíně I.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/02.01.2014/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Parléřova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele (snížení počtu vyhrazených stání ze tří na dvě) - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Parléřova podél objektu fary čp. 25 v Kolíně I.
Termín:Místní úpravu dopravního značení pro vyhrazené parkování si zajistí držitel tohoto povolení na vlastní nálady u odborné firmy v termínu nejpozději do 31.1.2014

/18.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Polit. vězňů, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro zásobování prodejny – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Politických vězňů v zálivu před č.p. 34 v Kolíně IV .
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/17.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Husova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Husova před objektem České spořitelny, a.s., obl. pobočky Kolín v Kolíně I.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/13.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Kmochova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla vlastní i zákazníků prodejny žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova před čp. 15 v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/12.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Pražská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování - 4 x stání na chodníku podélné (změna textu na dod. tab. E 13)
Upřesnění:ulice Pražská - chodník před čp. 60 v Kolíně II (4 x stání na chodníku podélné)
text na dod. tabulce E 13 mění takto: 2 x AUTOSERVIS a 2 x PODLAHY DVEŘE … (v pův. rozh. je 4 x Auto Štangl a H+J Autoservis)
Provedení:Místní úpravu dopravního značení pro vyhrazené parkování si zajistí držitel tohoto povolení na vlastní nálady u odborné firmy

/10.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havelcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců fi. žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/09.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Legerova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele (Plyn EX Kolín) – 1 x stání na chodníku podélné
Upřesnění:ulice Legerova na chodníku před čp. 195 v Kolíně (1 x stání na chodníku podélné)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12..2016

/09.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Na Pršíně, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele a zákazníků firmy – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (3. stání zprava) v Kolíně (1 x stání kolmé)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/06.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havelcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele a jeho klientů (pojišťovny) – 3 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Havelcova před č.p. 70 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.12.2013 do 21.12.2016

/04.12.2013/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Mostní, Kolín IV.
Místo: v ulici Mostní v parkovacím zálivu proti čp. 77 (třetí stání zprava) v Kolíně IV.
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti pro vyhrazené parkování pro vozidlo žadatele (advokátní kancelář).
/04.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Mostní, KOLÍN IV.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - 1 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Mostní v parkovací zálivu proti čp. 77 v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.12.2013 do 8.12.2016

/3.12.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Karoliny Světlé, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla hostů pensionu – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Karolíny Světlé v zálivu před čp. 151 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/28.11.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Riegerova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele – držitele ZTP/P RZ 5S7 8984 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Riegrova před čp. 346 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.12.2013 do 31.12.2015 (platnost průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou).

/11.11.2013/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. Rimavské Soboty, Kolín II.
Místo: v ulici Rimavské Soboty v parkovacím zálivu proti čp. 836 v Kolíně II
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části bude místo nápisu Réservé doplněna registrační značka vozidla 2SA 6396.Svislé dopravní značení IP 12 bude umístěno na sloupu veřejného osvětlení
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1 x
Důvod místní úpravy:Souhlas s místní úpravou provozu na účelové komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry se vydává pro vyloučení nežádoucího parkování kamionové dopravy v uvedeném úseku účelové komunikace v blízkosti výjezdu a vjezdu do závodu žadatele a umožnění tak jeho bezproblémové dopravní obsluhy. (Pozn.: Nová místní úprava provozu je nadstandardním opatřením, neboť uvedený zákaz již vyplývá ze stávající místní úpravy provozu)
/11.11.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Rimavské Soboty, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P - RZ 2SA 6396 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před čp. 836 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.11.2013 do 31.5.2017 (platnost „s“ karty – průkazu ZTP/P).

/6.11.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Smetanova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců Lékárny Helios s.r.o. a jejích zákazníků – 5 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Smetanova – boční komunikace mezi lékárnou a divadlem v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2016

/30.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Plynárenská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla společnosti žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Plynárenská 12 m před přechodem pro chodce před křižovatkou s ulicí Polepskou vlevo ve směru jízdy jednosměrné ulice v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.10.2013 do 16.10.2016

/30.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Míru, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo RZ 8S4 2902 zajišťující přepravu držitele ZTP/P – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Míru v parkovacím zálivu vedle čp. 671 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.11.2013 do 31.3.2014

/29.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Šotnovská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla veterinární kliniky a jejích zákazníků – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Šotnovská před čp. 157 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.10.2013 do 7.10.2016

/29.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Rorejcova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla TAXI ESO – 6 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Rorejcova na parkovišti před východem z haly nádraží ČD v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.10.2013 do 16.10.2016

/25.10.2013/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - v Průmyslové zóně Ovčáry
Místo: na obslužné účelové komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry v místě za vlečkou
Svislé dopravní značení:B 29 – „Zákaz stání“ - 1x
Důvod místní úpravy:Souhlas s místní úpravou provozu na účelové komunikaci v Průmyslové zóně Ovčáry se vydává pro vyloučení nežádoucího parkování kamionové dopravy v uvedeném úseku účelové komunikace v blízkosti výjezdu a vjezdu do závodu žadatele a umožnění tak jeho bezproblémové dopravní obsluhy. (Pozn.: Nová místní úprava provozu je nadstandardním opatřením, neboť uvedený zákaz již vyplývá ze stávající místní úpravy provozu)
/9.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Havířská, KOLÍN
Účel užití:pro vyhrazené parkování pro žadatele (vozidlo soukromé zubní praxe) – 1 x stání podélné
Upřesnění:v ulici Havířské při čp. 333 v Kolíně IV
Termín:k termínu 15.10.2013

/8.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Šotnovská, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo autoškoly ILA – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Šotnovská před čp. 146 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.10.2013 do 30.9.2016

/8.10.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Šotnovská, KOLÍN
Účel užití:pro vozidlo žadatele – MAKO úklid, s.r.o. – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Šotnovská před čp. 136 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.10.2013 do 30.9.2016

/3.9.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Smetanova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Smetanova – parkoviště při nové poliklinice (již stávající) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.9.2013 do 26.7.2016.

/28.8.2013/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - na silnici II/125, ul. Veltrubská v k.ú.KOLÍN
Místo: silnice II/125, ul. Veltrubská v k.ú. Kolín
Svislé dopravní značení:A12 „Děti“ s retroreflexivním podkladem, B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 30km.h-1, dodatková tabulka E 13 s časovým údajem 7 – 17 (na jednom sloupku – A12, B20a a E 13)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro zajištění zvýraznění a tím i zvýšení bezpečnosti v silničním provozu na pozemní komunikaci, kde se nachází na sil. č. II/125 ul. Veltrubská s místní komunikací ul. Okružní přechod pro chodce vyznačený vodorovným dopravním značením č. V 7, který je velice často využívan chodci a to zejména dětmi při docházce do školy.
/26.8.2013/ - Stanovení místní úpravy na MK - ocelová lávka přes Labe, KOLÍN
Místo: ocelová lávka přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně
Svislé dopravní značení:č. B – 13 ( Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 1,5 t)
bude umístěno v místě od železniční zastávky MK ul. Rybářská a z opačné strany na vjezdu na ocelovou lávku z ostrova Františka Kmocha
Důvod místní úpravy:Dle mostního listu (statického výpočtu dle ČSN 736220) je ocelová lávka přes rameno Labe na ostrov Fr. Kmocha postavena pro maximální zatížení při přejezdu do 1,5 t.
/19.7.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BEZRUČOVA, KOLÍN
Místo: ulice Bezručova u křižovatky s ulicí Kmochova v Kolíně
Svislé dopravní značení:IP 6 – „Přechod pro chodce“ na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu -2 x
bude umístěno u stávajícího přechodu pro chodce v ulici Bezručova nacházejícího se před křižovatkou s ulicí Kmochova v Kolíně
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti města Kolína stanovuje pro zdůraznění významu uvedeného přechodu pro chodce i jeho lepšího zviditelnění, neboť tento je ve větší míře užíván i školní mládeží z nedaleké základní školy a školní družiny
/17.7.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. KUTNOHORSKÁ, KOLÍN
Místo: ulice Kutnohorská před výjezdem z dvorního traktu při čp. 47 v Kolíně IV (naproti Městské policii Kolín)
Vodorovné dopravní značení:V 12a – „Žlutá klikatá čára“
bude vyznačeno na místní komunikaci – ulici Kutnohorské před výjezdem z dvorního traktu při čp. 47 v Kolíně IV
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před výjezdem z vnitrobloku při čp. 47 v ulici Kutnohorské v Kolíně IV pro vyloučení omezování (stáním vozidel před vjezdem) jeho bezproblémové dopravní obsluhy.
/16.7.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. Parléřova, KOLÍN
Místo: v ulici Parléřova podél objektu farnosti čp. 25 v Kolíně I
Svislé dopravní značení: 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 3 x ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOLÍN -1 x
a
Vodorovné dopravní značení:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ -3 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení vyhrazeného parkování v ulici Parléřova podél čp. 25 v Kolíně I.
/16.7.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Parléřova, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele - 3 x stání podélné.
Upřesnění:ulice Parléřova podél objektu fary čp. 25 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.7.2013 do 15.7.2016

/16.7.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. V BŘÍZÁCH, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo firmy Monatour (žadatele) – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice V Břízách naproti čp. 535 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.7.2013 do 25.6.2016

/1.7.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. KRÁLOVSKÁ CESTA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele a jeho klientů - 2 x stání podélné.
Upřesnění:Vyhrazené parkovací stání (již stávající) bude i nadále v ulici Královská cesta před čp. 280 v Kolíně IV pouze s rozdílem, že počet vyhrazených stání se oproti stávajícímu stavu (1 stání) zvyšuje na dvě
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2013 do 30.6.2016

/7.6.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. A.M. JELÍNKA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 2SD 3763 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice A. M. Jelínka při č.p. 859 v Kolíně II
Úprava:Původní RZ vozidla žadatele 1SY 2974 uvedená na svislém dopravním značení IP 12 se symbolem 01 bude nahrazena novou 2SD 3763.

/3.6.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. JATEČNÍ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P - RZ 4S8 6670 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční bokem k činžovnímu domu čp. 803 v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.6.2013 do 1.11.2013

/31.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. JIREČKOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 1SK 4566 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Jirečkova před domem čp. 544 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.6.2013 do 18.2.2014 (platnost průkazu ZTP).

/29.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BRANDLOVA, KOLÍN
Místo: ulice Brandlova před budovou Regionálního muzea v Kolíně I
Svislé dopravní značení:B 29 - „Zákaz stání“- 1 x
bude umístěno v místě na zeď rohu budovy Regionálního muzea v Kolíně v ulici Brandlova - čp. 27 ve směru jednosměrného provozu od ulice Parléřova.
Platnost zákazu bude ukončena na opačném konci budovy muzea v křižovatce s ulicí Karlova, která zákaz ruší.
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení stání vozidel před budovou Regionálního muzea v Kolíně v ulici Brandlova pro umožnění potřebné (průběžné) a bezproblémové obsluhy muzea, která je v současné době parkujícími vozidly omezována.
/29.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN
Místo: ulice Rimavské Soboty v Kolíně II
Svislé dopravní značení:C 2c – „Přikázaný směr jízdy vlevo“ - 1 x IP 4b – „Jednosměrný provoz“- 1 x
bude umístěno na začátku jednosměrného úseku ulice proti parkovišti (IP 4b) a před výjezdem z parkoviště pod stávající DZ „Dej přednost v jízdě!“ (C 2c) v ul. R. Soboty v Kolíně II.
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se z podnětu PČR stanovuje z důvodu chybějícího označení jednosměrného úseku komunikace i nezbytného doplnění příkazového značení při výjezdu z parkoviště v ul. R. Soboty v Kolíně II.
/27.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. HAVELCOVA, KOLÍN
Místo: ulice Havelcova na parkovišti proti čp. 70 v Kolíně III
Svislé dopravní značení:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla určeného k vyhrazenému parkování 7S1 1583
E 13 – dod. tabulka „Text“ s uvedením textu Po, Stř, Pá 7 – 15 HODIN
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti žadatele - držitelé mimořádných výhod III. stupně - průkazů ZTP/P stanovuje pro umožnění vyhrazeného parkování v místě jeho zaměstnání (čp. 70 v ul. Havelcova). Z uvedeného důvodu bylo povolení ve věci časově omezeno pouze na dobu nezbytně nutnou (pracovní dobu – Po, Stř, Pá 7-15 hod.). Ve zbývajícím čase tak lze předmětné parkovací místo užít obdobně jako další na daném parkovišti
/23.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. V BŘÍZÁCH, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů sanatoria - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách před čp. 478 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.5.2013 do 10.5.2016

/21.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. ANTONÍNA KALINY, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2SD 3219
Upřesnění:ulice Ant. Kaliny ve slepém úseku místní komunikace vedle čp. 1000 B bokem k prodejně Tescoma v Kolíně V.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.5.2013 do 31.12.2015 (platnost parkovacího průkazu žadatele – držitele ZTP).

/15.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. NA PRŠÍNĚ, KOLÍN IV.
Místo: ulice Na Pršíně v parkovacím zálivu – 5. parkovací stání od ul. Politických vězňů v Kolíně IV.
Svislé dopravní značení:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidel oprávněných k vyhrazenému parkování 1SH 3535, 2AR 5652 - 1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje pro potřeby vyhrazeného parkování vozidel provozovny Bican-barvy nacházející se ve vedlejší ulici Politických vězňů
/15.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. MASARYKOVA, KOLÍN II.
Místo: ulice Masarykova v Kolíně II.
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla žadatele 2SD 3351
a
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
Důvod místní úpravy: Místní úpravy provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele - držitele mimořádných výhod II. stupně (průkazu ZTP) pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/9.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. VÁCLAVSKÁ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající - úprava) - 1 x pro vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené a 2 x pro zásahová vozidla policie ČR – celkem 3 x stání podélná.
Upřesnění:ulice Václavská před objektem Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.5.2013 do 12.4.2016

/7.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. DRUŽSTEVNÍ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP - RZ 2SD 3057 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před čp. 749 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.5.2013 do 31.12.2015

/7.5.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. DRUŽSTEVNÍ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo fi. žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Družstevní před čp. 763 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.6.2013 do 24.6.2016

/6.5.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BRANKOVICKÁ, KOLÍN V.
Místo: ulice Brankovická v Kolíně V.
Svislé dopravní značení:B 29 - „Zákaz stání“ -1 x
umístěné několik desítek metrů před křižovatkou s ulicí Veltrubskou bude přemístěno na začátek ulice Brankovické od křižovatky s ulicí Na Baště

Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení omezování plynulosti silničního provozu parkujícími vozidly v úseku ulice Brankovické mezi křižovatkami s ulicí Na Baště a Veltrubskou ve směru od zimního stadionu zejména v době zvýšené četnosti provozu (např. při sportovních akcích pořádaných na zimním stadionu nebo na sportovištích v Borkách), kdy zde před parkujícími vozidly dochází ke kolizním situacím s brzděním vozidel, troubením, rozjížděním celých kolon a podobně. Protože parkování vozidel v citovaném úseku této ulice tak bylo posouzeno jako nežádoucí, bylo stanoveno, že stávající zákazové značení B 29, umístěné v minulých letech v ulici Brankovické před křižovatkou s ulicí Veltrubskou, bude přemístěno již na začátek ulice od křižovatky s ulicí Na Baště. Parkování vozidel v předmětném úseku ulice Brankovické tak bude umožněno pouze ve směru k zimnímu stadionu v parkovacím zálivu jako stání podélné.
/24.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. DĚLNICKÁ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 4S3 9930 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:na parkovišti (první stání zprava) naproti čp. 780 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 24.4.2013 do 31.12.2015

/24.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. FUNKEHO, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 1SH 4393 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho naproti domu č.p. 929 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.4.2013 do 31.12.2015

/18.4.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BENEŠOVA, KOLÍN II.
Místo: na silnici č. III/12540 (ulice Benešova) za křižovatkou s místní komunikací ul. Masarykovou na začátku autobusové zastávky MHD (v zálivu) v Kolíně II
Svislé dopravní značení:IJ 4c – „Zastávka autobusu“ - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě vnějších podnětů stanovuje pro zdůraznění existence autobusové zastávky MHD, zejména pro upozornění na její začátek. Přestože zákaz stání a zastavení vozidel v prostoru autobusové zastávky vyplývá již z obecné úpravy provozu dle § 27 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (30 m před označníkem zastávky), dle zjištění zde někteří řidiči stáním vozidel uvedené ustanovení zákona porušují, čímž omezují autobusy při dopravní obsluze zastávky, které pak nemohou zajet až k obrubníku chodníku a je tak znesnadňován i nástup a výstup.
/17.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SEIFERTOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele ZTP RZ 1SV 0058 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Seifertova v parkovacím zálivu proti čp. 404 v Kolíně III.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.4.2013 do 31.12.2015

/15.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. PODSKALSKÁ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování (změna místa) pro vozidla žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 2S0 5133; 9S8 2928; 2SD 3122 – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice Podskalská v parkovacím zálivu vedle čp. 1357 (první stání zleva) v Kolíně V.
Termín:Ostatní podmínky původní rozhodnutí pro povolení vyhrazeného parkování zůstávají nadále v platnosti, tj. včetně termínu pro jeho povolení do 31.8.2015.

/10.4.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. DOBROVSKÉHO, KOLÍN III.
Místo: ulici Dobrovského před výjezdem z čp. 280 v Kolíně III
Vodorovné dopravní značení:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před výjezdem z č.p. 280 v ulici Dobrovského v Kolíně III, vyplývajícího již z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
/5.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. GRÉGROVA , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele ZTP RZ 1SR 8128 – 1 x částečné stání na chodníku šikmé (změna – přemístění vyhrazeného parkování z ulice Seifertovy do ul. Grégrovy)
Upřesnění:ulice Grégrova u křižovatky s ulicí Seifertova v Kolíně III
Ve výroku původního rozhodnutí včetně jednotlivých podmínek v tomto uvedených se mění místo vyhrazeného parkování z ulice Seifertovy do konce ulice Grégrovy (přes ulici) u křižovatky s ulicí Seifertovou
2) Svislé dopravní značení (dále jen „DZ) bude do nového místa vyhrazeného parkování z ulice Seifertovy přemístěno. Vodorovné DZ (DZ V 10f) bude na novém místě vyznačeno a u původního místa zatřeno. Pro osazení svislého DZ bude využit stávající sloupek s DZ C 3b (Přikázané směr jízdy zde vlevo). Toto DZ (C 3b) bude naopak na původním sloupku z ulice Seifertovy osazeno blíže ke křižovatce (viz. schéma v příloze) při zachování dostatečné vzdálenosti obou dopravních značek od sebe.

/4.4.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. HAVELCOVA , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P RZ 5S5 7187 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havelcova naproti domu čp. 83 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 4.4.2013 do 31.12.2015 (platnost parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou)

/26.3.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - KOLÍN
Místo: na silnicích č. II/125 (ul. U Křižovatky), III/12551 (ul. Polepská) a na místní komunikaci – ulici Dukelských Hrdinů v Kolíně IV před okružní křižovatkou u bývalé Jednoty (křižovatka sil. I/38 x II/125 x III/12551 x MK)
Svislé dopravní značení:B 29 Stávající svislé dopravní značení IS 9b (Návěst před křižovatkou - 3 x) umístěné před předmětnou okružní křižovatkou v ulicích U Křižovatky, Polepská a Dukelských hrdinů v Kolíně IV bude upraveno.
Důvod místní úpravy:Změna místní úpravy provozu se na uvedených komunikacích před okružní křižovatkou u bývalé Jednoty v Kolíně IV stanovuje z důvodu, že stávající provedení návěstí před křižovatkou (IS 9b) již neodpovídá potřebám správné navigace účastníků silničního provozu ve vztahu k již zprovozněnému obchvatu Kolína, jehož projekt nezbytné úpravy dopravního značení ve městě neřešil, ačkoli tato stavba dopravní režim ve městě zásadně ovlivnila. Upravené cíle na návěstích před křižovatkou tak nově orientují účastníky silničního provozu k obchvatu Kolína prostřednictvím ulice Polepské, k čemuž byla tato před lety rekonstruována, upřesňují nebo doplňují další cíle a vylučují možnost vjezdu nákladní dopravy do průtahu Kolína (ulice Jaselské) s výjimkou dopravní obsluhy.
/14.3.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. HAVÍŘSKÁ , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo dopravní obsluhy soukromé zubní praxe na uvedené adrese - 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Havířská před čp. 333 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.3.2013 do 1.3.2016

/6.3.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. SLUNEČNÍ, KOLÍN
Místo: Na místní komunikaci – ul. Sluneční za křižovatkou s ulicí Pražskou v Kolíně
Svislé dopravní značení:B 29 – „Zákaz stání“-2 x E 13 – dod. tab. „Text“ s vyznačením POVOLENÁ DOBA STÁNÍ MAX. 10 MIN. PLATÍ OD 8 DO 18 HOD- 1 x E 4 – dod. tab. „Délka úseku“ s uvedením 10 m-1 x E 8a – dod- tab. „Začátek úseku“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro umožnění dopravní obsluhy prodejny žadatele v místě, tj. zejména pro umožnění nákupu zákazníků s max. dobou stání 10 minut, což současná místní úprava provozu neumožňovala.
/6.3.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. HAVELCOVA, KOLÍN
Místo: Na místní komunikaci – ulici Havelcova před výjezdem z poz. p.č. 3649 mezi Kooperativou a čp. 53 v Kolíně
Vodorovné dopravní značení:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu pro zdůraznění zákazu stání před výjezdem ze shora uvedeného pozemku v ulici Havelcova v Kolíně.
/28.2.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul.NA PRŠÍNĚ , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla BossCan Kolín s.r.o. (pro zásobování prodejny žadatele v ul. P. vězňů) – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (druhé stání zprava od ulice Politických vězňů) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.2.2013 do 27.2.2016.

/27.2.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul.MORAVCOVA , KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele průkazu ZTP RZ 1SV 1173 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Moravcova v parkovacím zálivu proti čp. 854 v Kolíně II.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 27.2.2013 do 26.2.2018

/20.2.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY , KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele ZTP/P RZ 2SD 3330 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty za domem čp. 902 v Kolíně II vlevo ve směru jízdy před vjezdem k uvedenému domu
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.2.2013 do 31.1.2017

/13.2.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. NA PRŠÍNĚ , KOLÍN
Účel užití:pro vyhrazené parkování (změna) pro vozidla zdravotnického personálu zdr. zařízení žadatele MUDr. Robert Adam s.r.o. – 2 x stání kolmé
Upřesnění:v parkovacím zálivu ulice Na Pršině v Kolíně
Jiné:Původní RZ vozidla 6S0 5157 pro vyhrazené parkování uvedená jako druhá (spodní) na dod. tabulce E 13, umístěné pod DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště, bude nahrazena novou RZ 9S4 3309

/12.2.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - KOLÍN
Místo: Na místních komunikacích – ulicích Zborovská, Bachmačská, V Zídkách, Na Pobřeží v Kolíně a ulicích Ke Hřišti a Za Školou ve Štítarech
Svislé dopravní značení:
P 6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ -1 x
B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x
B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ - 1 x
B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ -1 x
IP 4b - „Jednosměrný provoz“ -1 x
IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem DZ B 20a (30) -3 x
IP 25b – „Konec zóny s dopravním omezením“ se symbolem DZ B 20a (30)-3 x
a
Dopravní zařízení :
Odrazové zrcadlo- 1 x
Zpomalovací polštář – typ MP-SP65, rozm. 240x180x6,5 cm -2 x (pár)
Z 12 - „Krátký příčný práh“-1 x
Tímto opatřením se zároveň ruší :DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!) umístěné v ulici Na Pobřeží (ve směru od centra) před křižovatkou s ulicí od podjezdu, které bude dle tohoto opatření nahrazeno DZ P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti města Kolína stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v zóně s dopravním omezením (Zóna 30) v ulici Zborovské umístěním krátkého příčného prahu Z 12 u čp. 394, dále zřízením uvedených zón s dopravním omezením (zón 30) v ulicích Za Školou a Ke Hřišti ve Štítarech včetně umístění zpomalovacích polštářů v těchto v místech dle přílohy (při čp. 88 v ulici Za Školou a při čp. 75 v ul. Ke Hřišti), dále zavedením jednosměrného provozu v části ulice Bachmačské v úseku mezi křižovatkami s ul. Zborovskou a V Zídkách z důvodu, že komunikace je pro obousměrný provoz jednak úzká (4 m) a že zde dochází k dopravním kolizím při míjení se vozidel při současném parkování, dále je předmětem místní úpravy provozu zrušení stávající DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!) v ulici Na Pobřeží při křižovatkou u podjezdu pod žel. tratí a její nahrazení DZ P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) včetně osazení odrazového zrcadla z důvodu zajištění potřebných rozhledových poměrů v křižovatce.
/6.2.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY , KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P RZ 7S4 4100 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před domem čp. 907 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.2.2013 do 2.1.2018

/30.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. ZAHRADNÍ, KOLÍN
se r u š í p o v o l e n í zvláštního užívání místní komunikace :v ulici Zahradní před křižovatkou s ulicí Smetanova v Kolíně IV z důvodu jejího užití pro vyhrazené parkování pro žadatele – 1 x stání podélné, a to k termínu od 1.2.2013

/28.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. JATEČNÍ , KOLÍN IV.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P RZ 4S0 5484 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Jateční před čp. 802 v Kolíně IV.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 28.1.2013 do 27.1.2018

/28.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA , KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 5S7 9088 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova na parkovišti před domem čp. 971 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 11.2.2013 do 10.2.2018

/25.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - KLENOVECKÁ , KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 6S2 6785 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Klenovecké před čp. 898 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2013 do 1.2.2018

/23.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. NA PRŠÍNĚ , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla MUDr. Robert Adam s.r.o. (ordinace praktického a rehabilitačního lékaře), RZ 6S2 8919 a 9S2 6658 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (čtvrté stání zprava od ulice Politických vězňů) v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.2.2013 do 19.2.2016

/21.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, KOLÍN
se r u š í p o v o l e n í zvláštního užívání místní komunikace :na Náměstí Republiky před objektem České pošty, s.p. v Kolíně I z důvodu jejího užití pro vyhrazené parkování pro žadatele, kterým je Česká pošta, s.p. – 2 x stání šikmé, a to k termínu 31.1.2013

/16.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Školská, KOLÍN IV.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro zákazníky společnosti NPS Group s.r.o. – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Školská před čp. 281 v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.1.2013 do 20.1.2016

Vyhrazené parkovací stání v bude označeno dopravním značením (dále jen „DZ“) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín dne 16.1.2013 (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tab. E 13 – „Text“ s obs. 2 x PRO ZÁKAZNÍKY NPS GROUP s.r.o. a vodorovné DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 2 x)

a zároveň se r u š í p o v o l e n í zvláštního užívání místní komunikace :v ulici Parléřova proti čp. 37 v Kolíně I z důvodu jejího užití pro vyhrazené parkování pro žadatele – 1 x stání šikmé, a to k termínu 21.1.2013
/9.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Kmochova , KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování (snížení počtu vyhrazených stání ze tří na dvě) - 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Kmochova v zálivu před objektem Restaurantu a pensionu Harmonie v Kolíně
Termín:v termínu do 20.1.2013 (svislé DZ).

/3.1.2013/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - Karlovo náměstí, KOLÍN I.
Místo: Karlovo náměstí vedle čp. 76 v Kolíně I
Svislé dopravní značení:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením VYHRAZENO PRO KLIENTY ERA - 1 x
a
vodorovné dopravní značení :
V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti ČSOB, a.s. pro zřízení vyhrazeného parkování (1 x stání kolmé) na Karlově náměstí vedle čp. 76 v Kolíně I pro vozidla klientů její pobočky ERA.
/3.1.2013/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Karlovo náměstí , KOLÍN I.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů pobočky ERA – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:Karlovo náměstí vedle objektu čp. 76 (pobočka ERA) v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.1.2013 do 9.1.2016

Vyhrazené parkovací stání v bude označeno dopravním značením (dále jen „DZ“) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín opatřením vydaným dne 3.1.2013 (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tab. E 13 – „Text“ s obs. VYHRAZENO PRO KLIENTY ERA a vodorovné DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“).
/27.12.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Karoliny Světlé , KOLÍN I.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 5S5 7337 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Karolíny Světlé před domem čp. 134 v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2013 do 1.2.2018

Vyhrazené parkovací stání bude označeno stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2008
/20.12.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro držitele ZTP pro vozidlo RZ 9S7 6596 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před č.p. 972 v Kolíně II

1. Původní RZ vozidla žadatele KOE 69-92, uvedená na dod. tabulce E 13 (text) spol. s dal. dvěma RZ pro vyhr. parkování pro jiné držitele povolení, umístěná pod DZ IP 12 se symbolem 01, bude nahrazena novou RZ 9S7 6596
/18.12.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RUBEŠOVA, KOLÍN I.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo RZ KOL 02-96 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu proti býv. hotelu Savoy v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.12.2012 do 19.12.2017

Vyhrazené parkovací stání bude označeno stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) upraveném takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, E 13 (dod. tabulka Text), na kterém bude doplněna druhá RZ vozidla KOL 02-96, E 8d (dod. tabulka Úsek platnosti) a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/10.12.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. FUNKEHO, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování
Upřesnění:ulice Funkeho před č.p. 929 v Kolíně II
Termín:Ostatní podmínky původního rozhodnutí pro povolení vyhrazeného parkování tj. včetně termínu povolení zvl. užívání MK do 2.1.2016, zůstávají nadále v platnosti

Původní RZ vozidla žadatele KOD 33-33 uvedená na svislém dopravním značení (E 13) bude nahrazena novou 1SY 3932
/6.12.2012/ - Stanovení MÚ v silničním provozu - ul. U Cihelny a Na 15-ti kopách a silnice III/12551
Místo: ulice U Cihelny a Na 15-ti kopách a silnice III/12551 - ulice Polepská v Kolíně IV
Svislé dopravní značení:P 6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ - 1 x
a
dopravní zařízení :
odrazové zrcadlo - 1 x
Odrazové zrcadlo bude umístěno proti výjezdu z místní komunikace ulice U Cihelny při ulici Polepské, DZ P 6 před tímto výjezdem. Současně bude upraveno stávající označení obytné zóny v ulicích U Cihelny a Na 15-ti kopách tak, aby začátek i konec této zóny byl v jedné linii

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje zejména pro zajištění náležitých rozhledových poměrů z ulice U Cihelny do ulice Polepské vpravo, kde ve výhledu cloní nová protihluková stěna. Z uvedeného důvodu (nedostatečné rozhledové poměry) zde bylo stanoveno i osazení DZ P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!). U obytné zóny jde pouze o úpravu stávajícího svislého dopravního značení do jednotné linie, aby rozsah (začátek i konec) této zóny byl jednoznačný
/29.11.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. FUNKEHO, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP/P RZ 1SV 1079 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Funkeho před č.p. 928 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.11.2012 do 29.11.2017

Vyhrazené parkovací stání bude označeno stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a ve spodní části uvedením RZ vozidla 1SV 1079 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou).
/26.11.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. SMETANOVA, KOLÍN
Místo: ulice Smetanova před vjezdy do garáží a dotačního boxu objektu Komerční banky v Kolíně IV.
Vodorovné dopravní značení :V 12a – „Žlutá klikatá čára“

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před citovanými vjezdy v ulici Smetanova v Kolíně IV pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy garáží a dotačního boxu Komerční banky.
/22.11.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. Podskalské nábřeží, KOLÍN
Místo: ulice Podskalské nábřeží od výjezdu z vnitrobloku č.p. 1351 – 1352 v Kolíně V
Svislé dopravní značení:B 28 – „Zákaz zastavení“-2 x E 8c – dod. tab. „Konec úseku“ - 1 x
a
vodorovné dopravní značení :
V 12c – „Zákaz zastavení“

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje z důvodu potřeby vyloučení zatavení vozidel v části úzkého úseku místní komunikace ulice Podskalské nábřeží, pro zajištění plynulosti silničního provozu i bezproblémového výjezdu z přilehlého vnitrobloku.
/21.11.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SOKOLSKÁ, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro zajištění dopravní obsluhy školy (vozidel zaměstnanců školy a externích vyučujících) - 3 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Karolíny Světlé před budovou Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Kolíně I
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.11.2012 do 21.11.2015

/19.11.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 1SY 3722 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova před č.p. 971 a 972 v Kolíně II
Jiné:Původní RZ vozidla žadatele 6S2 6788, uvedená na dod. tabulce E 13 (text) spol. s dal. dvěma RZ pro vyhr. parkování pro jiné držitele povolení, umístěná pod DZ IP 12 se symbolem 01, bude nahrazena novou RZ 1SY 3722

/07.11.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. KOMENSKÉHO, KOLÍN IV.
Místo: ulice Komenského v Kolíně IV před vchodem do zdravotnického zařízení
Svislé dopravní značení:B 28 – „Zákaz zastavení“ ve spodní části DZ s uvedením údaje 6 – 18 hod. -1 x E 4 – dod. tab. „Délka úseku“ s uvedením 10 m - 1 x E 13 – dod. tab. „Text“ s uvedením MIMO VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY -1 x
a
vodorovné dopravní značení :
V 12c – „Zákaz zastavení“ (v délce 10 m vyznačeném na obrubníku)

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu, spočívající v časově omezeném zákazu zastavení před vchodem do zdravotnického zařízení (mimo vozidel zdr. služby) v ul. Komenského v Kolíně IV, se stanovuje na podkladě žádosti zdravotnického zařízení nacházejícího se v uvedeném místě pro umožnění jeho bezproblémové dopravní obsluhy, tj. zejména vozidel sanitek
/2.11.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BRANKOVICKÁ, KOLÍN V.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – firmy Ladislav Bášti - autodoprava RZ 7S1 0165 - 1 x stání šikmé
Upřesnění:ulice Brankovické na parkovišti před budovou zimního stadionu naproti čp. 241 v Kolíně V
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.11.2012 do 15.11.2015

Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 zůstává i nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením RZ vozidla k vyhrazenému parkování 7S1 0165 a V 10e-Vyhrazené parkoviště ).
/01.11.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. A.M. JELÍNKA, KOLÍN
Místo: ulice A. M. Jelínka u křižovatek s ul. Míru a Zborovská v Kolíně II (zrušení DZ)
Svislé dopravní značení: B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dod. tab. E 13 (Text – MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY DO 2,5 t), B 4 (ZÁKAZ VJEZDU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ), A 22 (Jiné nebezpečí) a dod. tab. E 13 (SILNICE SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEUDRŽUJE) umístěné v ul. A. M. Jelínka u křižovatek s ul. Míru a Zborovská
se ruší
a zároveň se stanovuje svislé DZ:
B 4 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ - 2 x
B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ -1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY -1 x
A 22 – „Jiné nebezpečí“ -2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE -2 x

Důvod místní úpravy:Stanovení i souhlas s místní úpravou provozu se vydává na podkladě žádosti žadatele (města Kolína) pro vyloučení vjezdu nákladních automobilů na mostní objekt nacházející se v ul. A. M. Jelínka u křiž. s ul. U Pekla, jehož dopravně technický stav takovéto dopravní zátěži neodpovídá, dále z důvodu vyloučení vjezdu motorových vozidel (mimo dopravní obsluhy) do lokality zahrádkářské kolonie u Pekla, neboť dopravně technický stav této komunikace (prašný, nezpevněný povrch) neodpovídá vyšší dopravní zátěži a mohlo by tak dojít k jejímu rychlejšímu opotřebování, nehledě na skutečnost, že není ani důvodné, aby byl do této lokality umožněn vjezd i jiné dopravě než dopravní obsluze a dále zároveň pro upozornění účastníků silničního provozu, že uvedená komunikace přes zahrádkářskou kolonii se v zimním období neudržuje. V případě zrušení dopravního značení v ul. A. M. Jelínka se jedná v podstatě o jeho úpravu a posunutí až na začátek nezpevněného úseku ulice k zahrádkářské kolonii. V případě zrušeného zákazu vjezdu nákladních automobilů mělo být toto značení v ulici instalováno pouze na dobu dočasnou do pokládky konečného povrchu budované ulice Míru pod vodárnou s napojením do ulice A. M. Jelínka, aby nedošlo k poškození přečnívajících poklopů inž. sítí.
/31.10.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 2S9 1390 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Rimavské Soboty před domem čp. 894 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.11.2012 do 31.8.2014 (platnost průkazu ZTP)

Vyhrazené parkovací stání bude označeno stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2007 takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, před tímto uvedením údaje o celkovém počtu vyhrazených stání 1 x, ve spodní části uvedením RZ vozidla 2S9 1390 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/16.10.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. V BŘÍZÁCH, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla fi. žadatele – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice V Břízách proti čp. 540 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 26.10.2012 do 25.10.2015

Vyhrazená parkovací stání budou opatřena stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 takto: IP 12(Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s vyznačením textu 2 x STAVBY MANDLÍK a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) – 2x
/15.10.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. Orebitská a Kunětická, KOLÍN
Místo: ul. Orebitská a Kunětická v Kolíně IV
Svislé i vodorovné dopravní značení

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti města Kolín stanovuje pro upozornění účastníků silničního provozu, že se nachází na komunikaci (ulice Orebitská) se zvýšeným cyklistickým provozem (pomocí vodorovného dopravního značení V 20 – Piktogramový koridor pro cyklisty) a zároveň pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy spočívající ve vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v části ulice Orebitské ve směru od ulice Plynárenské, a to v úseku od křižovatky s touto ulicí po křižovatku s ulicí Řípskou
/11.10.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RYBÁŘSKÁ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele (taxi Eso) - 4 x částečné stání na chodníku podélné
Upřesnění:ulice Rybářská podél objektu bývalých městských lázní v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.10.2012 do 5.10.2015

Vyhrazená parkovací stání budou vyznačena dopravním značením stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 (ze dne 5.10.2009): IP 12 (Vyhrazené parkoviště), E 13 – dodatková tabulka (Text) s textem 4 x TAXI ESO a symbolem dle IP 11g a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) - 4 x, u kterého lze vyznačit text TAXI. S ohledem na skutečnost, že stávající svislé dopravní značení je umístěno chybně až za parkovacími stáními a i s chybným provedením textu na dodatkové tabulce, je třeba neprodleně (nejdéle do 30-ti dnů ode dne právní moci tohoto rozhodují) zajistit nápravu. Druhá dod. tabulka E 8c (Konec úseku) bude zrušena
/5.10.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. TÁBORITSKÁ, KOLÍN
Místo: ul. Táboritská v Kolíně III a IV
Vodorovné dopravní značení V 20 – „Piktogramový koridor pro cyklisty

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele – města Kolína pro upozornění účastníků silničního provozu, že se nachází na komunikaci se zvýšeným cyklistickým provozem
/24.9.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. RIEGROVA, KOLÍN
Místo: ul. Riegrova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tyršova a Fügnerova v Kolíně II
Svislé dopravní značení:B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ (40 km/hod.) - 2 x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti města Kolín pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
/24.9.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice A. M. Jelínka
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) – 1 x stání kolmé.
Upřesnění:ulice A. M. Jelínka při č.p. 859 v Kolíně II

1. Původní RZ vozidla žadatele KOB 70-34 uvedená na svislém dopravním značení IP 12 se symbolem 01 bude nahrazena novou 1SY 2974
/17.9.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Riegrova
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – držitele ZTP RZ 5S7 8984 – 1 x stání podélné
Upřesnění:ulice Riegrova před čp. 346 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.9.2012 do 30.11.2013 (platnost průkazu ZTP)

Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, před ním ještě s údajem o celkovém počtu vyhrazených parkovacích míst 1 x a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 5S7 8984 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/5.9.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. Václavská, Pol.vězňů a R.Soboty
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla policie ČR a její návštěvníky
Upřesnění:ulice Václavská – 5 podélných stání, Politických vězňů – 3 podélná stání a Rimavské Soboty – 1 kolmé stání vždy před objekty PČR v Kolíně
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.8.2012 do 31.7.2015

Vyhrazená parkovací stání budou opatřena již stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s vyznačením textu VYHRAZENO 5 (alt. 3 a 1) MÍST PRO POLICII ČR A NÁVŠTĚVNÍKY PČR a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) – 9 x. V ul. Václavské musí být dodatečně vyznačeno chybějící uvedené vodorovné dopravní značení V 10e i z důvodu potřeby pro rozlišení přesného záboru komunikace pro vyhrazené parkování pro PČR a umožnění běžného parkování v navazujícím úseku parkovacího zálivu. Délka vyhrazených stání bude max. 5,50 m (5 x)
/4.9.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - v Kolíně IV.
Místo:ulice Vávrova, Ratibořická, Cihlářská a U Jatek v Kolíně IV.
Svislé dopravní značení bude na výše uvedených komunikacích upraveno (přemístěno, zrušeno či doplněno)

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu záměru města Kolína označit i lokalitu v ulici Vávrova nad ulicí Jateční jako „Zónu 30“, stejně, jako je tomu např. v ulici Prokopa Velikého přes jeden blok. Značení na obou koncích ulic Ratibořická, Cihlářská a U Jatek bude identické – tj. na jednom sloupku začátek či konec zóny 30 a pod ní začátek či konec obytné zóny. Drobnou úpravou pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je i posunutí DZ „Stůj, dej přednost v jízdě!“ v ulici Vávrova blíže ke křižovatce s ulicí Jateční namísto stávajícího označení přechodu pro chodce, které se stanovuje z důvodu, že v uvedené křižovatce došlo k několika dopravním nehodám, jejichž příčinou bylo nedání přednosti v jízdě právě ve směru od ulice Vávrova, kde je stávající „stopka“ příliš daleko od křižovatky.
/1.8.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. KMOCHOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidla žadatele – 5 x stání šikmé.
Upřesnění:ulice Kmochova před objektem Okresního soudu v Kolíně čp. 144
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2012 do 30.6.2015

Vyhrazená parkovací stání budou opatřena již stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín vydaným dne 24.6.2009 takto: IP 12(Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s vyznačením textu VYHRAZENO 5 MÍST PRO OKRESNÍ SOUD a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) – 5x.
Stávajících 5 vyhrazených parkovacích stání bude i nadále před budovou Okresního soudu v Kolíně před čp. 144
/27.7.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. V BŘÍZÁCH, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro firemní a klientské vozy fi. žadatele – 1 x stání podélné.
Upřesnění:ulice V Břízách před čp. 490 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.8.2012 do 31.7.2015

Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování instalované v místě pro další vyhrazené parkování zůstává v platnosti a bude pouze doplněno o druhou dod. tabulku E 13 (Text) s textem 1. STÁNÍ PRO FI. BŘEČKA a na DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) bude před symbol 01 doplněn údaj 2 x o celkovém počtu vyhrazených parkovacích stání. Vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště ) je stávající a zůstává i nadále v platnosti.
/23.7.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. KLENOVECKÁ, KOLÍN II.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování (již stávající) pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 1SV 0871 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Klenovecká před prodejnou MTH v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 23.7.2012 do 22.7.2017

Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti, pouze na dod. tabulce E 13 (Text) bude původní RZ vozidla 7S7 1396 nahrazena novou 1SV 0871. U vodorovného dopravního značení bude stávající DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) nahrazeno novým V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou).
/18.7.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. SADOVÁ, KOLÍN
Místo:na veřejně přístupné účelové komunikaci na konci ulice Sadové v Borkách vedle objektu Ave Kolín s.r.o. (propoj se Stap-barem)
Dopravní zařízení:„Regulační sloupek“- 2x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých řidičů motorových vozidel (zejména čtyřkolek), kteří využívají předmětnou účelovou komunikaci s nezpevněným povrchem jako dopravní propoj mezi ulicí Sadovou a Stap-barem
/13.7.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - v Kolíně
Místo:v ulicích Masarykova, Legerova, Polit. Vězňů a Bezručova a na silnici č. II/125 – v ul. Žižkova
Dopravní zařízení:a) Stávající svislé dopravní značení (dále jen DZ) A 4 (Pozor, kruhový objezd), A 11 (Pozor, přechod pro chodce), A 12 (Děti), P 3 (Konec hlavní pozemní komunikace), IP 6 (Přechod pro chodce), IP 11b (Parkoviště – kolmé nebo šikmé stání), IP 11c (Parkoviště – podélné stání), IJ 1 (Policie), E 8a dod. tab. (Začátek úseku) a E 8d dod. tab. (Úsek platnosti) v místech dle situačních schémat, která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení, bude zrušeno.
b) 3 x IP 6 (2 x u přechodu pro chodce proti plaveckému bezénu a 1 x před přechodem pro chodce u křižovatky ulic Masarykova x Seifertova - ve směru od plaveckého bazénu) v ulici Masarykova bude upraveno do retroreflexního provedení.
c) DZ IP 5 (Doporučená rychlost) „40“ bude osazeno na stávajícím sloupu veřejného osvětlení pod DZ A 11 (Pozor, přechod pro chodce) před přechodem pro chodce u křižovatky ulic Masarykova x Seifertova ve směru od plaveckého bazénu.

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu PČR stanovuje z důvodu nikoli, že by stávající dopravní značení bylo osazeno chybně, ale z důvodu vhodnosti jeho redukce a zvýraznění tak zbývajícího (nezbytného) svislého DZ, což by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Změna v úpravě 3 ks DZ IP 6 (Přechod pro chodce) na retroreflexní provedení se stanovuje z důvodu potřeby zdůraznění významu uvedeného dopravního značení instalovaného ve dvou případech u přechodu pro chodce nacházejícího se v blízkosti školních zařízení mimo křižovatku (u plaveckého bazénu), v jednom případě při přechodu pro chodce u křižovatky ulic Masarykova x Seifertova ve směru od plaveckého bazénu z důvodu jeho situování v ne příliš optimálním úseku komunikace na konci směrového oblouku, kdy jej řidič nemůže včas zaregistrovat, a proto se před tímto přechodem pro chodce již u předběžné výstražné dopravní značky (A 11) stanovuje jako vhodné opatření i umístění DZ IP 5 (Doporučená rychlost) „40“
/28.6.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. GRÉGROVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP (žadatele) RZ 1SR 8160 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:na parkovišti před čp. 402 v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2012 do 30.9.2014 (platnost průkazu ZTP)

Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 1SR 8160 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/22.6.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. KOMENSKÉHO, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zajišťující přepravu dětí, jakožto držitelů průkazů ZTP a ZTP/P do i ze školních zařízení – 2 x stání podélné
Upřesnění:ulice Komenského při čp. 179 (školní zařízení) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2012 do 30.6.2017

Vyhrazená parkovací stání budou opatřena svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín (svislé dopravní značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a před tento s uvedením celkového počtu vyhrazených parkovacích stání 2 x a dod. tabulky E 13 (Text) s uvedením textu PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLU, Po – Pá 7,30 – 8,30 a 11 – 13 hod. VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ a dále vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) – 2 x.
Držitel povolení si opatří kartičky s označením textu „SPECIÁLNÍ ŠKOLA“ (dle textu na dod. tabulce pro vyhrazené parkování), které budou při užití vyhrazeného parkování umístěny na viditelném místě ve vozidle, a to pro snadnou identifikaci vozidel orgány policie, zda-li jsou vyhrazená parkovací stání využívána oprávněně
/20.6.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. NA PRŠÍNĚ, KOLÍN
Účel užití:pro vyhrazené parkování pro Broker Consulting – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Na Pršině v parkovacím zálivu (druhé vyhrazené stání zprava)
Termín:r u š í s e p o v o l e n í zvláštního užívání místní komunikace a to k termínu od 1.8.2012

Žadatel je povinen zrušit k uvedenému termínu (do 1.8.2012) dopravní značení pro vyhrazené parkování v místě instalovaném
/18.6.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BEZRUČOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP (žadatele) RZ KOD 43-84 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:na parkovišti za domem č.p. 902 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.7.2012 do 30.6.2017

Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín pod č.j. OD 43462/12-vol takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele KOD 43-84 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). Svislé dopravní značení (IP 12) bude umístěno na stávajícím sloupu veřejného osvětlení
/6.6.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. POLITICKÝCH VĚZŇŮ, KOLÍN
Místo:ul. Politických vězňů

Vodorovné dopravní značení V 4 – „Vodící čára“ (přerušovaná)

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě podnětu policie ČR pro potřebu oddělení parkovacího zálivu od jízdního pruhu vodorovným dopravním značením pro vyloučení nežádoucího parkování vozidel v jízdním pruhu vozovky.
/1.6.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - na silnici II/322 v Kolíně V.
Místo:silnice II/322 v Kolíně V.při vjezdu do města ve směru od Týnce nad Labem
Dopravní zařízení: SYDO Traffic Velocity

Důvod místní úpravy:Předmětem stanovení je umístění dopravně bezpečnostního zařízení SYDO Traffic Velocity, fungujícím na principu systému úsekového měření rychlosti. Jedná se o detekční a zároveň záznamový systém skládající se z vjezdového kamerového setu a odjezdového kamerového setu umístěných na ocelových stožárech. Jejich vzájemná vzdálenost od sebe bude 247 m. Zařízení bude instalováno ve směru do Kolína a bude sloužit k rozpoznání vozidel, která překročí maximální povolenou rychlost v měřeném úseku.
/22.5.2012/ - Stanovení místní úpravy na veř.přístupné účelové komunikaci v Kolíně
Místo:ul. Žižkova
Upřesnění:parkoviště nad nemocnicí v Kolíně
Svislé dopravní značení: IP 11a – „Parkoviště“ - 2 x
B 28 – „Zákaz zastavení“ - 1 x
E 8d – dod. tabulka „Úsek platnosti“ (vlevo)-1 x
a
vodorovné dopravní značení V 12a – „Žlutá klikatá čára“

Důvod místní úpravy:Uvedeným opatřením by mělo dojít ke zlepšení dopravního režimu na parkovišti a zároveň k odstranění dosavadního problému při zablokování parkoviště vozidly.
/21.5.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BRANKOVICKÁ A HUSOVA, KOLÍN
Místo:Brankovická v Kolíně V a Husova (vnitroblok) v Kolíně I
Svislé dopravní značení B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x
a
vodorovné dopravní značení V 12a – „Vyznačení místa pro zásobování“ - 2 x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje a) v ulici Brankovické ve směru od zimního stadionu z důvodu vyloučení nežádoucího stání vozidel před křižovatkou s ulicí Veltrubskou, aby nedocházelo k omezování plynulosti silničního provozu - nedostatečný šířkový profil vedle stojících vozidel pro míjení se vozidel, zejména s autobusy MHD,
b) pro umožnění zásobování prodejen mezi ulicí Brankovická a Veltrubská Kolíně V,
c) pro umožnění zásobování prodejen ve vnitrobloku v ulici Husova v Kolíně I.
Platnost místní úpravy provozu není časově omezena

/16.5.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. SMETANOVA, KOLÍN
Místo:ul. Smetanova
Upřesnění:před křiž. s ulicí Kutnohorskou (vlevo ve směru jízdy při objektu Komerční banky) v Kolíně IV pro zřízení vyhrazeného parkování - 2 x stání podélné
Svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“-1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 2 x KVĚTINKA - 1 x
a
vodorovné dopravní značení V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro potřeby vyhrazeného parkování dopravní obsluhy provozovny žadatele (Květinka) se sídlem v ulici Kutnohorské čp. 47 v Kolíně IV
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.5.2012 do 17.5.2015

/15.5.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. TISOVECKÁ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 1SV 0257 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:na parkovišti za domem č.p. 902 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 31.3.2014

1. Původní RZ vozidla žadatele KOK 61-11 uvedená na svislém dopravním značení IP 12 se symbolem 01 bude nahrazena novou 1SV 0257
/9.5.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 1SU 9821 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Březinova proti čp. 973 v Kolíně II
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 1.8.2016

Původní RZ vozidla žadatele 6S2 6990 uvedená na svislém dopravním značení E 13 (dod. tabulka „Text“) bude nahrazena novou 1SU 9821. Druhá RZ vozidla, uvedená na dod. tabulce, zůstává beze změn
/9.5.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SMETANOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo firmy žadatele – 1 x stání kolmé
Upřesnění:ulice Smetanova (parkoviště u nové polikliniky)
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 19.6.2014

Původní RZ vozidla 7S1 1543 pro vyhrazené parkování uvedená na dod. tabulce E 13 (umístěné pod DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště) bude nahrazena novou RZ 1SN 0620
/24.4.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. ZAHRADNÍ, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla společnosti žadatele – 1 x stání podélné
Upřesnění:před křižovatkou s ulicí Smetanovou (vedle parkoviště u nové polikliniky) v Kolíně IV
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.5.2012 do 30.4.2015

Vyhrazené parkovací místo bude opatřeno již stávajícím dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12(Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s vyznačením textu 1 x KLIMASTAR s.r.o. a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště)
/18.4.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. SEIFERTOVA, KOLÍN
Místo:ul. Seifertova
Upřesnění:proti ulici Grégrova v Kolíně III
Svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SR 8128
a
vodorovné dopravní značení V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x

Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti držitele mimořádných výhod II. stupně (držitel ZTP) p. Miloslava Berana pro zřízení vyhrazeného parkování
/18.4.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SEIFERTOVA, KOLÍN
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele - držitele ZTP RZ 1SR 8128 – 1 x stání kolmé
Upřesnění:proti ulici Grégrova v Kolíně III
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.4.2012 do 18.4.2017

. Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 1SR 8128 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/17.4.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. RUBEŠOVA, KOLÍN
Místo:ul. Rubešova
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 52
Svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a před ním vyznačením počtu vyhrazených parkovacích stání 1 x dle dod. tabulky E1 – „Počet“
a
vodorovné dopravní značení V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“..1x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro umožnění parkování vozidel přepravujících osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou v parkovacím zálivu v ulici Rubešova v Kolíně I, tedy v zóně s dopravním omezením a využití tak tohoto stání, které je zde v současné době nevyužívané.
/13.4.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. V ZÍDKÁCH, KOLÍN
Místo:ul. V Zídkách
Upřesnění:před křižovatkou s ulicí Benešovou v Kolíně II v obou směrech
Svislé dopravní značení (dále jen DZ) P 4 (Dej přednost v jízdě!) bude nahrazeno DZ P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě podnětu MěÚ Kolín stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v křižovatce uvedených ulic, kde při vjezdu do křižovatky z vedlejší komunikace jsou rozhledové poměry částečně omezeny vzrostlou vegetací.
/12.4.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. TOVÁRNÍ, KOLÍN v.
Účel užití:pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 1SN 0092 – 1 x stání šikmé
Upřesnění:ve dvoře před čp. 44/B v Kolíně V.
Termín:Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.4.2012 do 12.4.2017

Původní RZ vozidla žadatele 5S5 6151 uvedená na svislém dopravním značení E 13 (dod. tabulka „Text“) bude nahrazena novou 1SN 0092. Na stávajícím DZ IP 12 bude doplněn chybějící symbol 01 a nápis RÉSERVÉ (jinak se jedná pouze o označení parkoviště, nikoli vyhrazeného) a na komunikaci bude stávající vod. dopravní značení V 10e (Vyhrazené parkoviště) zatřeno a nahrazeno DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
/31.3.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. NA HRADBÁCH, KOLÍN
Účel užití:pro vyhrazené parkování pro J. Holub – 2 x stání podélné
Upřesnění:Místní komunikace: ulice Na Hradbách před čp. 127 v Kolíně I .
Termín:31.3.2012

Žadatel je povinen zrušit k uvedenému termínu (do 31.3.2012) dopravní značení pro vyhrazené parkování před čp. 127 v ul. Na Hradbách v Kolíně I.
/28.3.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. VÁVROVA, KOLÍN
Místo:ul. Vávrova
Upřesnění:na jejím konci za křižovatkou s ulicí U Jatek v Kolíně IV
B 28 – „Zákaz zastavení“ -1 x E 8d – dod. tabulka „Úsek platnosti“, se šipkou vlevo a nad ní textem 5 m - 1 x
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje pro vyloučení stání vozidel před výjezdem k lokalitě nových rodinných domů. Platnost zákazové značky je v šíři 5 m, tj. dvou parkovacích stání před výjezdem se sklopenými obrubníky
/21.3.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN
Místo:ul. Březinova
Upřesnění:před domem čp. 971 a 972 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2007 takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, dod. tabulka E 13 (Text) s uvedením textu VYHRAZENA 3 STÁNÍ PRO 8S4 3046, 6S2 6788, KOE 69-92 (POZN.: dvě RZ se týkají jiných držitelů ZTP) a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP/P RZ 6S2 6788 – 1 x stání kolmé

Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 29.3.2011 do 28.3.2016
/19.3.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RATIBOŘICKÁ, KOLÍN
Místo:ul. Ratibořická
Upřesnění:v parkovacím zálivu u křižovatky s ulicí Vávrovou v Kolíně IV
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 zůstává i nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením textu ZUBNÍ ORDINACE a V 10e-Vyhrazené parkoviště, které je třeba dodatečně doplnit)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (zubní ordinace) – 1 x stání šikmé

Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 25.5.2012 do 24.5.2015
/15.3.2012/ - Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - v ulicích Šotnovská a Na Pe
Místo:ul. Šotnovská a Na Petříně v Kolíně II
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě podnětu dopravní komise města Kolína stanovuje z důvodu zajištění plynulosti silničního provozu v ulici Šotnovské v Kolíně II, kde parkováním vozidel v obou směrech dochází k jeho omezování (nedostatečný průjezdní profil pro obousměrný provoz). Uvedeným opatřením dojde zároveň k umožnění oboustranného parkování (v jednom směru) ve většině úseku předmětné ulice při zachování průjezdního profilu vozovky 3 m.
/14.3.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BACHMAČSKÁ, KOLÍN IV.
Místo:ul. Bachmačská
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 696 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 7S4 2912 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele ZTP pro vozidlo RZ 7S4 2912 – 1 x stání šikmé

Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.3.2012 do 8.10.2013 (platnost průkazu ZTP žadatele)
/8.3.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo:ul. Smetanova
Upřesnění:ulice Smetanova podél objektu Komerční banky v Kolíně
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené již v r. 2006, bude upraveno takto: Počet vyhrazených parkovacích stání, uvedený na dod. tabulce E 13 (Text), umístěné pod DZ IP 12 (vyhrazené parkoviště), bude změněn ze 4 na 2. Vodorovné dopravní značení V 10e (Vyhrazené parkoviště) na stávajícím 3. a 4. vyhrazeném stání bude zrušeno (zatřeno)
pro zřízení vyhrazeného parkování (snížení počtu vyhr. stání ze 4 na 2) pro klienty Komerční banky – 2 x stání podélné po levé straně jednosměrné ulice

/29.2.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. LEOŠE JANÁČKA, KOLÍN
Místo:ul. Leoše Janáčka, Kolín
Svislé dopravní značení:Svislé i vodorovné dopravní značení bude na uvedené místní komunikaci doplněno či vyznačeno v místech dle situačního schématu
Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě vnějšího podnětu stanovuje zejména pro zajištění plynulosti silničního provozu v ulici Leoše Janáčka v Kolíně II, kde parkováním vozidel v obou směrech dochází k jeho omezování (nedostatečný průjezdní profil pro obousměrný provoz). Stanovenou úpravou dojde nejen k zajištění plynulosti silničního provozu, ale zároveň k umožnění legálního parkování po obou stranách komunikace s maximální využitelnou kapacitou parkovacích míst. Úprava spočívá v zavedení jednosměrného provozu v předmětné ulici ve směru od ulice Na Spravedlnosti k ulici Tatranské umožňujícím jak parkování vlevo (jako částečné stání na chodníku podélné) tak i vpravo (standardně na komunikaci při pravém okraji vozovky). Opatření si vyžádá osazení svislého (B 2, B 24a, B 24b, IP 4b, IP 10a a IP 11g) i vodorovného (V 4) dopravního značení. Vodorovné dopravní značení V 4 (Vodící čára) bude vyznačeno podélně na levém chodníku (ve směru jízdy) vždy s přerušením v šíři vjezdů a ve vzdálenosti 1,2 m od hrany obrubníku. Ukončeno bude oboustranně 5 m od hranic křižovatek. Tím bude jasně odlišena část chodníku určená k částečnému stání na chodníku podélném pro motorová vozidla a část pro chodce, čímž bude zajištěna nejen bezpečnost chodců, ale aby nedocházelo i k jejich omezování parkujícími vozidly. Průjezdní profil komunikace při oboustranném parkování bude v šíři 3 m.
/28.2.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo:ul. Smetanova
Upřesnění:parkoviště při nové poliklinice v Kolíně IV
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text a V 10e-Vyhrazené parkoviště ) zůstává i nadále v platnosti s výjimkou textu na dod. tabulce E 13, který bude upraven takto: Původní RZ vozidla 7S4 3322 bude nahrazena dvěma novými 1SE 5500 a 8S6 5599. Rovněž bude dodatečně vyznačeno vod. DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště), které na komunikaci chybí
pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání kolmé

Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.3.2012 do 1.3.2015
/23.2.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. RUBEŠOVA, KOLÍN I
Místo:ul. Rubešova
Upřesnění:v parkovacím zálivu naproti býv. objektu hotelu Savoy v Kolíně I
Původní RZ vozidla žadatele MBE 19-38 uvedená na svislém dopravním značení E 13 (dod. tabulka „Text“) bude nahrazena novou KOK 30-39. Na DZ IP 12 se symbolem 01 bude doplněn údaj o celkovém počtu vyhrazených stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou 3 x
pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ KOK 3039 – 1 x stání kolmé

Vyhrazené parkování pro držitele mimořádných výhod II. stupně (průkazu ZTP) se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí od 2.3.2012 do 1.3.2017
/21.2.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. NA PRŠÍNĚ, KOLÍN
Místo:ul. Na pršíně
Upřesnění:v parkovacím zálivu (druhé vyhrazené parkovací stání zprava) v Kolíně
Svislé dopravní značení IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením BROKER CONSULTING -1 x
a
vodorovné dopravní značení V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x bude umístěno a vyznačeno v místě dle schématu, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení

Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zřízení vyhrazeného parkování v parkovacím zálivu v ulici Na Pršině v Kolíně pro vozidla zákazníků fi. žadatele (Broker Consulting) s provozovnou v blízké ulici P. Vězňů č.p. 32, Kolín IV
/16.2.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN II.
Místo:ul. Březinova
Upřesnění:před čp. 972 v Kolíně II
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2007 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – Vyhrazené parkoviště se symbolem 01, dod. tabulka E 13 – Text s obsahem VYHRAZENA 3 STÁNÍ PRO 8S4 3046, 6S2 6788, KOE 69-92, druhá dod. tabulka E 8e – Úsek Platnosti a V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 8S4 3046 – 1 x stání kolmé

Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.2.2012 do 13.2.2017
/14.2.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - ul. BRANKOVICKÁ, KOLÍN V.
Místo:ul. Brankovická
Upřesnění:před areálem zimního stadionu
Svislé dopravní značení :B 1 - „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech) - 2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ -2 x
B 28 – „Zákaz zastavení“ - 1 x
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje pro vyloučení vjezdu všech vozidel před budovou zimního stadionu Kolín mimo zásobování, neboť potřeba vjezdu jiné dopravě sem není důvodná, dále pro vyloučení stání vozidel před trafostanicí a z důvodu náhrady jednoho parkovacího místa za vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou
/13.2.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - OBECNÍ DVŮR, KOLÍN III.
Místo: Obecní dvůr
Upřesnění:před čp. 432 v Kolíně III
2. Dopravní značení pro vyhrazené parkování bude upraveno takto: Pod stávající DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) bude text na dod. tabulce E 13 (Text) upraven pouze na 1 x Kawasaki Robotics. Zbývající text ( A, B, C a 2 x Alwer) bude zrušen. Stejně tak bude odstraněno vodorovné dopravní značení V 10e (vyhrazené parkoviště) pro původní druhé a třetí vyhrazené parkovací místo. Ta budou volná. Úpravu svislého i vodorovného dopravního značení si zajistí žadatel u odborné firmy na své náklady
pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo fi. Kawasaki Robotics – 1 x stání podélné

/10.2.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice MORAVCOVA, KOLÍN
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:proti č.p. 873 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno upraveným stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) instalovaném v místě: Na DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště), bude doplněn údaj o celkovém počtu vyhrazených stání 2 (x) a na dod. tabulce E 13 (Text) bude zrušena RZ vozidla KOK 36-86 a nahrazena novou RZ vozidla žadatele 8S4 4477, druhá RZ KOK 36-87 zůstává stávající. Vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště) zůstává stávající. Úpravu svislého dopravního značení si zajistí žadatel na vlastní náklady
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo RZ 8S4 4477 (držitel průkazu ZTP) – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.2.2012 do 31.12.2012 (platnost průkazu ZTP).

/30.1.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - KOLÍN III a KOLÍN IV.
Místo:Kolín III., KOLÍN IV.
Upřesnění:v ulicích Prokopa Velikého, Ratibořická, Cihlářská, U Jatek, Práškova a Roháčova
Svislé dopravní značení bude na výše uvedených komunikacích upraveno (přemístěno, zrušeno či doplněno)
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu záměru změny označení lokality „U Jatek“ jako „Obytné zóny“ na „Zónu 30“, neboť současné označení neodpovídá dopravně technickému stavu komunikací. (POZN.: Jedním ze základních atributů obytné zóny je např. společný dopravní prostor, tj. že se jedná o ulici bez samostatných chodníků, kde všichni její uživatelé – řidiči motorových vozidel, cyklisté i pěší - sdílejí společný dopravní prostor. V daném případě se však v ulici Prokopa Velikého i v dalších samostatné chodníky nacházejí, tudíž označení obytné zóny zde není na místě.). Novou místní úpravou dochází k vyznačení „Obytné zóny“ jen v úsecích, které mají charakter takové lokality, zbývající úseky místních komunikací jsou označeny jako „Zóna 30“ a to s ohledem na stávající dopravně technické uspořádání či vybavení těchto úseků komunikací (např. zvýšené křižovatkové plochy).
/20.1.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice POLIT. VĚZŇŮ, KOLÍN
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:v parkovacím zálivu (první parkovací stání po směru jízdy) při č.p. 32 v Kolíně IV
Vyhrazené parkovací místo bude opatřeno upraveným stávajícím dopravním značením pro vyhrazené parkování v místě instalovaném i pro další tři subjekty takto: Pod stávající DZ IP 12(Vyhrazené parkoviště) bude text na dod. tabulce E 13 (Text) upraven na 1 x ELEKTRO, 2 x BICAN BARVY, 1 x DROGERIE U BLAŽKŮ, 1 x ALT. LÉČENÍ, dále bude na komunikaci vyznačeno vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště), které lze případně doplnit i vhodným nápisem pro koho je parkoviště vyhrazeno. Nápis se vyznačuje po směru jízdy.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro dopravní obsluhu firmy Alternativní léčení – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2012 do 31.1.2015

/11.1.2012/ - Stanovení místní úpravy v silničním provozu - KOLÍN II
Místo:Kolín II.
Upřesnění:v ulici Bachmačská, Míru a Na Magistrále
Stávající dopravní značení bude upraveno, zrušeno či nahrazeno
Důvod místní úpravy:Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu záměru žadatele (města Kolín) změnit dopravní režim v dané lokalitě spočívající v otočení jednosměrného provozu v ulici Bachmačská v Kolíně II
/4.1.2012/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NERUDOVA, KOLÍN
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:při čp. 408 v Kolíně III
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2008 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – Vyhrazené parkoviště se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 5S7 9395).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 5S7 9395 (držitel průkazu ZTP) – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 30.1.2012 do 29.1.2017

/20.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice SMETANOVA, KOLÍN
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:parkoviště při nové poliklinice – čtvrté vyhrazené místo od vjezdu vpravo v Kolíně IV
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2008 (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text a V 10e-Vyhrazené parkoviště ) zůstává i nadále v platnosti s výjimkou textu na dod. tabulce E 13, který bude upraven takto: Původní RZ vozidla 4S4 2230 bude nahrazena dvěma novými 1SH 3300 a 8S6 6060
pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2012 do 31.12.2014

/20.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NERUDOVA, KOLÍN
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:Nerudova před č.p. 411 v Kolíně III
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2010 k původnímu povolení (opatření ze dne 17.12.2010) - (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01, místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele – 1SE 6583 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP/P) RZ 1SE 6583 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2012 do 31.12.2012 (platnost průkazu ZTP/P)

/19.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice HAVELCOVA, KOLÍN
Místo: ul. Havelcova
Upřesnění:před čp. 298 (provozovna Dámské a pánské kadeřnictví a pedikúra Rosa)
Vyhrazené parkovací místo bude opatřeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín ze dne 19.12.2011.takto: IP 12(Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s vyznačením RZ vozidla pro vyhrazené parkování 1SN 0554 a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro dopravní obsluhu provozovny Rosa – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2012 do 31.12.2014

/19.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice POLITICKÝCH VĚZŇŮ, KOLÍN
Místo: ul. Politických vězňů
Upřesnění:v parkovacím zálivu při č.p. 31 v Kolíně IV
Vyhrazená parkovací místa budou opatřena upraveným stávajícím dopravním značením pro vyhrazené parkování v místě instalovaném i pro další dva subjekty, stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín ze dne 6.12.2011.takto: Pod stávající DZ IP 12(Vyhrazené parkoviště) bude text na dod. tabulce E 13 (Text) upraven na 1 x ELEKTRO, 2 x BICAN BARVY, 2 x DROGERIE U BLAŽKŮ, vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) zůstává stávající. Úprava svislého DZ bude provedena na náklady fi Milan OPA - Elektro (viz. rozhodnutí MěÚ Kolín odboru dopravy vydané pod č.j. OD 80745/2011 a stanovení MÚ provozu vydané pod č.j. OD 87347/2011
pro zřízení vyhrazeného parkování pro dopravní obsluhu prodejny Bican barvy – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.12.2011 do 31.12.2013

/14.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice SMETANOVA, KOLÍN
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:parkoviště při nové poliklinice – třetí vyhrazené místo od vjezdu vpravo
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2008 zůstává i nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 7S4 3111 a V 10e-Vyhrazené parkoviště )
pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.12.2011 do 15.6.2014

/14.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice KAROLINY SVĚTLÉ, KOLÍN
Místo: ul. Karoliny Světlé
Upřesnění:před čp. 147 v Kolíně I.
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2009 zůstává i nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením textu PRO KANCELÁŘ SENÁTORA a V 10e-Vyhrazené parkoviště )
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné pro kancelář senátora
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2012 do 31.1.2015

/13.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice ŠKOLSKÁ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Školská
Upřesnění:proti čp. 905 (Pension Charlie) v Kolíně IV
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2008 zůstává i nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením textu VYHRAZENO 2 x STÁNÍ PENSION CHARLIE a 2 x V 10e-Vyhrazené parkoviště ).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby provozovny žadatele – Pension Charlie – 2 x stání šikmé.
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.12.2011 do 1.12.2014

/12.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice KMOCHOVA, KOLÍN
Místo: ul. Kmochova
Upřesnění:před objektem čp. 15 – Pohřební služby Jeřábek v Kolíně II .
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2006 zůstává nadále v platnosti (IP 12-Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13-Text s vyznačením textu VYHRAZENO 1 STÁNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBA JEŘÁBEK).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele. – 1 x stání podélné.
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.12.2011 do 15.8.2014

/12.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční
Upřesnění:před čp. 800 v Kolíně IV.
Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 1SN 1139 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). S ohledem na nutnost rozšíření stávajícího kolmého stání pro žadatele (držitele ZTP) na 3,5 m bude součástí místní úpravy provozu provedena i úprava vodorovného DZ u navazujících kolmých stání.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP RZ 1SN 1139 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 15.12.2011 do 1.3.2015 (platnost průkazu ZTP žadatele)

/8.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Karlovo náměstí KOLÍN I.
Místo: ul. Karlovo náměstí
Upřesnění:před objektem čp. 71 v Kolíně I.
VStávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené odborem dopravy MěÚ Kolín již v r. 2008 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 s dod. tab. E 13 s textem 2 x ČSOB POUZE PO DOBU JEDNÁNÍ V ČSOB).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů ČSOB, a.s. – 2 x stání kolmé.
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2012 do 31.12.2014

/07.12.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. PROKOPA VELIKÉHO, Kolín IV.
Místo:ul. Prokopa Velikého
Upřesnění:před vjezdem do domu a garáže čp. 773
Vodorovné dopravní značení:V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před citovaným vjezdem do nemovitosti žadatele pro zajištění bezproblémové dopravní obsluhy nemovitosti
/06.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice POLITICKÝCH VĚZŇŮ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Politických vězňů
Upřesnění:v parkovacím zálivu při č.p. 30 (provozovna Opa – Elektro) v Kolíně IV
Vyhrazené parkovací místo bude opatřeno upraveným stávajícím dopravním značením pro vyhrazené parkování v místě instalovaném i pro další dva subjekty, stanoveným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín ze dne 6.12.2011.takto: Pod stávající DZ IP 12(Vyhrazené parkoviště) bude text na dod. tabulce E 13 (Text) upraven na 1 x ELEKTRO, 2 x BICAN BARVY, 2 x DROGERIE U BLAŽKŮ, na vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) lze vhodným nápisem (např. ELEKTRO) vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno. Nápis se vyznačuje po směru jízdy
pro zřízení vyhrazeného parkování pro dopravní obsluhu prodejny elektro (vozidla zákazníků a zásobování) – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 9.12.2011 do 8.12.2014

/05.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN II.
Místo: ul. Rimavské Soboty
Upřesnění:proti čp. 897 v Kolíně II.
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín opatřením ze dne 5.12.2011 svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 a místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele 4S4 2696 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 4S4 2696 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 6.12.2011 do 30.4.2014 (platnost průkazu ZTP žadatele)

/05.12.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NERUDOVA, KOLÍN III.
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:Vyhrazené parkovací stání bude označeno upraveným stávajícím svislým dopravním značením (dále jen DZ) a doplněno vodorovným DZ stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín takto: Na stávajícím svislém DZ IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ (vlevo od nově zřizovaného) se symbolem 01 bude před tento doplněn údaj o celkovém počtu vyhrazených parkování „2x“, pod stávající RZ vozidla 5S7 9395 bude doplněna druhá RZ vozidla žadatele KOH 86-66 a pod IP 12 bude doplněna dod. tabulka E 8d – „Úsek platnosti“ (vpravo). Cca ve středu plochy vyhrazeného parkovacího místa bude vyznačeno vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro držitele ZTP pro vozidlo RZ KOH 86-66 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.12.2011 do 1.6.2014 (platnost průkazu ZTP žadatele)

/01.12.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. TOVÁRNÍ, Kolín V.
Místo:ul. Tovární
Upřesnění:vpřed vjezdem k č.p. 39
Vodorovné dopravní značení:V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před vjezdem k č.p. 39, vyplývajícího již z obecné úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.. Vodorovné dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Technickým podmínkách TP 133 – Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a být v souladu s Technickými podmínkami TP 65 – Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Platnost místní úpravy provozu není časově omezena.
/30.11.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN II.
Místo: ul. Rimavské Soboty
Upřesnění:čp. 896 v Kolíně II.
Vyhrazené parkovací stání bude označeno dopravním značením stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín pod ze dne 30.11.2011: IP 12 (Vyhrazené parkoviště) a dodatkovou tabulkou E 13 - (Text) s obsahem ROHLE GROUP s.r.o. RZ 9S1 4638 a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo Rohle Group s.r.o. (žadatele) RZ 9S1 4638 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.12.2011 do 1.12.2014

/29.11.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. SOKOLSKÁ, Kolín
Místo:ul. Sokolská
Upřesnění:vedle restaurace pod sokolovnou
Dopravní zařízení:Z 12 - „Krátký příčný práh“ - 1x
a
Svislé dopravní značení:A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ -1 x
IP 5 – „Doporučená rychlost“ (30) -1 x
IP 2 – „Zpomalovací práh“ - 1 x


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu, spočívající v umístění krátkého příčného prahu a s ním souvisejících dopravních značek, se na podkladě podnětu stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců v ulici Sokolské podél sokolovny, tj. pro eliminaci případné nekázně některých účastníků silničního provozu spočívající v nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Ulice Sokolská je od centra města v přímém směru, podél sokolovny navíc v klesání, což „svádí“ některé řidiče k vyšší rychlosti, která je v těchto místech nežádoucí s ohledem na výstup zpravidla skupiny chodců z přilehlé zastávky ČD vždy po příjezdu vlaku. Krátký příčný práh bude na komunikaci umístěn cca pod stávajícím osvětlením. Jeho umístění nesmí zhoršit odtokové poměry z komunikace. Svislé dopravní značení IP 2 (Zpomalovací práh) bude umístěno spíše na samostatném sloupku (než na VO) z důvodu, že nabízející se „výhodné“ umístění na stávajícím sloupu veř. osvětlení by mohlo mít za následek soustavné poškozování značky nákladní dopravou (zásobování v ulici), neboť uvedený sloup je umístěn těsně u silničního obrubníku a případná dopravní značka na něm by poté zasahovala do profilu vozovky
/28.11.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice MASARYKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Masarykova
Upřesnění:08.00 – 21.00 hod.
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín – opatření ze dne 28.11.2011 vydané pod č.j. OD 85432/2011 (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 a místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele 2S9 3014 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“).
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 2S9 3014 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.12.2011 do 30.11.2016

/2.11.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice TYRŠOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Tyršova
Upřesnění:v parkovacím zálivu před vchodem k čp. 976 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno stejným svislým i vodorovným dopravním značením jako v ul. Ant. Kaliny s výjimkou dod. tabulky E 13 s uvedením ještě původní již neplatné RZ vozidla žadatelky, tj. nyní DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 a ve spodní části místo nápisu Réservé uvedením nové RZ vozidla žadatelky 7S7 1764 a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). Šíře vyhrazeného parkování musí být 3,5 m. Původní DZ E 13 (dod. tabulka Text) s uvedením již neplatné RZ vozidla se ruší
Stávající vyhrazené parkování pro žadatelku na parkovišti za bývalým kinem Jas v ul. Ant. Kaliny v Kolíně V se ruší a nově zřizuje v ul,. Tyršova v parkovacím zálivu před čp. 976 v Kolíně II

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 7S7 1764 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.11.2011 do 2.11.2016

/27.10.2011/ - Stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/125, II/322 a II/328 v Kolíně
Místo:silnice II/125, II/322 a II/328
Svislé dopravní značení: IS 24b – „Kulturní nebo turistický cíl“ s textem ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA a vyznačením piktogramu lokomotivy (bez uvedení vzdálenosti k cíli) - 5 x
Značení bude umístěno společně se stávajícím směrovým dopravním značením na předmětných silnicích. Provedení dopravního značení bude 3 x pro směr přímý, 2 x pro směr vlevo. S ohledem na délku textu bude písmo v provedení „úzké“ případně lze užít zkratky cíle (např. Řep. drážka).


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zlepšení orientace a navigace účastníků silničního provozu k turistické atrakci Kolínské řepařské drážky se širším významem nacházející se za Kolínem-Sendražice při silnici č. II/328.
/24.10.2011/ - Stanovení dopravního značení - KOLÍN II.
Místo:KOLÍN II.
Upřesnění:ulice Moravcova, Na Magistrále, Míru, Mikoláše Alše, Bachmačská, Ant. Dvořáka a Zborovská
Svislé dopravní značení: IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“ (30) - 7 x
IP 25b – „Konec zóny s dopravním omezením“ (30) - 5 x
a

Dopravní zařízení: Optické zrcadlo - 1 x ; Zpomalovací polštář – typ MP-SP65, rozm. 240x180x6,5 cm .. 3 x (pár)

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Města Kolín stanovuje z důvodu potřeby celkového zklidnění dopravního režimu na místních komunikacích části sídliště v Kolíně II, což je řešeno „Zónou 30“. Dále je tímto opatřením řešeno zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z ulice Moravcova do ulice Benešova.
Změna místní úpravy provozu spočívá ve vytvoření „Zóny 30“ v části sídliště ohraničené uvedenými ulicemi. Zóna bude na všech vjezdech označena svislým dopravním značením IP 25a (Zóna s dopravním omezením) se symbolem zákazové dopravní značky B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 30), na výjezdech ze zóny IP 25b (Konec zóny s dopravním omezením). Kromě svislého dopravního značení bude dalším prvkem pro zklidnění dopravy v zóně umístění 3 ks zpomalovacích polštářů, a to v rovných úsecích ulic Na Magistrále, Míru a Ant. Dvořáka, pro eliminaci případného nedodržování nejvyšší dovolení rychlosti (30). Zpomalovací polštáře, jako zpomalovací prvky, budou instalovány vždy párově vedle sebe s možností jejich objetí cyklisty, případně i projetí autobusy. Zároveň nedojde ke zhoršení odtokových poměrů z komunikací, neboť odvodnění podél obrubníků do dešťových vpustí bude zachováno. Vzdálenost mezi polštáři a obrubníky jakož i mezi polštáři uprostřed musí být taková, aby vyloučila průjezdu vozidel mimo tyto zpomalovací prvky, kdy vozidlo by mělo zpomalovací prvek alespoň jedním kolem překonat - optimální šíře by měla být 0,75 – 1,0 m, ne méně však něž 0,5 m.
S ohledem na zřízení Zóny 30 se ruší stávající svislé dopravní značení omezující na dvou místech nejvyšší dovolenou rychlost rovněž na 30 km/hod. - v ulici Bachmačské v blízkosti mateřské školky a v křižovatce ulic Míru a A.M. Jelínka, a to z důvodu, že v zóně 30 by bylo toto duplicitní. Naopak se ponechává výstražné dopravní značení A 7b (Pozor, zpomalovací práh) a informativní značení provozní IP 2 (Zpomalovací práh) v ulici Bachmačské v blízkosti mateřské školky, neboť pro překonání umělé nerovnosti (krátkého příčného prahu) zde umístěné je třeba rychlosti nižší než 30 km/hod.
Umístění odrazového zrcadla v ulici Benešova (u plakátovací plochy) proti výjezdu z ulice Moravcova se stanovuje z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů zejména při výjezdu na hlavní komunikaci vpravo ke Kauflandu, neboť zde cloní hustá vegetace na vedlejším soukromém pozemku za plotem včetně reklam na tomto umístěných.
/17.10.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. PROKOPA VELIKÉHO, Kolín
Místo:ul. Prokopa Velikého
Upřesnění:část účelové komunikace
Svislé dopravní značení: B 32 – „Jiný zákaz“ s vepsaným textem PRŮJEZD ZAKÁZÁN -2 x

Důvod místní úpravy provozu:
Souhlas s místní úpravou provozu se vydává pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v části úseku účelové komunikace Prokopa Velikého mezi křižovatkami s ulicemi U Jatek a Práškova. Jde o krátký úsek komunikace s nezpevněným povrchem, kde s ohledem na jeho stavební stav, negativa z provozu z komunikace vůči okolí zástavbě rodinných domů i zabránění dalšího poškozování této prašné komunikace je žádoucí vyloučení průjezdu vozidel. Tímto opatřením nebude nijak znemožněna dopravní obslužnost nemovitostí v dané lokalitě.
/12.10.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KOMENSKÉHO, Kolín IV.
Místo:ul. Komenského
Upřesnění:v parkovacím zálivu před sídlem společnosti ASYS
Svislé dopravní značení: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu VYHRAZENO PRO ZÁKAZNÍKY ASYS, MAX. 30 MIN. -1 x
a

Vodorovné dopravní značení: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 4 x
a současně
stávající dopravní značení (dále jen „DZ“) B 29 (Zákaz stání) bude přemístěno za konec parkovacího zálivu s vyhrazeným parkováním, ještě za vjezd k čp. 199. DZ IP 12 včetně dod. tab. E 13 bude umístěno pod stávající DZ IP 10a (Slepá pozemní komunikace)

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro povolení vyhrazeného parkování pro zákazníky společnosti žadatele. Platnost DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) bude ukončena přemístěnou DZ B 29 (Zákaz stání).
/12.10.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice KOMENSKÉHO, Kolín IV.
Místo: ul. Komenského
Upřesnění:v parkovacím zálivu před sídlem společnosti ASYS v Kolíně IV.
Vyhrazené parkovací stání v úseku celého parkovacího zálivu bude označeno dopravním značením (dále jen „DZ“) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín opatřením vydaným pod č.j. OD 73255/2011 ze dne 12.10.2011 (IP 12 – Vyhrazené parkoviště s dod. tab. E 13 – „Text“ s obs. VYHRAZENO PRO ZÁKAZNÍKY ASYS, MAX. 30 MIN.). Součástí místní úpravy provozu je i úprava stávajícího DZ v majetku města Kolína, kterou zajistí společnost ASYS na své náklady

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků firmy žadatele (4 x stání podélné)
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.10.2011 do 12.10.2014

/5.10.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice PODSKALSKÁ, Kolín V.
Místo: ul. Podskalská
Upřesnění:v parkovacím zálivu vedle čp. 1356 a 1357 v Kolíně V
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) - DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s uvedením nové RZ vozidla žadatele - 4S4 3405 bude nahrazeno 1SE 6127 (+ dále dalších 3 RZ, které však nejsou předmětem tohoto rozhodnutí), druhou dod. tabulkou E 8d (Úsek platnosti - vlevo) a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). Úpravu textu na dod. tabulce – změnu jedné reg. značky vozidla žadatele – si zajistí žadatelka u Ave Kolín s.r.o. na své náklady (kontakt:. p. Souček, tel. 602392127). POZN.: Další 3 RZ vozidel, uvedené na dod. tabulce k povolení vyhrazeného parkování, se týkají tří navazujících vyhrazených parkovacích stání pro jiné držitele ZTP, nejsou však předmětem tohoto rozhodnutí.

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 1SE 6127 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 30.11.2015

/4.10.2011/ - Stanovení dopravního značení - město Kolín - MASARYKŮV MOST
Místo:Kolín
Upřesnění:MASARYKŮV MOST
Svislé a vodorovné dopravní značení: bude na uvedené místní komunikaci doplněno, změněno či vyznačeno na daných místech

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zklidnění dopravního režimu na Masarykově mostě v Kolíně po zavedení obousměrného provozu na tomto, kdy zde došlo k navýšení četnosti dopravy a v té souvislosti i pro větší ochranu pěších zejména na přechodu pro chodce u bývalého kina Jas. Opatření si vyžádá úpravu, změnu či doplnění stávajícího dopravního značení (dále jen „DZ“). Řešení spočívá ve vybudování dlouhého zpomalovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce (v místě již uvedeného stávajícího přechodu pro chodce u bývalého kina Jas), kde u jeho nájezdové rampy bude vždy v obou směrech daného jízdního pruhu vyznačeno vod. DZ V 17 (Trojúhelníky). Stavební úpravou dojde k výraznému zúžení tohoto přechodu a naopak k rozšíření chodníku, což přispěje k větší bezpečnosti chodců, stejně jako umožní bezbariérové užívání přechodu. Dále dojde místní úpravou provozu k upozornění účastníků silničního provozu na zvýšený provoz cyklistů na mostě pomocí vodorovného DZ V 20 (Piktogramový koridor pro cyklisty), dále k časově omezenému snížení nejvyšší dovolené rychlosti v tomto úseku komunikace na 30 km/hod. pomocí DZ B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) a dod. tabulkou E 13 (Text) - pouze od 6 do 20 hod., dále vyznačení vodorovného dopravního značení V 15 (Nápis na vozovce) s uvedením symbolu zákazové dopravní značky B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost - 30 km/hod.) v barevném provedení dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí místní úpravy provozu, v případě vybudování dlouhého zpomalovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce, musí být i zajištění řádného odvodnění vozovky před tímto zpomalovacím stavebním prvkem, neboť vozovka zde bude ve spádu k němu, aby nedocházelo k hromadění dešťových vod na komunikaci, dále úprava nivelety chodníku po straně lékárny, aby plynule navazoval na dlouhý zpomalovací práh, stejně tak úprava chodníku po opačné straně komunikace s docílením zúžení přechodu pro chodce a vyznačením varovného a signálního pásu na chodníku a vodícího pásu přechodu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvedené stavební úpravy však již nejsou součástí tohoto opatření.
/29.9.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice PODSKALSKÁ, Kolín V.
Místo: ul. Podskalská
Upřesnění:v parkovacím zálivu vedle čp. 1356 a 1357 v Kolíně V
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) - DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) s dod. tabulkou E 13 (Text) s uvedením RZ vozidla žadatele KOK 00-14 (+ dále dalších 3 RZ, které však nejsou předmětem tohoto rozhodnutí), druhou dod. tabulkou E 8d (Úsek platnosti - vlevo) a vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). POZN.: Další 3 RZ vozidel, uvedené na dod. tabulce k povolení vyhrazeného parkování, se týkají tří navazujících vyhrazených parkováních stání pro jiné držitele ZTP, nejsou však předmětem tohoto rozhodnutí.

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ KOK 00-14 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 28.9.2016

/22.9.2011/ - Stanovení dopravního značení - město Kolín
Místo:Kolín V. a Kolín Štítary
Upřesnění:na silnici č. II/125 – ulici Veltrubské v Kolíně V a silnici č. III/12540 – ulici Radovesnické v Kolíně - Štítary
Svislé dopravní značení: A 10 – „Světelné signály“ -2 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s nápisem RADAR KONTROL .. 2 x
a

Vodorovné dopravní značení: V 5 – „Příčná čára souvislá“ - 2 x
a
Dopravní zařízení: SYDO Traffic semafor - 2 x


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na daných silnicích. Jejím předmětem je umístění 2 ks dopravně bezpečnostního zařízení SYDO Traffic semafor fungujícím na principu kombinace radaru a světelného signalizačního zařízení. Zařízení bude doplněno náležitým svislým i vodorovným dopravním značením a bude instalováno vždy pouze ve směru do obce. Smyslem umístění zařízení je docílení dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci (50 km/hod.) na dané komunikaci. Dopravní zařízení musí být schváleno Ministerstvem dopravy k používání na pozemních komunikacích (seznam výrobků vybavení pozemních komunikací)
/22.9.2011/ - Stanovení dopravního značení - SENDRAŽICE
Místo:Sendražice
Upřesnění:komunikace za hřbitovem (od ulice Ovčárecké) a na konci ulice K Vinici ke skládce v Kolíně V
Svislé dopravní značení: B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ -2 x bude na předmětných účelových komunikacích zrušeno a nahrazeno
B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ - 2 x
Dod. tabulka E 13 - „Text“ s obsahem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY …… 2 x, bude ponechána beze změn.


Důvod místní úpravy provozu:
Opatření směřuje k tomu, aby na účelovou komunikaci byl umožněn vjezd nemotorové dopravě bez omezení, motorové pouze dopravní obsluze, tj. všem, kteří zde mají pozemky a nemovitosti včetně zemědělců k obhospodařování polností. Návrh na změnu textu na dod. tabulce na „Mimo traktory a dopravní obsluhy“ nemá opodstatnění, protože dopravní obsluhou se rozumí i zemědělské stroje k obhospodařování polností.
/20.9.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RIMAVSKÉ SOBOTY, Kolín II.
Místo: ul. Rimavské Soboty
Upřesnění:před čp. 908 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín – (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01, uvedením celkového počtu vyhrazených parkovacích stání 2 x a místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele 9S0 1365 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. POZN.: další údaj na IP 12 – uvedení druhé RZ vozidla 1SM 9901 se váže k jinému rozhodnutí pro jiného žadatele

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 9S0 1365 – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.9.2011 do 2.6.2014 (platnost průkazu ZTP)

/20.9.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RIMAVSKÉ SOBOTY, Kolín II.
Místo: ul. Rimavské Soboty
Upřesnění:před čp. 908 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín – (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01, uvedením celkového počtu vyhrazených parkovacích stání 2 x a místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele 1SM 9901 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. POZN.: další údaj na IP 12 – uvedení druhé RZ vozidla 9S0 1365 se váže k jinému rozhodnutí pro jiného žadatele.

pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 1SM 9901 – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.9.2011 do 1.5.2012 (platnost průkazu ZTP).

/13.9.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. TYRŠOVA, Kolín II.
Místo:ul. Tyršova
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 976
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 4S4 2648
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úpravy provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele, který je držitelem mimořádných výhod II. stupně (držitel průkazu ZTP), pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 13.9.2011 do 31.7.2013 (platnost průkazu ZTP)
/7.9.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. Podskalská, Kolín V.
Místo:ul. Podskalská
Upřesnění:před čp. 1357 proti ubytovně
Dopravní zařízení:„Odrazové zrcadlo“ - 1x
Vodorovné dopravní značení: V 12d – „Zákaz stání“


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úpravy provozu se stanovuje pro zvýšení bezpečnosti provozu v zatáčce místní komunikace v ulici Podskalská proti ubytovně v Kolíně V, kde jsou s ohledem na uvedený objekt ubytovny ve vnitřním oblouku zatáčky zhoršeny rozhledové poměry, komunikace má úzký šířkový profil a tudíž byla přijata opatření v instalaci odrazového zrcadla a vyznačení vodorovného dopravního značení „Zákaz stání“ na obrubníku ve vnějším oblouku zatáčky předmětné komunikace
/5.9.2011/ - Změna místní i přechodné úpravy provozu v Kolíně II.
Místo:Kolín II.
Upřesnění:ulice Moravcova a Kremličkova
ZMĚNA: DZ IP 22 –„Změna místní úpravy“ s obsahem POZOR, symbolem DZ A 22 – „Jiné nebezpečí“ a textem ve spodní části ZMĚNA DOPRAVNÍHO REŽIMU, bude umístěna pouze na dobu dočasnou – 1 měsíc, a to pro upozornění na změnu místní úpravy provozu v ulici Moravcova. Poté bude přechodná úprava provozu (DZ IP 22) zrušena
Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava (změna) provozu v ulici Moravcova v Kolíně II se stanovuje na podkladě vnějších podnětů obyvatel dané lokality, a to v návaznosti na změnu dopravního režimu v ulici Na Magistrále navazující na ulici Kremličkovu, pro zlepšení dopravního režimu v ulici Moravcova. Předmětem úpravy je v podstatě otočení jednosměrného provozu předmětné ulice, tj. nově ve směru od ulice Kremličkova s výjezdem do ulice Benešova, které si vyžádá i změnu dopravního značení. Dopravní napojení s ulicí Benešova zůstává beze změn, tj. obousměrné v přímém směru až na konec slepé ulice.
/5.9.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. ulici U Pekla, KOLÍN
Místo:ul. U Pekla
Upřesnění:křižovatkou se silnicí č. I/38 v Kolíně ve směru od uvedené silnice I. třídy k Peklu
Svislé dopravní značení: V B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/hod.) - 1 x
Důvod místní úpravy provozu:
Souhlas s místní úpravou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci s nezpevněným povrchem, úzkým šířkovým uspořádáním i místy nedostatečnými rozhledovými poměry, spočívající ve snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/hod., se vydává na podkladě žádosti vlastníka účelové komunikace (města Kolín) pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
/1.9.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice BŘEZINOVA, Kolín II.
Místo: ul. Březinova
Upřesnění:na parkovišti před č.p. 971 v Kolíně II
Původní RZ vozidla KOL 92-15 uvedená na svislém dopravním značení pro vyhrazené parkování, bude nahrazena novou – 5S7 9088

pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 10.2.2013

/31.8.2011/ - Stanovení dopravního značení (změna) - místní komunikace v Kolíně V.
Místo:Kolín V.
Upřesnění:ulice Štítného, Chelčického, Veltrubská a Pejřimská

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zlepšení dopravního režimu v dané lokalitě a zároveň pro umožnění bezproblémové dopravní obsluhy MŠ a jeslí, nacházejících se v ulici Štítného v Kolíně V. Zavedení jednosměrného provozu další části ulice Štítného v úseku mezi křižovatkami s ul. Ke Hřbitovu a Chelčického se stanovuje z důvodu umožnění řádného parkování v tomto úseku ulice (legalizace současného užívání ulice k parkování, které je v rozporu s pravidly silničního provozu, kde míjející se vozidla zde musí často couvat s ohledem na současně zaparkovaná auta v řadě vedle nich) a tudíž pro zajištění řádného dopravního režimu. Změna přednosti v jízdě v křižovatce ulic Štítného x Chelčického se stanovuje zejména pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro vyloučení případné nekázně některých účastníků silnícího provozu nedodržováním nejvyšší dovolené rychlosti v obci v přímém směru ulice Štítného, která po stanovené změně by byla jako hlavní komunikace, což s ohledem na existenci předškolních zařízení v místě je nežádoucí. Tím dojde nejen k eliminaci nekázně některých účastníků silničního provozu, ale i ke zvýšení bezpečnosti dětí uvedených předškolních zařízení, neboť vozidla v tomto místě před křižovatkou budou muset dát přednost v jízdě.
/4.8.2011/ - Stanovení dopravního značení - silnice č. III/3275 v Kolíně
Místo:Kolín
Upřesnění:na silnici č. III/3275 v Kolíně a u chatové osady u vodní plochy Sandberk

Důvod místní úpravy provozu:
Předmětem místní úpravy provozu je osazení 2 x DZ A 6b (Zúžená vozovka – z jedné strany) v místě zúženého profilu silnice III/3275 (propustku) u chatové osady Sandberk pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, dále posunutí začátku a konce obce Kolín blíže k centru města a namísto stávajícího začátku obce Kolín osazení DZ B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 70) s platností v obou směrech. Jedná se o úsek komunikace, kde již souvislá zástavba v podstatě není, provoz drožďárny, nacházející se v daném úseku, byl již zrušen, a proto se stanovená místní úprava s posunutím začátku obce a nejvyšší dovolenou rychlostí v daném úseku 70 km/hod. jeví jako dostačující pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
/3.8.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŽIŽKOVA-ROHÁČOVA, Kolín.
Místo:ul.Žižkova - Roháčova
Upřesnění:chodník při čp. 385 mezi ulicemi Žižkova a Roháčova v Kolíně III
Svislé dopravní značení: V IP 11f – „Parkoviště (částečné stání na chodníku šikmé)“ - 1 x
Vodorovné dopravní značení: V 4 – „Vodící čára“ - 1 x


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu chybějícího dopravního značení částečného stání na chodníku šikmého (svislé i vodorovné) v předmětné ulici, přičemž stanovené vodorovné dopravní značení jasně odliší část chodníku určenou pro parkování motorových vozidel a část pro chodce, čímž se zvýší nejen bezpečnost chodců, ale aby nedocházelo i k jejich omezování parkujícími vozidly
/3.8.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. BACHMAČSKÁ, Kolín.
Místo:ul. Bachmačská
Upřesnění:vjezd do vnitrobloku (v obou směrech) při ulicích Bachmačská a Míru
Svislé dopravní značení: V B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“- 2 x E 13 – dod. tab. „Text“ s obsahem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY- 2 x

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení průjezdu vnitrobloku místní komunikace jinými vozidly, než vozidly dopravní obsluhy, a to s ohledem na dopravně technický stav uvedené komunikace a její dopravní význam
/2.8.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice MASARYKOVA, Kolín II.
Místo: ul. Masarykova
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 863 v Kolíně II
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené zdejším odborem dopravy již v r. 2008 pod zůstává nadále v platnosti
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo zásobování firmy žadatele RZ 7S1 2009 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.5.2011 do 20.5.2014

/1.8.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice BŘEZINOVA, Kolín II.
Místo: ul. Březinova
Upřesnění:proti čp. 973 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude označeno upraveným stávajícím svislým a vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) takto: Na svislém DZ IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 bude před tento doplněn údaj o celkovém počtu vyhrazených parkování „2x“, na dod. tabulce E 13 – „Text“ bude pod stávající RZ vozidla 7S1 0374 doplněna druhá RZ vozidla žadatele 6S2 6990, pod uvedenou dod. tabulkou bude doplněna další dod. tabulka E 8d – „Úsek platnosti“ (vpravo) a cca ve středu plochy vyhrazeného parkovacího místa bude vyznačeno vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitele ZTP) RZ 6S2 6990 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.8.2011 do 1.8.2016

/18.7.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice KMOCHOVA, Kolín III.
Místo: ul. Kmochova
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 561 v Kolíně III.
Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno dopravním značením stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem 2 x SITTARA s.r.o. -1 x
a
Vodorovné dopravní značení: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele a zásobování jeho provozovny – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 19.7.2011 do 18.7.2014

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení dvou vyhrazených parkovacích stání pro vozidla žadatele a zásobování jeho provozovny před čp. 561 v ulici Kmochova v Kolíně III.
/11.7.2011/ - Stanovení dopravního zařízení - ul. NA HALDĚ, Kolín.
Místo:ul. Na Haldě
Upřesnění:u křižovatky s ulicí Havelcovou před zadním vjezdem do objektu restaurace Obecní dům
Vodorovné dopravní značení: V 12a – „Žlutá klikatá čára“ ; V 12c - „Zákaz zastavení“

Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro umožnění plynulé dopravní obsluhy restaurace Obecní dům zadním vjezdem z ulice Na Haldě v Kolíně, což bylo doposud parkujícími vozidly často znesnadňováno.
/28.6.2011/ - Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
Místo:Kolín
Upřesnění:v ulicích Roháčova, Seifertova, Grégrova a křižovatky ulic Zborovská x Mik. Alše
Místní úprava provozu :Svislé i vodorovné dopravní značení bude na uvedených ulicích doplněno, změněno či vyznačeno v místech
Předmětem místní úpravy je:v ulici Roháčova: Doplnění chybějícího DZ IP 10a (Slepá pozemní komunikace) nad DZ B 29, která již byla stanovena jiným opatřením odboru dopravy MěÚ Kolín.
v ulici Seifertova: Doplnění chybějícího DZ IP 11f (Parkoviště, částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) s dod. tab. E 8e (Úsek platnosti).
v ulici Grégrova: Přemístění DZ IP 11f (Parkoviště, částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) na sloup veřejného osvětlení, tj. od místa, odkud je komunikace tímto způsobem užívána.
v křižovatce ulic Zborovská x Mik. Alše: Vyznačení vodorovného DZ V 12a (Žlutá klikatá čára) pro zdůraznění zákazu stání v křižovatce místních komunikací i s přihlédnutím ke sdělení policie ČR, že zde došlo, z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů způsobených právě parkujícími vozidly, již k nehodě.


Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu chybějícího nebo chybně umístěného stávajícího svislého dopravního značení nebo z důvodu potřeby doplnění vodorovného dopravního značení na uvedených místních komunikacích
/27.6.2011/ - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu
Místo:Kolín II.
Upřesnění:na silnici č. III/12540 (ulice Benešova) a na místních komunikacích – ulicích Míru, Na Magistrále, Bachmačská a Mik. Alše v Kolíně II
Místní úprava provozu :Stávající svislé i vodorovné dopravní značení bude upraveno, zrušeno nebo doplněno v místech v souladu se situačním plánkem, který je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení. Místní úpravu provozu zajistí u komunikací vždy jejich příslušní vlastníci či správci, tj. v ulici Benešova KSÚS Stř. kraje p.o. Praha, u ostatních místních komunikacích město Kolín prostřednictvím správce místních komunikací – Ave Kolín s.r.o.
Přechodná úprava provozu:Přechodná úprava provozu (v situaci vyznačeno oranžovou barvou) se stanovuje do 12. září 2011. Poté bude tato zrušena

Důvod místní a přechodné úpravy provozu:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu celkové změny dopravního režimu v předmětné části sídliště v Kolíně II vyvolaného problematickým dopravním režimem v ulici Míru, jakožto hlavní komunikační tepně k lokalitě vodárna, kde s ohledem na šířkové uspořádání této komunikace a stávajícímu parkování dochází k omezování plynulosti silničního provozu, což bylo nezbytné řešit a přijmout opatření. Řešení spočívá v zavedení jednosměrného provozu v ulici Míru ve směru od vodárny, což zároveň umožní zachování parkování v ulici a vyloučí problém s omezováním plynulosti silničního provozu. Této situaci bylo nutné přizpůsobit i režim v dalších ulicích – Na Magistrále a Mik. Alše (otočení jednosměrného provozu). Změna si dále vyžádá řadu úprav dopravního značení. O této budou účastníci silničního provozu informováni dočasným dopravním značením IP 22 – „Změna místní úpravy“ s textem „Pozor, změna dopravního režimu“ umístěné v ulici Na Magistrále za křižovatkou s ulicí Benešova a B 29 – „Zákaz stání“ pro usměrnění účastníků silničního provozu k náležitému parkování v jednosměrných ulicích.
Další podmínky:
1) : Stávající DZ IJ 4a – „Zastávka“ (MHD) v ulici Míru před křižovatkou s ulicí Na Magistrále (ve směru od ulice Benešova) odstraní provozovatel MHD – společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s..
2) V případě zřízení nového přechodu pro chodce v ulici Benešova u křižovatky s ulicí Míru bude provedena i úprava chodníků s vybudováním varovného a signálního pásu a se sklopením obrubníků v šíři přechodu pro chodce v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – zajistí město Kolín.
3) Realizace úprav DZ v ulici Benešova a na místních komunikacích (celková změna dopravního režimu) musí být prováděna v koordinaci, aby nedošlo k dopravnímu chaosu, neboť jde o zásadní změnu dopravy.
/15.6.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice BENEŠOVA, Kolín II.
Místo: ul. Benešova
Upřesnění:na parkovišti za domem čp. 615
1. Původní RZ vozidla 4S4 11-46, uvedená na svislém dopravním značení pro vyhrazené parkování IP 12, bude nahrazena novou RZ – 1SK 5372
pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 17.2.2012 (po dobu platnosti průkazu ZTP žadatele)

/13.6.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice JOSEFA SUKA, Kolín III.
Místo: ul. Josefa Suka
Upřesnění:proti čp. 207
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín – opatření ze dne 13.6.2011vydané pod č.j. OD 41905/2011 (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01, místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele – 5S5 6364 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele a držitele ZTP/P RZ 5S5 6364 – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 14.6.2011 do 7.10.2013 (platnost průkazu ZTP/P)

/13.6.2011/ - Stanovení dopravního zařízení - ul. JOSEFA SUKA, Kolín III.
Místo:ul.Josefa Suka
Upřesnění:v parkovacím zálivu proti č.p. 207
Svislé dopravní značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a ve spodní části bude místo nápisu Réservé doplněna registrační značka vozidla 5S5 6364
Vodorovné dopravní značení: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
/7.6.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice JATEČNÍ, Kolín IV.
Místo: ul. Jateční
Upřesnění:v parkovacím zálivu před čp. 803
Původní RZ vozidla KOH 19-45, uvedená na svislém dopravním značení pro vyhrazené parkování IP 12, bude nahrazena novou RZ – 1SK 5514
pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo držitele ZTP – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 31.7.2015 (po dobu platnosti průkazu ZTP žadatele)

/3.6.2011/ - Stanovení dopravního zařízení - ul. K VINICI, Sendražice
Místo:ul. K Vinici
Upřesnění:komunikace za hřbitovem v Sendražicích (od ulice Ovčárecké) a na konci ulice K Vinici ke skládce v Kolíně V.
Svislé dopravní značení: B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ - 2 x ; E 13 – dod. tabulka „Text“ s obsahem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY - 2 x
Důvod místní úpravy:
Souhlas se vydává na podkladě žádosti žadatele, který by chtěl novou místní úpravou provozu zabránit vjezdu cizích vozidel na skládku na Vinici (kromě dopravní obsluhy), která zde (např. čtyřkolky) poškozují povrch skládky a hrozí tak nebezpečí poškození krycích vrstev a následně i skládky, což by si následně mohlo vynutit nemalé finanční prostředky na odstranění závad
/31.5.2011/ - Stanovení dopravního zařízení - ul. KOLÍNSKÁ, Sendražice
Místo:ul. Kolínská
Upřesnění:v ulici Kolínské u křižovatky s ulicí Karla Legera v Sendražicích
Dopravní zařízení:Odrazové zrcadlo“ - 1x
Důvod místní úpravy:
Umístění zrcadla se stanovuje z důvodu zajištění potřebných rozhledových poměrů, zejména při vjezdu do křižovatky z ulice Karla Legera, pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
/31.5.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. Pod Vinicí, Kolín
Místo:ul. Pod Vinicí
Svislé DZ:B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/hod.) - 1 x , IP 10a – „Slepá pozemní komunikace“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu chybějícího označení slepé místní komunikace a dále z důvodu potřeby snížení nejvyšší dovolené rychlosti v ulici Pod Vinicí na 30 km/hod., která má min. šířkové uspořádání mezi oplocením, je bez chodníků a tudíž zejména chodci jsou zde při současné místní úpravě provozu (50) vystavování zvýšenému riziku ohrožení.
/31.5.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. Jateční, Kolín
Místo:ul. Jateční
Svislé DZ:B 29 - „Zákaz stání“ - 1 x , E 8e – dodatková tabulka „Úsek platnosti“ -1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení parkování vozidel v krátkém úseku komunikace ke sběrnému místu, která zde brání pohodlnému průjezdu i otáčení vozidel s odpadem.
/18.5.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RUBEŠOVA, Kolín I.
Místo: ul. Rubešova
Upřesnění:ulice Rubešova v parkovacím zálivu proti býv. hotelu Savoy v Kolíně I
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno upraveným stávajícím svislým a doplněno vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) takto: Na stávajícím DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01 bude před tímto doplněn celkový počet vyhrazených parkovacích stání 2 x. Na dodatkové tabulce E 13 (Text) bude druhá RZ vozidla 1SC 2156 nahrazena novou RZ – KOL 68-23. Vodorovné DZ V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) bude vyznačeno na prostředním (z celkem tří) vyhrazeném stání v zálivu.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ KOL 68-23 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 18.5.2011 do 17.5.2016

/10.5.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NA POBŘEŽÍ, Kolín
Místo: ul. Na Pobřeží
Upřesnění:za křižovatkou s ulicí Mostní vlevo ve směru jízdy v Kolíně
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené zdejším odborem dopravy již v r. 2008 zůstává nadále v platnosti: IP 12 (Vyhrazené parkoviště), E 13 - dodatková tabulka (Text) s textem CENTRUM PSYCHIATRICKÉ PÉČE a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců společnosti žadatele – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.3.2011 do 1.3.2014

/9.5.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. ROHÁČOVA, Kolín
Místo:ul. Roháčova
Upřesnění:za křižovatkou s ulicí Jateční
Svislé DZ:B 29 - „Zákaz stání“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úpravy provozu se na podkladě vnějšího podnětu (občanů v místě a Ave Kolín s.r.o.) stanovuje pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v předmětném úseku ulice Roháčova. Spočívá ve vyloučení stání vozidel vpravo ve směru od ulice Jateční, a to z důvodu stávajícího chaotického stání vozidel střídavě v obou směrech dané komunikace s užším šířkovým uspořádáním, čímž dochází k omezování plynulosti silničního provozu i svozu komunálního odpadu.
/9.5.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NA PRŠÍNĚ, Kolín
Místo: ul. Na Pršíně
Upřesnění:v parkovacím zálivu
Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno dopravním značením stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín
Svislé dopravní značení IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ s uvedením údaje o celkovém počtu vyhrazených parkovacích stání 2 x - 1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MUDr. Robert Adam s.r.o. a RZ vozidel žadatele 1SC 0919, 6S0 5157 - 1 x
E 8d – dod. tabulka „Úsek platnosti“ (vpravo) -1 x
a
vodorovné dopravní značení V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zdravotnického personálu zdr. zařízení žadatele – 2 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 10.5.2011 do 9.5.2014

/4.5.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NA MAGISTRÁLE, Kolín
Místo: ul. Na Magistrále
Upřesnění:ulice Na Magistrále na parkovišti proti čp. 769 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) Svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla KOL 22-33
a
vodorovné dopravní značení V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ -1 x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ KOL 22-33 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 4.5.2011 do 3.5.2016

/3.5.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice TISOVECKÁ, Kolín
Místo: ul. Tisovecká
Upřesnění:ulice Tisovecká na parkovišti za domem č.p. 902 v Kolíně II
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) Svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“- 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části bude místo nápisu Réservé doplněna registrační značka vozidla KOK 61-11
a
vodorovné dopravní značení V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“-1 x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ KOK 61-11 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.5.2011 do 31.3.2014 (platnost průkazu ZTP)

/13.4.2011/ - Stanovení dopravního značení - změna DZ - Masarykův most, Rubešova
Místo:Masarykův most, ul. Rubešova
Upřesnění:na Masarykově mostě přes Labe v Kolíně a v ulici Rubešova před křižovatkou s ulicí Mostní (u býv. hotelu Savoy) v Kolíně
Svislé DZ:Stávající svislé dopravní značení C 2a – „Přikázaný směr jízdy přímo“ E 13 – dod. tabulka „Text“ s obsahem MIMO BUS MHD umístěné na Masarykově mostě před křižovatkou s ulicí Na pobřeží pod DZ P 2 (Hlavní pozemní komunikace) bude zrušeno a nahrazeno DZ B 24a –„Zákaz odbočování vpravo“. Dod. tabulka E 13 (Text) s nápisem a symbolem MIMO CYKLISTÜ bude ponechána. a C 2c – „Přikázaný směr jízdy vpravo“ umístěné pod DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!) u bývalého hotelu Savoy ve směru od ulice Rubešovy, bude zrušeno a nahrazeno DZ C 2d – „Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo“ a bude umístěno dopravní zařízení „Odrazové zrcadlo“- 1x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Policie ČR stanovuje z důvodu, že stávající omezení neumožňující odbočení do ulice Na Pobřeží (ve směru od Mas. mostu a z ulice Rubešova) se po vyhodnocení nové místní úpravy provozu spočívající v obnovení obousměrného provozu na Masarykově mostě, ukázalo být jako nikoli nezbytné pro zajištění plynulosti silničního provozu. Pro zajištění náležitých rozhledových poměrů je však třeba tyto zajistit umístěním dopravního zařízení odrazového zrcadla u objektu České pojišťovny. i
/12.4.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. NEUMANNOVA, Sendražice
Místo:ul. Neumannova
Upřesnění:u dětského hřiště
Svislé DZ:A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ - 2 x IP 2 – „Zpomalovací práh“-2 x
Dopravní zařízení: Z 12 - „Krátký příčný práh“ - 1x

Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje pro eliminaci nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu na místní komunikaci v Sendražicích nedodržujících nejvyšší dovolenou rychlost v obci
/11.4.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice KMOCHOVA, Kolín
Místo: ul. Kmochova
Upřesnění:v zálivu před objektem Restaurantu a pensionu Harmonie
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené zdejším odborem dopravy již v r. 2008 IP 12 (Vyhrazené parkoviště), E 13 - dodatková tabulka (Text) s textem 3 x RESTAURANT A PENSION HARMONIE a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště) - 3 x, zůstává nadále v platnosti
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla Restaurantu a pensionu Harmonice – 3 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.3.2011 do 1.3.2014

/6.4.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RADIMSKÉHO, Kolín
Místo: ul. Radimského
Upřesnění:vedle vchodu čp. 942 v Kolíně II.
Původní RZ vozidla 2S0 6598, uvedená na svislém dopravním značení pro vyhrazené parkování IP 12, bude nahrazena novou RZ – 9S2 5691. Další RZ vodidla na DZ IP 12 uvedená (6S6 9169) zůstává beze změn
pro zřízení (změna) vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to do 31.3.2012 (platnost průkazu ZTP/P)

/1.4.2011/ - Stanovení dopravního značení - KOLÍN
Místo:ul. Masarykova, Na Magistrále, Družstevní, Funkeho a Rimavské Soboty v Kolíně II
Svislé DZ:B 28 – „Zákaz zastavení“ - 3 x
B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky Po 6-12 HOD. - 1 x
B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky Po + Čt 7-10 HOD. - 1 x
E 4 – dodatková tabulka „Délka úseku“ (10 m) - 4 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením NEPLATÍ PRO VOZIDLA SVOZU ODPADU - 2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením Út 12-15 HOD. Pá 8-11 HOD NEPLATÍ PRO VOZIDLA SVOZU ODPADU - 2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením Po+Čt 7-10 HOD., 15-18 HOD. NEPLATÍ PRO VOZIDLA SVOZU ODPADU -1 x

Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu umožnění řádného svozu odpadů z kontejnerových míst, který je v současné době parkujícími vozidly omezován. Místní úprava se stanovuje svislým dopravním značením, neboť vodorovné dopr. značení se v praxi ukázalo jako málo účinné.
/1.4.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. PRAŽSKÁ, Kolín I.
Místo:ul. Pražská
Upřesnění:před pekařstvím Hankovec
Svislé DZ:B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem STÁNÍ POVOLENO MAX. 20 MIN.-1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu stanovuje z důvodu vyloučení nežádoucího parkování vozidel v ulici Pražské v Kolíně I, které zde omezuje zejména zásobování přilehlých prodejen. Stanovený limit povoleného stání (max. 20 min.) by měl umožnit jak zásobování přilehlých obchodů tak potřeby jejich zákazníky
/11.3.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KUTNOHORSKÁ, Kolín
Místo:ul. Kutnohorská
Upřesnění:od křižovatky s ul. Karlova po křiž. s ul. Parléřova
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením DRŽITEL POVOLENÍ „A“ a „B“ - 1 x B 28 – „Zákaz zastavení“ s vepsaným údajem zákazu 6 – 18 HOD. 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO ZÁSOBOVÁNÍ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zefektivnění režimu parkování v centru města v části ulice Kutnohorské (pro držitele povolení A a B) a zároveň pro umožnění zásobování provozoven v dané ulici, které je dopravním značením časově omezeno zhruba po dobu běžné otvírací doby obchodů (6 – 18 hodin). Po této době, tj. od 18 do 6 hodin bude v celém úseku komunikace umožněno pouze vyhrazené parkování. Platnost dopravní značky „Vyhrazené parkoviště“ je tudíž pouze v době od 6 do 18 hodin ukončena dopravní značkou „Zákaz zastavení“ s dod. tabulkou „Mimo zásobování“
/11.3.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KMOCHOVA, Kolín
Místo:ul. Kmochova
Upřesnění:před budovou Okresního soudu v Kolíně při přechodu pro chodce z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu takto
Vodorovné DZ:V 13a – „Šikmé rovnoběžné čáry“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zajištění potřebných rozhledových poměrů na přechodu pro chodce zejména vlevo při jeho přecházení ve směru od budovy soudu. Vzhledem ke skutečnosti, že parkováním vozidel před předmětným přechodem pro chodce je porušováno ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., je vhodné zákaz zastavení i stání před přechodem pro chodce zdůraznit místní úpravou provozu pomocí vodorovného dopravního značení V 13a (Šikmé rovnoběžné čáry). Vyznačení tzv. „dopravního stínu“ se stanovuje pouze vlevo ve směru přecházení od budovy soudu, neboť vpravo řidiče bezprostředně po vstupu do vozovky žádné vozidlo ohrožovat nemůže
/10.3.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KUTNOHORSKÁ, Kolín
Místo:ul. Kutnohorská
Upřesnění:před vjezdem do objektu Komerční banky, a.s.
Vodorovné DZ:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu pro zdůraznění zákazu stání před vjezdem do objektu Komerční banky, a.s. v ulici Kutnohorské Kolíně IV
/3.3.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. VRCHLICKÉHO, Kolín
Místo:ul. Vrchlického
Upřesnění:před vjezdem do vnitrobloku při čp. 786
Vodorovné DZ:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před uvedeným vjezdem do vnitrobloku
/21.2.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KMOCHOVA, Kolín
Místo:ul. Kmochova
Upřesnění:před vjezdem k č.p. 144 (objekt Okresního soudu v Kolíně)
Vodorovné DZ:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před vjezdem k č.p. 144, vyplývajícího již z obecné úpravy provozu zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů
/21.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice HUSOVA, Kolín
Místo: ul. Husova
Upřesnění:proti objektu Městské knihovny v Kolíně
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené zdejším odborem dopravy již v r. 2008 IP 12 (Vyhrazené parkoviště), E 13 - dodatková tabulka (Text) s textem 1 x MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště), zůstává nadále v platnosti
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla dodavatelů a obchodních partnerů Městské knihovny Kolín – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.3.2011 do 1.3.2014

/16.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NAD ZASTÁVKOU, Kolín
Místo: ul. Nad Zastávkou
Upřesnění:před objektem Městského domova důchodců
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování, stanovené zdejším odborem dopravy v r. 2008 IP 12 (Vyhrazené parkoviště), E 13 - dodatková tabulka (Text) a vodorovné DZ V 10e (Vyhrazené parkoviště), zůstává i nadále v platnosti, pouze na dodatkové tabulce je třeba upravit počet vyhrazených stání z 5-ti na 3 dle skutečného počtu povolených vyhrazených stání a dále celý sloupek s dopravním značením vyhrazeného parkování přemístit dále od křižovatky až za nově vybudovaný přechod pro chodce, neboť stávající umístění svislého dopravního značení před uvedeným přechodem pro chodce neodpovídá využití předmětné části komunikace.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zajišťující dopravní obsluhu zařízení a návštěvníky domova důchodců – 3 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2011 do 1.2.2014

/15.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice MLÝNSKÁ, Kolín
Místo: ul. Mlýnská
Upřesnění:před objektem České pošty, s.p.
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování bude upraveno ve smyslu opatření - stanovení místní úpravy provozu vydaného odborem dopravy MěÚ Kolín v r.2008 takto: stávající DZ IP 11c (Parkoviště, podélné stání) bude nahrazeno DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště), text na dod. tabulce E 13 - „Text“ bude upraven na 1 stání pro Českou poštu (namísto dvou stávajících vyhrazených stání), vodorovné DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – zůstává beze změn.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2011 do 1.2.2014

/10.2.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KOUŘIMSKÁ, Kolín I.
Místo:ul. Kouřimská
Upřesnění:před vjezdem do vnitrobloku při čp. 13
Vodorovné DZ:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před uvedeným vjezdem do vnitrobloku, kde má žadatelka nemovitost – RD čp. 108 a poz. p.č. 26/1
/7.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice OVČÁRECKÁ, Kolín
Místo: ul. Ovčárecká
Upřesnění:při č.p. 186 - dvůr Tatradomy
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno upraveným stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) - DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele 8S4 3100 a vodorovné DZ V 10f. Vzhledem k opotřebení vodorovného DZ si žadatel na své náklady toto obnoví prostřednictvím odborné firmy (správce místní komunikace) – Ave Kolín s.r.o.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ 8S4 3100 – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.2.2011 do 6.2.2016

/7.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, Kolín
Místo: ul. Náměstí republiky
Upřesnění:před objektem České pošty, s.p.
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO FIRMU ČESKÁ POŠTA s.p. a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 2x) s tím, že chybně osazené DZ IP 11a (Parkoviště ) je třeba vyměnit za již uvedené a původně správně stanovené DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – 2 x stání šikmé.
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/7.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice RUBEŠOVA, Kolín I.
Místo: ul. Rubešova
Upřesnění:před č.p. 52
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín (ze dne 27.1.2010) na jméno MUDr. Běla Karásková (viz. odůvodnění) - DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 01, místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele KOK 11-61 a vodorovné DZ V 10f.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP) RZ KOK 11-61 – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 7.2.2011 do 1.10.2012 (platnost průkazu ZTP)

/3.2.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. OKRUŽNÍ, Kolín V.
Místo:ul. Okružní
Upřesnění:před křižovatkou s ulicí Veltrubskou (ve směru od Borků)
Svislé DZ:Stávající svislé dopravní značení (dále jen DZ) P 4 (Dej přednost v jízdě!) bude nahrazeno DZ P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)
Důvod místní úpravy:
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v křižovatce uvedených ulic, kde při vjezdu do křižovatky z ulice Okružní (ve směru od Borků) jsou rozhledové poměry částečně omezeny rohovou nemovitostí v křižovatce a částečně i pásovým keřovým porostem podél ulice Veltrubské
/1.2.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice NA PRŠÍNĚ, Kolín III.
Místo: ul. Na Pršíně
Upřesnění:v parkovacím zálivu (1. místo zprava)
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO FIRMU HUDEBNÍ NÁSTROJE“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele a jejích zákazníků – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 21.2.2011 do 20.2.2014

/26.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Havelcova, Kolín III.
Místo: ul. Havelcova
Upřesnění:před č.p. 70
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování (povolené již v r. 2008 a upravené v návaznosti na další vyhrazená parkovací stání v místě - DZ na společném sloupku – 1 x ČMSS, 1 x ČERNUŠÁK, 3 x KOOPERETIVA) zůstává i nadále v platnosti
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů ČMSS – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 16.1.2011 do 15.1.2014

/25.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Sokolská, Kolín II.
Místo: ul. Sokolská
Upřesnění:před provozovnou HIGH WAY
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2008 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „2 x RE/MAX“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 2x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců firmy RE/MAX – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.2.2011 do 1.2.2014

/20.1.2011/ - Stanovení dopravního značení - ul. KOUŘIMSKÁ, Kolín I.
Místo:ul. Kouřimská
Upřesnění:vlevo ve směru jízdy na začátku dvou úseků ulice Kouřimské (od Karlova náměstí u prodejny Burko a u křiž. s ulicí Brandlovou) a prostřední záliv ve spodní části ulice a úsek před vjezdem do vnitrobloku při č.p. 13 v horní části ulice
Svislé DZ:B 28 – „Zákaz zastavení“ - 2 x
E 4 – dodatková tabulka „Délka úseku“ (16 m) - 2 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s obsahem PO – PÁ MIMO ZÁSOBOVÁNÍ 6 – 16 HOD. - 2 x

Vodorovné DZ:V 12c – „Zákaz zastavení“ (v délce 16 m) - 1 x

Tímto opatřením se zároveň ruší:
stávající DZ – dvě dodatkové tabulky E 13 – „Text“ s obsahem NEPLATÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ MAX. 30 MIN., umístěné pod DZ B 28 – „Zákaz zastavení“ vlevo ve směru jízdy na začátku dvou úseků ulice Kouřimské

Důvod místní úpravy:
Místní úprava dopravního značení se stanovuje z důvodu zajištění plynulosti silničního provozu v ulici Kouřimské, která po změně dopravního režimu ulice Pražské (jednosměrný provoz) bude dopravně více zatížena. Z uvedeného důvodu bylo žádoucí vyloučit zastavení vozidel zásobování v průjezdním profilu vozovky. K tomuto účelu (zásobování) budou nově vyhrazeny dva 16-ti metrové úseky po pravé straně ulice ve směru jízdy vždy zhruba uprostřed.
/17.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Rimavské Soboty, Kolín II.
Místo: ul. Rimavské Soboty
Upřesnění:proti č.p. 838
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno upraveným stávajícím svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) instalovaným v místě již pro jiného žadatele - na dodatkové tabulce E 13 (Text), umístěné pod DZ IP 12 (Vyhrazené parkoviště), bude změněn údaj o celkovém počtu vyhrazených stání z jednoho na dvě a pod RZ 4S4 1593 bude doplněna RZ vozidla žadatele - 1SH 3720
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele (držitel průkazu ZTP/P) RZ 1SH 3720 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.2.2011 do 1.4.2015 (platnost průkazu ZTP/P)

/14.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Na Pršíně, Kolín
Místo: ul. Na Pršíně
Upřesnění:parkoviště - 3. stání zprava, 1 x stání kolmé
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO REALITY KOLÍN)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo firmy žadatele a zákazníků firmy – 1 x stání kolmé
2. Ostatní podmínky původní rozhodnutí (viz. odst. 1) pro povolení vyhrazeného parkování zůstávají nadále v platnosti tj. včetně termínu pro povolení zvláštního užívání MK (do 31.12.2013)

/12.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Obecní dvůr, Kolín
Místo: Obecní dvůr
Upřesnění:před č.p. 432
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2005 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO A Kawasaki R., B a C Alwer“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 3 x) s tím, že vodorovné značení musí být upraveno tak, aby odpovídalo předpisům (žlutá barva musí být nahrazena bílou)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla uvedených provozoven – 3 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/12.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Husova, Kolín I.
Místo: ul. Husova
Upřesnění:před objektem České spořitelny, a.s., obl. pobočky Kolín
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENA 2 MÍSTA PRO ČESKOU SPOŘITELNU“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 2 x)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla žadatele – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/10.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Slovenská, Kolín II.
Místo: ul. Slovenská
Upřesnění:před hlavním vchodem do objektu Městského penzionu pro důchodce
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2007 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO MÉST. PENZION PRO DŮCHODCE“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla dopravní obsluhy, sanitních vozů i návštěvníků penzionu – 1 x stání podélné.
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.1.2011 do 31.12.2013

/7.1.2011/ - Stanovení dopravního značení - MPR a Masarykův most
Místo:Městská památková rezervace a Masarykův most
Upřesnění:Pražská, Na Valech, Kovářská, Karlovo náměstí, Karlova, Rubešova, Mostní, Ant. Kaliny a Kutnohorská a na silnici II. třídy č. II/125 – ulicích Na Louži a Veltrubská v Kolíně
Dopravní značení:Svislé i vodorovné dopravní značení bude v dílčích úsecích výše uvedených místních komunikacích a silnici II. třídy umístěno, vyznačeno, pozměněno či zrušeno

Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě návrhu města Kolín na změnu dopravního režimu v centru města spočívajícím v nahrazení obousměrného provozu v ulici Pražské v úseku od pekařství Hankovec po Karlovo náměstí za jednosměrný, dále naopak obnovení obousměrného provozu na Masarykově mostě. Změna uvedeného dopravního režimu vyžaduje provedení řady změn či úprav svislého i vodorovného dopravního značení. Jednosměrný provoz v části ulice Pražské (ve směru od pekařství Hankovec do centra) je nově řešen i s vyhrazeným jízdním pruhem pro cyklisty v protisměru o šíři 1 m, tj. od Karlova náměstí, stejně tak je s jízdou cyklistů v protisměru ve vyhrazeném jízdním pruhu řešena i část ulice Rubešova (od Mas. mostu po křižovatku s ulicí Husovou u Čs. spořitelny). Z obnoveného obousměrného provozu na Masarykově mostě je vyloučena nákladní doprava a autobusy s výjimkou MHD a to s ohledem na zatížitelnost mostu i potřebou nezatěžovat centrum města těžkou dopravou s výjimkou autobusů městské hromadné dopravy. Součástí úpravy provozu je i drobná úprava (doplnění) vodorovného dopravního značení v ulici Kutnohorské před křižovatkou s ulicí Mostní, spočívající ve vyznačení směrové šipky i pro směr přímý (směr Karlovo náměstí), aby tak došlo k souladu se svislým dopravním značením.

/3.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Funkeho, Kolín II.
Místo: ul. Funkeho
Upřesnění:před čp. 929
Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) - (stávající svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E 13 – „Text“ s upraveným obsahem VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO DRŽITELE ZTP 1SH 4393 a KOD 33-33 a dále stávající vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ KOD 33-33 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 3.1.2011 do 2.1.2016

/3.1.2011/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Kmochova, Kolín
Místo: ul. Kmochova
Upřesnění:před čp. 15
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO ZÁMEČNICTVÍ“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla provozovny žadatele (zámečnictví) i jejich zákazníků – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/27.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Na Hradbách, Kolín I.
Místo: ul. Na hradbách
Upřesnění:před čp. 127
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2007 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO KLIENTY FI. HOLUB“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 2x)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků firmy žadatele – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/23.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Politických vězňů, Kolín IV.
Místo: ul. Politických vězňů
Upřesnění:v zálivu před č.p. 34
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené MěÚ Kolín, odborem dopravy již v r. 2003 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO PRO FIRMY 1 x DROGERIE U BLAŽKŮ 2 x BICAN BARVY“ a vodorovné DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“
pro zřízení vyhrazeného parkování pro zásobování prodejny – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/22.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Havelcova, Kolín III.
Místo: ul. Havelcova
Upřesnění:před č.p. 70
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování (povolené již v r. 2007 a upravené v návaznosti na další vyhrazená parkovací stání v místě - DZ na společném sloupku) zůstává i nadále v platnosti.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla klientů pojišťovny – 3 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 22.12.2010 do 21.12.2013

/21.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Na Hradbách, Kolín I.
Místo: ul. Na hradbách
Upřesnění:před čp. 133
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo firmy žadatele – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/21.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Parléřova, Kolín I.
Místo: ul. Parléřova
Upřesnění:před čp. 37
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2005 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO SPOLEČNOST NSP GROUP s.r.o.“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 1.2.2013

/21.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Mostní, Kolín IV.
Místo: ul. Mostní
Upřesnění:před čp. 70
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 a 2007 (rozšíření o další – druhé vyhrazené parkovací stání) zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO ZÁKAZNÍKY FIRMY NAKOL POUZE PO DOBU NÁKUPU“ a dod. tab. E 8e – „Úsek platnosti““ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené Parkoviště“ – 2x
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků a zásobování provozovny žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 1.2.2013

/20.12.2010/ - Stanovení dopravního značení - na silnici č. III/3275
Místo:silnice č. III/3275
Upřesnění:v úseku podél chatové osady u vodní nádrže Sandberk
Svislé DZ:B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ (70 km/hod.) - 2 x
B 20b – „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ (70 km/hod.) - 2 x

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu umožnění bezpečného vyjetí vozidel z pozemků chatové osady na silnici III. třídy, která je zde v táhlé mírné zatáčce, kde při max. povolené rychlosti vozidla jedoucího po hlavní komunikaci má vyjíždějící vozidlo jen min. časový prostor pro bezpečné vyjetí. Stanovená místní úprava provozu by měla zajistit vyšší bezpečnost vozidel vyjíždějících z chatové osady na silnici.
/17.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Nerudova, Kolín III.
Místo: ul. Nerudova
Upřesnění:před čp. 411
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením (dále jen DZ) stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín (opatření ze dne 17.12.2010) svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01, místo nápisu Réservé s uvedením RZ vozidla žadatele – 1SE 6583 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště“
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 1SE 6583 – 1 x stání šikmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2011 (platnost průkazu ZTP/P)

/17.12.2010/ - Stanovení dopravního značení - ulice Nerudova, Kolín III.
Místo:ul. Nerudova
Upřesnění:před č.p. 411
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ RZ vozidla 1SE 6583
VV 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
/16.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Družstevní, Kolín II.
Místo: ul. Družstevní
Upřesnění:před čp. 751
Vyhrazené stání bude vyznačeno dopravním značením stanoveným MěÚ Kolín odborem dopravy dne 15.12.2010– svislé dopravní značení (dále jen DZ) IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s uvedením registrační značky (dříve SPZ) vozidla „1SE 5603“ a vodorovné DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 1SE 5603 – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/15.12.2010/ - Stanovení dopravního značení - ulice Družstevní, Kolín II.
Místo:ul. Družstevní
Upřesnění:před č.p. 751
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidla 1SE 5603 - 1 x
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/14.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Legerova, Kolín
Místo: ul. Legerova
Upřesnění:v zálivu před čp. 148 a 28
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2005 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENO 1 x HYPOTEČNÍ BANKA 1 x NEMOVITOSTI ČERMÁK“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 1 x)
pro zřízení vyhrazeného parkování – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 1.2.2013

/13.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Mostní, Kolín
Místo: ul. Mostní
Upřesnění:před č.p. 70
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2007 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO STOMATOLOGICKOU LABORATOŘ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/13.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Smetanova, Kolín
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:podél objektu Komerční banky
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem „VYHRAZENA 4 MÍSTA PRO KLIENTY KB, a.s.“ a vod. DZ V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ – 4 x)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro klienty Komerční banky – 4 x stání podélné po levé straně jednosměrné ulice
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/7.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Na Pršíně, Kolín
Místo: ul. Na Pršíně
Upřesnění:parkoviště – 2. a 3 . stání zprava
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování stanovené již v r. 2006 zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO REALITY KOLÍN) s tím, že k termínu platnosti vyhrazeného parkování dle tohoto rozhodnutí tj. k 1.1.2011 bude na dod. tabulce počet vyhrazených stání upraven z jednoho na dvě z důvodu zvýšení počtu vyhrazených stání tímto rozhodnutím na podkladě žádosti žadatele a dále bude svislé dopravní značení doplněno další dod. tabulkou E 8d – „Úsek platnosti“ (vpravo)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla firmy žadatele a zákazníků firmy – 2 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/7.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Funkeho, Kolín 2
Místo: ul. Funkeho
Upřesnění:před č.p. 929
Vyhrazené parkovací stání bude opatřeno svislým i vodorovným dopravním značením stanoveným odborem dopravy MěÚ Kolín (svislé dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 a místo nápisu Réservé uvedením RZ vozidla žadatele – 2S9 3742 a dále vodorovné DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště“)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele RZ 2S9 3742 – 1 x stání šikmé
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a ve spodní části bude místo nápisu Réservé doplněna registrační značka vozidla 2S9 3742
Vodorovné DZ: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 20.12.2010 do 2.8.2013

/6.12.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. Na Magistrále Kolín II.
Místo: ul. Na Magistrále
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 9S5 2118
Vodorovné DZ: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x
/3.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Karoliny Světlé, Kolín 1
Místo: ul. Karoliny Světlé
Upřesnění:v zálivu před čp. 151
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO PENSION U RABÍNA, která je dále doplněna textem 2 STÁNÍ DRŽITEL POVOLENÍ „A“ a „B“), pouze je třeba vyměnit chybně instalovanou DZ IP 11a (Parkoviště) za stanovenou IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“!
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla hostů pensionu – 1 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/2.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Funkeho, Kolín 2
Místo: ul. Funkeho
Upřesnění:před č.p. 929
1. Původní RZ vozidla 3S5 9270 uvedená na dodatkové tabulce svislého dopravního značení pro vyhrazené parkování bude nahrazena novou – 1SH 4393
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání šikmé
Po uplynutí termínu (do 21.4.2013) pro povolení vyhrazeného parkování bude vyhrazené parkovací místo Městem Kolín automaticky zrušeno, pokud držitel povolení nepožádá v časovém předstihu min. 1 měsíce před ukončením platnosti vyhrazeného parkování o vydání nového rozhodnutí

/1.12.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Dukelských hrdinů, Kolín 4
Místo: ul. Dukelských hrdinů
Upřesnění:v boční komunikaci podél objektu žadatele
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENA 4 STÁNÍ PRO KLIENTY ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ NOVÁK)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zákazníků prodejny – 4 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 2.1.2011 do 1.1.2014

/30.11.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Na Pršíně, Kolín 4
Místo: ul. Na Pršíně
Upřesnění:parkoviště – 1. stání ve směru od sodovkárny
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENO 1 STÁNÍ PRO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013

/24.11.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Parléřova, Kolín 1
Místo: ul. Parléřova
Upřesnění:proti Pensionu Pod věží
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti (IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ s dod. tabulkou E 13 – „Text“ s obsahem VYHRAZENA 2 STÁNÍ PRO PENSION POD VĚŽÍ)
pro zřízení vyhrazeného parkování pro hosty pensionu žadatele – 2 x stání podélné
Vyhrazené parkování se povoluje na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013.

/23.11.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. U NEMOCNICE, KOLÍN 3.
Místo: ul. U nemocnice
Upřesnění:před výjezdem z objektu nemocnice v obou směrech
Svislé DZ:B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ - 1 x ; B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ - 1 x
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu změny dopravního režimu vnitroareálových - neveřejných účelových komunikací nemocnice.
/23.11.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Havelcova, Kolín 3
Místo: ul. Havelcova
Upřesnění:před č.p. 70
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování (povolené již v r. 2006 a upravené v návaznosti na další vyhrazená parkovací stání v místě - DZ na společném sloupku) zůstává i nadále v platnosti.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro zákazníky firmy žadatele – 1 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013.

/19.11.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - ulice Smetanova, Kolín 4
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:boční komunikace mezi lékárnou a divadlem
Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti.
pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidla zaměstnanců žadatele – 3 x stání kolmé
Vyhrazené parkování se povoluje na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013.

/18.11.2010/ - Zvláštní užívání poz. komunikace - Městská správa kin
Místo: ul. Zahradní
Upřesnění:parkoviště při kině 99 v Kolíně IV
Svislé DZ:Stávající dopravní značení pro vyhrazené parkování zůstává i nadále v platnosti, pouze je třeba jej doplnit o vodorovné dopravní značení
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“
Vyhrazené parkování se povoluje na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.12.2013.

/10.11.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. KUTNOHORSKÁ, KOLÍN 4
Místo: ul. Kutnohorská
Upřesnění:ve výjezdu z objektu protialkoholní záchytné stanice
Svislé DZ:B 2 - „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x
/8.11.2010/ - Stanovení dopravního zařízení - ul. ŠKOLNÍ, SENDRAŽICE
Místo: ul. Školní
Upřesnění:v křižovatce místních komunikací - ulice Školní s další slepou komunikací (bez názvu) u čp. 402
Dopravní zařízení:„Odrazové zrcadlo“ - 1x

Umístění zrcadla se stanovuje z důvodu zajištění potřebných rozhledových poměrů při vjezdu do křižovatky, kterým v této brání vysoké okrasné túje, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
/8.11.2010/ - Stanovení dopravního zařízení - silnice č. III/12540 , ŠTÍTARY
Upřesnění:silnice č. III/12540 u křižovatky s místní komunikací – ulicí Ke hřišti
Dopravní zařízení:„Odrazové zrcadlo“ - 1x

Předmětem místní úpravy provozu je umístění odrazového zrcadla u křižovatky uvedených komunikací ve Štítarech pro zajištění náležitých rozhledových poměrů na hlavní komunikaci – ulici Radovesnické při odbočování z této vlevo (do ulice Ke hřišti ve směru od Kolína), kdy vozidlo může být ohrožováno případným protijedoucím vozidlem ze serpentiny ve směru od Radovesnic, které včas nezaregistruje z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů
/3.11.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. NA PRŠÍNĚ, KOLÍN
Místo: ul. Na Pršíně
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s uvedením textu MUDr. ROBERT ADAM s.r.o. RZ 9S2 6658 - 1x

Vodorovné DZ: 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x

Z důvodu zřízení dalšího (druhého) vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele vedle již stávajícího místa je nezbytné RZ vozidla 9S2 6658 ze stávajícího svislého dopravního značení (vpravo od nového) odstranit a na tomto ponechat pouze RZ 6S2 8919
/1.11.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:boční komunikace k objektu polikliniky
ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:Stávající svislé dopravní značení pro vyhrazené parkování IP 12 (Vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou E 13 (Text) s obsahem VYHRAZENY 3 STÁNÍ PRO FIRMU HELIOS s.r.o. bude doplněno o druhou dodatkovou tabulku E 8d – „Úsek platnosti“ (vlevo) a počet vyhrazených stání na dod. tabulce E 13 bude upraven na 5 a stávající vodorovné dopravní značení V 10e (Vyhrazené parkoviště) bude rozšířeno ze 3 na 5 stání

Předmětem místní úpravy provozu je zvýšení počtu vyhrazených parkovacích stání ze tří na pět. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899-1a být osazeno ve stanovené výšce a vzdálenosti podle Technických podmínek TP 65 – Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
/25.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. SOKOLSKÁ, KOLÍN
Místo: ul. Sokolská
Upřesnění:parkoviště v objektu bývalého pivovaru pro zřízení vyhrazeného parkování (4 x stání kolmé)
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s uvedením textu 4 x MĚÚ KOLÍN PO – PÁ – DRŽITEL POVOLENÍ Z OSBN -1 x
E 8d – dodatková tabulka „Úsek platnosti“ (vlevo) - 1 x

Vodorovné DZ: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 4 x

Předmětem místní úpravy provozu je zřízení čtyř vyhrazených parkovacích stání na parkovišti v objektu bývalého pivovaru v ulici Sokolské v Kolíně jako náhrada za stávající vyhrazená stání v ulici Kmochova, která budou po přestěhování odboru správy bytových a nebytových prostor MěÚ Kolín zrušena (Nové dopravní značení bude po instalaci do doby přestěhování odboru zapytlováno nebo přelepeno. Teprve po zahájení užívání nově vyhrazených parkovacích míst bude původní značení v ulici Kmochova zrušeno).
/14.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. DRUŽSTEVNÍ, KOLÍN II.
Místo: ul. Družstevní
Upřesnění:mezi č.p. 749 a 750
Svislé DZ:Na stávajícím svislém dopravním značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ s dodatkovou tabulkou E 13 – „Text“, bude text na této za uvedením první registrační značky (dále jen RZ) vozidla doplněn o druhou RZ vozidla 1SC 0943

Vodorovné DZ: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ bude na komunikaci vyznačeno v místě v souladu se situačním plánkem, který je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení

Předmětem místní úpravy provozu je povolení dalšího – druhého vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou za již stávajícím vyhrazeným místem. Obě vyhrazená parkovací stání budou označena společným (stávajícím) svislým dopravním značením, které bude pouze doplněno o údaj další RZ vozidla
/11.10.2010/ - Stanovení DZ - místní úpravu dopravního značení (změna) lokalita KASÁRNA
Stávající svislé dopravní značení bude v předmětné lokalitě upraveno (zrušeno, přemístěno či nahrazeno novým)

Důvod místní úpravy:

Místní úprava provozu se na podkladě podnětů stanovuje z důvodu odstranění tzv. přeznačkování dané lokality dopravním značením, čímž toto ztrácí na přehlednosti a tudíž i na svém významu. Místní úpravou provozu se proto odstraňuje např. nadbytečné označení přechodů pro chodce svislým DZ IP 6 v místech křižovatek či na parkovištích, dále označení jednotlivých vjezdů na parkoviště DZ „IP 11a“ (Parkoviště), dále odstranění dodatkových tabulek udávajících počet vyhrazených parkovacích stání v případě jednoho kolmého stání, kdy jsou tyto nadbytečné, dále zrušení DZ „Jednosměrný provoz“ v místech, kdy toto DZ nemá opodstatnění či kde se již o jednosměrnou komunikaci nejedná či jde o jinou úpravu či doplnění stávajícího DZ. Místní úprava provozu přispěje jednak k menší údržbě dopravního značení a jednak k většímu zviditelnění zbývajících dopravních značek.
/4.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŠOTNOVSKÁ, KOLÍN
Místo: ul. Šotnovská
Upřesnění:před č.p. 157
Svislé DZ: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením textu 1 x VETERINÁRNÍ KLINIKA - 1 x
Vodorovné DZ: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/4.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. KOVÁŘSKÁ A NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, KOLÍN
Předmětem místní úpravy provozu je označení obousměrného úseku slepé komunikace (ulice Kovářské) od skutečného místa s obousměrným provozem (posunutí stávající DZ A 9 – „Provoz v obou směrech“ na začátek ulice Kovářské ve směru od bývalého zámku), dále pak natočení stávajícího DZ vyhrazeného parkování pro „A“ a „B“ tak, aby toto bylo po směru jízdy. Na Náměstí Republiky pak doplnění chybějícího označení jednosměrné komunikace o DZ IP 4b – „Jednosměrný provoz“.
/1.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. NAD ZASTÁVKOU, KOLÍN
Místo: ul. Nad Zastávkou
Upřesnění:u domova důchodců
Svislé DZ:IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu chybějícího označení jednosměrné ulice. DZ IP 4b bude umístěna na stávajícím sloupku nad DZ „Přechod pro chodce“

Tímto opatřením se zároveň ruší
stávající DZ IP 22 – „Změna místní úpravy“ s textem „Pozor, zákaz odbočování vlevo“ umístěná v ulici Táboritské před křižovatkou s ulicí Žižkova z důvodu, že platnost uvedené DZ již skončila (viz. příloha – dočasné umístění DZ na 2 měsíce).
/1.10.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. U BORKU, KOLÍN V.
Místo: ul. U Borku
Upřesnění:před č.p. 661
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 8S6 6371
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
/27.9.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŠOTNOVSKÁ, KOLÍN
Místo: ul. Šotnovská
Upřesnění:před č.p. 136
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ -1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 1 x MAKO ÚKLID, s.r.o. -1 x
Vodorovné DZ: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x

Vyhrazené parkování bude zřízeno v místě tak, aby mezi ním a posledním vyhrazeným parkovacím stáním před ním zůstalo ještě jedno volné parkovací stání (alespoň 5 m, aby nevznikla mezi stáními krátká nevyužitá proluka)
/24.9.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. RUBEŠOVA, KOLÍN I.
Místo: ul. Rubešova
Upřesnění:Rubešova v park. zálivu proti býv. hotelu Savoy (1. místo vlevo) v Kolíně I ( 1 x kolmé stání)
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 1SC 2156
Vodorovné DZ: V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1 x s vyznačením šíře parkovacího stání 3,5 m
/15.9.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. SOKOLSKÁ, KOLÍN
Místo: ul. Sokolská
Upřesnění:v křižovatce se slepou komunikací k zastávce ČD
Vodorovné DZ:V 12a – “Žlutá klikatá čára“ - 1 x

Místní úprava dopravního značení se stanovuje pro umožnění povinného odbočení vpravo ve směru od vlakové zastávky k domovu důchodců, kde je velmi ostrý úhel a kde parkující vozidla toto znesnadňují.
/19.7.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. HUSOVA, KOLÍN I.
Místo: ul. Husova
Upřesnění:ve vnitrobloku proti č. 113
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „Réservé“ registrační značku vozidla 1SE5541
Vodorovné DZ:V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou “ - 1 x

Délka vyhrazeného stání podélného bude nestandardně jen cca 5 m (od rohu budovy) z důvodu, že by parkující vozidlo bránilo dopravní obsluze vnitrobloku.
/15.7.2010/ - Stanovení dopravního značení - silnice č. II/328 - ulice Ovčárecká, Kolín V.
Místo: silnice č. II/328 - ulice Ovčárecká
Upřesnění:v křižovatce s místní komunikací - ulicí Sadovou
Vodorovné DZ:V 13a – „Šikmé rovnoběžné čáry“ - 1 x

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu, kteří při koloně vozidel z nadjezdu do centra města tuto objíždějí pravým jízdním pruhem pro odbočení do ulice Sadové, v křižovatce poruší pravidla silničního provozu a jedou rovně a zpět se tlačí do hlavního jízdního pruhu (podjíždí kolonu). Stanovené vodorovné dopravní značení zároveň kromě svého významu (zákaz vjezdu vozidel na vyznačenou plochu) svým tvarem umožňuje pohodlné odbočení autobusů z nadjezdu k autobusové zastávce za vyznačenou plochou tak, aby tuto nepřejížděly.
/12.7.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční
Upřesnění:celý úsek ulice
Svislé DZ:Kompletní úprava svislého DZ
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu odstranění chybného dopravního značení pro vyznačení podélného a kolmého stání (zaměňováno kolmé a podélné stání, chybně umístěné ve vztahu ke směru jízdy aj.) a chybného dopravního značení u zastávek MHD v ulici Jateční v Kolíně. Zrušené dopravní značky pro označení parkoviště nejsou v ulici nezbytné, což přispěje jednak k menší údržbě dopravního značení a jednak k většímu zviditelnění zbývajících dopravně důležitějších dopravních značek (Dej přednost v jízdě …), které při tzv. „přeznačkování“ může účastník silničního provozu snáze přehlédnout.
/12.7.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova
Upřesnění:parkoviště při poliklinice
Svislé DZ: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením VYHRAZENO PRO RZ 7S7 1917 - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/1.7.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. TYRŠOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Tyršova
Upřesnění:před č.p. 225
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ “ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tento uvést údaj dle dodatkové tabulky E 1 - „Počet“ o počtu vyhrazeních míst 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením DRUHÉ MÍSTO VYHRAZENO PRO RZ 7S1 0549 a vyznačit symbol částečného stání na chodníku podélného dle DZ IP 11g
Vodorovné DZ:V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou “ - 1 x
/17.6.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. DRUŽSTEVNÍ, KOLÍN II.
Místo: ul. Družstevní
Upřesnění:před č.p. 763
Svislé DZ:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidla 7S4 3833 - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/16.6.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. , obslužná komunikace KOLÍN V.
Místo: Kolín V.
Upřesnění:obslužná komunikace mezi ulicí Ovčáreckou a Tatradomy
Svislé DZ:B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech) - 1 x ; E 13 – „Text“ s vyznačením MIMO ZÁSOBOVÁNÍ -1 x
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti stanovuje z důvodu vyloučení parkování vozidel na krátkém úseku obslužné komunikace mezi ulicí Ovčáreckou a Tatradomy určené k umožnění zásobování prodejny.
/27.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. KRÁLOVSKÁ CESTA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Královská cesta
Upřesnění:před č.p. 280
Svislé DZ:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidla 7S7 2023 - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/26.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. ZAHRADNÍ, KOLÍN
Místo: ul. Zahradní
Upřesnění:u finančního úřadu
Vodorovné DZ:V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 2 x

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení stání vozidel na začátku ulice Zahradní (u finančního úřadu) v Kolíně s úzkým šířkovým profilem, kde stojící vozidla vlevo ve směru jízdy omezují plynulost silničního provozu. Zákaz se stanovuje pouze v nejnutnějším úseku komunikace a zároveň se jím nahrazuje chybně umístěné svislé dopravní značení B 29 (Zákaz stání) společně na jednom sloupku s dopravním značením pro vyhrazené parkování u rohové prodejny oděvů, které bude zrušeno.
/26.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. NEUMANNOVA, SENDRAŽICE
Místo: ul. Neumannova
Svislé DZ:A 12 - „Děti“ - 2 x ; E 4 – dodatková tabulka „Délka úseku“ (100 m) - 2 x
Místní úprava dopravního značení se stanovuje z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v úseku podél dětského hřiště v ulici Neumannova v Sendražicích jako upozornění řidičům, že projíždějí lokalitou se zvýšenou četností pohybu dětí
/20.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. RADOVESNICKÁ, ŠTÍTARY KOLÍN VI.
Místo: ul. Radovesnická
Upřesnění:značení na silnici III/12540 (ul. Radovesnická) u č.p. 125
Svislé DZ:A 11 – „Pozor, přechod pro chodce“ - 2 x ; IP 6 – „Přechod pro chodce“ - 2 x
Vodorovné DZ:V 7 – „Přechod pro chodce“ - 1 x
Místní úprava se stanovuje pro umožnění bezpečného přecházení chodců ulice Radovesnické ve Štítarech v místě vybudovaného chodníku v proluce mezi zástavbou nových rodinných domů.
/19.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ŠTÍTARY KOLÍN VI.
Místo: Štítary
Upřesnění:na konci slepého úseku předmětné komunikace
Svislé DZ:B 29 – „Zákaz stání“ - 1x
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení parkování vozidel na konci slepého úseku místní komunikace v místě obratiště, kde je takovéto chování některých účastníků silničního provozu nežádoucí a z důvodu, že dle svědectví využívají tento úsek komunikace k parkování i drogově závislí s ponecháním odpadků v místě
/19.5.2010/ - Stanovení dopravního zařízení - UL. BRANKOVICKÁ, KOLÍN V.
Místo: ul. Brankovická
Upřesnění:u atletického stadionu v křižovatce s další místní komunikací podél Labe
Dopravní zařízení:„Odrazové zrcadlo“ - 1x

Předmětem místní úpravy provozu je umístění odrazového zrcadla v křižovatce místních komunikací u atletického stadionu v Kolíně pro zajištění potřebných rozhledových poměrů.
/10.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. KOSTNICKÁ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Kostnická
Upřesnění:před č.p. 335
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvedena místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 7S7 1694
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
/5.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. TISOVECKÁ, KOLÍN II.
Místo: ul. Tisovecká
Upřesnění:před č.p. 901
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvedena místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 4S4 2971
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x

Délka vyhrazeného parkovacího stání bude 7,0 m. Symbol 01 (DZ V 10f) bude vyznačen přibližně do středu parkovací plochy s orientací ve směru jízdy.
/4.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. NAD ZASTÁVKOU, KOLÍN
Místo: ul. Nad zastávkou
Upřesnění:Nad zastávkou u křižovatky s ulicí Na Petříně (u Domova důchodců)
Svislé DZ:IP 6 – „Přechod pro chodce“ - 1 x
Vodorovné DZ:V 7 – „Přechod pro chodce“ - 1 x

Pozn.: Vzhledem k tomu, že vyznačením přechodu pro chodce dojde k zabrání části komunikace pro vyhrazené parkování (pro domov důchodců), bude stávající DZ pro vyhrazené parkování posunuto až za nový přechod pro chodce. Zároveň bude stávající VO natočeno tak, aby osvětlovalo i prostor nového přechodu pro chodce. Dále bude provedena bezbariérová úprava chodníku
/4.5.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. TYRŠOVA A POLIT.VĚZŇŮ, KOLÍN
Místo: v ulicí Tyršova
Upřesnění: před obslužným chodníkem k bývalé prodejně elektro (nyní lůžkoviny)
Vodorovné DZ: Vodorovné dopravní značení V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 1 x
Místní úprava provozu se stanovuje pro zdůraznění zákazu stání před obslužným chodníkem k uvedené prodejně.
/27.4.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. A.M.JELÍNKA, KOLÍN II.
Místo: ul. A.M.Jelínka
Upřesnění:1 x kolmé stání u č.p. 859 (vedle stojanu s EKO-vodou)
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvedena místo nápisu Réservé registrační značku vozidla KOB 70-34
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
/13.4.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. VÁVROVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Vávrova
Upřesnění: před č.p. 807
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvedena místo nápisu Réservé registrační značku vozidla 8S6 6535
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
/12.4.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. VÁCLAVSKÁ, KOLÍN
Místo: ul.Václavská
Upřesnění:před budovou policie ČR
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením POLICIE ČR DOPRAVNÍ NEHODY …… 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 3 x
/16.3.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN
Místo: ul. Rimavské Soboty
Svislé DZ:C 9a – „Stezka pro chodce a cyklisty“ - 2 x ; C 9b – „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ - 2 x umístěné na předmětné komunikaci za objektem Kauflandu
B U D E  Z R U Š E N O

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu, že předmětné dopravní značení zde nemá náležitého opodstatnění. Nejedná se o standardní stezku pro chodce a cyklisty zpravidla v jedné výškové úrovni, ale o standardní uliční prostor, tj chodník se zvýšeným obrubníkem a vozovkou, kde pěší mohou k chůzi užít pouze předmětný chodník
/16.3.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. HUSOVA, KOLÍN
Místo: ul.Husova
Svislé DZ:Na stávající DZ IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem 01 a před tímto s vyznačením symbolu 2x dle dod. tabulky E1 – „Počet“ o uvedení celkového počtu vyhrazených parkovacích stání v daném místě, bude v jeho spodní části ze dvou stávajících RZ vozidel údaj 2S6 9557 nahrazen novou RZ vozidla 8S6 5044.
Kromě změny registrační značky vozidla zůstane stávající svislé DZ, tj. včetně dodatkové tabulka E 8d – „Úsek platnosti“ (vpravo) i vodorovné dopravní značení nezměněno

Předmětem místní úpravy dopravního značení je pouze změna RZ vozidla na stávajícím svislém dopravním značení pro vyhrazené parkování ve vnitrobloku v ulici Husova stanovená na podkladě žádosti žadatele při současném zrušení původního parkovacího stání v ulici Rubešova
/15.3.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. HUSOVA, KOLÍN
Místo: ul.Husova
Svislé DZ:B 28 – „Zákaz zastavení“ - 1 x ; IP 6 – „Přechod pro chodce“ - 1 x ; E 8e – dodatková tabulka „Úsek platnosti“ - 1x
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení zastavení i stání vozidel ve vnitrobloku v ulici Husova u kontejnerového místa a v ulici Kmochova z důvodu doplnění chybějící dopravní značky označující přechod pro chodce mimo křižovatku u objektu okr. soudu v Kolíně.
/1.3.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. MOSTNÍ A KUTNOHORSKÁ, KOLÍN
Místo: ul.Mostní
Svislé DZ:B 12 - „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (s užitím symbolů dle DZ B 5 – Zákaz vjezdu autobusů a B 4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů) - 2x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s označením MIMO BUS MHD A DOPRAVNÍ OBSLUHU - 2 x ; E 7b – dodatková tabulka „Směrová šipka“(vpravo) - 1 x
Smyslem místní úpravy provozu je zamezení vjezdu vyznačených vozidel do ulice Mostní a v návaznosti na tuto na Masarykův most, kde je zájmem vyloučit těžší dopravu, která pro potřeby překlenutí Labe může využívat Nový most, který byl pro tyto účely vybudován a i z důvodu potřeby dopravního zklidnění centra města.
/10.2.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. NA PRŠÍNĚ, KOLÍN
Místo: ul.Na Pršíně
Upřesnění:(1 kolmé stání)
Svislé DZ: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ -1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MUDr. ADAM s.r.o. – RZ 6S2 8919 - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/4.2.2010/ - Stanovení dopravního značení - ul. A.M.JELÍNKA, KOLÍN II.
Místo: ul. A.M.Jelínka
Upřesnění: při č.p. 1062/1 (1 kolmé stání)
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, ve spodní části uvést místo nápisu „réservé“ registrační značku vozidla 3S5 8943 - 1x
Vodorovné DZ:V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ - 1x
/13.1.2010/ - Stanovení dopravního značení - v ul. Mikoláše Alše v Kolíně II.
Místo: ulice Mikoláše Alše
Důvod: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu, kteří na předmětné komunikaci s malými šířkovými parametry stáním vozidla na komunikaci i vegetaci omezují plynulost silničního provozu, svozu komunálního odpadu a poškozují tak i veřejnou zeleň.
Svislé DZ:B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x ; B 29 – „Zákaz stání“ - 1x ; IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x bude osazeno
a
B 28 – „Zákaz zastavení“ - 1 x bude přemístěno


Tímto opatřením se zároveň
r u š í
stávající DZ B 28 (Zákaz zastavení) 1 x, E 8a (dod. tab. Začátek úseku) 1 x a E 8c (dod. tab. Konec úseku), které budou po provedení úpravy nadbytečné.
/2.12.2009/ - Stanovení dopravního značení - na místních komunikacích v ulicích Dělnická a Tyršova
Místo: ulice Dělnická a Tyršova v křižovatkách s obslužnou komunikací u činž. domu a lékárny
Důvod: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedostatečného či chybného označení stávajícího úseku místní obslužné komunikace, kde v současné době je v zásadě jednosměrný provoz, parkování vozidel a přesto ze směru z ulice Dělnické je na začátku této komunikace umístěno DZ B 1 zakazující vjezd všech vozidel v obou směrech. Stanoveným opatřením bude dopravní značení uvedeno do souladu se současným užíváním této místní komunikace
Svislé DZ:IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x

Tímto opatřením se zároveň
r u š í
dopravní značení B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
a
na stávajícím sloupku bude nahrazeno DZ B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel"
/2.12.2009/ - Stanovení dopravního značení - v ulicích Nerudova a Čechovy sady - Kolín III.
Místo: v ulicích Nerudova a Čechovy sady
Upřesnění: před vyústěním spojovacího chodníku uvedených ulic u činžovního domu č.p. 405
Vodorovné DZ: Vodorovné dopravní značení V 12a – „Žlutá klikatá čára“ - 2 x
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení stání vozidel na místních komunikacích před vyústěním spojovacího chodníku pro případný příjezd vozidel záchranné služby, hasičů či vlastní dopravní obsluhy k č.p. 405
/23.11.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. NA POBŘEŽÍ, KOLÍN V.
Místo: ul. Na Pobřeží
Upřesnění: Slepý úsek ulice
Svislé DZ: IP 11f – „Parkoviště (částečné stání na chodníku šikmé)“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením symbolu vodorovné dopravní značky V 10c „Stání šikmé“ - 1 x ; E 7b – dodatková tabulka „Směrová šipka“ (vlevo) - 1 x
Vodorovné DZ:V 10a – „Stání podélné“ ; V 10c – „Stání šikmé“ ; V 12c – „Zákaz zastavení“

Předmětem místní úpravy je zřízení parkovacích míst v předmětném úseku slepé místní komunikace, kde je v současnosti režim parkování neutěšený a tudíž i neefektivní.
/24.11.2009/ - Stanovení dopravního zařízení - na silnici III/12550, KOLÍN
Místo: silnice III/12550
Upřesnění: proti výjezdu z garáží (lokalita „cihelna“)
Dopravní zařízení:„Odrazové zrcadlo“ - 1x

Předmětem místní úpravy provozu je umístění odrazového zrcadla proti výjezdu z garáží v lokalitě „cihelna“ v Kolíně na hlavní silnici (Kolín – Polepy) pro zajištění potřebných rozhledových poměrů, a to vlevo směr Polepy.
/10.11.2009/ - Stanovení dopravního značení - na místních komunikacích ul. Sokolská a Nad Zastávkou
Místo: v ulice Sokolská a Nad Zastávkou
Důvod: stávající obousměrný provoz nemá v krátkém (jen několik desítek metrů) úseku ulice podél sokolovny žádné opodstatnění, neboť dále je již tato komunikace jednosměrná a tudíž z opačného směru od domova důchodců do této není stejně vjezd možný. Uvedeným opatřením se zároveň vyřeší problém s nedostatečnou šíří vozovky pro míjení se vozidel při vjezdu do křižovatky u sokolovny, což je nyní řešeno dáním přednosti pomocí DZ P 7 a P 8, které jsou novou místní úpravou zrušeny
Svislé DZ:IP 4b - „Jednosměrný provoz“ - 1 x ; C 2b – „Přikázaný směr jízdy vpravo“ - 1 x

Tímto opatřením se zároveň
r u š í
stávající DZ P 2 – „Hlavní pozemní komunikace“, P 7 – „Přednost protijedoucích vozidel“ a P 8 – „Přednost před protijedoucími vozidly“
/9.11.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. BRANKOVICKÁ, KOLÍN V.
Místo: ul. Brankovická
Upřesnění: parkoviště před zimním stadionem z důvodu povolení vyhrazeného parkování (1 x šikmé stání)
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x, E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením RZ vozidla 7S1 0165 - 1 x
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/06.11.2009/ - Stanovení dopravního značení - na místních komunikacích v Kolíně
Místo: v ulicích Bezručova, Slovenská a Grégrova
Důvod: pro umožnění řádného svozu odpadů z kontejnerového místa
Svislé DZ:Ulice Bezručova: B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky PO + ČT 6-9 h - 1x
Ulice Slovenská: B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky PO + ČT 8-11 h - 1 x
Ulice Grégrova: B 28 – „Zákaz zastavení“ s vyznačením ve spodní části značky PO + ST + PÁ 6-9 h - 1 x
E 4 – dodatková tabulka „Délka úseku“ (10 m) - 3 x
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením NEPLATÍ PRO VOZIDLA SVOZU ODPADU - 3 x


Místní úprava dopravního značení se stanovuje z důvodu umožnění řádného svozu odpadů z kontejnerového místa, kde je dosud parkujícími os. vozidly toto omezováno. Místní úprava se stanovuje pouze svislým dopravním značením, neboť vodorovné značení se v praxi ukázalo jako málo účinné. Obdobně bude postupováno v dalších lokalitách u kontejnerových míst ve městě.
/05.11.2009/ - Stanovení dopravního značení - na místních komunikacích v Kolíně V.
Místo: v ulicích U Borků, Písečná, Ke Hřbitovu a Raisova vždy před křižovatkou s ulicí Okružní
Důvod: Místní úprava provozu se stanovuje pro vyznačení tvaru křižovatky se směrově rozdělenou pozemní komunikací pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Současné označení DZ P 4 (Dej přednost v jízdě!) před vjezdem do křižovatek je nedostačující, protože nedává účastníkovi silničního provozu žádnou informaci o tvaru křižovatky a dalším možném pohybu vozidla po vjezdu do této
Svislé DZ:E 2c – dodatková tabulka “Tvar křižovatky“- 8 x
/26.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - obslužná komunikace při průmyslové zóně u Ovčár
Místo: obslužná komunikace při průmyslové zóně u Ovčár
Důvod: Místní úprava provozu se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro dopravní připojení stavby fotovoltaické elektrárny na stávající obslužnou komunikaci v průmyslové zóně u Ovčár
Svislé DZ: Svislé dopravní značení P 6 – „Stůj, dej přednost v jízdě! - 2 x ; A 19 – „Cyklisté“ - 1 x ; E 7b – dodatková tabulka „Směrová šipka“ (vpravo) - 1 x
/21.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. HEVEROVA A V OPLETKÁCH v Kolíně IV.
Místo: ul. Heverova a V Opletkách v Kolíně IV., křižovatka před objektem Penny marketu
Svislé DZ:IP 10b – „Návěst před slepou pozemní komunikací“ (s vyobrazením skutečné situace uspořádání komunikací) - 1 x B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x

bude umístěno (IP 10b) či posunuto (B 2) v místě
a
s o u h l a s í
s místní úpravou dopravního značení na účelové komunikaci – parkovišti při Penny marketu v ulici V Opletkách v Kolín IV z důvodu bezpečnosti silničního provozu takto:
Svislé DZ:P 4 – „Dej přednost v jízdě!“ - 1 x B 13 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (3,5 t) - 1 x B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ - 1 x C 3a – „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ - 1 x IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 2 x E 8e – dodatková tabulka „Úsek platnosti“ s uvedením vzdálenosti v metrech (vpravo i vlevo) nad šipkami pro specifikaci délky úseku vyhrazeného parkování - 2 x
Místní úprava provozu se na podkladě žádosti žadatele stanovuje nebo se k této vydává souhlas z důvodu přístavby prodejny Penny, se kterou byla provedena i úprava dopravního připojení parkoviště prodejny do ulice V Opletkách, což si vyžádalo i provedení změny místní úpravy provozu
/20.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. V BŘÍZÁCH, KOLÍN II.
Místo: ul. V Břízách, Kolín II.
Upřesnění: proti č.p. 540
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x, E 13 – dodatková tabulka „Text“ s textem 2 x STAVBY MANDLÍK - 1 x
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 2 x
/19.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. BENEŠOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Benešova, Kolín II.
Upřesnění:obslužná komunikace za domem č.p. 642
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tento uvést údaj dle dodatkové tabulky E 1 - „Počet“ o počtu vyhrazeních parkovacích míst 1 x, ve spodní části bude místo nápisu réservé doplněna registrační značka vozidla 6S0 2991
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/19.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. ROREJCOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Rorejcova, Kolín IV.
Upřesnění: před halou ČD
Svislé DZ:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x, E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 1 x TAXI ZLATÁ HVĚZDA - 1 x
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/16.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. KREMLIČKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Kremličkova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 937
Svislé DZ:Na stávajícím svislém dopravním značení: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, bude před tento dle dod. tabulky E1 – „Počet“ doplněn údaj 2x a ve spodní části pod stávající RZ vozidla (2S9 2543) další - druhá registrační značka vozidla 9S0 1465.
Pod DZ IP 12 bude doplněna dodatková tabulka E 8d – „Úsek platnosti“ (vlevo).

Vodorovné dopravní značení V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ je na místní komunikaci již stávající
/14.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. Tylova a Plynárenská v Kolíně IV.
Místo: ul. Tylova a Plynárenská v Kolíně IV.
Svislé DZ:Svislé dopravní značení A 9 – „Provoz v obou směrech“ - 1 x, B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x, C 2b – „Přikázaný směr jízdy vpravo“ - 1 x

Tímto opatřením se zároveň
r u š í
stávající DZ B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“, umístěné na začátku ulice Tylovy ve směru od ul. Plynárenské, IP 4b – „Jednosměrný provoz“ umístěné v ulici Tylova u křižovatky s ul. Jirečkovou, B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ a B 24b – „Zákaz odbočování vlevo“ umístěné v ulici Plynárenské před křižovatkou s ulicí Tylovou
Místní úprava dopravního značení se stanovuje z důvodu zlepšení dopravního režimu v dané lokalitě spočívajícího ve zobousměrnění krátkého úseku místní komunikace - ulice Tylovy mezi křižovatkami s ulicí Plynárenskou a ul. Jirečkovou, navazujícího na jednosměrný úsek uvedené ulice od křižovatky s ulicí Havlíčkovou. Novou místní úpravou provozu bude umožněn vjezd do ulice Jirečkovy i ze směru od ulice Plynárenské a vyloučí se tak objíždění v tomto směru celého bloku přes ulici Havlíčkovu
/7.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. SLUNEČNÍ, KOLÍN II.
Místo: ul. Sluneční, Kolín II.
Upřesnění: Sluneční (od křižovatky s ul. Šotnovská po křiž. s ul. Na Petříně)
Svislé DZ:Svislé dopravní značení B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x

Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu potřeby vyloučení parkování vozidel v předmětném úseku místní komunikace, kde v současné době při stání vozidel není zajištěn dostatečný průjezdní profil pro obousměrný provoz a tím dochází ke kolizním situacím a ohrožování bezpečnosti a omezování plynulosti silničního provozu. Platnost zákazu bude ukončena následující křižovatkou (ul. Sluneční x Na Petříně)
/5.10.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. RYBÁŘSKÁ, KOLÍN IV.
Místo: v ulici Rybářská u objektu starých lázní v Kolíně IV pro zřízení vyhrazeného parkování (4 x částečné stání na chodníku podélné)
Svislé DZ: IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 4 x TAXI ESO a symbolem dle IP 11g - 1 x - pro zřízení vyhrazeného parkování na místních komunikacích
Vodorovné DZ: V 10e - „Vyhrazené parkoviště“ - 4 x
/2.10.2009/ - Stanovení dopravního značení na obslužné místní komunikaci při průmyslové zóně u Ovčár
Místo: průmyslová zóna SEVER - TPCA
Upřesnění: v úseku umožňujícím parkování kamionů
Svislé DZ:B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ (50) - 2 x [nahrazující stávající B 20a (70)] ; B 29 – „Zákaz stání“ - 1 x
Vodorovné DZ: V 12a – „Žlutá klikatá čára" - 2 x

Předmětem místní úpravy provozu je na podkladě žádosti TPCA vyloučení parkování vozidel v úseku s umožněním parkování kamionů po straně komunikace blíže k závodu. Dopravní značku ukončující platnost zákazu stání však není nutné dle návrhu osazovat, neboť platnost značky bude automaticky zrušena navazující místní úpravou provozu, tj. dopravní značkou DZ IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“, na které je již zákaz zastavení. Stejně tak i u změny místní úpravy provozu spočívající ve snížení nejvyšší dovolené rychlosti ze 70 km/hod. na 50 km/hod. v úseku s parkováním kamionů není nutné osazovat dopravní značku ukončující platnost tohoto omezení, neboť toto opět upravuje již uvedená následná dopravní značka IP 25a. Žádosti o stanovení nejvyšší dovolení rychlosti na 30 km/hod. správní orgán nevyhověl, neboť neshledal důvody pro takovéto omezení mimo území zastavěné. Rychlost 30 km/hod. je nejnižší dovolenou rychlostí na veřejně přístupných komunikacích. Výjimky se stanovují pouze např. na určitých provisorních komunikacích, panelových komunikacích, ve zvlášť nebezpečných a nepřehledných úsecích s výskytem chodců, s absencí chodníků aj.. Ani argument o vystupujících řidičích kamionů v uvedeném úseku komunikace nemůže být důvodem pro vyhovění žádosti. Stejné opatrnosti musí řidič dbát např. na komunikacích v zastavěném území obcí, kde je navíc většinou velká frekvence dopravy a četný výskyt chodců a platí zde přesto 50 km/hod., která je dle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění pro bezpečnost silničního provozu v obci dostačující. Dále je předmětem místní úpravy provozu ještě vyznačení dvou krátkých úseků komunikace se zákazem stání (vodorovnou DZ V 12a – „žlutá klikatá čára“) pro umožnění míjení se kamionů.
/29.9.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŠOTNOVSKÁ, KOLÍN II.
Místo: ul. Šotnovská, Kolín II.
Upřesnění: před domem č.p. 146
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tento uvést údaj dle dodatkové tabulky E 1 - „Počet“ o počtu vyhrazeních parkovacích míst 1 x, ve spodní části bude místo nápisu réservé doplněna registrační značka vozidla 7S1 1066
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/25.9.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. BEZRUČOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Bezručova, Kolín II.
Upřesnění: před domem č.p. 792
Svislé DZ:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, před tento uvést údaj dle dodatkové tabulky E 1 - „Počet“ o počtu vyhrazeních míst 1 x a ve spodní části bude místo nápisu Réservé doplněna registrační značka vozidla KOL 77-36
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/23.9.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. Sluneční v Kolíně II.
Místo: ulice Sluneční (za křižovatkou s ulicí Pražskou)
Důvod:Místní úprava provozu se stanovuje z vnějšího podnětu pro umožnění zastavení v ulici Sluneční v Kolíně pro zásobování nové prodejny. Platnost zákazu stání bude ukončena na nejbližší křižovatce

Stávající svislé dopravní značení B28 - zákaz zastavení se tímto zároveň ruší: DZ E 8a - dodatková tabulka „Začátek úseku“ umístěná pod stávající DZ B 28, která je zde nadbytečná. Uvedené dodatkové tabulky se z pravidla pro platnost DZ B 28 nebo B 29 od křižovatky neužívá. Platnost zákazu zastavení či stání je jasná od dané dopravní značky, v daném případě umístěné na sloupu veřejného osvětlení a zdůraznění zákazu dodatkovou tabulkou je v tomto případě nadbytečné
Svislé DZ bude nahrazeno novým svislým DZ B29 - zákaz stání
/18.9.2009/ - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/322 - ulici Třídvorské v Kolíně V.
Místo: ulice Třídvorská
Důvod:bezpečnost silničního provozu včetně chodců

Dopravní zařízení:Radar – okamžitý ukazatel rychlosti, typ GEM CDU 2605 - 1 x
/3.8.2009/ - Stanovení dopravního značení - změna - ul. VÁCLAVSKÁ, POL.VĚZŇŮ, RIMAVSKÉ SOBOTY
Místo: ul. Václavská, Politických vězňů, Rimavské Soboty, Kolín
Svislé DZ: IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 3 x ; E 12 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením 5 (alt. 3 a 1) MÍST PRO POLICII ČR A NÁVŠTĚVNÍKY PČR - 3 x- pro zřízení vyhrazeného parkování na místních komunikacích
Vodorovné DZ: V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 9 x
/21.7.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. OVČÁRECKÁ, KOLÍN V.
Místo: ul. Ovčárecká, Kolín V.
Upřesnění: za domem č.p. 472
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S4 2425
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/21.7.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín V.
Upřesnění: před č.p. 796
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 9S5 1718
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/8.7.2009/ - Stanovení dopravního značení - parkoviště ulice Rorejcova v Kolíně IV.
Místo: ul. Rorejcova, Kolín IV.
Upřesnění: parkoviště
Svislé DZ:
B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1 x,
IP 4b – „Jednosměrný provoz“ - 1 x,
IP 13c – „Parkoviště s parkovacím automatem“ - 1 x,
E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením „Po – Ne, 0 – 24 hod., 12,- Kč/den, max. 7 dní“ - 1 x
Souhlas se vydává na podkladě žádosti žadatele (města Kolína) z důvodu jeho záměru zřízení placeného parkoviště v ulici Rorejcova v Kolíně IV.
Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb. v platném znění, ČSN EN 12899-1 a být osazeno ve stanovené výšce a vzdálenosti dle Technických podmínek TP 65 - Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích
/30.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - silnice II/125 (ulice Žižkova) v Kolíně III.
Místo: ul. Žižkova, před prodejnou potravin BEZOVKA
Důvod:pro zdůraznění přechodu pro chodce „U Bezovky“, na kterém byly zaregistrovány dopravní nehody i se střetem s chodci, dále, že se jedná o přechod mimo křižovatku, tj. v místě kde jej řidič zpravidla neočekává a že jde o nestandardní přechod na čtyřpruhu s absencí ostrůvku pro chodce

Stávající svislé dopravní značení IP 6 – „Přechod pro chodce“ (2x) bude nahrazeno za provedení v retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu
Vodorovné dopravní značení V 18 – „Optická psychologická brzda“ - 2 x
/24.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. KMOCHOVA, KOLÍN
Místo: ul. Kmochova, před budovou Okresního soudu v Kolíně
Důvod:zřízení vyhrazeného parkování 5 šikmých stání

Stávající dopravní značení IP 11a – „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E 13 – Text“ s vyznačením VYHRAZENO 5 MÍST PRO OKRESNÍ SOUD bude upraveno takto:
DZ IP 11a – „Parkoviště“ bude nahrazeno DZ IP12 – „Vyhrazené parkoviště“.
Místní úprava provozu, kterou se upravuje stávající chybné dopravní značení, se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro povolení vyhrazeného parkování. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb. v platném znění, ČSN EN 12899-1 a musí být osazeno ve stanovené výšce a vzdálenosti podle Technických podmínek TP 65 – Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Platnost místní úpravy dopravního značení je časově omezena rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně vydaném pod č.j. OD 33291/2009.
/23.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. PODSKALSKÉ NÁBŘEŽÍ, KOLÍN V.
Místo: ul. Podskalské nábřeží, Kolín V.
Upřesnění: parkoviště
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 3S2 7123
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x ; V 10b – Stání kolmé - 1 x
/19.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 795
Na stávajícím svislém dopravním značení:IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, bude před tento symbol dle dod. tabulky E1 – „Počet“ změněn stávající údaj 1 x o celkovém počtu vyhrazených parkovacích stání na 2x a ve spodní části DZ doplněna další (druhá) registrační značka vozidla 8S6 5766.
Pod DZ IP 12 bude doplněna dodatková tabulka E 8d –„Úsek platnosti“ (vpravo)
Nově zřízené parkovací místo bude dále vyznačeno vodorovným dopravním značením:
V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/19.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. BACHMAČSKÁ, KOLÍN II.
Místo: ul. Bachmačská, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 691
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S6 5318
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x ; V 10c – Stání šikmé - 1 x
/3.6.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. ZA ŠKOLOU, KOLÍN - ŠTÍTARY
Místo: ul. Za Školou, Kolín - Štítary.
Upřesnění: před č.p. 107
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S6 6618
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/1.6.2009/ - Stanovení místní úpravy na poz. komunikaci, ul. SLUNEČNÍ, KOLÍN II.
Místo: ul. Sluneční, Kolín II.
Svislé DZ: A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ - 2 x, IP 5 – „Doporučená rychlost“(30 km/hod.) - 2 x, IP 2 – „Zpomalovací práh“ - 2 x
Dopravní zařízení: Dlouhý zpomalovací práh - 1x
/26.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. ZENGROVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Zengrova, Kolín IV.
Upřesnění: před vjezdem do areálu závodu proti č.p. 356
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S6 6212
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/26.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 795
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla KOD 85-56
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/25.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. DĚLNICKÁ, KOLÍN II.
Místo: ul. Dělnická, Kolín II.
Upřesnění: parkoviště před č.p. 780
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 9S0 1032
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/25.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - v ulici VÁVROVA v Kolíně IV.
Místo: ulice Vávrova v Kolíně IV.
Upřesnění: při č.p. 871
Svislé dopravní značení:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením "ZUBNÍ ORDINACE" - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x
/14.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - v ulici KOUŘIMSKÉ v Kolíně I.
Místo: ulice Kouřimská v Kolíně I.
Upřesnění: nad křižovatkou u Karlova náměstí (v zálivu třetí parkovací stání)
Svislé dopravní značení:IP 12 - „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x ; E 13 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením "1 x PIZZERIA LAPIAZZA" - 1 x
Vodorovné DZ:V 10e – „Vyhrazené parkoviště“ - 1 x

Místní úprava dopravního značení se stanovuje na podkladě žádosti žadatele pro zřízení sezónního vyhrazeného parkovacího místa (mimo období provozování předzahrádky provozovny). V době fungování předzahrádky musí být dopravní značení vždy zrušeno
/13.5.2009/ - Stanovení DZ v ulicích Sokolská, Pražská, Orebitská a na lávce přes Labe v Kolíně
Místo: ulice Sokolská, Pražská, Orebitská a lávka pro pěší přes Labe v KÚ Kolín
Svislé dopravní značení:IP 3 – „Podchod nebo nadchod“ - 2 x; E 13 – „dodatková tabulka „Text“ se symbolem z označení č. 01 - 2 x ; B 8 – „Zákaz vjezdu jízdních kol“ - 2 x ; C 10a – „Stezka pro chodce a cyklisty“ - 1 x ; C 10b – „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ - 1 x
Tímto opatřením se zároveň R U Š Í stávající dopravní značení
a) u nového nadchodu přes železniční trať u zastávky u Kmochova ostrova označeného DZ B 12 – „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (nákl. automobilů, motocyklů a jízdních kol) s dodatkovou tabulkou E 13 - „Text“ s obsahem „Cyklisto, sesedni z kola“, které se nahrazuje novým dopravním značením,
b) na Karlově náměstí v křižovatce s ulicí Pražskou - dodatková tabulka E 13 – „Text“ s obsahem “Mimo cyklistů“, umístěná pod DZ B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, která je zde nadbytečná, neboť již z významu hlavní značky vyplývá, že se zákaz na cyklisty nevztahuje
c) při vjezdu do ulice Orebitské z ulice Polepské, na dodatkové tabulce E 13 „Text“, umístěné pod DZ B4 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ upravit část textu – odstranit „a bus MHD“.
/12.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 713
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla KOH 05-06
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/11.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - na silnici č. II/125 v ulici Veltrubské v Kolíně V.
Místo: na silnici č. II/125 v ulici Veltrubské v Kolíně V.
Upřesnění: na sloupu veřejného osvětlení v ulici Veltrubské za autobusovou zastávkou u č.p. 870 ve směru na Veltruby
Svislé dopravní značení:B 29 - „Zákaz stání“ - 1x
6.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - parkoviště v objektu areálu bývalého pivovaru
Místo: ul. Sokolská, Kolín
Upřesnění: parkoviště v objektu areálu bývalého pivovaru v ulici Sokolské v Kolíně
Svislé DZ:
B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech) - 1 x
B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ - 1x
B 16 – „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (2,4 m) - 1x
IP 4b – „Jednosměrný provoz" - 1x
IP 13c – „Parkoviště s parkovacím automatem“ - 1x
IS 4a - „Směrová tabule“ (s jedním místním cílem) s vyznačením VÝJEZD - 2x
E 12 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením „PROVOZNÍ DOBA Po – Pá 6,30 – 18,30 a So 6,30 – 12,00 hod.“ - 1x
E 12 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO ZÁSOBOVÁNÍ SLADOVNY - 1x

Vodorovné DZ: V 12c – „Zákaz zastavení“ - 2x
/5.5.2009/ - Stanovení dopravního značení na obslužné komunikaci při průmyslové zóně sever
Místo: Obslužná komunikace
Upřesnění: průmyslová zóna SEVER /u Ovčár/
Svislé DZ:A 30 – „Železniční přejezd bez závor - 2x , A 31a – „Návěstní deska“ (240 m) - 2x , A 31b – „Návěstní deska“ (160 m) - 2 x , A 31c – „Návěstní deska“ (80 m) - 2 x
/4.5.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice OREBITSKÁ, Kolín IV.
Místo: ul. Orebitská, Kolín IV.
Upřesnění: V OBOU SMĚRECH
Dopravní zařízení:Radar – okamžitý ukazatel rychlosti, typ GEM CDU 2605 - 2x
/27.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice K VINICI, Kolín V.
Místo: ul. K Vinici, Kolín V.
Upřesnění: před vjezdem do objektu žadatele (u autobusové otočky MHD) - firma AWATAN, a.s.
Vodorovné DZ:1 x V 12a- 1 x Žlutá klikatá čára
/22.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - obslužném chodníku za objektem OSŠP v Kolíně IV.
Místo: Obslužný chodník - Kolín IV.
Upřesnění: za objektem Obchodní střední školy podnikatelské
Svislé DZ: B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech) - 1 x
Dodatková tabulka: E 12 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY - 1 x
/22.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. PODSKALSKÁ, KOLÍN V.
Místo: ul. Podskalská, Kolín IV.
Upřesnění: vedle č.p. 1357
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S6 5891
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
/21.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. MORAVCOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Moravcova, Kolín IV.
Upřesnění: proti č.p. 871
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou ve spodní části uvést místo nápisu Réservé RZ vozidla 8S6 6087
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - 1x
21.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. ZAHRADNÍ, Kolín
Místo: ul. Zahradní, Kolín
Upřesnění: vedle parkoviště u nové polikliniky
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu 1 x KLIMASTAR s.r.o.
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
8.4.2009/ - Místní úprava dopravního značení v silničním provozu, ul. SOKOLSKÁ
Místo: ul. Sokolská, Kolín
Upřesnění: proti objektu bývalého pivovaru
Stávající dopravní značení IP 11b – „Parkoviště“ (kolmé nebo šikmé stání) bude zrušeno (kromě sloupku)
a
na stávajícím sloupku bude nahrazeno DZ
IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ doplněné symbolem vodorovné dopravní značky V 10b – „Stání kolmé“ a dodatkovou tabulkou E 12 – „Text“, s vyznačením DRŽITEL POVOLENÍ „A“ a „B“.

3.4.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. POLITICKÝCH VĚZŇŮ, Kolín
Místo: ul. Politických vězňů, Kolín
Upřesnění: parkoviště ve dvoře vedle podniku "PALMA"
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 8S5 5115
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/30.3.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova, Kolín IV.
Upřesnění: parkoviště "Nové polikliniky"
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 7S1 1543
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/24.3.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. OKRUŽNÍ, KOLÍN V.
Místo: ul. Okružní, Kolín V.
Upřesnění: před č.p. 1172
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 –„Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, “, ve spodní části bude místo nápisu réservé doplněna registrační značka vozidla 6S6 9868
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
/18.3.2009/ - Stanovení dopravního značení - oblast průmyslové zóny TPCA-SEVER
Místní úprava dopravního značení (změna) na obslužných komunikacích v oblasti průmyslové zóny TPCA-SEVER z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zahrnuje:

- Doplnění chybějícího DZ IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“ a IP 25b – „Konec zóny s dopravním omezením“ v oblasti zóny, kterým je v této stanoven „Zákaz zastavení“ a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 50 km/hod.
- Doplnění DZ B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/hod. v rovném úseku komunikace za TPCA, kde je platnost zóny ukončena a kde bude zároveň umožněno parkování kamionů aniž by toto bylo překážkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tímto opatřením by mělo dojít i k vyloučení negativního jevu - závodění některých motorkářů na tomto rovném a dlouhém úseku komunikace. Vzdálenost DZ B20a („70“) od DZ IP 25a musí být 30 m
- Zrušení dopravních značek B 20a („30“ a „50“) – „Nejvyšší dovolená rychlost“ a B 20b - „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“, umístěných v zóně před a za zatáčkami a před výjezdem ze zóny na velkou okružní křižovatku u Ovčár, kde se zpravidla těchto k tomuto účelu neužívá a nebo jsou tyto duplicitními („50“ před výjezdem ze zóny na velkou okružní křižovatku u Ovčár – duplicita s DZ IP 25a – „Zóna s dopravním omezením“).
- Osazení DZ A 1a - „Zatáčka vpravo“ a A 1b – „Zatáčka vlevo“ samostatně před zatáčkami nebo jako náhrada za DZ B 20a - „Nejvyšší dovolená rychlost“.
- Zrušení DZ B 28 – „Zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami E 8a – „Začátek úseku“ a E 8c – „Konec úseku“, které po rozšíření zóny po většině plochy veřejných komunikací jsou duplicitními.
- Zrušení 2 ks DZ P6 – „Stůj, dej přednost v jízdě!“ u vlečkového přejezdu v blízkosti objektu Toyota Tsusho, kde jsou dobré rozhledové poměry a tudíž předmětné značení zde zbytečně omezuje plynulost silničního provozu.

/16.3.2009/ - Stanovení dopravního značení - veř.příst. ÚK U Pekla, Kolín II.
Místo: veřejně přístupná účelová komunikace U Pekla - Kolín II.
Svislé DZ:1 x IP 10a- 1 x Slepá pozemní komunikace
/9.3.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice ZÁMECKÁ, Kolín I.
Místo: ul. Zámecká, Kolín I.
Upřesnění: před vjezdem č.p. 81
Vodorovné DZ:1 x V 12a- 1 x Žlutá klikatá čára
/27.2.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. TYLOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Tylova, Kolín IV.
Upřesnění: vnitroblok za č.p. 577
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 4S2 7772
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/19.2.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova, Kolín IV.
Upřesnění: parkoviště při nové poliklinice
Svislé DZ: 1 x B1 - „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech), 2 x IP 13b - „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (z toho 1 x bude doplněno o údaj 2X před symbolem kotouče), 2 x E 8d - dodatková tabulka „Úsek platnosti“ (vlevo), 1 x E12 - dodatková tabulka „Text“ s obsahem MIMO NÁVŠTĚVNÍKÜ POLIKLINIKY a DOPRAVNÍ OBSLUHY a 2 x MAX. 1,5 HOD.

Důvod místní úpravy: Místní úprava provozu se stanovuje zejména z důvodu vyloučení parkování jiných vozidel na parkovišti než návštěvníků zdravotnického zařízení a dopravní obsluhy objektů areálu, dále pro odstranění nedostatků stávajícího značení či jeho vylepšení (časové omezení stání na 1,5 hodiny, umožnění vjezdu jen návštěvníkům zdravotnického zařízení a dopravní obsluze – zdravotnické, garáže aj., doplnění dod. tabulky „úsek platnosti“ ke stávajícímu vyhr. parkování pro tzv. „inv. stání“).
/18.02.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice SOKOLSKÁ, Kolín
Místo: ul. Sokolská, Kolín
Upřesnění: slepý úsek k bývalému žel. přejezdu na Kmochův ostrov
Svislé DZ:1 x IP 10a- 1 x Slepá pozemní komunikace
/18.02.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice ZENGEROVA, Kolín IV.
Místo: ul. Zengerova, Kolín IV.
Upřesnění: před výjezdem z provozovny žadatele, tj. fa. BRANCO, s.r.o.
Vodorovné DZ:1 x V 12a- 1 x Žlutá klikatá čára
/12.2.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova, Kolín IV.
Upřesnění: parkoviště "Nové polikliniky"
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 7S4 3322
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/9.2.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. POD HROBY, KOLÍN IV.
Místo: ul. Pod Hroby, Kolín IV.
Upřesnění: před objektem nádražní haly ČD
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště, 1 x E8d - Dodatková tabulka „Úsek platnosti“ (vlevo), 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu 2 x AŽD PRAHA s.r.o
Vodorovné DZ: 2 x V 10e - Vyhrazené parkoviště

Protože vyhovením žádosti dojde k záboru dvou stávajících placených parkovacích stání, musí být součástí místní úpravy provozu i úprava stávajícího dopravního značení spočívající v posunutí svislé dopravní značení IP 13c – „Parkoviště s parkovacím automatem“ o dvě stání vlevo (směrem k hlavní budově ČD).
/27.1.2009/ - Stanovení dopravního značení - ulice VÁVROVA, Kolín IV.
Místo: ul. Vávrova, Kolín IV.
Upřesnění: před vjezdem do sportovní haly BIOS
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/21.1.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. 5. KVĚTNA, KOLÍN II.
Místo: ul. 5. května, Kolín II.
Dopravní zařízení: 1 x Zpomalovací práh
Svislé DZ: IP 10a – "Slepá pozemní komunikace" - 1 x ; IP 26a – "Obytná zóna" - 1 x ; IP 26b – "Konec obytné zóny" - 1 x

/12.1.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. M.ALŠE, R.SOBOTY a KMOCHOVA, KOLÍN
Ulice Mikoláše Alše:
Osazení DZ C 2c – „Přikázaný směr jízdy vlevo“ před výjezdem z obslužné komunikace

Ulice Rimavské Soboty:
1) Osazení DZ IP 4b – „Jednosměrný provoz“ nad stávající DZ IP 11b – „Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)“, které musí být posunuta dolů.
2) Pod stávající DZ P4 – „Dej přednost v jízdě!“ osadit dodatkovou tabulku E 2b „Tvar křižovatky“. Stávající DZ C 2a – „Přikázaný směr jízdy přímo“ bude posunuto pod citovanou dod. tabulku.

Ulice Kmochova:
Stávající DZ B 29 – „Zákaz stání“, umístěné nad školní družinou, bude posunuto až k hranici křižovatky s ulicí Bezručovou, aby jeho platnost byla již od této křižovatky.Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu chybějícího nebo nedostatečného dopravního značení na místních komunikacích, v případě ulice Kmochovy z důvodu potřeby rozšíření zákazu stání již od křižovatky s ulicí Bezručovou, kde v současné době parkující vozidla brání plynulosti silničního provozu.
/19.1.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. KAROLINY SVĚTLÉ, KOLÍN I.
Místo: ul. Karoliny Světlé, Kolín I.
Upřesnění: č.p. 147
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště , 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu PRO KANCELÁŘ SENÁTORA
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/12.1.2009/ - Stanovení dopravního značení - ul. BŘEZINOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Březinova, Kolín II.
Upřesnění:parkoviště před č.p. 972
Svislé DZ:Na stávajícím svislém dopravním značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, bude před tento dle dod. tabulky E1 doplněn údaj 3x a na stávající dodatkové tabulce E 12 – „Text“ bude ve spodní části doplněna další – třetí registrační značka vozidla (pod stávající 2 RZ – 8S4 3046 a 6S2 6788) KOE 69-92
Vodorovné DZ: 1 x V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
/19.12.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. BENEŠOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Benešova, Kolín II.
Upřesnění: dvůr za č.p. 648
Svislé DZ:Na stávajícím svislém dopravním značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 – „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově , postiženou“, bude před tento symbol dle dod. tabulky E1 – „Počet“ změněn stávající údaj 1 x o celkovém počtu vyhrazených parkovacích stání na 2x a ve spodní části DZ doplněna další (druhá) registrační značka vozidla KOE 22-82.
Pod DZ IP 12 bude doplněna dodatková tabulka E 8d –„Úsek platnosti“ (vlevo)

Vodorovné DZ: 1 x V 10f - „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“
/18.12.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova, Kolín IV.
Upřesnění: parkoviště vedle městské polikliniky
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1, 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 4S4 2230
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/17.12.2008/ - Stanovení dopravního značení - ulice SOKOLSKÁ, Kolín II.
Místo: ul. Sokolská, Kolín II.
Upřesnění: před vjezdem do č.p. 12
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/3.12.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. SLADKOVSKÉHO, KOLÍN IV.
Místo: ul. Sladkovského, Kolín IV.
Upřesnění: ve vjezdu do objektu č.p. 13 - SBD Kolín
Svislé DZ: 1 x B 1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (v obou směrech) ; 1 x E 12 – dodatková tabulka „Text“ s vyznačením MIMO NÁVŠTĚVY SBD - bude osazeno před vjezdem do dvora SBD
/27.11.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. 5. KVĚTNA, KOLÍN II.
Místo: ul. 5. května, Kolín II.
Dopravní zařízení: 1 x Dlouhý zpomalovací práh
Svislé DZ: 2 x A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ ; 2 x B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“(30 km/hod.) ; 2 x IP 2 – „Zpomalovací práh“

/25.11.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŠKOLSKÁ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Školská, Kolín IV.
Upřesnění: vedle č.p. 905
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1, 1 x E12 - Dodatková tabulka s vyznačením textu 2 x PENZION CHARLIE
Vodorovné DZ: 1 x V 10e - Vyhrazené parkoviště
/5.11.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MLÝNSKÁ, KOLÍN V.
Místo: ul. Mlýnská, Kolín V.
Upřesnění: v úseku od pobočky pošty až k první křižovatce
Svislé DZ: 2 x B 28 - „Zákaz zastavení“ ; 2 x E 12 – dodatková tabulka „Text“ s textem MIMO VOZIDEL STAVBY
/4.11.2008/ - Stanovení dopravního značení - silnice III/12550-výjezd u autosalonu Dejda
Místo: silnice III/12550, Kolín
Upřesnění: před výjezdem z autosalonu Dejda
Dopravní zařízení: Bez specifikace- 2 ks ODRAZOVÉ ZRCADLO
/3.11.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. PROKOPA VELIKÉHO, KOLÍN III.
Místo: ul. Prokopa Velikého, Kolín III.
Upřesnění: před č.p. č.p. 364
Svislé DZ: K stávajícímu DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; bude před tento symbol dle dod. tabulky E1 – „Počet“ doplněn údaj o celkovém počtu nově vyhrazených parkovacích stání 2x a ve spodní části DZ doplněna další (druhá) registrační značka vozidla KOE 04-30.Pod DZ IP 12 bude doplněna dodatková tabulka E 8d –„Úsek platnosti“ (vlevo)
Vodorovné DZ: 1 x V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
/27.10.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MÍRU, KOLÍN II.
Místo: ul. Míru, Kolín II.
Upřesnění: vedle č.p. 671
Svislé DZ: 1 x IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 s vyznačením textu VYHRAZENO PRO - RZ 8S4 2902
Vodorovné DZ: 1 x V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/22.10.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. ROREJCOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Rorejcova, Kolín IV.
Upřesnění: v úseku podél nového obchodního centra Futurum v Kolíně IV.
Svislé DZ: 2 x B 28 - „Zákaz zastavení“ ; 1 x P2 „Hlavní pozemní komunikace“
/16.10.2008/ - Stanovení dopravního značení - ulice MASARYKOVA, Kolín II.
Místo: ul. MASARYKOVA, Kolín II.
Upřesnění: Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu vyloučení parkování vozidel před dvěma vjezdy do mateřské školy (1 x z Masarykovy ulice a 1 x z bočního vjezdu z Benešovy ulice) v Kolíně II, které brání dopravní obsluze MŠ (zásobování a svoz odpadu)
Vodorovné DZ: 3 x V 12a- 3 x Žlutá klikatá čára
/16.9.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. DĚLNICKÁ, KOLÍN II.
Místo: ul. Dělnická, Kolín II.
Upřesnění: v úseku od parkoviště u „centra“ ke křiž. s ul. Bezručovou podél činžovních domů č.p. 804 a 805
Svislé DZ: B 32 - „Jiný zákaz“ s textem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“
/10.9.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN II.
Místo: ul. Rimavské Soboty, Kolín II.
Upřesnění: za č.p. 893
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka 2x"Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO - DOPLNĚNA DALŠÍ RZ NBH 60-07
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/8.9.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. BENEŠOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Benešova, Kolín II.
Upřesnění: za č.p. 615
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka 2x"Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO - DOPLNĚNA DALŠÍ RZ KOD 46-63
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/8.9.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MASARYKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Masarykova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 836
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 6S2 7010
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
/1.9.2008/ - Stanovení dopravního značení - silnici III/12540 v Kolíně, části Vejfuk
Místo: silnice III/12540, Kolín
Svislé DZ: 2 x A 11 – „Pozor, přechod pro chodce“ ; 2 x IP 6 – „Přechod pro chodce“
Vodorovné DZ: V 7 – „Přechod pro chodce“
/25.8.2008/ - Stanovení dopravního značení - silnice II./125 - ul. Žižkova, Kolín III.
Místo: ul. Žižkova, Kolín III.
Upřesnění: před křižovatkou s místní komunikací - ulicí U Nemocnice v Kolíně (ve směru od centra města)
Svislé DZ: IJ 3- PRVNÍ POMOC - ve spodní části DZ s šipkou vpravo (E 7b)
/22.8.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. V KASÁRNÁCH, KOLÍN II.
Místo: ul. V Kasárnách, Kolín II.
Upřesnění: před přechodem pro chodce
Dopravní zařízení: Z 12 - „Krátký příčný práh“ ... 2x
Svislé DZ: 2 x A 7b – „Pozor, zpomalovací práh“ ; 2 x E 3a – dodatková tabulka „Vzdálenost“ (30 m) bude umístěno v místě před přechodem pro chodce z obou směrů jízdy). DZ IP 6 a V 7 označující přechod pro chodce jsou již stávající.
/21.8.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN II.
Místo: ul. Rimavské Soboty, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 893
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 6S2 7787
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 6S2 7787
/18.8.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MASARYKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Masarykova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. č.p. 816
Svislé DZ: K stávajícímu DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; BUDE TEXT NA DODATKOVÉ TABULCE E12 UPRAVEN TAKTO - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu 6S2 7010
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou zůstává beze změn.
/23.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - ulice Vrchlického, Kolín IV.
Místo: ul. Vrchlického, Kolín IV.
Upřesnění: před vjezdem k městské části dvora k výměníku
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/21.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - výjezdu z ulice U Hlubokého potoka v Sendražicích
Místo: ul. U Hlubokého potoka, Kolín-Sendražice
Upřesnění: před výjezdem z ulice U Hlubokého potoka
Dopravní zařízení: Bez specifikace- 1 ks ODRAZOVÉ ZRCADLO
/21.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. RUBEŠOVA, KOLÍN I.
Místo: ul. Rubešova, Kolín I.
Upřesnění: před č.p. č.p. 112 (proti bývalému hotelu Savoy)
Svislé DZ: K stávajícímu DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; BUDE TEXT NA DODATKOVÉ TABULCE E12 UPRAVEN TAKTO - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu KOL 04-23 a KOL 97-68
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou zůstává beze změn.
/8.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MORAVCOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Moravcova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 855
Svislé DZ: K stávajícímu DZ IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1- 2 x; BUDE DOPLNĚNO E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 6S0 3062 a 5S7 9879
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou 1 x
Vyhrazeno pro: 6S0 3062 a 5S7 9879
/7.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - ulice Zámecká před č.p. 80 v Kolíně I.
Místo: ul. Zámecká, Kolín I.
Upřesnění: před č.p. 80
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/8.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN II.
Místo: ul. Rimavské Soboty, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 905
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ KOE 48-02
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: KOE 48-02
/8.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OVČÁRY
Místo: fa. Toyota Tsusho Europe S.A. - průmyslová zóna Ovčáry
Upřesnění: před vjezdem do areálu
Svislé DZ: 3 x B28 - Zákaz zastavení; 2 x E8C - Konec úseku
/7.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - silnice II./125,ulice Žižkova před č.p.227 v Kolíně III.
Místo: ul. Žižkova, Kolín III.
Upřesnění: před č.p. 227
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/2.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - UL. POLEPSKÁ výjezd z provozovny firmy AŽD Praha s.r.o.
Místo: ul. Polepská, Kolín IV.
Upřesnění: před výjezdem z provozovny firmy AŽD Praha s.r.o.
Dopravní zařízení: Bez specifikace- 2 ks ODRAZOVÉ ZRCADLO
/1.7.2008/ - Stanovení dopravního značení - UL. KOUŘIMSKÁ před vraty k č.p. 10 v Kolíně I.
Místo: ul. Kouřimská, Kolín I.
Upřesnění: před vraty domu č.p. 10 - VJEZD DO DOMU
Vodorovné DZ: V 12a- Žlutá klikatá čára
/27.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. ŽELIVSKÉHO, KOLÍN IV.
Místo: ul. Želivského, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 805
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1 ; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 3S5 8192
/27.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 694
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště se symbolem (speciální označení vozidel) č. O 1; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 3S9 4082
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 3S9 4082
/24.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - slepá ulice Sladkovského před objektem Telefonica O2
Místo: ul. Sladkovského, Kolín IV.
Upřesnění: před objektem Telefonica O2
Vodorovné DZ: 2 x V 12a- 2 x Žlutá klikatá čára
/19.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. MASARYKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Masarykova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 863
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště ; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 7S1 2009
Vodorovné DZ: V 10e - Vyhrazené parkoviště
Vyhrazeno pro: 7S1 2009
/11.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. SMETANOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Smetanova, Kolín IV.
Upřesnění: před městskou poliklinikou
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště ; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 7S4 3111
Vodorovné DZ: V 10e - Vyhrazené parkoviště
Vyhrazeno pro: 7S4 3111
/5.6.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. TYLOVA, KOLÍN IV.
Místo: ul. Tylova, Kolín IV.
Upřesnění: za č.p. 577
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště ; E12 - Dodatková tabulka "Text"s vyznačením textu VYHRAZENO PRO RZ 4S2 7772
Vodorovné DZ: V 10e - Vyhrazené parkoviště
Vyhrazeno pro: 4S2 7772
/29.5.2008/ INSTALACE REGULAČNÍCH SLOUPKŮ - UL. BENEŠOVA, KOLÍN 2
Dopravní zařízení - REGULAČNÍ SLOUPEK - 2 ks– bude umístěno za rohem samoobsluhy od ulice Benešovy
Regulační sloupek je zařízením sloužícím k usměrnění provozu vozidel a chodců, v daném případě k zabránění vjezdu vozidel na chodník ulice Benešovy.
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu nedisciplinovanosti některých účastníků silničního provozu, kteří využívají předmětný chodník jako dopravní propoj mezi ulicemi Benešova a Mikoláše Alše.
/28.5.2008/ ZRUŠENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - UL. OREBITSKÁ, KOLÍN 4
Svislé dopravní značení B 20a– „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/hod.) umístěné v celém úseku ulice Orebitské (vždy od křižovatky),BUDE ZRUŠENO.
Místní úprava provozu se stanovuje z důvodu, že stávající omezení nejvyšší dovolené rychlosti na předmětné místní komunikaci není pro bezpečnost provozu nezbytné.
Tímto opatřením se zároveň zamítá návrh města Kolína na zjednosměrnění ulice Orebitské s náhradním využitím ulice Plynárenské v opačném směru, neboť takovýto návrh je bezdůvodný a zároveň z hlediska plynulosti provozu nežádoucí. Ulice Orebitská je již nyní dopravně zklidněna vyloučením nákladní dopravy. Vedení osobní dopravy v obou směrech je zde naopak žádoucí, aby bylo této umožněno využívat trasu pro směr k lokalitě „U Jána“ od ulice Havlíčkovy (v obou směrech) a dopravně tak odlehčit této páteřní komunikaci města. Navrhované zjednosměrnění ulice Orebitské s využitím opačného směru ulicí Plynárenskou by bylo pouze zbytečným prodloužením trasy, což je nežádoucí. Ulice Havlíčkova je zatížena již nejen v dopravních špičkách, vytvářejí se na ní kolony, a proto je vhodné, aby zejména místní cílová doprava, nebyla soustředěna pouze do této silnice I. třídy až k velké okružní křižovatce (ve směru od Čáslavi) pro zlepšení podmínek plynulosti silničního provozu.
/16.5.2008/ NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE - UL. U KŘIŽOVATKY, KOLÍN 4
V ul. "U křižovatky" v Kolíně 4, vznikl nově na čtyřproudé komunikaci (silnice II/125) z hlediska zvýšení bezpečnosti pěších účastníků silničního provozuPŘECHOD PRO CHODCE.

/14.5.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. KMOCHOVA, KOLÍN
Místo: ul. Kmochova, Kolín
Upřesnění: před objektem sokolovny
Vodorovné DZ: 2 x V 12a- 2 x Žlutá klikatá čára
/14.5.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. OKRUŽNÍ, KOLÍN V.
Místo: ul. Okružní, Kolín V.
Upřesnění: u objektu "TATRADOMŮ" - (v ulici Okružní u výjezdu z vnitrobloku za taradomy a uvnitř uvedeného vnitrobloku v úseku zúženého profilu vjezdu)
Vodorovné DZ: 1 x V12a - Žlutá klikatá čára ; 1 x V13a - Šikmé rovnoběžné čáry

/23.4.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. JATEČNÍ, KOLÍN IV.
Místo: ul. Jateční, Kolín IV.
Upřesnění: před č.p. 803
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, s dodatkem O1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 4S8 6670
/22.4.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. FUNKEHO, KOLÍN II.
Místo: ul. Funkeho, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 933
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, s dodatkem O1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 1S7 6423

Místo: ul. Funkeho, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 929
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, s dodatkem O1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 3S5 9270
/21.4.2008/ - Stanovení dopravního značení - ul. KREMLIČKOVA, KOLÍN II.
Místo: ul. Kremličkova, Kolín II.
Upřesnění: před č.p. 937
Svislé DZ: IP 12 - Vyhrazené parkoviště, s dodatkem O1- Vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vodorovné DZ: V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Vyhrazeno pro: 2S9 2543